Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Η παράταξη Γεροβασίλη για την Οικονομική Επιτροπή

Ο Βασίλειος Τσίκαρης, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου για την Παράταξη ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ δηλώνει: Ο τρόπος λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επιτρέπει στα μέλη της και ιδιαίτερα αυτά της μειοψηφίας να ασκήσουν ουσιαστικά τα καθήκοντά τους.

Η συνεδρίαση της επιτροπής στο γραφείο του Περιφερειάρχη, έστω και με τις πόρτες ανοιχτές, η κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης και των εισηγήσεων για πληθώρα θεμάτων 48 ώρες πριν τη συνεδρίαση, και η εισαγωγή πολλών έκτακτων θεμάτων την τελευταία στιγμή, δημιουργούν σοβαρό έλλειμμα δημοκρατικής, διαφανούς, και ουσιαστικής λειτουργίας της επιτροπής. Η επίκληση του νομότυπου χαρακτήρα των ενεργειών αυτών δεν αντέχει σε στοιχειώδη κριτική και την κοινή λογική.
Η μη τήρηση μαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων και η εκ των υστέρων συμπλήρωσή τους με τυποποιημένες τοποθετήσεις και τοποθετήσεις που δεν ακούγονται δημόσια στη συνεδρίαση της επιτροπής συνιστούν παράτυπη διαδικασία η οποία θίγει την ουσία της διαφανούς λειτουργίας της επιτροπής. Το επιχείρημα του κόστους της απομαγνητοφώνησης δεν μπορεί να αποτελέσει πειστική δικαιολογία καθώς μπορούν να αναζητηθούν πληθώρα οικονομικών και τεχνικών λύσεων.
Ο τρόπος συζήτησης των θεμάτων, χωρίς την παρουσία των εισηγητών, η μη δημόσια ανάγνωση των βασικών σημείων των εισηγήσεων και οι παραπομπές του Περιφερειάρχη στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Περιφέρειας για οποιασδήποτε φύσης ερωτήσεων (διευκρινιστικές, ουσιαστικές κλπ) δεν επιτρέπει να φωτιστούν δημόσια όλες οι πλευρές ενός θέματος, υπονομεύει την ουσία του δημόσιου χαρακτήρα της συνεδρίασης, δημιουργεί συνθήκες λήψης εσφαλμένων αποφάσεων, υποβαθμίζει αν δεν ακυρώνει πλήρως το δημόσιο έλεγχο, χαρακτηρίζεται από σοβαρό έλλειμμα στοιχειώδους δημοκρατικής λειτουργίας του συλλογικού οργάνου και πλήττει το κύρος του. Η αναφορά στη δήθεν αποτελεσματικότητα της επιτροπής προσπαθεί να συγκαλύψει όλα τα προηγούμενα. Η δημόσια τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη ότι: « Η παράταξή μου έχει την πλειοψηφία και παίρνει όποιες αποφάσεις θέλει» συνιστά, κατά την άποψή μας, προσβολή στο ρόλο, το καθήκον και την προσωπικότητα του συνόλου των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι βαθιά αντιδημοκρατική και επικίνδυνη για τη δημοκρατία, την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τόπο.
Με δεδομένο ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διάθεση των οικονομικών πόρων της Περιφέρεια με συνέπειες στο σύνολο της προοπτικής και της ζωής των πολιτών της περιοχής, ζητάμε την άμεση θεραπεία ουσιαστικών πλευρών της λειτουργίας της. Συγκεκριμένα:
➢ Ανοιχτή συνεδρίαση της επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
➢ Κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης και των εισηγήσεων σύμφωνα με όσα ισχύουν για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.
➢ Μαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
➢ Παρουσία των εισηγητών στις συνεδριάσεις και προφορική παρουσίαση των εισηγήσεων από τους ίδιους.
Έως ότου ικανοποιηθούν αυτά τα ελάχιστα θεωρούμε ότι οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δεν ικανοποιούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις δημοκρατίας και ουσιαστικού δημοσίου ελέγχου
…συνέχεια »

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Διοισοφάγεια υπερηχογραφήματα πλέον στο Νοσοκομείο Φιλιατών

Στο καρδιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου μας υπάρχει η δυνατότητα να εκτελούνται διοισοφάγεια υπερηχογραφήματα.Ο προγραμματισμός των περιστατικών για την εξέταση θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με τον αρμόδιο καρδιολόγο.
Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς είναι ένας υπέρηχος καρδιάς, ο οποίος γίνεται μέσα από τον οισοφάγο με ειδικό εργαλείο. Η μέθοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα στον γιατρό να δει την καρδιά από την πίσω μεριά και να εντοπίσει βλάβες, που δεν είναι ορατές από το στήθος με τον απλό υπέρηχο (TRIPLEX) καρδιάς.

