Έργα αποκατάστασης ύψους 240.000,00 ευρώ προκήρυξε η Περιφέρεια Ηπείρου

Έργα που έχουν στόχο να αποκαταστήσουν βλάβες και φθορές που έχουν προκληθεί, είτε λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών του περασμένου Χειμώνα, είτε λόγω του κυκλοφοριακού φόρτου δημοπρατεί η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας με απόφαση της Γενικής Γραμματέα Δήμητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστα.
Ειδικότερα, η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσει Δημόσιους Ανοικτούς Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς για την ανάθεση έργων συνολικού προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.
Πρόκειται για τα έργα:

• Αντιμετώπιση επικίνδυνης κατάπτωσης στη χ.θ. 10+800 Πρέβεζας – Γέφυρας Καλογήρου (θέση Μιχαλίτσι)», προϋπολογισμού 100.000,00 ΕΥΡΩ.
• «Επείγουσα αποκατάσταση αρμών διαστολής στη γέφυρα Μεσοποτάμου και συντήρηση των αρμών στη γέφυρα Εφύρας στην παραλιακή Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 140.000,00 ΕΥΡΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: