Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Την Πέμπτη στην Ηγουμενίτσα η παρουσίαση των ψηφοδελτίων της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Για την Π.Ε. Θεσπρωτίας και τους Δήμους Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών
Την Πέμπτη 17/04/2014 στις 8 μ. μ. στο ΠΑΝΘΕΟΝ η Τ.Ε. Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας του ΚΚΕ πραγματοποιεί εκδήλωση για την παρουσίαση των ψηφοδελτίων της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και τους Δήμους Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών.
Θα μιλήσει η Όλυ Τσουμάνη, μέλος της Ε.Π. Β/Δ Ελλάδας του ΚΚΕ και υποψήφια περιφερειάρχης Ηπείρου

…συνέχεια »

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Μ. Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 και ώρα 08:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 10-04-2014 συνεδριάσεως.
1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση περιοχής Δεματίου και Πέτρας Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 250.000,00 με τον Φ.Π.Α.
2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μηλιωτάδες – Γρεβενίτι - Εικονίσματα», προϋπολογισμού € 200.000,00 με τον Φ.Π.Α.
3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Πύργο Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με τον Φ.Π.Α.
4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Αρτοπούλα – Παρδαλίτσα – Βαλανιδιά – Αγ. Νικόλαος», προϋπολογισμού € 114.000,00 με τον Φ.Π.Α.
5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδού Λίμνη Πηγών Αώου προς Ανατολικό Ζαγόρι», προϋπολογισμού € 100.000,00 με τον Φ.Π.Α.
6. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες επισκευής και συντήρηση στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων», αναδόχου εταιρείας «Β. ΑΗΔΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 25-09-2014.
7. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
8. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων, πινακίδων στο εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
9. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης των Δημοτικών – Περιφερειακών Εκλογών 2014 καθώς και των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
10. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών και του Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου.
11. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ», που διοργανώνεται στη Λευκωσία της Κύπρου, το χρονικό διάστημα 25-27/04-2014.
12. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
13. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Βρυσέλας Φιλιατών», προϋπολογισμού € 5.400,00 με ΦΠΑ.
14. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια καλωδίων αποστραγγιστικού και αρδευτικού αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού € 13.400,00 με ΦΠΑ.
15. Έγκριση ματαίωσης της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή στεγάστρου αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Μετσόβου – Προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού € 64.000,00 με ΦΠΑ.
16. Έγκριση του από 08-04-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: «Αντιπλημμυρικά έργα σε ρέματα – χείμαρρους και στραγγιστικές τάφρους στην Π.Ε. Πρέβεζας που απορρέουν στον ποταμό Λούρο» προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
17. Έγκριση του από 01-04-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού τμήματος της 8ης επαρχιακής οδού στην Α. Ρευματιά» προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
18. Έγκριση του από 08-04-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης επί της 10ης επαρχιακής οδού) προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
19. Έγκριση μετακίνησης των Στούμπου Γιαννούλας στην Πάτρα και Κέντρου Αγαθής στην Θεσσαλονίκη, υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης / ενημέρωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στις 07-05-2014 και 27-05-2014 αντίστοιχα με θέμα «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων “ΟΣΠΑ”- Ημερίδες » και έγκριση των σχετικών δαπανών.
20. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/16-04-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση της προμήθειας της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια γραφικής ύλης-χαρτιού, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
21. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση οδού προς Αμπέλια Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 84.000,00 με ΦΠΑ.
22. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Κεραμίτσα και βατότητας οδικού δικτύου πρόσβασης πυροπροστασίας», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 35221/1202/01-04-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 11/453/03-04-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
23. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Μαλούνι λόγω καθίζησης και καταπτώσεων», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 35211/1198/01-04-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 11/454/03-04-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
24. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
25. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αγαθών (είδη διατροφής & λοιπά), για τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε δράση κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης τις ημέρες των εορτών του Πάσχα, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
26. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση δρόμου Ρετσιανών - Καστανιάς», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
27. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
28. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο έργο της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Άρτας - Γαβριάς».
29. Έγκριση δαπάνης για κατάθεση χρηματικού ποσού εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γηροκομείο Ιωαννίνων, στη μνήμη του εκλιπόντος Μητροπολίτη Ιωαννίνων, Θεοκλήτου.
…συνέχεια »

Ευχετήριο Μήνυμα

Του Υφυπουργού Υγείας και Βουλευτή Θεσπρωτίας κ. Αντώνη Μπέζα
«Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες,
Τα δύσκολα χρόνια, τα χρόνια των επώδυνων θυσιών, περνούν για όλους και για τον τόπο μας, τη Θεσπρωτία.
Τώρα που γίνονται τα πρώτα αποφασιστικά βήματα εξόδου από τη κρίση, τα πρώτα σταθερά βήματα μπροστά, χρειάζεται υπευθυνότητα και προσοχή. Τίποτα δεν περισσεύει και τίποτα δεν μπορεί να πάει χαμένο. Λάθη που οδηγούν σε πισωγυρίσματα δεν επιτρέπονται. Τη σταθερότητα που επιτεύχθηκε πρέπει να τη διαφυλάξουμε.

Στην Ορθόδοξη παράδοσή μας, η Εβδομάδα των Παθών και η Ανάσταση στέλνουν διαχρονικά, μηνύματα ελπίδας και προσδοκίας. Στον καθημερινό μας αγώνα για επιβίωση, στις προσωπικές μας σχέσεις, στην πολιτική και κοινωνική δράση.
Εύχομαι ολόψυχα, ιδιαίτερα στους Απόδημους συμπατριώτες και τους Βορειοηπειρώτες, το Πάσχα του 2014 να πλημμυρίσει τις καρδιές σας με αγάπη, ενότητα και ειρήνη.
Εύχομαι το Φως της Αναστάσεως να ζωντανεύει μέσα μας την ελπίδα για την προοπτική της Πατρίδας μας, για μια κοινωνία αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, για ένα κόσμο πιο δίκαιο και πιο φωτεινό.
Χρόνια Πολλά και Καλή Ανάσταση!».

…συνέχεια »

Ανακοίνωση μελισσοκόμων Θεσπρωτίας

Για την προστασία των μελισσών από κακή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Οι μελισσοκόμοι Θεσπρωτίας κάνουν γνωστό ότι για τη φυτοπροστασία, επιτρέπεται η χρήση μόνο εγκεκριμένων σκευασμάτων και μάλιστα για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια.
Επίσης, όσα από αυτά είναι μελισσοτοξικά, απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν σε ανθισμένες καλλιέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4036 /12 ο οποίος προβλέπει τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι καλλιεργητές μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Θεσπρωτίας.
…συνέχεια »

Πάσχα στα Γιάννενα θα κάνει ο Κάρ. Παπούλιας

Το πρόγραμμα του Προέδρου για τις ημέρες των εορτών
Πάσχα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Γιάννενα, περνάει κάθε χρόνο ο Ηπειρώτης Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας και οι φετινές γιορτές δεν θα αποτελέσουν εξαίρεση!
Ο Πρόεδρος βρίσκεται ήδη στην πόλη  και θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή του Πάσχα, ακολουθώντας το συνηθισμένο πρόγραμμά του όσον αφορά τις ιερές ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας στις οποίες παρίσταται. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο μάλιστα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί τίποτε επίσημα, ότι θα παραστεί σήμερα το μεσημέρι και στην νεκρώσιμο ακολουθία για τον Μακαριστό Μητροπολίτη Θεόκλητο. Εξάλλου, απέστειλε και συλλυπητήριο τηλεγράφημα για τον θάνατό του.

Το πρόγραμμα
Ο Κάρολος Παπούλιας θα παρακολουθήσει και φέτος, όπως συνηθίζει, την Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου και στη συνέχεια θα συνοδεύσει τον Επιτάφιο στην Κάτω Πλατεία όπου θα συγκεντρωθούν Επιτάφιοι από διάφορες εκκλησίες των Ιωαννίνων.
Για την ακολουθία της Ανάστασης το Μεγάλο Σάββατο πρόκειται να μεταβεί στους Φραγκάδες Ζαγορίου όπου διατηρεί σπίτι, ενώ την Κυριακή του Πάσχα ο Πρόεδρος θα την γιορτάσει παρέα με στρατευμένους νέους και αξιωματικούς στο Στρατόπεδο «Κατσιμήτρου» στο Πέραμα, όπου θα μεταβεί με την συνοδεία του.

…συνέχεια »

Χωρίς ρεύμα τα Ιωάννινα λόγω των κεραυνών

Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Εγνατία
Έντονα καιρικά φαινόμενα, με χιονοπτώσεις στα ορεινά και ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν από τα ξημερώματα τον νομό Ιωαννίνων. Η καταιγίδα που σημειώθηκε στις 8 το πρωί, δημιούργησε προβλήματα στο δίκτυο της ΔΕΗ, καθώς έπεσαν κεραυνοί σε υποσταθμούς, με αποτέλεσμα δημόσιες υπηρεσίες καθώς και η μισή πόλη των Ιωαννίνων, να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Κεραυνοί έπεσαν και στους αναμεταδότες των τηλεοπτικών σταθμών που βρίσκονται στο Μητσικέλι και τους έθεσαν εκτός λειτουργίας.

Στα ορεινά χωριά του νομού και σε υψόμετρο πάνω από 1.100 μέτρα, χιονίζει από τα ξημερώματα και η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας, βρίσκεται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
Με ανακοίνωσή της, η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» συνιστά την προσοχή στους οδηγούς λόγω των καιρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι, «σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΥ, από το πρωί της Μ. Τετάρτης 16.04.2014, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και πολύ ισχυρούς ανέμους, στα τμήματα της Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία. Τα φαινόμενα προβλέπεται ότι θα επεκταθούν σε ολόκληρο το μήκος της Εγνατίας Οδού στη Μακεδονία και στη Θράκη και θα συνεχιστούν τη Μ. Πέμπτη 17.04.2014. Αναμένονται και χιονοπτώσεις, σε υψόμετρα πάνω από 1100μ. Εξασθένηση της κακοκαιρίας προβλέπεται από τη Μ. Παρασκευή 18.04.2014.
Παρακαλούνται οι οδηγοί, λόγω και των εορτών του Πάσχα που αναμένονται υψηλοί κυκλοφοριακοί φόρτοι, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνησή τους στο οδικό δίκτυο και να μειώνουν κατάλληλα και όπου απαιτείται από τις καιρικές συνθήκες την ταχύτητα των οχημάτων τους. Για πληροφορίες, εφόσον κινείστε επί της Εγνατίας Οδού, επικοινωνήστε με τον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης, στο τηλ. 1077».


…συνέχεια »

Όταν η τέχνη του καλού κρασιού συναντά την υψηλή αισθητική

5 Βραβεία και 1 Έπαινος για τα εξαιρετικά κρασιά του Κτήματος Γκλίναβος
Η τελετουργία της απόλαυσης του ποιοτικού ελληνικού κρασιού παίρνει νέες διαστάσεις, όταν οι μοναδικές ποικιλίες και η παράδοση της διάσημης αμπελουργικής ζώνης της Ζίτσας συναντούν την υψηλή αισθητική και τις πλέον εξελιγμένες τεχνικές οινοποίησης. Ικανοποιεί όλες τις αισθήσεις, γεννά μοναδικές οινικές εμπειρίες και συναισθήματα.

Και μόνο όταν ένα κρασί ανταποκρίνεται σε αυτές τις σύγχρονες και υψηλότατες ποιοτικές και αισθητικές προδιαγραφές καταφέρνει να διακριθεί σε διεθνείς και εγχώριους διαγωνισμούς. Να αξιολογηθεί από καταξιωμένους ειδικούς του χώρου ως ξεχωριστό και να κερδίσει μία θέση στην κάβα κάθε απαιτητικού οινόφιλου ή να συνοδέψει τις όμορφες στιγμές της ζωής μας.

Σήμερα η αναγνώριση της αξεπέραστης αξίας και η εξωστρέφεια των ελληνικών κρασιών μπορούν να επιτευχθούν, μόνο επενδύοντας στη διαρκή και συνολική αναβάθμιση τους. Αυτό επιβάλει η νέα εποχή και σε αυτό ακριβώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση το Κτήμα Γκλίναβος, βλέποντας με μεγάλη χαρά τις προσπάθειές του να επιβραβεύονται. Στις 10 Απριλίου δύο από τα premium κρασιά του διακρίθηκαν για το σχεδιασμό και την καλαισθησία των ετικετών τους στα 13α Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής & Εικονογράφησης, τα γνωστά ως ΕΒΓΕ, ενώ άλλα τέσσερα βραβεύτηκαν για την εξαιρετική τους ποιότητα στο φετινό 14ο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης.

ΒΡΑΒΕΙΟ & ΈΠΑΙΝΟΣ ΣΤΑ ΕΒΓΕ 2014 ΓΙΑ ΤΟ DESIGN ΤΩΝ ΒΛΑΧΙΚΟ ΚΑΙ ΆΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ

Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης των Ελληνικών Βραβείων Γραφιστικής & Εικονογράφησης έπεσε στις 10 Απριλίου στην κατάμεστη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, όπου από τις 1.129 συνολικά συμμετοχές, 29 τιμήθηκαν με ΕΒΓΕ και 62 με Επαίνους. Η Kommigraphics Design Studio - Δημιουργικό Γραφείο Οπτικής Επικοινωνίας διακρίθηκε στην κατηγορία “Συσκευασία Αλκοολούχων Ποτών” για το design των ετικετών των κρασιών "Βλάχικο” (Βραβείο ΕΒΓΕ 2014) και "Άσπρα Χώματα" (Έπαινος ΕΒΓΕ 2014), που ανήκουν στην premium κατηγορία του Κτήματος Γκλίναβος.

Τα Βραβεία ΕΒΓΕ αποτελούν τον εγκυρότερο και πλέον αποφασιστικό μηχανισμό αναγνώρισης και επιβράβευσης των καλύτερων έργων της εγχώριας παραγωγής οπτικής επικοινωνίας και έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην εδραίωση και προβολή του χώρου, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Διοργανώνονται κάθε χρόνο από το περιοδικό +DESIGN, με την υποστήριξη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Γραφιστικών Ενώσεων (Icograda) και της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας.

Το “Βλάχικο” αποτελεί τον καρπό δύο μοναδικών ελληνικών ποικιλιών (Βλάχικο και Μπεκάρι) και ο δημιουργικός σχεδιασμός της ετικέτας του βασίστηκε στη μελέτη και στο συνδυασμό των μοτίβων που κυριαρχούν στα γιαννιώτικα εργόχειρα. Παρότι ψηφιακός, μελετήθηκε έτσι ώστε οι συνδέσεις και οι απολήξεις των γραμμών να μοιάζουν με κέντημα αργαλειού. Τα 4 χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν συγκαταλέγονται στα επικρατέστερα των τοπικών παραδοσιακών εργόχειρων. Στόχος του design ήταν η ενίσχυση του brand name, προσδίδοντάς του το κύρος και την αξιοπιστία που αρμόζουν σε ένα premium κόκκινο κρασί και αξιοποιώντας τη νοσταλγική προβολή της παράδοσης και της ιστορίας των Ιωαννίνων.


Τα “Άσπρα Χώματα” οφείλουν το όνομα τους στο ομώνυμο αμπελοτόπι στη Ζίτσα Ιωαννίνων, που χάρη στα ασβεστολιθικά του πετρώματα προσδίδει στο συγκεκριμένο κρασί, μοναδική καθαρότητα και διαύγεια. Στόχος του δημιουργικού ήταν να αποδοθεί με λεπτές - λιτές γραμμές η έννοια των Άσπρων Χωμάτων της περιοχής, τόσο εικαστικά όσο και χρωματικά, ενώ ταυτόχρονα το κρασί να αποκτήσει μια ισχυρή αναγνωρίσιμη ταυτότητα στην αγορά των λευκών premium κρασιών.


4 ΒΡΑΒΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΡΥΑΔΕΣ, PRIMUS-ZITSA BARRIQUE, CHARDONNAY & SYRAH

Ο ετήσιος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης αποτελεί το μοναδικό διεθνή διαγωνισμό οίνου στην Ελλάδα και αποσκοπεί στην παρουσίαση του πλούτου της παγκόσμιας ποιοτικής οινοπαραγωγής στο καταναλωτικό κοινό και στον εμπορικό κόσμο. Διοργανώνεται από την Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος (ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε. - www.wineroads.gr), με τη συνεργασία όλων των φορέων του χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (O.I.V.) και τη νομοθεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο 14ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε 3-5 Μαρτίου 2014 στο ξενοδοχείο Hayatt. Κατά τη διάρκεια του, είκοσι οχτώ καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι γευσιγνώστες, οινολόγοι, οινοχόοι, δημοσιογράφοι και διανομείς οίνου δοκίμασαν και αξιολόγησαν 533 δείγματα κρασιών από Ελλάδα, Βραζιλία, Γερμανία, Κύπρο, Κίνα και Σλοβακία. Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του έγινε στις 6 Μαρτίου και η απονομή των μεταλλίων στις 7 Μαρτίου στο πλαίσιο της μεγαλύτερης έκθεσης κρασιού στη χώρα μας, το Οινόραμα 2014. Τα τέσσερα κρασιά του Κτήματος Γκλίναβος που βραβεύτηκαν στη φετινή διοργάνωση ήταν:
 ΔΡΥΑΔΕΣ, 2007 - ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (Π.Γ.Ε. Ήπειρος - Ερυθρός Οίνος - Ελλάδα)
 PRIMUS-ZITSA BARRIQUE, 2012 - ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (Π.Ο.Π. Ζίτσα - Λευκός Οίνος - Ελλάδα)
CHARDONNAY, 2013 - ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (Π.Γ.Ε. Ήπειρος - Λευκός Οίνος - Ελλάδα)
 SYRAH, 2012 - ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (Π.Γ.Ε. Ήπειρος - Ερυθρός Οίνος - Ελλάδα)

Για τις “Δρυάδες”, το φετινό ήταν το 5ο διεθνές βραβείο, καθώς στο παρελθόν έχουν διακριθεί: στο 10ο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης το 2010 (Αργυρό Μετάλλιο – Σοδειά 2005), στο Concours Mondial de Bruxelles το 2009 (Αργυρό Μετάλλιο - Σοδειά 2001), στον 9ο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης το 2009 (Αργυρό Μετάλλιο – Σοδειά 2004) και στο Concours Mondial de Bruxelles το 2006 (Αργυρό Μετάλλιο – Σοδειά 2001). Το 2014, για τo “Primus-Zitsa Barrique” και το “Syrah” του Κτήματος Γκλίναβος, ήταν η πρώτη χρονιά της κυκλοφορίας τους και τα συγκεκριμένα βραβεία τα πρώτα που κέρδισαν, ενώ το “Chardonnay”, πέρυσι, είχε κερδίσει το Χρυσό Μετάλλιο στο 13ο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης.
…συνέχεια »

«Πολιτισμός και Τουρισμός»

Του Νίκου Ανατολιωτάκη

Ένας από τους βασικότερους αν όχι ο βασικότερος μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας μας αποτελεί ο τουρισμός. Όσο και αν έχει τονιστεί πάρα πολλές φορές, ειδικά τώρα, στην χειρότερη περίοδο για την εθνική μας οικονομία, ο τουρισμός αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα όπλα της χώρας, όχι μόνο λόγω της ανεμπόδιστης εισροής εσόδων και λόγω δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας αλλά και γιατί ενεργοποιεί την αναπτυξιακή διαδικασία και σε άλλους τομείς οι οποίοι σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό.

Μέσα από την τωρινή μου θητεία στη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και κάνοντας απολογισμό των δράσεων στις οποίες συμμετείχα, διαπιστώνω διαρκώς την ανάγκη σύνδεσης του τουρισμού με το πολιτιστικό προϊον της Ελλάδας. Ο πολιτιστικός τουρισμός, ο τουρισμός δηλαδή που εστιάζει όχι μόνο στον ήλιο και στη θάλασσα – που ούτως η άλλως προσφέρει αφειδώς ο τόπος μας στους τουρίστες- , είναι δυστυχώς παρεξηγημένος. Και είναι παρεξηγημένος γιατί είναι κυρίως εστιασμένος στα μουσεία, στα μνημεία και στη στατική ιστορική και αρχαιολογική εικόνα που μπορούμε να δώσουμε στους τουρίστες. Βέβαια, το αρχαιολογικό πολιτιστικό απόθεμα της Ελλάδας είναι τεράστιο και η σωστή προβολή και αξιοποίησή του ήταν, είναι και θα είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους τους φορείς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται με τον τουρισμό.
Όμως, εκτός από τον πολιτισμό που είναι κλεισμένος στα μουσεία και περιορισμένος στους αρχαιολογικούς χώρους, υπάρχει και ο ζωντανός πολιτισμός, εκείνος που κάθε μέρα παράγει ο τόπος και οι άνθρωποί του. Οι τέχνες, οι παραδόσεις, η γλώσσα, οι γεύσεις, η αρχιτεκτονική, τα τοπικά προϊόντα, οι εορτασμοί και οι εμπειρίες της ελληνικής πόλης και του ελληνικού χωριού. Αυτός ο ζωντανός πολιτισμός στην Ελλάδα είναι σχεδόν αναξιοποίητος. Ο ξένος που θα επισκεφθεί τη χώρα, δεν θέλει να συναντήσει μόνο το ένδοξο παρελθόν της αλλά και το ζωντανό παρόν της. Θέλει να ζήσει τη χώρα και το λαό της ως εμπειρία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως πάρα πολλοί τουρίστες, συνεπαρμένοι από το ελληνικό μοντέλο ζωής αποφάσισαν να μείνουν για πάντα εδώ. Σε μια χώρα που τουλάχιστον οικονομικά δύσκολα μπορεί να τους αποφέρει οποιοδήποτε κέρδος.
Όσοι ασχολούμαστε με τον τουρισμό, βλέπουμε ότι ο πολιτιστικός τουρισμός δεν έχει ανάγκη μόνο τα βασισμένα σε charters φθηνά ταξιδιωτικά πακέτα που μεταφέρουν για λίγες μέρες τον ψυχρό βορρά στο θερμό νότο. Χωρίς να υποτιμούμε και αυτού του είδους τους τουρίστες οι οποίοι κατά χιλιάδες προτιμούν τη χώρα μας κάθε χρόνο, θεωρούμε ότι η τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας πρέπει να αρχίσει να βασίζεται και σε υποψιασμένους τουρίστες υψηλού μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου.
Έτσι μόνο θα μπορέσει να αξιοποιηθεί και ο πολιτιστικός πλούτος της χώρας και μόνο έτσι θα αναβαθμιστεί και το τουριστικό μας προϊόν το οποίο βασίζεται στον ήλιο και στη θάλασσα και το οποίο λεηλατήθηκε βάναυσα τις τελευταίες δεκαετίες, αφήνοντας πίσω του τσιμεντοποιημένες παραλίες, νησιά – ξενυχτάδικα και ξενοδοχεία – κουτιά.
Πρακτικά, στα πλαίσια ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού, πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάδειξη της προβιομηχανικής κληρονομιάς η οποία είναι ανεξάντλητη και άκρως ενδιαφέρουσα, στην προστασία των παραδοσιακών οικισμών οι οποίοι αποτελούν ζωντανά μνημεία και στην καταγραφή της ναυτικής μας παράδοσης η οποία είναι πασίγνωστη στους ξένους και παντελώς άγνωστη στους Έλληνες. Η γενικότερη ανάδειξη του θαλάσσιου πολιτισμού, ο οποίος από μόνος του αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον τουρισμό της χώρας και ο οποίος ουδέποτε αξιοποιήθηκε πραγματικά πρέπει να αποτελέσει κύρια μέριμνα για τους φορείς που εμπλέκονται με τον τουρισμό. Οι ελληνικές θάλασσες προσφέρονται για πάρα πολλά θαλασσινά αθλήματα, για θαλασσινές περιηγήσεις ομηρικής ομορφιάς και για ήπιες ξεναγήσεις με καϊκια που θα έδειχναν την πραγματική ομορφιά της Ελληνικής ακτογραμμής.
Επιπλέον, στον πολιτιστικό τουρισμό εντάσσεται και ο θρησκευτικός – προσκυνηματικός τουρισμός ο οποίος ειδικά για τη χώρα μας είναι μια πραγματική έκπληξη καθώς τόσο η ηπειρωτική χώρα όσο και τα νησιά στα πιο όμορφα σημεία τους έχουν χτισμένο και από ένα μοναστήρι. Ο Θρησκευτικός τουρισμός άλλωστε αφορά όχι μόνο τους προσκυνητές αλλά και πολλούς φυσιολάτρες ταξιδιώτες οι οποίοι επισκέπτονται τα μοναστήρια γνωρίζοντας ότι είναι χτισμένα στις πιο όμορφες τοποθεσίες της χώρας.
Τέλος, σημαντικός κλάδος του πολιτιστικού τουρισμού είναι ο αγροτουρισμός και ο γεωτουρισμός που ως έννοιες τείνουν να παρεξηγηθούν καθώς ξαφνικά στην Ελλάδα προέκυψαν πολλοί επαγγελματίες του αγροτουρισμού χωρίς όμως πραγματική ευαισθησία και γνώση του αντικειμένου πράγμα για το οποίο δεν ευθύνονται οι ίδιοι αλλά οι φορείς οι οποίοι τους εποπτεύουν. Είναι καιρός στη χώρα μας να ασχοληθούν οι αρμόδιοι φορείς σοβαρά με το ζήτημα της διαρκούς εκπαίδευσης των επαγγελματιών του τουρισμού, κάτι που στο εξωτερικό γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Δυστυχώς υπάρχουν πρόθυμοι επαγγελματίες οι οποίοι όμως στερούνται ακόμη και της βασικής τουριστικής εκπαίδευσης. Τέλος, ο αγροτουρισμός πρέπει να αποσυνδεθεί από τον τουρισμό του χωριού και να επανέλθει στην αρχική του έννοια. Να συνδεθεί με αγροτουριστικά καταλύματα υψηλών προδιαγραφών και να συνδεθεί με δραστηριότητες αυθεντικές, όπως η κηπουρική, το ψάρεμα, το μάζεμα φρούτων, η περιποίηση ζωων, η παρατήρηση πουλιών, η απόσταξη τσίπουρου, η παρακολούθηση και η συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγης γαλακτοκομικών προϊόντων κ.α. Στην Ιταλία, στις περιοχές παραγωγής παρμεζάνας, συρρέει πλήθος τουριστών για να ενημερωθεί και να δει από κοντά τη διαδικασία παρασκευής του διάσημου τυριού. Γιατί να μην γίνει κάτι αντίστοιχο σε ελαιοτριβεία και οινοποιεία της χώρας μας;
Στην κατηγορία του πολιτιστικού τουρισμού θα μπορούσαμε να εντάξουμε και άλλες μορφές τουρισμού, όπως τον συνεδριακό τουρισμό, τον σχολικό – εκπαιδευτικό τουρισμό ή ακόμη και τον θεματικό – εξειδικευμένο τουρισμό (πχ. Κυνηγετικό τουρισμό, τουρισμό φωτογραφίας κ.α.)
Συνοψίζοντας οι δράσεις και οι υποβληθείσες προτάσεις που έχουν γίνει και που πρόκειται να γίνουν προς αυτό τον τομέα εστιάζουν κυρίως στην στοχευμένη προβολή και σωστή εμπορική τοποθέτηση της χώρας, στην ευαισθητοποίηση και ειδική εκπαίδευση των ξενοδόχων και των επαγγελματιών του τουρισμού, στην ειδική σήμανση χώρων, μνημείων και μονοπατιών, στην δημιουργία διαδικτυακών εργαλείων σύνδεσης των τουριστών με τους επαγγελματίες του τουρισμού, στην προβολή των τοπικών προϊόντων και της γαστρονομίας, στη διοργάνωση εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους κ.α.
Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω, η Περιφέρεια Ηπείρου έχει σημαντικό έργο όσων αφορά την προώθηση και την υποστήριξη Πολιτιστικών και Τουριστικών δράσεων.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
-Ενέργειες για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ηπείρου με την Άνοιγμα Συνεργασιών με εταιρίες χαμηλού κόστουςΕλλάδα και το εξωτερικό
-Συστηματικές προσπάθειες για την Προσέλκυση Κρουαζιεροπλοίων στην Ήπειρο
-Προώθηση μιας σειράς από έργα υποδομής (οδικοί άξονες), τα οποία κάποια βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης των μελετών τους και κάποια άλλα κατασκευάζονται.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Σχέδιο Προώθησης-Διανομής Προωθητικού Υλικού
Παραγωγή Ψηφιακού Διαφημιστικού Υλικού
Παραγωγή Διαφημιστικών Banners για το διαδίκτυο

ΠΡΟΒΟΛΗ
Τηλεοπτική Προβολή
Ραδιοφωνική προβολή
Ηλεκτρονική Προβολή
Καταχωρήσεις σε Έντυπα

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Συνεχή χρήση DATA BASE για ηλεκτρονική αποστολή τουριστικών
μηνυμάτων
Ενέργειες για την προσέλκυση μαθητικού τουρισμού
Ενέργειες για την προσέλκυση τουρισμού τρίτης ηλικίας
Έγκριση πρότασης στο πρόγραμμα Leader και συγκεκριμένα στο έργο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών Π.Ε. Πρέβεζας»

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Μνημόνιο Συνεργασίας για τη δημιουργία Νέου Τουριστικού Προϊόντος με βάση τα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου: Μια καινοτομία για τα Ελληνικά δεδομένα
Προένταξη στη νέα προγραμματική περίοδο του καινοτόμου πιλοτικού έργου «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
-Συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.)
-Έναρξη εφαρμογής του Ελληνικού Ηπειρώτικου πρωινού στα ξενοδοχεία της Ηπείρου
-Συνεργασία με τη Λέσχη Γαστρονόμων Ηπείρου (ΛΕΓΗ) και το Σύλλογο Γευσιγνωστών Πρέβεζας (Μίθαικος) για την καθιέρωση του Ελληνικού πρωινού Ηπείρου σε όλα τα ξενοδοχεία της Περιφέρειας
-Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Ηπείρου και το Διάζωμα για τη δημιουργία Νέου Τουριστικού Προϊόντος με βάση τα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου: Μια καινοτομία για τα Ελληνικά δεδομένα
-Συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
(Ξ.Ε.Ε.)
-Συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) για την προώθηση της κρουαζιέρας.
-Συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Ηπείρου και της Λευκάδας
-Συνεργασία με τις τουριστικές επιχειρήσεις της Ηπείρου
-Συνεργασία με τη Λέσχη Γαστρονόμων Ηπείρου (ΛΕΓΗ) και το Σύλλογο Γευσιγνωστών Πρέβεζας (Μίθαικος) για τη συνδιοργάνωση Παγκόσμιου Συνεδρίου γαστρονομίας στα Ιωάννινα και στην Πρέβεζα
-Έναρξη εφαρμογής του Ελληνικού Ηπειρώτικου πρωινού στα ξενοδοχεία της Ηπείρου
-Συνεργασία με τη Λέσχη Γαστρονόμων Ηπείρου (ΛΕΓΗ) και το Σύλλογο Γευσιγνωστών Πρέβεζας (Μίθαικος) για την καθιέρωση του Ελληνικού πρωινού Ηπείρου σε όλα τα ξενοδοχεία της Περιφέρειας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ- ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
-Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Ηπείρου και το Διάζωμα για τη δημιουργία Νέου Τουριστικού Προϊόντος με βάση τα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου: Μια καινοτομία για τα Ελληνικά δεδομένα
-Συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
(Ξ.Ε.Ε.)
-Συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) για την προώθηση της κρουαζιέρας.
-Συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Ηπείρου και της Λευκάδας
-Συνεργασία με τις τουριστικές επιχειρήσεις της Ηπείρου
-Συνεργασία με τη Λέσχη Γαστρονόμων Ηπείρου (ΛΕΓΗ) και το Σύλλογο Γευσιγνωστών Πρέβεζας (Μίθαικος) για τη συνδιοργάνωση Παγκόσμιου Συνεδρίου γαστρονομίας στα Ιωάννινα και στην Πρέβεζα

Νίκος Ανατολιωτάκης
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος


…συνέχεια »

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Η Γενική Γραμματέας στην παρουσίαση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών

Στους στόχους και το στρατηγικό σχεδιασμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας μέσω των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) αναφέρθηκε η Γενική Γραμματέας Βίκυ Ευταξά στον χαιρετισμό της στη διάρκεια των ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν στην Παραμυθιά και τους Φιλιάτες την Παρασκευή και το Σάββατο (11-12/4/2014) και αφορούν στις περιοχές:

• «Στενά Παρακάλαμου (GR2120007)» και «Όρη Παραμυθιάς (GR2120008)»
• «Όρη Τσαμαντά, Φιλιατών, Φαρμακοβούνι, Μεγάλη Ράχη (GR2120009)».
Οι ημερίδες διοργανώθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σε συνεργασία με τους Δήμους Σουλίου και Φιλιατών στο πλαίσιο δημοσιοποίησης των Ε.Π.Μ., και της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.
«Στόχος μας είναι να κερδίσουμε το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης και μέσα από τις Ε.Π.Μ. να σχεδιάσουμε όλοι μαζί την προώθηση δράσεων που θα σέβονται τα ευαίσθητα οικοσυστήματα της κάθε περιοχής και ταυτόχρονα θαενισχύουν την τοπική οικονομία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους κατοίκους» υπογράμμισε στο χαιρετισμό της η Γενική Γραμματέας Βίκυ Ευταξά.
Ειδικότερα, αναπτύσσοντας το στρατηγικό σχεδιασμό των Ε.Π.Μ. η Γενική Γραμματέας μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει εντάξει το έργο στο ΕΣΠΑ με προϊσταμένη αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος με γνώμονα την προστασία των ευαίσθητων αυτών οικοσυστημάτων και χωρίς αυτό να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη δράσεων από τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών.
Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, ουσιαστικά θα καλύψουν το ανεπαρκές καθεστώς προστασίας του πολύτιμου οικοσυστήματος των περιοχών που εκτείνονται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας & Ιωαννίνων. Άλλωστε, οι συγκεκριμένες περιοχές έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας και περιλαμβάνονται στo Δίκτυο NATURA 2000.
Έτσι, ερχόμαστε τώρα, με τις Ε.Π.Μ. να θεσπίσουμε συγκεκριμένους κανόνες τους οποίους εδώ και χρόνια οφείλουμε στο:
Ø Περιβάλλον,
Ø Τους φορείς αλλά και
Ø Τους πολίτες της περιοχής.
Ταυτόχρονα, θα αποτελέσουν το γνώμονα για να χαράξουμε από κοινού τον μελλοντικό καταστατικό χάρτη της κάθε περιοχής ώστε μέσα από την ανάδειξη των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων να αποτελέσει ένα αναντικατάστατο εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης.
Στην κρίσιμη αυτή προσπάθεια, τον βασικότερο ρόλο θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με τη Δ/νση Περιβάλλοντος τόσο σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο συντονιστικού και εποπτικού ρόλου σε σχέση με τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τα ειδικά χωροταξικά κλπ, καθώς και τις επικείμενες αλλαγές στη νομοθεσία που κυοφορούνται είτε στο ΥΠΕΚΑ, είτε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Αποκεντρωμένης διοίκησης βασίζεται σε φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές και σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ώστε να εξασφαλίζονται:
Ø Η πολυπλοκότητα και η φυσική ισορροπία των οικοσυστημάτων, καθώς και η συνύπαρξη τους με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες,
Ø Η αξιοπιστία των αναπτυξιακών στόχων για τον κάθε τόπο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές του, όπως στις συγκεκριμένες περιοχές η στήριξη και ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, της γεωργίας της μεταποίησης, των ειδικών μορφών τουρισμού (κυνηγετικός, θρησκευτικός κ.α.), των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε σχέση πάντα και με τις απαιτούμενες υποδομές π.χ. διανοίξεις δρόμων κ.α..
Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά. Είμαστε αποφασισμένοι και έτοιμοι να τα πραγματοποιήσουμε, γι’ αυτό και θέτουμε τις συγκεκριμένες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες στη διαδικασία διαβούλευσης προκειμένου οι φορείς να καταθέσουν έως τις 25/4/2014 τις δικές τους προτάσεις .
Στη κρίσιμη περίοδο που διέρχεται η χώρα, η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε δεν αφορά απλά και μόνο στη δημοσιονομική ανάκαμψη αλλά αφορά κύρια, στη στροφή όλων μας προς ένα αειφόρο παραγωγικό μοντέλο και αυτό καλούμαστε σήμερα να σχεδιάσουμε και στη συνέχεια να υλοποιήσουμε προς όφελος της περιοχής και των τοπικών κοινωνιών».…συνέχεια »

Διοργάνωση ποδηλατικής βόλτας στην πόλη της Ηγουμενίτσας

Με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας του πιλοτικού Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην Ηγουμενίτσα, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Θεσπρωτίας “Σπύρος Παπαγιάννης”, σας προσκαλεί σε μία Ποδηλατική Βόλτα εντός πόλης.
Σημείο συνάντησης για την έναρξη της ποδηλατικής βόλτας είναι τα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (πρώην Νομαρχία), την Μ. Τετάρτη 16/04/2014 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο με το ακρωνύμιο “ADRIMOB” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας IPA ADRIATIC 2007-2013. Στο πλαίσιο του έργου, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος των παράκτιων περιοχών της Αδριατικής, καθώς και στην προώθηση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης όπως είναι το ποδήλατο.
Κύρια συνιστώσα του έργου αποτελεί η υλοποίηση πιλοτικών δράσεων σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες περιοχές του έργου με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών μεταφοράς με τρόπο βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πιλοτική εγκατάσταση του Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην πόλη της Ηγουμενίτσας το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο για τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.

Το έργο ADRIMOB υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IPA-ADRIATIC και χρηματοδοτείται κατά 85% από Ευρωπαϊκούς Πόρους και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.


…συνέχεια »

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ηπείρου

Αποφάσεις για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και την έγκριση Μ.Π.Ε., που συνολικά αφορούν περιβαλλοντικά έργα, δράσεις πολιτισμού και άλλες παρεμβάσεις έλαβε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου στη σημερινή συνεδρίασή της.
Αναλυτικά, η Επιτροπή ενέκρινε τις Μ.Π.Ε. για τα έργα:

 «Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ), βρώσιμων ελαίων & λιπών (ΑΒΕ-Λ) καθώς και μετατροπής των μεταχειρισμένων βρώσιμων ελαίων & λιπών σε βιοκαύσιμο, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο Ο.Τ. 6Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων»
 Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής 30.000 πτηνών πάχυνσης (120 ισοδύναμα ζώα) η οποία είναι εγκατεστημένη στη θέση «ΡΑΧΕΣ» της Τοπικής Κοινότητας Κρυόβρυσης, Δ.Ε. Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων ( Υπαγωγή στον Ν. 4178/2013)»
 «Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολη (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης) στην Π.Ε. Πρέβεζας»
 «Σύνδεση Εγνατίας οδού με τη 12η επαρχιακή οδό στην έξοδο της σήραγγας Σ2 στη θέση Τζαμαλή Αγά στο Δήμο Δωδώνης Π. Ε. Ιωαννίνων»
 «Ανακατασκευή τμήματος της Ε.Ο. Ιωαννίνων- Αντιρρίου στο ύψος της γέφυρας Αννίνου στη Δ.Κ. Κομποτίου Δήμου Νικολάου Σκουφά Π.Ε. Άρτας»
 «Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σκυροδέματος, δυναμικότητας 20 m3/ ημέρα, εγκατεστημένη στο Μικρό Περιστέρι του Δήμου Μετσόβου»
 «Κατασκευή αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στο χείμαρρο Τουρτούρη στην Τ.Κ. Καλαρρυτών, Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων»
 «Φράγματος Κομποτίου και αρδευτικών δικτύων»
 «Οριοθέτηση ρέματος Τούση στη Δ.Κ. Πάργας του Δήμου Πάργας Π.Ε. Πρέβεζας»
 Εγκατάσταση αερόβιας επεξεργασίας ιλύος (υπαίθρια κομποστοποίηση) που προκύπτει από μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων παρόμοιας σύνθεσης, στο αρ. 86 κληροτεμάχιο του αναδασμού Ελεούσας , Δ. Ζίτσας Ιωαννίνων»
 «Μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, εγκατεστημένης ισχύος 990 KW , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο Ο.Τ. 6Γ της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων»

Ως προς τα δύο έργα μετεγκατάστασης οστρακοκαλλιέργειας (μύδια), δυναμικότητας 160 τόνων/έτος, στη θέση "Κόλπος Νήσων Κούραμος", Λωρίδα Σαγιάδας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, η Επιτροπή αποφάσισε την επανεξέταση του φακέλου των δύο έργων, αφού προσκομιστούν από το Δήμο Φιλιατών και την Τ.Κ. Σαγιάδας τα νέα δεδομένα τα οποία προφορικά κατέθεσαν εκπρόσωποί τους κατά τη διάρκεια της Επιτροπής.

Επιπλέον, η Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για την υλοποίηση των έργων:

 «Συντήρηση τοιχογραφιών της βόρειας και νότιας πλευράς του Ιερού Μητροπολιτικού ναού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ (Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού - Περιφέρεια Ηπείρου - Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων)
 «Ασφαλτοστρώσεις στο Γυμνάσιο – Λύκειο Καναλακίου , στο 1ο Νηπιαγωγείο Καναλακίου και στην πλατεία της εκκλησίας του οικισμού Κορωνόπουλου», προϋπολογισμού 44.000 ευρώ (Περιφέρεια Ηπείρου /Π.Ε. Πρέβεζας - Δήμος Πάργας)
 «Προμήθεια καλωδίων αποστραγγιστικού και αρδευτικού αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού 13.400 ευρώ (Περιφέρεια Ηπείρου - TOEB Αχέροντα Καναλακίου)
 «Προμήθεια υλικών αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Βρυσέλλας Φιλιατών», προϋπολογισμού 5.400 ευρώ (Περιφέρεια Ηπείρου - TOEB Βρυσέλλας Φιλιατών).

Τέλος, η Επιτροπή γνωμοδότησε αρνητικά, με βάση και την υπηρεσιακή εισήγηση, σχετικά με το έργο «Κατασκευή προβλήτας φόρτωσης υλικών λατομείου στη θέση 'Στροβίλι' της Τ.Κ. Σαγιάδας Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας».
…συνέχεια »

Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» και ο… ΣΥΡΙΖΑ

Του Γρηγόρη Τζιοβάρα

Στις αρχές της δεκαετίας του ΄70, ο ΠΑΣ Γιάννινα, με έναν ικανό προπονητή, τον Γκομέζ Ντε Φαρία, ο οποίος ήρθε… σώγαμπρος στην Ελλάδα και έφερε από την Αργεντινή έξι «ελληνοποιημένους» ποδοσφαιριστές, έπαψε να είναι η μικρομεσαία ποδοσφαιρική ομάδα που βολόδερνε στη Β΄ Εθνική.

Μεταμορφώθηκε δε τόσο ξαφνικά που κάποιοι της έδωσαν το προσωνύμιο «Άγιαξ της Ηπείρου», αν και το μεγαλύτερο επίτευγμά της ήταν ότι αναδείχθηκε πρώτη επαρχιακή ομάδα της Α΄ Εθνικής και έπαιξε στο Βαλκανικό Κύπελλο της εποχής.

Μου ήρθε στο νου η ιστορία της (αγαπημένης μου) ομάδας, διαβάζοντας τα όσα είπε τις προηγούμενες μέρες από το Παρίσι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας για την Άνγκελα Μέρκελ που «τρέμει στην ιδέα ότι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα θα ανοίξει το δρόμο για μια μεγάλη ανατροπή στην Ευρώπη» και επιπλέον ότι η γερμανίδα καγκελάριος έχει αντιληφθεί ότι το δίλημμα των ευρωεκλογών είναι «ή η Μέρκελ ή εμείς».

Από όσο θυμάμαι, στους καβγάδες που, πιτσιρικάδες όντες, στήναμε όταν ο ΠΑΣ ήταν στα «πάνω του» με όσους υποστήριζαν αντίπαλες ομάδες, κυρίως του Κέντρου, αρκετοί από εμάς τους… «παγουράδες» ήταν με το μόνιμο παράπονο ότι, ενώ ήμασταν καλύτεροι από τους άλλους, κάποιοι δεν μας άφηναν να βγούμε στην Ευρώπη και ήθελαν να μας ξαναστείλουν, όπως και έγινε μετά την αρχική αναλαμπή, στη Β΄ Εθνική.

Οι πιο νουνεχείς, ωστόσο, ήξεραν ότι χωρίς οργάνωση και υποδομές και με τους παίκτες, ακόμη και τους προπονητές, όπως ο Γιάτσεκ Γκμοχ, που αναδεικνύονταν στην περιοχή να φεύγουν με την πρώτη ευκαιρία για άλλα (ποδοσφαιρικά) μέρη, κανονικός ευρωπαϊκός… «Αγιαξ», όπως αυτός του Άμστερνταμ, από τον οποίο δανειστήκαμε το προσωνύμιο, δεν θα γινόμαστε ποτέ, παρότι εκείνη την εποχή η ομάδα έκοβε πολλά, σε σχέση με αρκετούς άλλους ελληνικές συλλόγους, εισιτήρια, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.

Επιστρέφοντας στο έναυσμα για τούτο το σημείωμα που είναι οι παρισινές δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ παρά να αναρωτηθώ τι είναι εκείνο που μπορεί να κάνει έναν αρχηγό κόμματος, έναν –γιατί όχι;- εν δυνάμει πρωθυπουργό μιας ευρωπαϊκής χώρας να καταφεύγει σε έναν τόσο ακραίο βερμπαλισμό, όπως είναι ο ισχυρισμός ότι η εκλεγμένη ηγέτης μιας άλλης χώρας τρέμει στην προοπτική της εκλογής του.

Σε πoιο, αλήθεια, εκλογικό ακροατήριο απευθύνεται ο κ. Τσίπρας όταν χρησιμοποιεί εκφράσεις αυτού του είδους; Στον ΣΥΡΙΖΑ του 4% που ήταν το ποσοστό του κόμματός του μέχρι πριν από μερικά χρόνια; Ή στον ΣΥΡΙΖΑ του 17% των διαμαρτυρομένων που τον στήριξαν τον Μάιο του 2012 και έγιναν 27% στην επαναληπτική εκλογή του Ιουνίου όταν τέθηκε το δίλημμα της διακυβέρνησης;

Ακόμη, πάντως, και αν απευθύνεται στους τελευταίους, με στόχο να τους επανασυσπειρώσει, αφού καμία από τις δημοσκοπήσεις δεν δείχνει να επιμένουν όλοι στην προηγούμενη επιλογή τους, είναι πολύ αμφίβολο ότι του αρκούν για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, αν αυτό είναι πράγματι το σχέδιο του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος –μην το ξεχνάμε…- είναι και υποψήφιος για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με λεονταρισμούς και μεγαλοστομίες, τέτοιες που ούτε ο πανίσχυρος Πούτιν δεν τολμάει να εκστομίσει κατά της ουκρανικής ηγεσίας του Κιέβου, δύσκολα μπορεί να βρει κανείς ανταπόκριση σε ένα ευρύτερο ακροατήριο σκεπτόμενων πολιτών, όπως αυτό που χρειάζεται ο κ. Τσίπρας για να γίνει το κόμμα του πλειοψηφικό ρεύμα σε μια κοινωνία που είναι και θέλει να παραμείνει ευρωπαϊκή.

Οι προεκλογικές φανφάρες και οι μικρομέγαλες δημόσιες απειλές κατά της Μέρκελ δύο εξηγήσεις μπορεί να έχουν: Ή ο Τσίπρας προεξοφλεί ότι δεν θα αναλάβει ποτέ πρωθυπουργός, όπως διατείνονται πολλοί επικριτές του. Ή, στην αντίθεση περίπτωση, την επομένη των εκλογών θα καταπιεί όλα όσα λέει τώρα και, εκών άκων, θα συνομιλήσει με τη γερμανίδα καγκελάριο, αν θέλει την Ελλάδα στην Ευρώπη.

Υ.Γ.: Για να κλείσω όπως άρχισα, αισθάνομαι την ανάγκη να διευκρινίσω για όσους δεν παρακολουθούν στενά τα ποδοσφαιρικά τεκταινόμενα ότι ο ΠΑΣ Γιάννινα εξακολουθεί να λέγεται «Άγιαξ της Ηπείρου». Φέτος γλίτωσε οριακά τον υποβιβασμό και οι ευρωπαϊκές … περγαμηνές του περιορίζονται σε δύο (ανεπιτυχείς) εξόδους στα Βαλκάνια…
…συνέχεια »

Πώς ρυθμίζονται οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων προς τους Δήμους

Σε καλό δρόμο μπαίνει η ευνοϊκή ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων προς τους Δήμους, αφού το σχετικό Ν/Σ υπερψηφίστηκε στη Βουλή. Μετά την ψήφιση του συνόλου του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στον «Καλλικράτη» τις επόμενες μέρες και την δημοσίευσή του σε ΦΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν μέσα σε τέσσερις μήνες σχετική αίτηση στους Δήμους για την διευθέτηση των οφειλών τους.
Έτσι, θα δοθεί σημαντική ανάσα, τόσο στους πολίτες, όσο και στους Δήμους σε μία περίοδο που ασφυκτιούν οικονομικά, ενώ δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουν τις διαδικασίες μέσω των ΔΟΥ για μη παροχή φορολογικής ενημερότητας, κατασχέσεις κλπ.

Οι ρυθμίσεις
Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο νομοσχέδιο – και τις παρουσιάζει η aftodioikis.gr - είναι οι εξής:
* Με εφάπαξ καταβολή μηδενίζονται (-100%) οι προσαυξήσεις ανεξαρτήτως ποσού
* Έως 5.000 ευρώ σε 24 δόσεις απαλλαγή του 80% των προσαυξήσεων με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 100 ευρώ
* Από 5.001 έως 10.000 ευρώ σε 48 δόσεις απαλλαγή του 50% των προσαυξήσεων με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 100 ευρώ
* Από 10.001 έως 20.000 ευρώ σε 72 δόσεις απαλλαγή του 30% των προσαυξήσεων με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 100 ευρώ
* Πάνω από 20.000 ευρώ σε 100 δόσεις απαλλαγή του 10% των προσαυξήσεων με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι, όπως προβλέπει ο νόμος, «οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων».

Οι εξαιρέσεις
Από τη ρύθμιση εξαιρούνται: α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών. β) οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις.
Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής και ο οφειλέτης έχει καταβάλλει το 30% της ρυθμιζόμενης οφειλής του: α) Ο Δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια ΔΟΥ και σε εντολή για επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μία εκ των δόσεων. β) Ο οφειλέτης καθίσταται δημοτικά ενήμερος.
Παράλληλα η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%.…συνέχεια »

Στήριξη των ελληνικών επενδύσεων στην Αλβανία υποσχέθηκε ο Έντι Ράμα

Συνάντηση με επιχειρηματίες στα Τίρανα
Να ενισχύσουν τις επενδύσεις τους στην Αλβανία κάλεσε τους Έλληνες επιχειρηματίες ο Πρωθυπουργός της γείτονος, Έντι Ράμα, ο οποίος -στη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων, στα Τίρανα- διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους: «Θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για τη βελτίωση των υπηρεσιών φορολόγησης και των τελωνείων». Πρόσθεσε ότι, προκειμένου αυτή η υπόσχεση να γίνει πραγματικότητα, είναι απαραίτητη η εταιρική σχέση με τις επιχειρήσεις, ώστε να καταπολεμηθούν όλα τα αρνητικά φαινόμενα.

Μάλιστα, ο κ. Ράμα διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους Έλληνες επιχειρηματίες ότι οποιοσδήποτε καταγγείλει παρατυπίες αρμοδίως στο Εθνικό Οικονομικό Συμβούλιο, θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι οι καταγγελίες του θα εξετασθούν άμεσα και με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσει και τους υπόλοιπους επιχειρηματίες.
Από την πλευρά του, ο 'Έλληνας πρέσβης στα Τίρανα, Λεωνίδας Ροκανάς, αφού επισήμανε ότι «η πορεία της Αλβανίας προς την ΕΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική και η Ελλάδα θα την στηρίξει με όλες της τις δυνάμεις», πρόσθεσε: «Νιώθουμε ενθαρρυμένοι από το κλίμα που επικρατεί στη νέα κυβέρνηση για τις ξένες επιχειρήσεις [...] Οι χώρες μας, η Ελλάδα και η Αλβανία, βρίσκονται σε μια κρίσιμη οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Όμως, η Ελλάδα βγαίνει οριστικά από την κρίση. Το 2014 προβλέπεται να έχουμε ανάπτυξη, ενώ η χώρα βγήκε επιτυχώς στις αγορές, με τους διεθνείς επενδυτές να επιδεικνύουν την εμπιστοσύνη τους».
Το λόγο πήραν και εκπρόσωποι των σημαντικότερων ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, οι οποίοι υπέβαλλαν τα ερωτήματά τους προς τον Αλβανό πρωθυπουργό, αλλά και τους υπουργούς, τους βουλευτές και τους αξιωματούχους της αλβανικής διοίκησης που συμμετείχαν στην εκδήλωση.
Τα βασικότερα ερωτήματα αφορούσαν τη φορολογία των επιχειρήσεων, την πάταξη της παραοικονομίας, την ανάγκη δημιουργίας σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, τον εξορθολογισμό της δικαστικής λειτουργίας και την επίσπευση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, τη δημιουργία αναπτυξιακών υποδομών κ.α.


…συνέχεια »

Περιφερειακός Διευθυντής Ασφάλειας στην Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας ο Δημοσθένης Χρήστου

Οι κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία ολοκληρώθηκαν με τις τοποθετήσεις των Αστυνομικών Διευθυντών, από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Σώματος, υπό την Προεδρία του Γενικού Επιθεωρητή Ασφάλειας, Αντιστράτηγου Ηλία ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ και τη συμμετοχή τεσσάρων (4) Υποστρατήγων.
Μεταξύ αυτών και ο Αστυνομικός Διευθυντής Δημοσθένης Χρήστου, ο οποίος τοποθετήθηκε ως Περιφερειακός Διευθυντής Ασφάλειας στην Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας.
Ο Δημοσθένης Χρήστου από τον Ιούλιο του 2012 ήταν Αστυνομικός υποδιευθυντής στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας.

…συνέχεια »

Σαμαράς: Μέτρα υπέρ των αστέγων

Πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας για τους άστεγους. Θα αξιοποιηθούν όσα ακίνητα υπάρχουν στη δικαιοδοσία του Δημοσίου. Πρότυπα κέντρα στήριξης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Ιωάννινα
Πακέτο κοινωνικών μέτρων με έμφαση στους αστέγους ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ύστερα από τη συνάντηση που είχε με τους συναρμόδιους υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, τον υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα και την τέως και νυν διοίκηση του ΕΚΚΑ.
Μετά τη συνάντηση ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κυβέρνηση προχωρά σε πρωτοβουλίες που στηρίζουν τους Έλληνες που υπέφεραν όλα αυτά τα χρόνια. Πρωτοβουλίες που βοηθούν την Ελλάδα που πληγώθηκε. Κινούμαστε σε δύο άξονες:
Πρώτον, κοιτάμε, σήμερα, τι μπορεί να δώσει το ίδιο το κράτος στους πολίτες που υποφέρουν. Αλλά με τρόπο σίγουρο, χωρίς να σκορπάμε χρήματα που δεν έχουμε. Εδώ, λοιπόν, κύρια παρέμβασή μας, που ανακοινώνουμε απόψε, είναι η κοινωνική κατοικία που ήδη αξιοποιεί ό,τι ακίνητο υπάρχει στη δικαιοδοσία του δημοσίου και που άμεσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στεγάζει αστέγους που σήμερα ζουν την πιο ακραία αδικία. Κι όχι μόνο να τους στεγάσει, αλλά και να τους προσφέρει βασικές υπηρεσίες, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κυρίως, ώστε να επιταχυνθεί η επανένταξή τους στην κοινωνία.
Δεύτερον, συνεργαζόμαστε και συντονιζόμαστε με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Από μεγάλα ιδρύματα που κάνουν δωρεές, μέχρι αστικές εταιρείες και ομάδες πολιτών που αναλαμβάνουν δράση κοινωνική. Γι’ αυτό το λόγο μάλιστα, ψηφίστηκε πρόσφατα νέα νομοθεσία που διευκολύνει τις δωρεές ιδιωτών για κοινωφελείς λόγους, χωρίς τα φορολογικά βάρη, Φ.Π.Α. κ.τ.λ., που υπήρχαν προηγουμένως.
Και φυσικά, με τη συνεργασία και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Που εδώ μπορεί να αναδείξει – και αναδεικνύει - τον κοινωνικό της ρόλο.
Και θέλω όλους να τους ευχαριστήσω!

Πρώτη τέτοια πρωτοβουλία, είναι η δημιουργία ενός πρότυπου Κέντρου Άμεσης Βοήθειας Αστέγων. Έτσι, με ιδιωτική δωρεά, ανακαινίζεται το Δρακοπούλειο Κέντρο, που βρίσκεται στην πλατεία Βάθης, στην Αθήνα. Σε ενάμιση μήνα περίπου θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει.
Η ευθύνη λειτουργίας του ανατίθεται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, ενώ καταλυτική είναι και η συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας που είχε άλλωστε και την πρωτοβουλία ανεύρεσης του κατάλληλου χώρου στο κέντρο της Αθήνας, όπου συγκεντρώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός αστέγων πολιτών. Στο ισόγειο του Κέντρου θα λειτουργήσει ιατρική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που θα εξετάζει τους άστεγους πριν προωθηθούν στους κοιτώνες. Στους αστέγους που φιλοξενούνται, θα παρέχεται στέγαση, σίτιση, ιατρική φροντίδα και κοινωνική μέριμνα.
Στην αρχική φάση, το Κέντρο αναμένεται να φιλοξενεί 80 άτομα για διάστημα που θα φτάνει έως τις 20 μέρες, ενώ μετά θα μεταφέρονται σε άλλους χώρους βραχυχρόνιας φιλοξενίας ή σε διαμερίσματα προστατευόμενα, με απώτερο στόχο την κοινωνική τους επανένταξη.
Έχουν, επίσης, επιλεγεί και τα πρώτα 35 διαμερίσματα που ανήκουν στο δημόσιο, προκειμένου να στεγάσουν τους ανήμπορους συμπολίτες μας. Κι αυτό είναι μόνον η αρχή…
Γιατί τίποτα δεν θα μείνει αναξιοποίητο, ανεκμετάλλευτο ή ανενεργό, προκειμένου να βρεθεί στεγαστική λύση για εκατοντάδες άστεγους συμπολίτες μας. Η σχετική δαπάνη προβλέπεται κι αυτή από το κοινωνικό μέρισμα που θα μας δώσει το πρωτογενές πλεόνασμα. Γιατί ό,τι δημιούργησε το κράτος με τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών, το επιστρέφει πίσω με πολλαπλασιαστικά οφέλη στον Ελληνικό λαό και ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.
Το επόμενο βήμα, περιλαμβάνει τη δημιουργία ακόμα 4 κέντρων Άμεσης βοήθειας αστέγων, σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα, Λάρισα καθώς και σε αυτές τις περιοχές υπάρχει αυξημένο ποσοστό φτώχειας, σύμφωνα με τα πιο επίσημα στοιχεία.
Παράλληλα, για τον ίδιο σκοπό, εργάζονται πολλά ιδρύματα και άλλες ιδιωτικές πρωτοβουλίες.Για παράδειγμα, μια τέτοια πρωτοβουλία πολιτών, δημιούργησε μόλις προχθές, την πρώτη Κοινωνική Πολυκατοικία, όπου θα στεγαστούν οι πρώτοι 72 άστεγοι που ανήκουν σε μονογονεϊκές και πολυτεκνικές ομάδες, οικογένειες. Κι αυτό θα ξεκινήσει την Μεγάλη Πέμπτη…
Η κρίση ήταν δοκιμασία για όλους μας. Αλλά ανέδειξε και την ανθρωπιά μας. Όλα αυτά που τα χρόνια της επίπλαστης ευημερίας είχαν ξεχαστεί.
Κοινωνία είμαστε όλοι μας. Και αν συνεργαστούμε πιο στενά και πιο αποτελεσματικά, θα γίνουμε όλοι καλύτεροι. Σε αυτό τον αγώνα, να στηρίξουμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, να βοηθήσουμε συμπολίτες μας που χτυπήθηκαν περισσότερο από την κρίση, σε αυτόν τον αγώνα να δώσουμε σε όλους μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί είμαστε όλοι μαζί:
Το κράτος που έχει υποχρέωση να βοηθήσει, αλλά και οι πολίτες που έχουν διάθεση να βοηθήσουν!

Παρά τις θυσίες και παρά τα πολλά κηρύγματα διχασμού, οι Έλληνες σταθήκαμε ο ένας δίπλα στον άλλο. Και γι’ αυτό τα καταφέρνουμε σήμερα.
Νοιαζόμαστε για αυτούς που έχουν ανάγκη. Βοηθάμε, με όποιο τρόπο μπορούμε, τους ανήμπορους συμπολίτες μας. Ενθαρρύνουμε όλους να σταθούν δίπλα στο συνάνθρωπό τους. Και ευχαριστούμε εκείνους που ήδη προσφέρουν. .Είμαστε δίπλα σε αυτούς που κρατούν τη χώρα μας όρθια.
Η βοήθεια προς το συνάνθρωπο, δεν επιτρέπει διαχωρισμούς μεταξύ μας.
Απαιτεί τη συνεργασία όλων μας! Γιατί αντιμετωπίσαμε την κρίση, χωρίς να χάσουμε - Έλληνες είμαστε! – χωρίς να χάσουμε την ανθρωπιά μας.
Και πρόθεσή μας, είναι να βγούμε από την κρίση, χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω».


…συνέχεια »