Ο νέος χάρτης της Ηπείρου

Δήμοι, Δημοτικές Κοινότητες, Τοπικές Κοινότητες, πληθυσμός

Στις 353.820 κατοίκους ανέρχεται ο πληθυσμός της Ηπείρου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που αποτυπώνει τη νέα διοικητική διαίρεση της χώρας και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ο πληθυσμός κατανέμεται στους δεκαοκτώ δήμους με τον Δήμο Ιωαννιτών να είναι ο μεγαλύτερος, όμως ο πληθυσμός να μην ξεπερνά τις εκατό χιλιάδες ώστε να περιλαμβάνεται στους μεγάλους της χώρας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι με βάση τον πληθυσμό που ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων.

Για πρώτη φορά καταγράφεται αναλυτικά ο πληθυσμός των δήμων που χωρίζονται μέχρι σήμερα σε δημοτικά διαμερίσματα, ενώ παρουσιάζονται αναλυτικά οι νέες τοπικές και δημοτικές κοινότητες στο σύνολο της χώρας.
Η νέα διοικητική διαίρεση, επίσης, διαχωρίζει τις Περιφέρειες σε ενότητες, οι οποίες και αποτελούν την περιφέρεια εκλογής των περιφερειακών συμβούλων.
Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία μέλη σε δήμους με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες κατοίκους, δεκαεπτά σε δήμους με πληθυσμό από δύο μέχρι πέντε χιλιάδες κατοίκους, είκοσι έναν σε δήμους με πληθυσμό από πέντε μέχρι δέκα χιλιάδες, είκοσι επτά μέλη σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν μέχρι τριάντα, από τριάντα τρία μέλη σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν μέχρι εξήντα, και σαράντα ένα μέλη σε δήμους με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες έναν μέχρι εκατό. Ο αριθμός αυξάνεται για δήμους με μεγαλύτερο πληθυσμό, όμως στην Ήπειρο δεν υπάρχει κανένας τέτοιος.
Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες το συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δέκα μέχρι πενήντα χιλιάδες το συμβούλιο αποτελείται από έντεκα μέλη και σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων το συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη.
Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό μέχρι τριακόσιους κατοίκους εκλέγεται ένας εκπρόσωπος, σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες το συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη,
Τέλος το Περιφερειακό Σύμβουλιο Ηπείρου θα αποτελείται από 51 μέλη, καθώς τόσα εκλέγονται σε περιφέρειες με πληθυσμό από τριακόσιες μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ο νέος χάρτης της Ηπείρου διαμορφώνεται ως εξής:


Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 353.820

Δ1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 78.134
1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ (Έδρα: Άρτα) 41.814
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 4.742
Τοπική Κοινότητα Ανέζης 1.599
Τοπική Κοινότητα Βίγλας 405
Τοπική Κοινότητα Γαβριάς 399
Τοπική Κοινότητα Καλογερικού 510
Τοπική Κοινότητα Κορωνησίας 192
Τοπική Κοινότητα Πολυδρόσου 516
Τοπική Κοινότητα Ράχης 633
Τοπική Κοινότητα Στρογγυλής 235
Τοπική Κοινότητα Ψαθοτοπίου 253
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΙΩΝ 23.863
Δημοτική Κοινότητα Αρταίων 21.642
Τοπική Κοινότητα Κεραματών 394
Τοπική Κοινότητα Κωστακιών 1.508
Τοπική Κοινότητα Λιμίνης 319
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 3.326
Τοπική Κοινότητα Βλαχέρνας 336
Τοπική Κοινότητα Γραμμενίτσης 1.371
Τοπική Κοινότητα Γριμπόβου 613
Τοπική Κοινότητα Κορφοβουνίου 1.006
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 4.083
Τοπική Κοινότητα Αμμοτόπου 1.229
Τοπική Κοινότητα Δαφνωτής 221
Τοπική Κοινότητα Καμπής 1.012
Τοπική Κοινότητα Παντανάσσης 379
Τοπική Κοινότητα Πιστιανών 325
Τοπική Κοινότητα Ροδαυγής 557
Τοπική Κοινότητα Σκούπας 201
Τοπική Κοινότητα Φανερωμένης 159
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.800
Τοπική Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος 1.340
Τοπική Κοινότητα Καλαμιάς 1.186
Τοπική Κοινότητα Καλοβάτου 646
Τοπική Κοινότητα Κιρκιζατών 789
Τοπική Κοινότητα Ρόκκας 562
Τοπική Κοινότητα Χαλκιάδων 1.277

2. ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
(Έδρα: Άνω Καλεντίνη
Ιστορική Έδρα: Πηγές)
9.016
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3.245
Τοπική Κοινότητα Δημαρίου 531
Τοπική Κοινότητα Διάσελλου 781
Τοπική Κοινότητα Κλειδίου 753
Τοπική Κοινότητα Πέτρας 553
Τοπική Κοινότητα Σκουληκαριάς 627
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1.979
Τοπική Κοινότητα Άνω Καλεντίνης 811
Τοπική Κοινότητα Βελεντζικού 323
Τοπική Κοινότητα Διχομοιρίου 589
Τοπική Κοινότητα Ρετσιανών 256
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ 3.792
Τοπική Κοινότητα Αστροχωρίου 309
Τοπική Κοινότητα Ελάτης 366
Τοπική Κοινότητα Καστανέας 532
Τοπική Κοινότητα Μεγαλόχαρης 463
Τοπική Κοινότητα Μεσοπύργου 571
Τοπική Κοινότητα Μηλιανών 472
Τοπική Κοινότητα Πηγών 1.079

3. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
(Έδρα: Βουλγαρέλι) 12.069
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ 4.022
Τοπική Κοινότητα Αγνάντων 886
Τοπική Κοινότητα Γραικικού 621
Τοπική Κοινότητα Καταρράκτου 682
Τοπική Κοινότητα Κουκκουλίων 315
Τοπική Κοινότητα Κτιστάδων 243
Τοπική Κοινότητα Λεπιανών 443
Τοπική Κοινότητα Μικροσπηλιάς 428
Τοπική Κοινότητα Ράμιας 404
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ 6.382
Τοπική Κοινότητα Αθαμανίου 967
Τοπική Κοινότητα Ανεμορράχης 371
Τοπική Κοινότητα Βουργαρελίου 792
Τοπική Κοινότητα Διστράτου 314
Τοπική Κοινότητα Κάτω Αθαμανίου 599
Τοπική Κοινότητα Κάτω Καλεντίνης 197
Τοπική Κοινότητα Καψάλων 150
Τοπική Κοινότητα Κεντρικού 375
Τοπική Κοινότητα Κυψέλης 596
Τοπική Κοινότητα Μεσούντας 487
Τοπική Κοινότητα Παλαιοκατούνου 676
Τοπική Κοινότητα Τετρακώμου 858
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ 994
Τοπική Κοινότητα Θεοδωριάνων 994
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ 671
Τοπική Κοινότητα Μελισσουργών 671

4. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Έδρα: Πέτα Ιστορική Έδρα: Κομμένο) 15.235
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΘΟΥ 6.011
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου 2.207
Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 1.267
Τοπική Κοινότητα Ακροποταμιάς 547
Τοπική Κοινότητα Λουτροτόπου 408
Τοπική Κοινότητα Παχυκαλάμου 607
Τοπική Κοινότητα Περάνθης 388
Τοπική Κοινότητα Συκεών 587
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΕΝΟΥ 835
Τοπική Κοινότητα Κομμένου 835
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 3.485
Δημοτική Κοινότητα Κομποτίου 2.357
Τοπική Κοινότητα Σελλάδων 754
Τοπική Κοινότητα Φωτεινού 374
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ 4.904
Δημοτική Κοινότητα Πέτα 3.896
Τοπική Κοινότητα Μαρκινιάδας 625
Τοπική Κοινότητα Μεγάρχης 383
Τοπική Κοινότητα Μαρκινιάδας 625
Τοπική Κοινότητα Μεγάρχης 383

Δ2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 46.091
1. ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
(Έδρα: Ηγουμενίτσα) 24.692
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 14.710
Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσης 9.104
Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης 385
Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου 361
Τοπική Κοινότητα Γραικοχωρίου 1.346
Τοπική Κοινότητα Καστρίου 760
Τοπική Κοινότητα Κρυόβρυσης 30
Τοπική Κοινότητα Λαδοχωρίου 470
Τοπική Κοινότητα Μαυρουδίου 667
Τοπική Κοινότητα Νέας Σελευκείας 1.587
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 3.032
Τοπική Κοινότητα Ελευθερίου 311
Τοπική Κοινότητα Καρτερίου 301
Τοπική Κοινότητα Καταβόθρας 265
Τοπική Κοινότητα Μαζαρακιάς 539
Τοπική Κοινότητα Μαργαριτίου 1.005
Τοπική Κοινότητα Μεσοβουνίου 207
Τοπική Κοινότητα Σπαθαραίων 404
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 1.668
Τοπική Κοινότητα Γεροπλάτανος 83
Τοπική Κοινότητα Δρίμιτσας 13
Τοπική Κοινότητα Κορίτιανης 266
Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου 1.306
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 2.272
Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας 2.272
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΒΟΤΩΝ 3.010
Τοπική Κοινότητα Αργυροτόπου 520
Τοπική Κοινότητα Πλαταριάς 955
Τοπική Κοινότητα Συβότων 908
Τοπική Κοινότητα Φασκομηλιάς 627

2. ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
(Έδρα: Παραμυθιά
Ιστορική Έδρα: Σαμονίδα Σουλίου)
10.951

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 2.344
Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου Σούλι 803
Τοπική Κοινότητα Γλυκής 711
Τοπική Κοινότητα Σκανδάλου 623
Τοπική Κοινότητα Χόικας 207
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 7.859
Δημοτική Κοινότητα Παραμυθίας 2.862
Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής 46
Τοπική Κοινότητα Αμπελιάς 244
Τοπική Κοινότητα Γκρίκας 243
Τοπική Κοινότητα Ελαταριάς 19
Τοπική Κοινότητα Ζερβοχωρίου 510
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας Σουλίου 203
Τοπική Κοινότητα Καρβουναρίου 527
Τοπική Κοινότητα Καριωτίου 321
Τοπική Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής 400
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 488
Τοπική Κοινότητα Ξηρολόφου 308
Τοπική Κοινότητα Παγκρατών (Παγκρατίου) 175
Τοπική Κοινότητα Πέντε Εκκλησιών 102
Τοπική Κοινότητα Πετουσίου 66
Τοπική Κοινότητα Πετροβίτσας 69
Τοπική Κοινότητα Πλακωτής 145
Τοπική Κοινότητα Πολυδρόσου 127
Τοπική Κοινότητα Προδρομίου 421
Τοπική Κοινότητα Σαλονίκης 73
Τοπική Κοινότητα Σεβαστού 146
Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής 169
Τοπική Κοινότητα Ψάκας 195
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ 748
Τοπική Κοινότητα Αυλοτόπου 217
Τοπική Κοινότητα Κουκουλιών 110
Τοπική Κοινότητα Σαμονίδας 81
Τοπική Κοινότητα Τσαγγαρίου 171
Τοπική Κοινότητα Φροσύνης 169

3. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Έδρα: Φιλιάτες) 10.448
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 2.160
Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησίου 562
Τοπική Κοινότητα Κεστρίνης 314
Τοπική Κοινότητα Ραγίου 161
Τοπική Κοινότητα Σαγιάδας 879
Τοπική Κοινότητα Σμέρτου 244
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 8.288
Δημοτική Κοινότητα Φιλιατών 2.344
Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 154
Τοπική Κοινότητα Αγίων Πάντων 209
Τοπική Κοινότητα Αετού 148
Τοπική Κοινότητα Αμπελώνος 222
Τοπική Κοινότητα Αναβρυτού 20
Τοπική Κοινότητα Αχλαδέας 104
Τοπική Κοινότητα Βαβουρίου 47
Τοπική Κοινότητα Βρυσέλλας 277
Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου
(Αγίου Γεωργίου) Φιλιατών 56
Τοπική Κοινότητα Γιρομερίου 139
Τοπική Κοινότητα Γολάς 94
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας Φιλιατών 128
Τοπική Κοινότητα Κάτω Ξεχώρου 146
Τοπική Κοινότητα Κεραμίτσης 309
Τοπική Κοινότητα Κερασοχωρίου 318
Τοπική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου 103
Τοπική Κοινότητα Κοκκινιάς 250
Τοπική Κοινότητα Κοκκινολιθαρίου 149
Τοπική Κοινότητα Κουρεμαδίου 56
Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 40
Τοπική Κοινότητα Κυπαρίσσου 196
Τοπική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς 304
Τοπική Κοινότητα Λιας 95
Τοπική Κοινότητα Λίστας 140
Τοπική Κοινότητα Μαλουνίου 154
Τοπική Κοινότητα Μηλέας 55
Τοπική Κοινότητα Ξεχώρου 138
Τοπική Κοινότητα Παλαιοκκλησίου 92
Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 355
Τοπική Κοινότητα Παλαμπά 38
Τοπική Κοινότητα Πηγαδούλια 133
Τοπική Κοινότητα Πλαισίου 220
Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 35
Τοπική Κοινότητα Ραβενής 143
Τοπική Κοινότητα Ριζού 94
Τοπική Κοινότητα Σίδερης 136
Τοπική Κοινότητα Τρικορύφου 288
Τοπική Κοινότητα Τσαμαντά 123
Τοπική Κοινότητα Φανερωμένης 26
Τοπική Κοινότητα Φοινικίου 142
Τοπική Κοινότητα Χαραυγής 68Δ3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 170.239

1. ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
(Έδρα: Πράμαντα) 7.097
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ 100
Τοπική Κοινότητα Βαθυπέδου 100
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ 223
Τοπική Κοινότητα Καλαριτών 223
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ 2.536
Τοπική Κοινότητα Αετορράχης 136
Τοπική Κοινότητα Ελληνικού 624
Τοπική Κοινότητα Καλεντζίου 362
Τοπική Κοινότητα Κορίτιανης 66
Τοπική Κοινότητα Μονολιθίου 326
Τοπική Κοινότητα Πηγαδίων 148
Τοπική Κοινότητα Πλαισίων Μαλακασίου 206
Τοπική Κοινότητα Πλατανούσσης 460
Τοπική Κοινότητα Φορτοσίου 208
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ 543
Τοπική Κοινότητα Ματσουκίου 543
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 2.194
Τοπική Κοινότητα Αμπελοχωρίου 129
Τοπική Κοινότητα Πραμάντων 1.845
Τοπική Κοινότητα Ραφταναίων 220
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΡΑΚΟΥ 273
Τοπική Κοινότητα Σιράκου 273
η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 1.228
Τοπική Κοινότητα Βαπτιστού 195
Τοπική Κοινότητα Κέδρου 47
Τοπική Κοινότητα Μιχαλιτσίου 271
Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου Σιράκου 143
Τοπική Κοινότητα Πετροβούνιον 119
Τοπική Κοινότητα Ποτιστικών 74
Τοπική Κοινότητα Προσηλίου 142
Τοπική Κοινότητα Χουλιαράδων 237

2. ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ (Έδρα: Αγιά Κυριακή) 13.939
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6.502
Τοπική Κοινότητα Αβγού 328
Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδος 118
Τοπική Κοινότητα Βαρλαάμ 155
Τοπική Κοινότητα Βουλιάστης 203
Τοπική Κοινότητα Επισκοπικού 306
Τοπική Κοινότητα Θεριακησίου 371
Τοπική Κοινότητα Κοπάνης 464
Τοπική Κοινότητα Κουκλεσίου 388
Τοπική Κοινότητα Κρυφοβού 603
Τοπική Κοινότητα Μελιάς 160
Τοπική Κοινότητα Μουσιωτίτσης 1.097
Τοπική Κοινότητα Μυροδάφνης 173
Τοπική Κοινότητα Πέρδικας 252
Τοπική Κοινότητα Πεστών 316
Τοπική Κοινότητα Ραβενίων 181
Τοπική Κοινότητα Σερβιανών 481
Τοπική Κοινότητα Σκλίβανης 404
Τοπική Κοινότητα Τερόβου 502
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΩΝΗΣ 1.790
Τοπική Κοινότητα Αγίας Αναστασίας 128
Τοπική Κοινότητα Δραγοψάς 55
Τοπική Κοινότητα Δραμεσιών 290
Τοπική Κοινότητα Δωδώνης 222
Τοπική Κοινότητα Κωστάνιανης 203
Τοπική Κοινότητα Μαντείου 237
Τοπική Κοινότητα Μελιγγών 340
Τοπική Κοινότητα Πολυγύρου 169
Τοπική Κοινότητα Ψήνας 146
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 3.552
Τοπική Κοινότητα Αλεποχωρίου Μπότσαρη 217
Τοπική Κοινότητα Αρδόσεως 113
Τοπική Κοινότητα Αχλαδεών 325
Τοπική Κοινότητα Βαργιάδων 329
Τοπική Κοινότητα Γεωργάνων 341
Τοπική Κοινότητα Δερβιζιάνων 397
Τοπική Κοινότητα Ελάφου 180
Τοπική Κοινότητα Μπεστιάς 311
Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου Μπότσαρη 154
Τοπική Κοινότητα Πεντολάκκου 172
Τοπική Κοινότητα Ρωμανού 505
Τοπική Κοινότητα Σεριζιανών 101
Τοπική Κοινότητα Σιστρουνίου 310
Τοπική Κοινότητα Σμυρτιάς 97
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΩΝ 2.095
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου 119
Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 119
Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου Δωδώνης 103
Τοπική Κοινότητα Αρτοπούλας 190
Τοπική Κοινότητα Ασπροχωρίου 55
Τοπική Κοινότητα Βαλανιδιάς 109
Τοπική Κοινότητα Ζωτικού 260
Τοπική Κοινότητα Καταμάχης 100
Τοπική Κοινότητα Κερασέας 98
Τοπική Κοινότητα Κουμαριάς 144
Τοπική Κοινότητα Λίππας 193
Τοπική Κοινότητα Μπαουσιών 167
Τοπική Κοινότητα Παρδαλίτσης 103
Τοπική Κοινότητα Πλατανίων 123
Τοπική Κοινότητα Σενίκου 212

3. ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (Έδρα: Ασπράγγελοι) 6.032
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 2.402
Τοπική Κοινότητα Αγία Παρασκευή 12
Τοπική Κοινότητα Ανθρακίτη 93
Τοπική Κοινότητα Γρεβενιτίου 339
Τοπική Κοινότητα Δεματίου 511
Τοπική Κοινότητα Δόλιανης (Νέου Αμαρουσίου) 86
Τοπική Κοινότητα Ελατοχωρίου 166
Τοπική Κοινότητα Ιτέας 241
Τοπική Κοινότητα Καβαλλαρίου 88
Τοπική Κοινότητα Καρυών 135
Τοπική Κοινότητα Καστανώνος Ζαγορίου 44
Τοπική Κοινότητα Μακρίνου 65
Τοπική Κοινότητα Πέτρα 362
Τοπική Κοινότητα Ποταμιά 31
Τοπική Κοινότητα Τριστένου 141
Τοπική Κοινότητα Φλαμπουραρίου 88
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΒΟΥΣΗΣ 179
Τοπική Κοινότητα Βοβούσης 179
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 1.601
Τοπική Κοινότητα Αγίου Μηνά 46
Τοπική Κοινότητα Άνω Πεδινών 202
Τοπική Κοινότητα Αρίστης 214
Τοπική Κοινότητα Ασπραγγέλων 273
Τοπική Κοινότητα Βίτσης 137
Τοπική Κοινότητα Δικορύφου 66
Τοπική Κοινότητα Διλόφου 39
Τοπική Κοινότητα Διποτάμου 43
Τοπική Κοινότητα Ελάτης 42
Τοπική Κοινότητα Ελαφότοπου 134
Τοπική Κοινότητα Καλουτά 44
Τοπική Κοινότητα Κάτω Πεδινών 87
Τοπική Κοινότητα Μανασσή 37
Τοπική Κοινότητα Μεσοβουνίου 73
Τοπική Κοινότητα Μονοδενδρίου 164
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΙΓΚΟΥ 357
Τοπική Κοινότητα Παπίγκου 357
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΗΣ 1.493
Τοπική Κοινότητα Βραδέτου 23
Τοπική Κοινότητα Βρυσοχωρίου 109
Τοπική Κοινότητα Ηλιοχωρίου 40
Τοπική Κοινότητα Καπεσόβου 67
Τοπική Κοινότητα Κήπων 110
Τοπική Κοινότητα Κουκκουλίου 78
Τοπική Κοινότητα Λαΐστης 127
Τοπική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς Ζαγορίου 65
Τοπική Κοινότητα Νεγάδων 48
Τοπική Κοινότητα Σκαμνελλίου 233
Τοπική Κοινότητα Τσεπελόβου 488
Τοπική Κοινότητα Φραγκάδων 105

4. ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ (Έδρα: Ελεούσα) 17.293
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ 1.977
Τοπική Κοινότητα Ασφάκας 304
Τοπική Κοινότητα Βατατάδων 53
Τοπική Κοινότητα Βλαχατάνου 64
Τοπική Κοινότητα Γαβρισιών 108
Τοπική Κοινότητα Λιγοψάς 234
Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης
(τ.Καρυών Ασφάκας) 753
Τοπική Κοινότητα Πετσαλίου 461
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 1.525
Τοπική Κοινότητα Βασιλοπούλου 199
Τοπική Κοινότητα Δελβινακοπούλου 123
Τοπική Κοινότητα Κληματιάς 712
Τοπική Κοινότητα Κοκκινοχώματος 75
Τοπική Κοινότητα Λευκοθέας 92
Τοπική Κοινότητα Παλιούρης 164
Τοπική Κοινότητα Ραΐκου 55
Τοπική Κοινότητα Σουλοπούλου 105
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΙΤΣΑΣ 2.200
Τοπική Κοινότητα Δαφνοφύτου 115
Τοπική Κοινότητα Ζίτσης 1.014
Τοπική Κοινότητα Καρίτσης 364
Τοπική Κοινότητα Λιθίνου 116
Τοπική Κοινότητα Πρωτόπαππα 591
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΟΣΣΩΝ 3.139
Τοπική Κοινότητα Αετοπέτρας Δωδώνης 144
Τοπική Κοινότητα Βερενίκης 301
Τοπική Κοινότητα Βουτσαρά 150
Τοπική Κοινότητα Βροσίνας 178
Τοπική Κοινότητα Βρυσούλας 117
Τοπική Κοινότητα Γιουργάνιστας 89
Τοπική Κοινότητα Γκριμπόβου 200
Τοπική Κοινότητα Γρανίτσης 187
Τοπική Κοινότητα Γρανιτσοπούλας 100
Τοπική Κοινότητα Δεσποτικού 172
Τοπική Κοινότητα Δοβλά 113
Τοπική Κοινότητα Εκκλησοχωρίου 95
Τοπική Κοινότητα Ζαλόγγου 279
Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου 83
Τοπική Κοινότητα Κουρέντων 238
Τοπική Κοινότητα Πολυδώρου 147
Τοπική Κοινότητα Ραδοβιζίου 207
Τοπική Κοινότητα Ρίζου 84
Τοπική Κοινότητα Φωτεινού 48
Τοπική Κοινότητα Χίνκας 207
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ 8.452
Δημοτική Κοινότητα Ελεούσης 2.805
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου 744
Τοπική Κοινότητα Αναργύρων 116
Τοπική Κοινότητα Άνω Λαψίστης 360
Τοπική Κοινότητα Βαγενιτίου 76
Τοπική Κοινότητα Βουνοπλαγιάς 883
Τοπική Κοινότητα Γραμμένου 320
Τοπική Κοινότητα Ζωοδόχου 387
Τοπική Κοινότητα Κάτω Λαψίστης 414
Τοπική Κοινότητα Λοφίσκου 64
Τοπική Κοινότητα Λύγγου 111
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Γαρδικίου 211
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 303
Τοπική Κοινότητα Περάτη 74
Τοπική Κοινότητα Πετραλώνων 166
Τοπική Κοινότητα Πολυλόφου 310
Τοπική Κοινότητα Ροδοτοπίου 1.108

5. ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Έδρα: Ιωάννινα) 97.657
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 7.198
Δημοτική Κοινότητα Ανατολής 5.815
Τοπική Κοινότητα Μπάφρας 671
Τοπική Κοινότητα Νεοκαισαρείας 712
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 70.203
Δημοτική Κοινότητα Ιωαννιτών 61.629
Δημοτική Κοινότητα Μαρμάρων 2.169
Δημοτική Κοινότητα Σταυρακίου 3.568
Τοπική Κοινότητα Εξοχή 1.541
Τοπική Κοινότητα Νεοχωροπούλου 1.296
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 4.241
Δημοτική Κοινότητα Πεδινής 2.089
Τοπική Κοινότητα Αμπελείας 324
Τοπική Κοινότητα Ασβεστοχωρίου 312
Τοπική Κοινότητα Κόντσικας 303
Τοπική Κοινότητα Κοσμηράς 497
Τοπική Κοινότητα Μανολιάσης 307
Τοπική Κοινότητα Μπιζανίου 409
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 347
Τοπική Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων (νήσος) 347
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 9.925
Δημοτική Κοινότητα Κατσικά 2.871
Τοπική Κοινότητα Ανατολικής 147
Τοπική Κοινότητα Βασιλικής 493
Τοπική Κοινότητα Δαφνούλας 374
Τοπική Κοινότητα Δροσοχωρίου 815
Τοπική Κοινότητα Ηλιοκάλης 422
Τοπική Κοινότητα Καστρίτσης 668
Τοπική Κοινότητα Κουτσελιού 1.413
Τοπική Κοινότητα Κράψης 153
Τοπική Κοινότητα Λογγάδων 874
Τοπική Κοινότητα Μουζακαίων 450
Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς 698
Τοπική Κοινότητα Πλάτανος 215
Τοπική Κοινότητα Χαροκόπιον 332
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 5.743
Δημοτική Κοινότητα Περάμα 2.693
Τοπική Κοινότητα Αμφιθέας 555
Τοπική Κοινότητα Κρανούλας 600
Τοπική Κοινότητα Κρύας 689
Τοπική Κοινότητα Κρυόβρυση 153
Τοπική Κοινότητα Λιγκιάδων 204
Τοπική Κοινότητα Μάζιας 330
Τοπική Κοινότητα Περιβλέπτου 509
Τοπική Κοινότητα Σπόθων 10

6. ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (Έδρα: Κόνιτσα) 9.294
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ 304
Τοπική Κοινότητα Αετομηλίτσης 304
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ 487
Τοπική Κοινότητα Διστράτου 487
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 6.225
Δημοτική Κοινότητα Κονίτσης 2.871
Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας 113
Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 431
Τοπική Κοινότητα Αετοπέτρας Κονίτσης 192
Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου 203
Τοπική Κοινότητα Αμαράντου 115
Τοπική Κοινότητα Αρμάτων 62
Τοπική Κοινότητα Γαναδιού 76
Τοπική Κοινότητα Ελευθέρου 135
Τοπική Κοινότητα Εξοχής 60
Τοπική Κοινότητα Ηλιορράχης 139
Τοπική Κοινότητα Καβασίλων 57
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 196
Τοπική Κοινότητα Κλειδωνιάς 217
Τοπική Κοινότητα Μαζίου 327
Τοπική Κοινότητα Μελισσόπετρας 120
Τοπική Κοινότητα Μολίστης 67
Τοπική Κοινότητα Μολυβδοσκεπάστου 103
Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου 53
Τοπική Κοινότητα Νικάνορος 75
Τοπική Κοινότητα Πάδων 67
Τοπική Κοινότητα Παλαιοσελλίου 112
Τοπική Κοινότητα Πηγής 206
Τοπική Κοινότητα Πουρνιάς 71
Τοπική Κοινότητα Πύργου 157
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ 2.072
Τοπική Κοινότητα Ασημοχωρίου 83
Τοπική Κοινότητα Βούρμπιανης 141
Τοπική Κοινότητα Γοργοποτάμου 69
Τοπική Κοινότητα Δροσοπηγής 226
Τοπική Κοινότητα Καστανέας 213
Τοπική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου 312
Τοπική Κοινότητα Λαγκάδας 217
Τοπική Κοινότητα Οξυάς 94
Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς 112
Τοπική Κοινότητα Πληκατίου 150
Τοπική Κοινότητα Πυρσόγιαννης 377
Τοπική Κοινότητα Χιονάδων 78
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΚΑΣ 206
Τοπική Κοινότητα Φούρκας 206

7. ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (Έδρα: Μέτσοβο) 7.835
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 2.800
Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Γότιστας 403
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου 693
Τοπική Κοινότητα Μικράς Γότιστας 249
Τοπική Κοινότητα Μικρού Περιστερίου 261
Τοπική Κοινότητα Σίτσαινα 201
Τοπική Κοινότητα Χρυσοβίτσης 993
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 4.417
Δημοτική Κοινότητα Μετσόβου 3.195
Τοπική Κοινότητα Ανηλίου 610
Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου Μετσόβου 350
Τοπική Κοινότητα Βοτονοσίου 262
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΑΣ 618
Τοπική Κοινότητα Μηλέας 618

8. ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
(Έδρα: Καλπάκι Ιστορική Έδρα: Δελβινάκι) 11.092
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 3.070
Τοπική Κοινότητα Αρετής 132
Τοπική Κοινότητα Βροντισμένης 204
Τοπική Κοινότητα Ιερομνήμης 215
Τοπική Κοινότητα Καταρράκτου 88
Τοπική Κοινότητα Κουκλιών 424
Τοπική Κοινότητα Μαζαρακίου 367
Τοπική Κοινότητα Μαυρονόρους 137
Τοπική Κοινότητα Παρακαλάμου 1.000
Τοπική Κοινότητα Ρεπετίστης 151
Τοπική Κοινότητα Ριαχόβου 130
Τοπική Κοινότητα Σιταριάς 222
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 1.663
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσμά 46
Τοπική Κοινότητα Βασιλικού 254
Τοπική Κοινότητα Κακολάκκου 13
Τοπική Κοινότητα Κάτω Μερόπης 67
Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου 1.040
Τοπική Κοινότητα Μερόπης 19
Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου 93
Τοπική Κοινότητα Ρουψιάς 55
Τοπική Κοινότητα Ωραιοκάστρου 76
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 2.933
Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης 182
Τοπική Κοινότητα Αργυροχωρίου 27
Τοπική Κοινότητα Βήσσανης 426
Τοπική Κοινότητα Δελβινακίου 751
Τοπική Κοινότητα Καστάνιανης 199
Τοπική Κοινότητα Κερασόβου 63
Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 122
Τοπική Κοινότητα Κτισμάτων 368
Τοπική Κοινότητα Λίμνης 126
Τοπική Κοινότητα Μαυροπούλου 171
Τοπική Κοινότητα Ορεινού Ξηροβάλτου 49
Τοπική Κοινότητα Περιστερίου 132
Τοπική Κοινότητα Ποντικατών 36
Τοπική Κοινότητα Στρατινίστης 87
Τοπική Κοινότητα Τεριαχίου 42
Τοπική Κοινότητα Φαραγγίου 26
Τοπική Κοινότητα Χαραυγής 126
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 2.324
Τοπική Κοινότητα Άνω Ραβενίων 140
Τοπική Κοινότητα Γεροπλατάνου 194
Τοπική Κοινότητα Δολιανών 769
Τοπική Κοινότητα Καλπακίου 754
Τοπική Κοινότητα Κάτω Ραβενίων 101
Τοπική Κοινότητα Μαυροβουνίου 37
Τοπική Κοινότητα Νεγράδων 136
Τοπική Κοινότητα Χρυσορράχης 193
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ 222
Τοπική Κοινότητα Διμοκορίου 90
Τοπική Κοινότητα Λάβδανης 132
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 880
Τοπική Κοινότητα Δολού 71
Τοπική Κοινότητα Δρυμάδων 129
Τοπική Κοινότητα Πωγωνιανής 583
Τοπική Κοινότητα Σταυροσκιαδίου 97