Υπάρχουν περιπτώσεις που το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα πρέπει να γίνεται απαραίτητα. Στις περιπτώσεις αυτές μιλάμε για απόλυτες ενδείξεις, που είναι:
• Η αποκάλυψη της αιτίας της οξείας ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας και εκτίμησης της βαρύτητας της κατάστασης.
• Σε υποψία αποστήματος και η αποκάλυψη της θέσης του στη καρδιά.
• Σε πιθανή δυσλειτουργία προσθετικής μιτροειδούς ή τριγλώχινας βαλβίδας.
• Σε υποψία εμβόλων καρδιολογικής αιτιολογίας, όπως ύπαρξη θρόμβων μέσα στη καρδιά, προπίπτουσα αρτηριοσκληρωτική πλάκα στον αυλό της αορτής, χαλαρό ανευρυσματικό μεσοκολπικό διάφραγμα, μεσοκολπικό έλλειμμα ή ανοικτό ωοειδές τρήμα.
• Σε πιθανό αυτόματο διαχωρισμό ή τραυματική ρήξη της αορτής.
• Σε περίπτωση καρδιακών όγκων.
• Σε διεγχειρητική παρακολούθηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας.
• Στις περιπτώσεις που η πρωτοβουλία διενέργειας του διοισοφάγειου υπερηχογραφήματος είναι στην κρίση του γιατρού, μιλάμε για τις σχετικές ενδείξεις και είναι:
• Ο καθορισμός της βλάβης και του βαθμού της σοβαρότητάς μιας φυσικής βαλβίδας. Εκτίμηση της κινητικότητας και της ασβέστωσης των γλωχινών
• Σε υπόνοια πρόσθιας παραβαλβιδικής διαφυγής πρόσθετης αορτικής βαλβίδας.
• Σε αποκάλυψη πρώιμης εκβλάστησης.
• Σε μελέτη ορισμένων συγγενών κληρονομικών καρδιοπαθειών
• Σε διαφοροδιάγνωση μετά από λιποθυμία λόγω κάκωσης του θώρακα.
• Σε κακή λήψη του υπερηχογραφήματος από το στήθος λόγω πάχους.
• Σε πιθανή πνευμονική εμβολή
• Σε ύπαρξη παρακαρδιακών βλαβών
• Σε εκτίμηση κινδύνου για εμβολή θρόμβου πριν από ηλεκτρική ή φαρμακευτική ανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής.

…συνέχεια »

Έφυγε από την ζωή ο πρόεδρος της ΕΑΣ Θεσπρωτίας Χάρης Γκουλιούμης

Έφυγε από την ζωή σήμερα τα ξημερώματα σε ηλικία 67 ετών και μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, ο πρόεδρος της ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών Θεσπρωτίας Χάρης Γκουλιούμης.
Ο Χάρης Γκουλιούμης με συνεχείς παρεμβάσεις για τον πρωτογενή τομέα ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, ενώ όλη η ζωή του ήταν συνδεδεμένη με το αγροτικό κίνημα στο οποίο είχε δώσει το στίγμα του.

Υπήρξε στο παρελθόν πρόεδρος της Αγροτικής Συνεταιριστικής Ηπείρου - Κέρκυρας (ΑΣΗΚ), μέλος του Δ.Σ. της ΔΩΔΩΝΗΣ, μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), μέλος του Κεντρικού Συμβουλιου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) και υποψήφιος Δήμαρχος Παραμυθιάς.
Η νεκρώσιµη ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στο Ζερβοχώρι Παραμυθιάς.
Σημειώνεται ότι επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί στεφάνων να γίνει κατάθεση χρημάτων υπέρ της νεοσύστατης Ένωσης Αγροτών ΣΥΒΕΑΠ ΑΕ Θεσπρωτίας, στην Εθνική Τράπεζα (αρ. λογαριασμού: 347/470130-59).
Με αφορμή τον θάνατο του Χάρη Γκουλιούμη, ο ΓΑΣ Ιωαννίνων εξέδωσε το ακολουθο δελτιο τυπου: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Αγροτικού Συν/σμού Ιωαννίνων “ΕΝΩΣΗ αγροτών”, αφού πληροφορήθηκε τον αδόκητο χαμό του πρωτοπόρου συνεταιριστή και οραματιστή του συνεταιριστικού κινήματος και εκλεκτού συναδέλφου Θεοχάρη Γκουλιούμη , Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣ Θεσπρωτίας, της ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ ΑΒΓΗ , της ΑΣΗΚ Α.Ε, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ, συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε :
1. Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
2. Να παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία.
3. Να καταθέσει αντί στεφάνου χρηματικό ποσό στην ΣΥΒΕΑΠ ΑΕΣ, σύμφωνα με την επιθυμία του εκλιπόντα.
4. Να δημοσιοποιηθεί το παρόν στα Μ.Μ.Ε.

…συνέχεια »

Πινακοθήκη Αβέρωφ: Στο μονοπάτι της αρκούδας

Η Πινακοθήκη Αβέρωφ εγκαινιάζει την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου τη δράση «Εικαστικές παρεμβάσεις στο μονοπάτι της αρκούδας», που πραγματοποιείται σε συνεργασία με ομάδα φοιτητών από το εργαστήρι του καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Γιώργου Χουλιαρά.
Ο καθηγητής, μαζί με μια ομάδα τελειοφοίτων και αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ., φιλοξενούνται για δύο βδομάδες στο Μέτσοβο και σ' αυτό το διάστημα δημιουργούν πρωτότυπα έργα γλυπτικής κατά μήκος της μικρής χαρτογραφημένης διαδρομής στο βιότοπο της αρκούδας «Στα χνάρια της αρκούδας».

Πρόκειται για εικαστικές παρεμβάσεις που έχουν στόχο, με απλά υλικά, όσο το δυνατόν οικολογικά, να αναδείξουν τη φυσική ομορφιά του τοπίου και να διερευνήσουν τη σχέση του γλυπτού με τον περιβάλλοντα χώρο του δάσους. Οι εικαστικές παρεμβάσεις κινούνται στην ακόλουθη λογική: Είσοδος στο μονοπάτι.
Η είσοδος στο μονοπάτι σηματοδοτείται με σημαντική εικαστική επέμβαση χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά, όπως ξύλα του δάσους.
Ηχητικές, πλαστικές και κινητικές επεμβάσεις: Ελαφριές κατασκευές ανάμεσα στα δέντρα που δημιουργούν ενδιαφέροντα αισθητικά αποτελέσματα. Καθιστικά πάνω στην πορεία, φιλοτεχνημένα με εικαστική διάθεση και πρωτοτυπία, για ανάπαυση, απόλαυση τοπίου, και γνωριμία με άλλους περιπατητές. Κωδικοποίηση σηματοδότησης των διαφόρων επεμβάσεων. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Ανδρέας Αραπάκης, Ανδρέας Βερναρδάκης, Λέανδρος Ντόλας, Ηλίας Τσώλης, Αντώνης Χαλυβδίδης.

…συνέχεια »

Τη σύσταση δύο Επιτροπών αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου

Τη σύσταση δύο Επιτροπών αποφάσισε στη σημερινή του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πρόκειται για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και την Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων.
Στις Επιτροπές θα μετέχουν 15 μέλη μαζί με τον Προεδρεύοντα Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη. Οι Αντιπρόεδροι των Επιτροπών μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη, θα εκλεγούν από τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης.

Στις Επιτροπές εξελέγησαν οκτώ τακτικά μέλη από την πλειοψηφία και έξι από τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης με τους αντίστοιχα αναπληρωματικά.
Αναλυτικά εξελέγησαν:
Α΄ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα
2.Γοργόλης Βασίλειος
3. Καττής Νικόλαος
4. Βαγγελής Απόστολος
5. Λάμπρου Αλκιβιάδης
6. Τύρου- Ούζα Αναστασία (Νατάσσα)
7. Παπαχρήστου Βασίλειος
8. Παπαγρηγορίου Νικόλαος
9. Πάϊκας Σπυρίδων
10. Πάντος Παναγιώτης
11. Μπασιούκας Κωνσταντίνος
12. Ζάψας Γεώργιος
13. Ζάκας Γεώργιος
14. Τσουμάνη Όλγα (Όλυ)
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Ντέτσικας Κωνσταντίνος
2. Μπάγιας Μιχαήλ
3. Χουλιάρας Βασίλειος
4. Φίλη- Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Μπούμπα Βασιλική
7. Σίμου- Τάσιου Αναστασία
8. Γούσης Χρήστος
9. Πάνης Χαράλαμπος (Πάνης)
10. Κωνής Δημήτριος
11. Ταπραντζή - Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
12. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος
13.Χαμπίμπης Δημήτριος
14. Ζιώβας Βασίλειος

Β΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1. Γούσης Χρήστος
2. Τσιάρα Σταυρούλα
3. Φίλη- Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική
4. Μπούμπα Βασιλική
5. Χουλιάρας Βασίλειος
6. Σίμου- Τάσιου Αναστασία
7. Σπυρέλης Μιχαήλ
8. Βαρέλης Δημήτριος
9. Μπασιούκας Κωνσταντίνος
10. Γιολδάσης Βασίλειος του Θεοδώρου
11. Γκούντας Κωνσταντίνος
12. Ζάκας Γεώργιος
13. Χαμπίμπης Δημήτριος
14. Ζιώβας Βασίλειος
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Γοργόλης Βασίλειος
2. Τύρου- Ούζα Αναστασία (Νατάσσα)
3. Παπαγρηγορίου Νικόλαος
4. Παπαχρήστου Βασίλειος
5. Μπάγιας Μιχαήλ
6. Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα
7. Λάμπρου Αλκιβιάδης
8. Βασιλάκης Περικλής
9. Πάϊκάς Σπυρίδων
10. Τσίκαρης Βασίλειος
11. Πάντος Παναγιώτης
12. Ζάψας Γεώργιος
13. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
14. Τσουμάνη Όλγα (Όλυ).

ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΠΕ
Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέλεξε τους εκπρόσωπους του για τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Από την παράταξη της πλειοψηφίας εκλέχτηκαν οι: Αλκιβιάδης Λάμπρου, Αναστασία Σίμου - Τάσιου, Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου - Ούζα με αναπληρωματικό τον Κων. Ντέτσικα και από τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης ο Βασίλης Θ. Γιολδάσης με αναπληρωματικό τον Παναγιώτη Πάντο.
…συνέχεια »

Δήλωση του δημάρχου Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλου

Για τον εορτασμό της ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
Στη Νέα Σελεύκεια αλλά και σε άλλες περιοχές του δήμου μας, κατοικούν απόγονοι εκείνων που έφυγαν κατατρεγμένοι για να γλιτώσουν το ολοκληρωτικό ξεκλήρισμα του Ελληνικού γένους που κατοικούσε στη Μικρά Ασία. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας αποτέλεσαν πηγή παιδείας αλλά και πολιτισμού ανά του αιώνες, με τρανταχτά παραδείγματα όπως ο Όμηρος και ο Ηρόδοτος, μεγάλοι “δάσκαλοι” της εκκλησίας όπως ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αλλά και οι σύγχρονοι Σεφέρης και Βενέζης. Από την Μικρά Ασία πέρασαν Πέρσες, Ρωμαίοι, Σελτζούκοι και Οθωμανοί και οι Έλληνες έμειναν εκεί, ακλόνητοι ως ένας φάρος γνώσης και πολιτισμού που με τόση βιαιότητα γκρέμισε το Τουρκικό κράτος του Κεμάλ.

Για όλους εκείνους που υπέκυψαν στη βιαιότητα του Κεμάλ, αλλά και σε εκείνους που ξεριζωθήκαν από την πατρίδα τους, θέλω να εκφράσω τον σεβασμό αλλά και την εκτίμηση μου αλλά και την ευχή να μη χρειαστεί στο μέλλον κάποιος λαός να περάσει όσα πέρασαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας.

…συνέχεια »

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Πώς η φτωχότερη περιφέρεια της χώρας, η Ηπειρος , γίνεται τουριστικός προορισμός

Όλα όσα περιλαμβάνει το brand «Epirus» που πωλούν
Mια θέση στον τουριστικό χάρτη, διεκδικεί, η Ηπειρος, η πιο φτωχή περιφέρεια της Ελλάδας, μέσω προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και το οποίο άρχισε το 2012 και θα ολοκληρωθεί το 2015. Στόχος του προγράμματος το χτίσιμο του brand Epirus το οποίο θα περιλαμβάνει έξι ισομερή θεματικά πεδία: Θάλασσα, φύση, θρησκευτικό τουρισμού, περιπέτεια-δραστηριότητες στη φύση και πολιτισμός.

Η υλοποίηση του προγράμματος, κόστους 800.000 ευρώ γίνεται μέσω συμμετοχής σε εκθέσεων, εντύπου υλικού και καταχωρίσεων, ταξιδιών εξοικείωσης, διαδικτυακών διαφημίσεων αλλά και βίντεο.

«Θέλουμε να αναπτύξουμε την Ήπειρο των τεσσάρων εποχών, για αυτό και γίνονται συνέργειες με τον ορεινό όγκο και την παραλία», τονίζει μιλώντας στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» ο αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου.

Μάλιστα, στην περίπτωση της Ηπείρου, η υπανάπτυξη αποτελεί και το συγκριτικό της πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους προορισμούς, καθώς το αναλλοίωτο περιβάλλον είναι ένα από τα «κεφάλαια» του προορισμού.

Αύξηση αφίξεων
Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, οι επισκέπτες που επιλέγουν την Ήπειρο για προορισμό τους προέρχονται από την Αυστρία, την Ελβετία, τη Ρουμανία, τη Βρετανία, τη Σκανδιναβία, τη Σερβία, την Τσεχία, την Κύπρο, την Ιταλία και το Βέλγιο. Αγορές στόχοι είναι τα Βαλκάνια, η Τουρκία, το Ισραήλ,

Παράλληλα, με πρωτοβουλία της ΜΚΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» και σε συνεργασία με την περιφέρεια και της πολιτείας έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια με στόχο την προώθηση ενός επώνυμου τουριστικού προϊόντος που θα αφορά την πολιτιστική διαδρομή και τη δικτύωση των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου.

Η αναστήλωση των αρχαίων θεάτρων
Ηδη με πρωτοβουλία της ΜΚΟ αναστηλώνονται πέντε αρχαία θέατρα στην Ηπειρο, αυτά της Δωδώνης, της Νικόπολης, της Κασσώπης, της Αμβρακίας και των Γιτάνων.

Η πρόταση για τα αρχαία θέατρα, ωστόσο, αφορά την πολιτιστική διαδρομή και τη δικτύωση όλων των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου, με στόχο να δημιουργηθεί μια σύγχρονη περιηγητική διαδρομή η οποιία θα αποτελεί ένα εξειδικευμένο και επώνυμο προϊόν του πολιτισμικού τουρισμού, σε συνδυασμό με τον παραγωγικό τομέα.
Η περιηγητική διαδρομή των 344 χλμ.

Οπως σημειώνει το Βήμα πρόκειται για τη σταδιακή υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος «Πολιτισμική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» η οποία εντάσσεται στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και έχει προϋπολογισμό 37,3 εκατ. ευρώ. Το έργο θα αφορά οκτώ αρχαιολογικούς χώρους οι οποίοι εκτείνονται σε διαδρομή 344 χλμ. και αναφέρονται σε 2.300 χρόνια ιστορίας. Η διαδρομή συνδυάζει πολιτισμό, τουρισμό, υποδομές και συνέργειες με επιχειρήσεις που παράγουν τοπικά προϊόντα. Εκτός από την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων το έργο αφορά και στη βελτίωση των οδικών αξόνων που τα περιβάλλουν.
…συνέχεια »

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Κασπάροφ στα σχολεία των Ιωαννίνων

Ο Γκάρι Κασπάροφ αποτελεί ένα ζωντανό θρύλο. Θεωρείται ο κορυφαίος σκακιστής όλων των εποχών αλλά κι ένας άνθρωπος εξαιρετικά δραστήριος.
Μέσω του Ιδρύματος που λειτουργεί (Kasparov Chess Foundation) επιδιώκει να παρέχει στα σχολεία ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών στο σκάκι.
Το πρόγραμμα είναι πολύ γνωστό στην Αμερική και σταδιακά αναπτύσσεται και στην Ευρώπη καθώς θεωρείται μέσο διαπαιδαγώγησης που μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί στα δημοτικά σχολεία.

Στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κασπάροφ, χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Ξεκίνησε πιλοτικά και φέτος αναπτύσσεται καλύπτοντας για πρώτη φορά και σχολεία των Ιωαννίνων.
Την ευθύνη υλοποίησής του στην περιοχή μας ανέλαβε ο Άγγελος Καίσαρης. Όπως σημειώνει, αν όλα πάνε καλά, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες, από τα δημοτικά σχολεία στο συγκρότημα της Ακαδημίας.
Απευθύνεται σε μαθητές της πρώτης και δεύτερης τάξης, οι οποία μετά τα μαθήματα του σχολείου και για μία ώρα κάθε βδομάδα θα διδάσκονται σκάκι.
Στα παιδιά θα μοιραστούν σκακιέρες και βιβλία, προσφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ενώ το πρόγραμμα διδασκαλίας, που θα γίνεται δωρεάν, έχει αναπτυχθεί και προσφέρεται από το Kasparov Chess Foundation Europe.

…συνέχεια »

Επιδρομή Ιταλών κυνηγών

 Κατασχέθηκαν τρυγόνια!
Πριν καλά καλά ξεκινήσει η κυνηγετική περίοδος, άνοιξε το μεγάλο σαφάρι που εξαπολύουν κάθε χρόνο οι Ιταλοί κυνηγοί.
Στο στόχαστρό τους, βρίσκονται συνήθως οι κυνηγότοποι του Νομού Θεσπρωτίας. Μάλιστα όπως έχει καταγγελθεί, ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν, οι Ιταλοί φτάνουν πλήρως εξοπλισμένοι, έχοντας μαζί τους ακόμη και ειδικές μηχανές, προκειμένου να μετατρέψουν το κυνηγετικό κρέας σε κιμά, ώστε να επιστρέψουν ανενόχλητοι στη χώρα τους.

Άλλοι πάλι δείχνουν πλέον εντελώς προκλητικοί.
Πώς αλλιώς να εξηγηθεί το γεγονός ότι επιχείρησαν να κατέβουν στο λιμάνι του Μπρίντεζι έχοντας ως «λάφυρο» εκατό τρυγόνια!
Τα εκατό νεκρά τρυγόνια κατασχέθηκαν από άνδρες της δασικής υπηρεσίας της επαρχίας του Μπρίντεζι σε συνεργασία με τελωνειακούς υπαλλήλους.
Βρέθηκαν στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε οχήματα και επιβάτες κατά την αποβίβαση τους από πλοία προερχόμενα από ελληνικά λιμάνια.
Δεδομένου ότι το τρυγόνι (Streptopelia turtur) περιλαμβάνεται στο Πίνακα Α του παραρτήματος του Κανονισμού 338/1997, όπως αυτό αντικαταστάθηκε στο σύνολό του από το παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 101/2012, αντιμετωπίζεται ως είδος CITES, σ' ότι αφορά την αδειοδότηση της διακίνησής του.
Τα νεκρά τρυγόνια που εντοπίστηκαν δεν συνοδεύονταν από τα απαραίτητα έγγραφα (άδειες, πιστοποιητικά) που απαιτούνται για την κατοχή, εισαγωγή, εξαγωγή και εσωτερική διακίνηση εντός της Ε.Ε.. H παράβαση αυτή τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 12 μήνες και πρόστιμο μέχρι 75.000 ευρώ.
Η κατάσχεση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων ενεργειών στην επαρχία του Μπρίντεζι που οδήγησαν στην κατάσχεση άνω των 400 τρυγονιών, προερχόμενα πάντα από κυνηγετικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν εκτός των εθνικών συνόρων της Ιταλίας.

http://www.epiruspost.gr/ipiros/thesprotia/27176-2014-09-14-13-10-58.html

…συνέχεια »

Σκοτώθηκε οικοδόμος πέφτοντας από ταράτσα

Στη Μαζαρακιά Θεσπρωτίας, 46χρονος ημεδαπός, κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών σε μονοκατοικία, ιδιοκτησίας 72χρονου ημεδαπού, έπεσε από την ταράτσα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ηγουμενίτσας.
…συνέχεια »

Η Ελλάδα ουραγός της Ευρώπης στην κοινωνική δικαιοσύνη

Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην ΕΕ σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με μελέτη του γερμανικού ιδρύματος Bertelsmann
Όπως σημειώνει η Deutsche Welle, το χάσμα των ευκαιριών κοινωνικής συμμετοχής μεταξύ των πλουσίων χωρών του Βορρά και των φτωχότερων χωρών του ευρωπαϊκού Νότου έχει διευρυνθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να συνιστά απειλή ακόμη και για την ίδια την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, εκτιμά σε μελέτη του που θα δημοσιοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα το γερμανικό Ίδρυμα Bertelsmann.

Στην μελέτη του ισχυρού think tank της Γερμανίας υπογραμμίζεται ότι ενώ η οικονομία δείχνει σημάδια σταθεροποίησης,το επίπεδο της κοινωνικής δικαιοσύνης στις περισσότερες χώρες της ΕΕ μειώνεται. «Εάν παγιωθεί ή οξυνθεί η κοινωνική διάσπαση της ΕΕ, θα τεθεί σε κίνδυνο το μέλλον του πρότζεκτ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης»αναφέρουν οι συντελεστές της έρευνας.
Δείκτης κοινωνικής δικαιοσύνης
Σύμφωνα με τον δείκτη κοινωνικής δικαιοσύνης που ανέπτυξαν οι ερευνητές του γερμανικού ιδρύματος, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση της κατάταξης στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της ΕΕ. Στην κορυφή βρίσκεται η Σουηδία, ακολουθούμενη από την Φιλανδία, τη Δανία και την Ολλανδία. Η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, η Γερμανία, καταλαμβάνει την έβδομη θέση της κατάταξης όσον αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη. Σημειώνεται ότι η Γερμανία είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που κατάφερε να αυξήσει τον βαθμό της κοινωνικής δικαιοσύνης, ωστόσο, «σε πολλά πεδία βρίσκεται στις μεσαίες θέσεις». Η ελαφρά βελτίωση που έχει καταγραφεί οφείλεται στη θετική εξέλιξη που σημειώνεται στη γερμανική αγορά εργασίας.
Αντίθετα, η υψηλή ανεργία στην Ελλάδα είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για τον χαμηλό βαθμό κοινωνικής δικαιοσύνης που καταγράφει ο δείκτης. Και ακριβώς ο παράγοντας αυτός έχει επηρεασθεί έντονα από την κρίση. Διαπιστώνεται επίσης ότι στις χώρες της κρίσης πλήττονται περισσότερο οι νέοι από την κοινωνική αδικία.
Τα κριτήρια
Συνολικά, ο «ευρωπαϊκός δείκτης κοινωνικής δικαιοσύνης» του ιδρύματος Bertelsmann εξετάζει στη βάση 35 κριτηρίων 6 πεδία: 1. της αποτροπής της φτώχειας, 2. της πρόσβασης στην εκπαίδευση, 3. της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την 4. υγεία. Εξετάζει επίσης 5. την λεγόμενη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών και 6. την κοινωνική συνοχή με την αντιμετώπιση των διακρίσεων. Η έρευνα θα διενεργείται στο εξής σε ετήσια βάση.
Ένα από τα βασικά πορίσματα της έρευνας του γερμανικού ιδρύματος είναι ότι «η οικονομική ισχύς είναι μια σημαντική προϋπόθεση, αλλά δεν συνιστά εγγύηση για την κοινωνική δικαιοσύνη». Για τον λόγο αυτόν οι συντελεστές της έρευνας προβαίνουν στην σύσταση το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης να τεθεί στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής. «Οι αναπτυξιακές προοπτικές, στις οποίες μέχρι τώρα δίνεται μεγάλη έμφαση, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο μέλλον και μια ευρεία στρατηγική για την καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας», επισημαίνεται.
Σχολιάζοντας τις εν λόγω επισημάνσεις, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, υπογράμμισε ότι δεν επιτρέπεται να αποδεχόμαστε άπρακτοι στην Ευρώπη τη διεύρυνση του κοινωνικού χάσματος. Σε συνέντευξή του στο Focus, ο Μάρτιν Σουλτς υπογραμμίζει: «Θα πρέπει να κάνουμε κάτι για την καταπολέμηση της υψηλής νεανικής ανεργίας, καθώς αυτή διαβρώνει από μέσα τις κοινωνίες μας».

…συνέχεια »

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ε.Ε.Σ. Ηγουμενίτσας - Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ηγουμενίτσας στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών που εορτάζεται τις 13 Σεπτεμβρίου, πραγματοποίησε εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για τις Πρώτες Βοήθειες. Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στήθηκε σταθμός Πρώτων Βοηθειών στην Πλατεία Δημαρχείου στην πόλη της Ηγουμενίτσας με μήνυμα «Γίνε ήρωας σώσε μια ζωή».

Οι πολίτες είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για την διεξαγωγή των μαθημάτων Πρώτων Βοηθειών, να δουν από κοντά κάποιες εκπαιδεύσεις, καθώς επίσης και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα υγείας. Στόχος της εκδήλωσης , να γίνει αντιληπτό ότι εκπαιδευμένοι πολίτες σημαίνει περισσότερο ασφαλείς πολίτες και ασφαλείς πολίτες σημαίνει υγιείς κοινωνίες.

…συνέχεια »

Συντήρηση τοιχογραφιών των Ι.Μ. Γηρομερίου και Αγ. Γεωργίου Καμίτσιανης Τσαμαντα

Η Οικονομική Επιτροπή μεταξύ άλλων ενέκρινε τη δημοπράτηση δύο σημαντικών έργων για τη συντήρηση πολιτιστικών - θρησκευτικών μνημείων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Πρόκειται για τη «Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Mονής Αγίου Γεωργίου Καμίτσιανης Τσαμαντά», προϋπολογισμού 157.929,76 € πλέον Φ.Π.Α., και τη «Συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Γηρομερίου», προϋπολογισμού 115.852,85 € πλέον Φ.Π.Α., που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Διασυνοριακά προγράμματα.

…συνέχεια »

Η μεταφορά μαθητών βασικό θέμα συζήτησης στην Οικονομική Επιτροπή

Με την εκλογή του Περιφερειακού Συμβούλου Κωνσταντίνου Ντέτσικα, ως Αντιπρόεδρου ξεκίνησε την πρώτη της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με τη νέα σύνθεσή της.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης ενημέρωσε τα μέλη για τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής, έγιναν τοποθετήσεις από μέλη της και στη συνέχεια έγινε συζήτηση και λήφθηκαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Μεταξύ άλλων ενέκρινε τα πρακτικά διαγωνισμών για τις μεταφορές μαθητών στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας.

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης για το συγκεκριμένο θέμα τόνισε και τα εξής:

"Φέτος έγινε διεθνής διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών. Οι υπηρεσίες εργάστηκαν σκληρά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Βέβαια, μέχρι το τέλος υπήρχαν θέματα. Ο μεγάλος διαγωνισμός είναι προς εξέταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Εμείς ακολουθήσαμε «σαν Ευαγγέλιο» τις οδηγίες του Υπουργείου και σε αντίθεση με άλλες Περιφέρειες, όπως ενημερώνομαι από συναδέλφους μου, δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα. Σε άλλες περιοχές υπάρχουν νομοί που δεν έχει δώσει κανένας προσφορά. Σε εμάς τακτοποιήθηκαν όλα και μάλιστα με δημόσια μεταφορικά μέσα, δηλαδή λεωφορεία (Υπεραστικά- Αστικά ΚΤΕΛ, τουριστικά) και ταξί. Υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα, αλλά θεωρώ ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν όλα διευθετηθεί, βάσει των τελευταίων οδηγιών του Υπουργείου".

…συνέχεια »

NASA: Έφθασε στον τελικό προορισμό του στον Αρη το Curiosity

Το διαστημικό όχημα Curiosity της NASA έφθασε τελικά στον προορισμό του, το όρος «Σαρπ» του Αρη, στο κέντρο του τεράστιου κρατήρα Γκέιλ, όπου και θα εκτελέσει το κυρίως ερευνητικό έργο του.
«Το Curiosity θα ξεκινήσει τώρα ένα νέο κεφάλαιο ερευνών. Μετά από μια ιστορική και πρωτοποριακή προσεδάφιση και έπειτα από τις ως τώρα επιτυχημένες επιστημονικές ανακαλύψεις, έπεται η επιστημονική συνέχεια», δήλωσε ο Τζιμ Γκρίν, διευθυντής του Τμήματος Πλανητικής Επιστήμης της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας.

Το ρόβερ, που βρίσκεται πλέον στους πρόποδες του όρους, θα αρχίσει να μελετά το κάτω μέρος της πλαγιάς και μετά θα επιχειρήσει μια μικρή ανάβαση. Το Curiosity θα χρησιμοποιήσει το μικρό γεωτρύπανό του για να συλλέξει δείγματα του υπεδάφους, τα οποία στη συνέχεια θα αναλύσει με τα όργανά του.

Η επιλογή της διαδρομής του οχήματος γίνεται από τους επιστήμονες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech), με επικεφαλής τον Τζον Γκρότζινγκερ, με τη βοήθεια εικόνων που τραβά συνεχώς από ψηλά ο δορυφόρος ΜRO, που κινείται σε τροχιά γύρω από τον Κόκκινο Πλανήτη.

Οι επιστήμονες χρειάστηκε πάντως να κάνουν υποχρεωτικές αλλαγές στο «δρομολόγιο», όταν αντιλήφθηκαν προ μηνών ότι τα κοφτερά βράχια του αριεανού εδάφους προκαλούσαν φθορά στους τροχούς του ρόβερ, με αποτέλεσμα να το στρέψουν πρόσφατα σε πιο μαλακό έδαφος, πιο νότια, εκεί που βρίσκεται τώρα.

Το κόστους 2,5 δισ. δολαρίων Curiosity προσεδαφίστηκε στο εσωτερικό του κρατήρα Γκέιλ τον Αύγουστο του 2012. Ο βασικός στόχος του είναι να μελετήσει γενικότερα το αρειανό περιβάλλον και ειδικότερα να εντοπίσει ίχνη αρχαίας ζωής.

Πάντως, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα πορίσματα μιας ανεξάρτητης επιστημονικής επιτροπής που έγιναν γνωστά το καλοκαίρι, δεν λείπουν τα παράπονα ότι τα μέχρι στιγμής ευρήματα της αποστολής είναι μάλλον κατώτερα των αναμενομένων.

…συνέχεια »

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Μηνιαίως οι εισφορές στον ΟΑΕΕ από 1/3/2015

Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Αντώνης Μπέζας, καθορίζεται η διαδικασία για τη λειτουργία του νέου τρόπου καταβολής των εισφορών των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., οι οποίες, σε εφαρμογή του ν.4254/2014, προβλέπεται να μετατραπούν από διμηνιαίες σε μηνιαίες.
Η μηνιαία καταβολή θεσπίστηκε αφενός για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων οι οποίοι, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, αδυνατούν να ανταποκριθούν στη διμηνιαία καταβολή των εισφορών, αφετέρου για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του τρόπου είσπραξής τους.

Η εφαρμογή της μηνιαίας καταβολής θα ξεκινήσει από 1.3.2015 επειδή στο διάστημα αυτό η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) θα ολοκληρώσει την τροποποίηση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος του Ο.Α.Ε.Ε., ώστε να υποστηρίζει την μηνιαία είσπραξη των εισφορών.

…συνέχεια »