Δ4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 59.356

1. ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ (Έδρα: Φιλιππιάδα) 16.494
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΓΕΙΟΥ 1.539
Τοπική Κοινότητα Ανωγείου 328
Τοπική Κοινότητα Γοργομύλου 1.035
Τοπική Κοινότητα Τσαγκαροπούλου 176
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 5.474
Τοπική Κοινότητα Άσσου 486
Τοπική Κοινότητα Γαλατά 400
Τοπική Κοινότητα Θεσπρωτικού 1.775
Τοπική Κοινότητα Μελιανών 405
Τοπική Κοινότητα Νικολιτσίου 448
Τοπική Κοινότητα Παππαδατών 802
Τοπική Κοινότητα Πολυσταφύλου 374
Τοπική Κοινότητα Ριζοβουνίου 784
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ 1.052
Τοπική Κοινότητα Κρανέας 1.052
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 8.429
Δημοτική Κοινότητα Φιλιππιάδος 4.196
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 640
Τοπική Κοινότητα Γυμνοτόπου 463
Τοπική Κοινότητα Δρυοφύτου 313
Τοπική Κοινότητα Κερασώνος 411
Τοπική Κοινότητα Κλεισούρας 306
Τοπική Κοινότητα Νέας Κερασούντος 921
Τοπική Κοινότητα Παναγίας 423
Τοπική Κοινότητα Πέτρας 445
Τοπική Κοινότητα Ρωμιάς 311

2. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
(Έδρα: Καναλάκι Ιστορική Έδρα: Πάργα) 12.944
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΓΑΣ 4.033
Δημοτική Κοινότητα Πάργας 2.432
Τοπική Κοινότητα Αγιάς 844
Τοπική Κοινότητα Ανθούσης 689
Τοπική Κοινότητα Λιβαδαρίου 68
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 8.911
Δημοτική Κοινότητα Καναλλακίου 2.454
Τοπική Κοινότητα Αηδονιάς 210
Τοπική Κοινότητα Αμμουδιάς 330
Τοπική Κοινότητα Άνω Σκαφιδωτής 41
Τοπική Κοινότητα Αχερουσίας 302
Τοπική Κοινότητα Βαλανιδοράχης 519
Τοπική Κοινότητα Βαλανιδούσσας 309
Τοπική Κοινότητα Βουβοποτάμου 480
Τοπική Κοινότητα Δεσποτικού 297
Τοπική Κοινότητα Θεμέλου 404
Τοπική Κοινότητα Καστρίου 344
Τοπική Κοινότητα Κορυφούλας 66
Τοπική Κοινότητα Κορώνης 552
Τοπική Κοινότητα Κουκκουλίου 216
Τοπική Κοινότητα Κυψέλης 435
Τοπική Κοινότητα Λούτσης 416
Τοπική Κοινότητα Μεσοποτάμου 465
Τοπική Κοινότητα Μουζακαιίκων 308
Τοπική Κοινότητα Ναρκίσσου 286
Τοπική Κοινότητα Σκεπαστού 186
Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου 291
3. ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Έδρα: Πρέβεζα) 29.918
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 5.043
Τοπική Κοινότητα Βράχου 387
Τοπική Κοινότητα Εκκλησιών 102
Τοπική Κοινότητα Καμαρίνας 344
Τοπική Κοινότητα Καναλίου 1.354
Τοπική Κοινότητα Κρυοπηγής 240
Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης 372
Τοπική Κοινότητα Νέας Σαμψούντος 631
Τοπική Κοινότητα Νέας Σινώπης 1.038
Τοπική Κοινότητα Ριζών 189
Τοπική Κοινότητα Χειμαδιού 386
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ 5.270
Δημοτική Κοινότητα Λούρου 2.044
Τοπική Κοινότητα Άνω Ράχη 260
Τοπική Κοινότητα Βρυσούλας 263
Τοπική Κοινότητα Κοτσανοπούλου 317
Τοπική Κοινότητα Νέου Σφηνωτού (Σφηνωτού) 90
Τοπική Κοινότητα Ρευματιάς 209
Τοπική Κοινότητα Σκιαδά 171
Τοπική Κοινότητα Στεφάνης 513
Τοπική Κοινότητα Τρίκαστρον 22
Τοπική Κοινότητα Ωρωπού 1.381
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 19.605
Δημοτική Κοινότητα Πρεβέζης 17.724
Τοπική Κοινότητα Μιχαλιτσίου 374
Τοπική Κοινότητα Μύτικα 860
Τοπική Κοινότητα Νικοπόλεως 343
Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρων 304
http://www.epiruspost.gr/reportaz/autodioikisi/5952-2010-08-19-21-14-02.html


Δεν υπάρχουν σχόλια: