Στόχος της Περιφέρειας Ηπείρου η τουριστική αγορά της Σερβίας

Η αγορά της Σερβίας και του ευρύτερου Βαλκανικού χώρου, αποτελεί για την Περιφέρεια Ηπείρου έναν ακόμη στόχο για προσέλκυση τουριστών. Στο πλαίσιο αυτό – και σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου - συμμετείχε για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Βελιγραδίου. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Περιφέρειας ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Ψαθάς, ο οποίος είχε διαδοχικές συναντήσεις με Σέρβους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, τους οποίους ενημέρωσε για το τουριστικό προϊόν που προσφέρει η Ήπειρος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης είχε συνάντηση και συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. κ. Γ. Κωλέτση με τον οποίο συζήτησε θέματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου και εξετάστηκαν τρόποι συνεργασίας για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Ο Γ.Γ. εκδήλωσε την πρόθεσή του να επισκεφτεί την Ήπειρο για να συμβάλει στο συντονισμό δράσεων για την καλύτερη τουριστική ανάδειξη της περιοχής μας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Β. Ψαθάς, υπογράμμισε ότι η Σερβία και οι άλλες χώρες της Βαλκανικής, είναι μια «αναδυόμενη αγορά», με βασικό προσανατολισμό τη Βόρεια Ελλάδα προς την οποία αυξάνουν συνεχώς οι επισκέπτες.

«Στόχος μας είναι – κατέληξε- να στρέψουμε ένα τμήμα των τουριστών αυτών προς την Ήπειρο, με δεδομένη και την ευκολία πρόσβασης που παρέχει η Εγνατία Οδός. Στην προσπάθεια αυτή η Περιφέρεια έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο, ωστόσο απαιτείται και η ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων και ιδιαίτερα των επιχειρηματιών του κλάδου».
…συνέχεια »

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Πέμπτη 1 Μαρτίου και ώρα 10.00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 20-02-2012 συνεδριάσεως.
1.Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή ασφαλτοταπήτων Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας από Τέροβο έως κόμβο Φιλιππιάδας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.


2. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/16-02-2012 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2012.
3. Έγκριση μετακίνησης των: Ευτυχίας Μπούμπα, Ζωϊτσας Παπαρούνα, Ασημούλας Γαβριηλίδου, Ιωάννας Πατουλίδου και Πηνελόπης Γιαννούση, υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο "Εκπαίδευση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στην εμπέδωση και αποτελεσματική υλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου επιτάχυνσης επενδύσεων Στρατηγικού χαρακτήρα του Ν. 3894/2010" που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ), στη Θεσσαλονίκη από 29-02-2012 έως 2-03-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή – συντήρηση εγκαταστάσεων αντλιοστασίου Βίγλας», αναδόχου «Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.».
5. Έγκριση άσκησης εκ μέρους της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ενώπιον του αρμόδιου VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αίτησης ανακλήσεως της υπ΄ αριθμ. 5/2012 Πράξης της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν. Ιωαννίνων και ανάθεση της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατάθεση και συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ανακλήσεως.
6. Έγκριση του από 14-02-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτιώσεις – συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις αγροτικού και βασικού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
7. Έγκριση του από 07-02-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργολαβία αποκατάστασης ζημιών καθίζησης τμήματος 8ης επαρχιακής οδού στη Βρυσούλα» προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
8. Έγκριση του από 20-02-2012 Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης, της μελέτης «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για τις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 5» της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
9. Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, είτε αυτά συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματά της είτε όχι, προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. για το έτος 2012.
10. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του συμβολαίου πλήρους συντήρησης «Ecm-Προκοστολόγηση» και Ecm – Εργολήπτης (πρόγραμμα σύνταξης μελετών) από 1-01-2012 έως 31-12-2012 μαζί με συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης 2012 για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
11. Έγκριση δαπάνης ποσού € 250,00 για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Γεωργίου Σκιαδά, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που αφορά στον έλεγχο οχημάτων Π.Ε. Θεσπρωτίας, από το Κ.Τ.Ε.Ο. Θεσπρωτίας και κάρτες καυσαερίων.
12. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για τη διάσπαση και απομάκρυνση βράχου στο επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 93392/3228/15-12-2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθ. 37/1127/23-12-2011 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
13. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για τη διάσπαση και απομάκρυνση βράχου στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας, από κατάπτωση στην περιοχή «Κόκκινο Λιθάρι», που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 8366/308/25-01-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθ. 3/109/30-01-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
14. Έγκριση δαπάνης ποσού € 38.000,00 για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Μαίρης Καλαμπάκου, υπαλλήλου της Δ/νσης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, προκειμένου να καταβληθεί το επίδομα νεφροπαθών για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2012.
15. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή διαφόρων δημοσιεύσεων (περιλήψεις διαγωνισμών, ανακοινώσεις κλπ), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
16. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια χειμερινών ενδυμάτων και υποδημάτων για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2012.
17. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-11-2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό δίκτυο περιοχής Ριζοβουνίου Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. 1/17-2-2012 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94, με την οποία έγινε δεκτή η από 13-01-2012 προσφυγή του Στέφανου Π. Φωτίου, κατά της αριθμ. 37/1120/23-12-2011 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία και ακυρώθηκε.
18. Έγκριση δαπάνης για την απομάκρυνση επικίνδυνων χημικών ουσιών από αποθηκευτικό χώρο (ΤΟΛ) της Περιφέρειας Ηπείρου, που βρίσκεται στην περιοχή Αμπελοκήπων του Δήμου Ιωαννιτών.
19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό Χαροκόπι – Γέφυρα Τσιμόβου» αναδόχου Βασίλειου Χριστιά Ε.Δ.Ε, μέχρι την 30-05-2012.
20. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην 69η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
21. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Ιωάννου Τσιουρή, δρος Αρχαιολόγου «Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του Καθολικού της Μονής Γηρομερίου Θεσπρωτίας (1577-1590). Συμβολή στη μελέτη της μνημειακής ζωγραφικής του 16ου αιώνα στην Ήπειρο» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
22. Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 72/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
23. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Σελλών του Δήμου Δωδώνης», προϋπολογισμού € 280.000,00 με ΦΠΑ.
24. Έγκριση μετακίνησης των: Παρασκευής Τσέντζου και Βασιλείου Μπαλαμάτσια, υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συμμετοχή τους σε ειδικό σεμινάριο με θέμα «Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο και Εργασιακή Εφεδρεία Νόμος 4024/27-10-2011 ΦΕΚ 226Α», που διοργανώνει η «Οικονομοτεχνική SEMINARS Α.Ε.» στην Αθήνα, στις 5 & 6 Μαρτίου 2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
25. Έγκριση μετακίνησης της ειδικής συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κας Ζήση Βασιλικής και του Προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Άρτας κου Μιλτιάδη Γεωργίου, για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα εγκεκριμένα Ευρωπαϊκά Προγράμματα INTERREG και την ενημερωτική συνάντηση για την 3η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, την 06-03-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
26. Έγκριση δαπάνης για τη δικαστική εκπροσώπηση Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την άσκηση και συζήτηση παρέμβασης υπέρ του κύρους Πράξεως, κατά της οποίας στρέφεται με αίτηση ακύρωσης η εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».


…συνέχεια »

Ευρώ-καταδίκη της Ελλάδας για εξευτελιστική μεταχείριση κρατουμένων

Δικαιώθηκαν οι 13 κρατούμενοι στις φυλακές Ιωαννίνων
Με σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, καταδίκασε την Ελλάδα, για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση δικαιώνοντας έτσι τους 13 κρατούμενους στις φυλακές Ιωαννίνων, που κατέφυγαν στο Δικαστήριο διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους.
Με την καταδικαστική του απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Ελλάδα να καταβάλει στους προσφεύγοντες, αποζημιώσεις, για ηθική βλάβη, που κυμαίνονται από 7.000 μέχρι και 15.000 ευρώ και να πληρώσει και 1.500 ευρώ για δικαστικά έξοδα και δαπάνες.

Οι προσφεύγοντες, δώδεκα Έλληνες και ένας υπήκοος Σομαλίας, που είχαν κρατηθεί στις φυλακές των Ιωαννίνων, για χρονικές περιόδους που ξεκινούσαν από δέκα μήνες και έφθαναν τα τέσσερα χρόνια, υποστήριξαν ότι, ήταν αναγκασμένοι να κοιμούνται σε μικροσκοπικά κελιά, μαζί μ' έναν μεγάλο αριθμό άλλων κρατουμένων, ότι δεν είχαν καμία δραστηριότητα, ότι υποχρεούνταν να παραμένουν 18 ώρες την ημέρα στα κρεβάτια τους και να τρώνε εκεί, μιας και δεν υπήρχαν τραπέζια και καρέκλες, καθώς και ότι κάποιοι από αυτούς δεν έτυχαν της αναγκαίας ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, παρότι είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Η προσφυγή τους υποβλήθηκε στο Δικαστήριο, στις 5 Φεβρουαρίου 2009 και σ' αυτήν γινόταν επίκληση των σχετικών διαπιστώσεων που είχε κάνει, μετά την επίσκεψή του στις φυλακές Ιωαννίνων, ο Συνήγορος του Πολίτη.
Το Δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα της ελληνικής κυβέρνησης ότι οι κρατούμενοι ήταν σε θέση να εργαστούν για ένα μικρό κλάσμα του συνολικού χρόνου που βρίσκονταν υπό κράτηση, σημειώνοντας ότι, η επιχειρηματολογία αυτή δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι συνθήκες διαβίωσης των προσφευγόντων, ελάχιστα απείχαν από αυτές που στοιχειοθετούν απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση.

…συνέχεια »

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη 2 Μαρτίου στον πολυχώρο Αγορά

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, μέλος της πιο ταλαντούχας νέας γενιάς τραγουδιστών τα τελευταία τρία χρόνια, με κάθε εμφάνιση της επιβεβαιώνει την πληθωρική της προσωπικότητα και καταθέτει ακομπλεξάριστα και με αυτοπεποίθηση την απόλυτα δική της ταυτότητα, το «soundtrack της δικής της γενιάς», που χωράει επιλογές μιας παγκόσμιας μουσικής γλώσσας, διαφορετικές κουλτούρες, τολμηρές μίξεις, αλλά και αναδρομή στα νεανικά μελωδικά βιώματα της.

“ΕΙΠΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ…». Ζωντανή ηχογράφηση της πολύ επιτυχημένης συναυλίας που έδωσε η ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ στις αρχές Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» με καλεσμένους τους φίλους της ΝΑΤΑΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ, ΚΩΣΤΗ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ, ΠΑΝΟ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ, IMAM BAILDI που μόλις κυκλοφόρησε από την ΕΜΙ και ενθουσίασε και αγαπήθηκε πολύ από τη πρώτη κιόλας μέρα κυκλοφορίας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει το καινούργιο της τραγούδι “ΤΑ ΛΕΜΕ”, τη διασκευή της ιταλικής επιτυχίας “ΒΑSTARDO” σε ελληνικούς στίχους της Σάννυς Μπαλτζή, που έχει μεγάλη ανταπόκριση και έχει ήδη γίνει ραδιοφωνική επιτυχία, δημιουργώντας ένα πολύ δυναμικό και φανατικό κοινό, όπως επίσης και τα «ΕΓΩ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΗ» ντουέτο με τη Νατάσσα Μποφίλιου, «ΦΕΥΓΩ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ» ντουέτο με τον Πάνο Μουζουράκη, «ΜΗ ΜΙΛΑΣ ΑΛΛΟ ΓΙ’ ΑΓΑΠΗ» ντουέτο με τον Κωστή Μαραβέγια , «ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ ΔΕΙΛΙΝΑ» ντουέτο με τους IMAM BAILDI και το καινούργιο “ΕΣΥ ΜΟΥ ΘΥΜΙΣΕΣ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ” σε μουσική και στίχους του Κώστα Λειβαδά, τραγούδια που έχουν ήδη ξεχωρίσει.
Με νέα πνοή, σε ιδιαίτερους χώρους, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη πορεύεται σε δύσκολους καιρούς με πολύ προσιτές τιμές, κατανοώντας τις ανάγκες μιας κοινωνίας σε κρίση.
Με σκληρή δουλειά και ανοιχτούς ορίζοντες φτιάχνει τα δικά της μουσικά «μοντέλα» εγκαινιάζοντας ένα νέο είδος τραγουδίστριας που ακροβατεί στις μουσικές του κόσμου. Από τη μία να σολάρει με άνεση στη διασκευή του “TELL HER TODAY” του Tom Baxter και στο τραγούδι του Michael Jackson “BILLIE JEAN”, την άλλη να σκίζει ερμηνευτικά το «ΜΑΥΡΟ ΧΙΟΝΙ» του Goran Bregovic και τέλος να καταλήγει με λυγμό και απόλυτο σεβασμό στο “ΜΑΚΡΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ” του Πάνου Γαβαλά. Όλα δε αυτά μπλεγμένα με τις δικές της επιτυχίες.
Την ενορχήστρωση και την επιμέλεια του προγράμματος έχει αναλάβει ο Γιώργος Ζαχαρίου, ενώ επί σκηνής την πλαισιώνουν οι καταξιωμένοι σολίστες: Παύλος Καλτουρουμίδης – πιάνο, πλήκτρα, Ευριπίδης Ζεμενίδης – κιθάρα & τραγούδι, Δημήτρης Μουτάφης – Μπάσο, Γρηγόρης Συντρίδης – τύμπανα.
Η ιδέα και το στήσιμο της μουσικής αυτής σύναξης δεν αποκαλύπτεται , οι εκπλήξεις πολλές, οι ανατροπές επίσης . Σας περιμένουμε!
Προπωληση εισητηριων: 10€
Tιμη μπυρας 4€
Τιμη ποτου 6€

…συνέχεια »

Ευχαριστίες Δημάρχου Ηγουμενίτσας σε όσους συμμετείχαν στις καρναβαλικές εκδηλώσεις

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Γιώργος Κάτσινος, ευχαριστεί όλους τους πολίτες και τους εθελοντές, τους επαγγελματίες και τον εμπορικό σύλλογο, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, τα Δημοτικά και Τοπικά Συμβούλια και την Οργανωτική Επιτροπή των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου, για την προσπάθεια που κατέβαλαν και την επιτυχία των εκδηλώσεων.
Αποδείχθηκε πως από τα μικρά και απλά, όπως είναι η οργάνωση εκδηλώσεων, ως τα μεγάλα και σύνθετα θέματα που υπάρχουν ή θα προκύψουν στο Δήμο, μοναδική λύση είναι η συνεργασία και η ενεργή συμμετοχή όλων μας.
Εύχομαι σε όλους του συμπολίτες «Καλή Σαρακοστή»
…συνέχεια »

Συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Περιφέρειας

Tην Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012 και ώρα 10.00 συνεδριάζει στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στα προγράμματα TOP-ECO.
3. Αίτημα των εργαζόμενων
της εταιρείας «ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».
…συνέχεια »

Το Ταμείο Αξιοποίησης… «έδεσε» στην Ηγουμενίτσα

Πιάνει, τις προσεχείς μέρες, «δουλειά» και στην Ηγουμενίτσα το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Κλιμάκιο του Ταμείου, συνοδευόμενο από εκπροσώπους του τεχνικού συμβούλου της ιδιωτικοποίησης και των λοιπών συμβούλων, θα έχει ενημερωτικές συναντήσεις με τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, το οποίο ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο και έχει ενταχθεί στα προς «αξιοποίηση» 12 περιφερειακά λιμάνια της χώρας.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΟΛΗΓ ανέρχεται σε ποσό ευρώ 9.783.640. Το ποσό αυτό προέκυψε μετά την απογραφή, αποτίμηση, εκτίμηση και απεικόνιση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού του Λιμενικού Ταμείου Ηγουμενίτσας από την οποία προήλθε η ΟΛΗΓ και αφορούσε κυρίως χρηματικά διαθέσιμα. Το Μετοχικό Κεφάλαιο αποτελείται από μια και μόνη μετοχή, η οποία ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα και με τα όσα προηγήθηκαν στα Λιμάνια του Βόλου αλλά και της Θεσσαλονίκης που ήδη πέρασαν από… παρόμοια αξιολόγηση, πρόκειται για καθαρά τεχνοκρατική επίσκεψη και οι εντεταλμένοι του Ταμείου αλλά και οι σύμβουλοι ζήτησαν να ενημερωθούν αναλυτικά για την οργάνωση και λειτουργία της ΟΛΗΓ ΑΕ.
Η οποία ΟΛΗΓ ΑΕ… αποτελεί πραγματικό κελεπούρι για τον οποιονδήποτε υποψήφιο επενδυτή, αφού:
• Διαθέτει αποθεματικό που υπερβαίνει τα 12 εκ. ευρώ.
• Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας σε σχέση με το ενεργητικό της, μόλις που φθάνει στο 20%.
• Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς,
• μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται από καταθέσεις σε Τράπεζες (όψεως, προθεσμιακές) εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές.
• Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι οι συναλλαγές της είναι σε ευρώ.
• Η εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων καθώς δεν κατέχει χρεόγραφα, ούτε έχει δανειακές υποχρεώσεις.
• Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών. Οι τιμές της παροχής υπηρεσιών δεν αποτελούν πηγή κινδύνου, όπως και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μία μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση.
• Για την Εταιρία δεν υπάρχει κίνδυνος ρευστότητας καθώς διαθέτει αρκετά ταμειακά ισοδύναμα για να καλύψει τις λειτουργικές της δαπάνες.
• Η εταιρεία υλοποίησε Επιχειρησιακό Σχέδιο για την περίοδο 2009 - 2011 το οποίο περιλαμβάνει:
• Διαμόρφωση - Επέκταση υπαρχόντων υποδομών του Νέου Λιμένα
• Ανάπτυξη δικτύου μαρίνων σκαφών αναψυχής
• Ανάπλαση παράλιων χώρων δικαιοδοσίας της Ο.ΛΗΓ. Α.Ε.
• Αξιοποίηση Ακίνητης περιουσίας
• Εκσυγχρονισμός Ο.ΛΗΓ.Α.Ε.
Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες διαδικασίες και απέκτησε στη χρήση
2009:
• Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΙΝ ISO 9001 : 2008 ( Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)
• Διαχειριστική Επάρκεια ΕΣΠΑ για τα έργα με τεχνικό και χωρίς τεχνικό αντικείμενο.
• Έχει εγκεκριμένα έργα και μελέτες αλλά και έργα που ήδη υλοποιεί, ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, όπως το εμπορευματικό κέντρο, η επέκταση του λιμανιού, κλπ.
Ταυτόχρονα, στην ουσία διαχειρίζεται όλα τα… παράλια της Θεσπρωτίας και πολλοί είναι αυτοί που έχουν εκφράσει φόβους για την «προίκα» που θα διεκδικήσει ο όποιος «επενδυτής» μαζί με το λιμάνι, αφού η ΟΛΗΓ δεν έπαψε ποτέ να διεκδικεί τη χερσαία ζώνη της Ηγουμενίτσας, ενώ πολύ πρόσφατα ζήτησε να μετονομαστούν τα αλιευτικά καταφύγια, Πλαταριάς, Συβότων και Σαγιάδας σε… Μαρίνες ώστε να… αποτελούν… ελκυστικότερη επένδυση!
Ακίνητη περιουσία και αξιοποίηση υποδομών είναι τα «βαριά χαρτιά» των ελληνικών αποκρατικοποιήσεων αφού αναμένεται να αποδώσουν περισσότερα από 40 δις ευρώ από τα συνολικά 50 δις που προβλέπει το μεγαλεπίβολο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που συμφωνήθηκε με την τρόικα.
Μέσα στο 2012!
Μιλώντας σε εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου κ. Κώστας Μητρόπουλος, περιέγραψε το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων του 2012 από την ολοκλήρωση του οποίου αναμένονται έσοδα ύψους περίπου 4,5 δις ευρώ.
Το δεύτερο εξάμηνο του χρόνου έρχεται η σειρά των μεγάλων λιμανιών της χώρας Συγκεκριμένα σχεδιάζεται η πώληση του 23,3% από τον ΟΛΠ και το 23,3% από ΟΛΘ και να αξιοποιήσει κατά μόνας ή ομαδοποιημένα τα 10 επιλεγμένα περιφερειακά λιμάνια.
Πρόκειται για τα λιμάνια του Βόλου, της Ραφήνας, της Ηγουμενίτσας, της Πάτρας, της Αλεξανδρούπολης, του Ηρακλείου, της Ελευσίνας, του Λαυρίου, της Κέρκυρας και της Καβάλας..
Παράλληλα μπαίνουν σε τροχιά αξιοποίησης και τα 39 μεγαλύτερα και μικρότερα περιφερειακά αεροδρόμια, ανάμεσα στα οποία αυτά της Θεσσαλονίκης, της 2ης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας και εμπορική είσοδο των Βαλκανίων/Κεντρικής Ευρώπης, της Ρόδου, της Κέρκυρας, των Χανίων, της Κω, της Ζακύνθου, της Σαντορίνης, της Μυτιλήνης, της Σάμου και της Μυκόνου.
Τι είναι το ΤΑΙΠΕΔ
Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2011 (N. 3986/2011), στο πλαίσιο της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής.
Το Ταμείο είναι ανώνυμη εταιρεία, με το Ελληνικό Δημόσιο ως το μόνο μέτοχο και με μετοχικό κεφάλαιο €30 εκατομμύρια. Το Ταμείο δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Δημοσίου και λειτουργεί με κανόνες ιδιωτικού δικαίου. Όσον αφορά στα περιουσιακά στοιχεία που μεταφέρονται από το Δημόσιο, αυτά δεν αποτελούν μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου.
Το Ταμείο έχει 6ετή διάρκεια ζωής η δε σημερινή διοίκηση είναι διορισμένη για περίοδο τριών χρόνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει πέντε (5) μέλη και απαρτίζεται από εκπροσώπους των τριών πολιτικών κομμάτων (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ) και επαγγελματικά στελέχη. Επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν οριστεί δύο παρατηρητές, ένας από την Ευρωζώνη και ένας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στο Ταμείο μεταφέρθηκαν τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν περιληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και θα μεταφερθούν όποια ακόμη περιουσιακά στοιχεία αποφασίσει η Ελληνική Δημοκρατία να αξιοποιήσει ή να πουλήσει.
Όποιο περιουσιακό στοιχείο μεταφερθεί στο Ταμείο, πωλείται, αναπτύσσεται ή ρευστοποιείται. Δεν επιτρέπεται από τον Νόμο η επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων στο Δημόσιο.
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί στο Ταμείο συνοψίζονται σε τρείς κατηγορίες:
• ακίνητα
• μετοχές εταιρειών
• δικαιώματα
Πιο συγκεκριμένα στο Ταμείο έχουν μεταφερθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή:
• 35 ακίνητα του Δημοσίου
• μετοχές του «Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών»
• μετοχές της «Ελληνικά Πετρέλαια»
• μετοχές του «ΟΔΙΕ» (Ιππόδρομοι)
• μετοχές της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ»
• μετοχές της «ΛΑΡΚΟ»
• μετοχές της «ΕΥΔΑΠ»
• μετοχές της «ΕΥΑΘ»
• μετοχές «ΟΛΠ»
• μετοχές «ΟΛΘ»
• Τα οικονομικά δικαιώματα των αυτοκινητοδρόμων
• μετοχές του «ΟΠΑΠ»
• μετοχές της « ΑΛΦΑ Τράπεζας»
• μετοχές της «Εθνικής Τράπεζας»
• μετοχές της «Τράπεζας Πειραιώς»
• δικαιώματα αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Νότια Καβάλα
• δικαιώματα των Κρατικών Λαχείων
• δικαιώματα «ΟΠΑΠ»
• δικαιώματα «39 Περιφερειακά Αεροδρόμια»
• δικαιώματα «Ψηφιακό Μέρισμα»
• δικαιώματα «Συχνότητες Κινητής Τηλεφωνίας»
• δικαιώματα Ψήφου των «ΕΛΤΑ»
• δικαιώματα Ψήφου « 10 ΛΙΜΑΝΙΑ», μεταξύ των οποίων και της Ηγουμενίτσας.
Το χαρτοφυλάκιο του Ελληνικού Κράτους περιλαμβάνει 12 λιμάνια ως εταιρείες, δηλαδή τα λιμάνια του Πειραιά (ΟΛΠ), της Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), του Βόλου, της Ραφήνας, της Ηγουμενίτσας, της Πάτρας, της Αλεξανδρούπολης, του Ηρακλείου, της Ελευσίνας, του Λαυρίου, της Κέρκυρας και της Καβάλας. Το Ελληνικό Κράτος κατέχει το 74% του ΟΛΠ και του ΟΛΘ (εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών) και το 100% των υπόλοιπων λιμανιών. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι σε διαδικασία αξιολόγησης του πλέον αρμόδιου τρόπου αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου των λιμανιών μέσω της δημιουργίας ομάδων λιμανιών που μετέπειτα θα αποκρατικοποιηθούν μέσω μιας σειράς συναλλαγών.
Το Ελληνικό Δημόσιο έχει ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο λιμανιών (πέραν των 12 λιμανιών που έχουν τη νομική μορφή Ανώνυμης) και βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της πλέον κατάλληλης μεθόδου εκμετάλλευσης της διαχείρισής τους. Στόχος του Ελληνικού Δημοσίου είναι να καθιερώσει ένα εκτενές σύστημα ομάδων/συμπλεγμάτων λιμανιών και μαρίνων που ακολούθως θα χρηματοδοτηθούν, αρχικά βάσει συμβάσεων παραχώρησης, μέσω μιας σειράς συναλλαγών.
Β.Δ.Γ.
http://www.vdella.com/2011-01-29-09-21-07/3510-2012-02-27-21-39-36.html

…συνέχεια »

Πετρέλαιο θέρμανσης - Ζήτημα τιμής και εμπιστοσύνης

Γράφει ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ
πρώην υφυπουργός Οικονομικών

ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ εμπιστοσύνη ξανά στην πολιτική, πρέπει, μεταξύ άλλων, οι πολιτικοί να αποδείξουν -στην πράξη- ότι ξέρουν τι κάνουν, ότι σχεδιάζουν σωστά και ότι αντιμετωπίζουν με πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο τα ζητήματα της καθημερινότητας. Ένα τέτοιο ζήτημα, που έχει αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα σε ορισμένες περιοχές της πατρίδας μας, είναι αυτό του πετρελαίου θέρμανσης.

ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ κλιματολογικές συνθήκες που έπληξαν έντονα περιοχές στη βόρεια Ελλάδα, σε συνδυασμό με την άνοδο διεθνώς στην τιμή του πετρελαίου και την υπέρμετρη αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, έχουν οδηγήσει σε απόγνωση χιλιάδες νοικοκυριά, που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στη δαπάνη για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Είναι φανερό ότι πλήττονται ιδιαίτερα χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, άνεργοι και, γενικά, οικονομικά ασθενέστερες και ευπαθείς ομάδες, που σε συγκεκριμένες περιοχές της πατρίδας μας είναι αναγκασμένοι να δαπανούν πάνω από 500 ευρώ μηνιαίως για πετρέλαιο θέρμανσης και για περίοδο έως οκτώ μηνών. Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά όχι μόνο να δώσει λύση, αλλά ούτε καν να συζητήσει το θέμα, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις κομμάτων και τοπικών φορέων και παρά το γεγονός ότι στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα, είναι αναγκαίο να επιδειχθεί κοινωνική ευαισθησία και να αντιμετωπισθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, που συνδέεται άμεσα ακόμη και με την επιβίωση πολλών συμπολιτών μας.
ΕΝΑ ΑΠΟ τα μέτρα που έχουν θεσμοθετηθεί στο νέο φορολογικό σύστημα, είναι η πλήρης εξομοίωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα και την είσπραξη των διαφυγόντων δημοσίων εσόδων. Αυτό θα οδηγήσει στην περαιτέρω αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και σε ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τις επιχειρήσεις. Εξαίρεση ορισμένων περιοχών της πατρίδας μας, λόγω ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών, από την πλήρη εξομοίωση δεν είναι δυνατό να γίνει, γιατί αυτό θα ενθαρρύνει το λαθρεμπόριο. Οι λύσεις, επομένως είναι δύο: Επιστροφή στο παλαιό καθεστώς με μειωμένο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης για όλη την επικράτεια ή χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στη βάση οικονομικών, κοινωνικών και γεωγραφικών κριτηρίων κατανάλωσης, που μπορούν να προκύψουν από την επεξεργασία των αρχείων του συστήματος «΄Ηφαιστος», με το οποίο γινόταν η επιστροφή του φόρου στους διακινητές πετρελαίου θέρμανσης.
ΟΣΟ ΑΦΗΝΟΥΜΕ την κατάσταση όπως έχει, και το κοινωνικό πρόβλημα εντείνεται και δημόσια έσοδα χάνονται από τη μείωση της κατανάλωσης και από το γεγονός ότι στις παραμεθόριες περιοχές αγοράζεται πετρέλαιο θέρμανσης σε γειτονικές χώρες και η παράνομη υλοτομία «οργιάζει», με ότι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον της πατρίδας μας.

(Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα REALnews, την Κυριακή 26.2.2012)
…συνέχεια »

Ετήσια Γενική Συνέλευση της Πανηπειρωτικής

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όλους τους αντιπροσώπους των Σωματείων - μελών της, την Κυριακή 11 Μαρτίου 2012 και ώρα 9π.μ,
στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών (Κλεισθένους 15, 7ος όροφος, Αθήνα) .
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.
2. Οικονομικός απολογισμός
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4. Έγκριση πεπραγμένων

Στη Γ.Σ. συμμετέχουν τα ταμειακά εντάξει μέλη με τους νόμιμους αντιπροσώπους. Παρακαλούνται τα διοικητικά συμβούλια να τακτοποιήσουν εγκαίρως τις εκκρεμότητές τους - άρθρο 11, παρ. 3,4,5 - και να ενημερώσουν τους αντιπροσώπους τους να πάρουν μέρος στη συνέλευση.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 18 Μαρτίου την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Δ. Οικονόμου Ιπποκράτης Μιχ. Κατσένης

…συνέχεια »

Στην Άρτα ο Αλ. Τσίπρας

Την Παρασκευή 2 Μαρτίου, στις 8.30 το βράδυ , η Τοπική Πολιτική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Άρτας διοργανώνει στην αίθουσα «Σκουφά», ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.
…συνέχεια »

«Αλμυρή» μου λαγάνα!

3 ευρώ στα Γιάννινα και Ηγουμενίτσα, 1,2 στο Λονδίνο!!!
Από 2,3 μέχρι 2,5 ευρώ κυμάνθηκε η τιμή της λαγάνας στην Αθήνα. Δυόμισι ευρώ ήταν η τιμή της στη Θεσσαλονίκη. Στα 2,7 ευρώ κυμάνθηκε στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Η τιμή της λαγάνας στην Άρτα έφτασε στα 2,5 ευρώ. Στα τρία ευρώ έφτασε η τιμή της λαγάνας στην Ηγουμενίτσα, όπου εκεί όμως υπήρχε και η επιλογή της... μικρής στη μισή τιμή.

Στο Θεσπρωτικό η λαγάνα πουλήθηκε στο 1,6 ευρώ.
Οι Γιαννιώτες, όπως και οι κάτοικοι στην Ηγουμενίτσα, πλήρωσαν την ακριβότερη λαγάνα της Ελλάδας με την τιμή της να φτάνει στα τρία ευρώ. Ούτε λεπτό παρακάτω.

Εάν θέλετε να μάθετε που πουλήθηκε η φτηνότερη λαγάνα, πρέπει σας λέμε ότι αυτό έγινε στο Λονδίνο. Εκεί η τιμή της μόλις που άγγιξε το 1,2 ευρώ!
http://www.epiruspost.gr/reportaz/koinonia/11558----3----12--.html
…συνέχεια »

Ξαναστήνεται το κράτος από το μηδέν

Καταργούνται ειδικές γραμματείες, οργανισμοί, αυτοτελή γραφεία και νομικά πρόσωπα
To πολιτικό σύστημα, κατ’ επιταγήν της τρόικας και της Task Force, καλείται πλέον με επιτακτικό και βίαιο τρόπο να συνηγορήσει στην κατάργηση όλων των δομών του κράτους από τις οποίες αντλούσε την εξουσία του. Να αποδεχθεί δηλαδή την κατάργηση ή την επανασύσταση σε νέα βάση των υπηρεσιών μέσω των οποίων καλλιεργούνταν οι πελατειακές σχέσεις, εκκολάπτονταν τα σκάνδαλα, άνθιζε το ρουσφέτι και γιγαντωνόταν η γραφειοκρατία. Οι αλλαγές αναμένεται να είναι σαρωτικές, όπως προκύπτει και από τα κριτήρια που έχουν καταρτίσει η Task Force και η τρόικα, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, για την αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών.


«Το κάθε υπουργείο αποτελεί και ένα ξεχωριστό βιλαέτι» λέει στέλεχος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που μετέχει στην ομάδα εργασίας η οποία, από κοινού με τους γάλλους εμπειρογνώμονες και τα στελέχη του μόνιμου κλιμακίου της τρόικας στην Αθήνα, εκπόνησε τους δείκτες αξιολόγησης των δομών του κράτους που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ εντός της εβδομάδος. «Οχι μόνο δεν υπάρχει σαφής προσανατολισμός των υπηρεσιών που έχουν συσταθεί τα τελευταία χρόνια με βάση τις αρμοδιότητες που επιτελούν, αλλά αυτές συστήνονταν με ένα μόνο κριτήριο: την εξυπηρέτηση της προσωπικής πολιτικής του (εκάστοτε) υπουργού» τονίζει.
Η επινοητικότητα των εκπροσώπων της πολιτικής εξουσίας που νέμονταν κατά το δοκούν το κράτος υπήρξε ανεξάντλητη. Μετά την ίδρυση του ΑΣΕΠ από τον πρώην υπουργό Αναστάσιο Πεπονή στις αρχές της δεκαετίας του 1990, παρατηρήθηκε έκρηξη στη σύσταση νέων δομών και υπηρεσιών εντός των υπουργείων, τα οποία μετατράπηκαν σε υδροκέφαλους οργανισμούς. Αυτό ουδόλως μπορεί να εκληφθεί ως τυχαίο γεγονός.
Οι φραγμοί που έθεσε η λειτουργία του ΑΣΕΠ στις πελατειακές σχέσεις, με τη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων στις προσλήψεις προσωπικού, μετατόπισαν το κέντρο βάρους του ρουσφετιού. Ετσι άρχισαν να ιδρύονται νέες υπηρεσίες με κύριο στόχο την αξιοποίηση των «ευκαιριών χρηματοδότησης» κυρίως μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οι πολιτικοί με άλλα λόγια συγκροτούσαν υπηρεσίες για να μοιράζουν κατά το δοκούν και με αδιαφανείς συνήθως διαδικασίες τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Αβγάτισαν υπηρεσίες σε μία δεκαετία
Ετσι, για παράδειγμα, οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί του υπουργείου Εργασίας υπερδιπλασιάστηκαν την περίοδο 1999 - 2009 με νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις (υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα), χωρίς μάλιστα, όπως αναφέρεται σε σχετική έκθεση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, να αιτιολογείται επαρκώς η σύσταση των νέων δομών. Η ίδια... τάση παρατηρείται σε όλα ανεξαιρέτως τα υπουργεία, γεγονός που εκτός των άλλων έχει ως συνέπεια την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων τους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα στα υπουργεία υφίστανται 157 γενικές διευθύνσεις, 1.978 διευθύνσεις και 5.027 τμήματα. Δεδομένου ότι υπάρχουν 15 (βασικά) υπουργεία, μπορούμε να πούμε ότι κατά μέσο όρο κάθε υπουργείο έχει περισσότερες από 10 γενικές διευθύνσεις, 132 διευθύνσεις και 335 τμήματα.
Υπάρχει όμως και η τραγελαφική πλευρά: οι υπηρεσίες αυτές είναι υποστελεχωμένες. Πάνω από το 20% των τμημάτων της κεντρικής διοίκησης δεν έχει κανέναν υπάλληλο, ενώ σχεδόν το 55% των τμημάτων της κεντρικής διοίκησης έχει το πολύ ως τρεις υπαλλήλους. Οι νέοι οργανισμοί μάλιστα που «καπελώνουν» τις δομές των υπουργείων δεν έχουν σαφή προσανατολισμό. Απλώς υπηρετούν τις επιταγές της πολιτικής εξουσίας.
Το σχέδιο των γάλλων ειδικών
Κατόπιν όλων αυτών, οι εμπειρογνώμονες της Task Force έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η δομή του ελληνικού κράτους συνιστά μια σχιζοφρενική κατάσταση! Προτείνουν ως εκ τούτου οι υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης να στηθούν σχεδόν από το μηδέν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια λειτουργίας. Ετσι θα θεσπιστεί η υποχρέωση να παραμένει σταθερός ή να βαίνει συνεχώς μειούμενος ο αριθμός των δομών που συνιστούν ένα υπουργείο. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί αν κάθε νέα πρόταση για τη σύσταση οργανισμού συνοδεύεται και με απόφαση για την κατάργηση ή συγχώνευση υφιστάμενων δομών.
Ταυτόχρονα θα καταργηθούν όλες οι υπηρεσίες που δεν ασκούν αρμοδιότητες λόγω κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών (π.χ. τμήματα δακτυλογράφων) και θα συγχωνευθούν όλες οι υπηρεσίες που επιτελούν παρεμφερείς αρμοδιότητες. Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες που χειρίζονται κοινοτικά προγράμματα, θα λειτουργούν με ενιαίους και σαφείς κανόνες σε ολόκληρο το εύρος της δημόσιας διοίκησης.
Επιπλέον, θα κατηγοριοποιηθούν οι υποστηρικτικές διαδικασίες των υπουργείων σε πέντε βασικές κατηγορίες υπηρεσιών: οικονομικού ελέγχου, διαχείρισης προσωπικού, κατάρτισης, μισθοδοσίας και προμηθειών και πληροφορικής.
Η νέα δομή των υπουργείων
Κάθε υπουργείο θα έχει μία γενική γραμματεία. Οι γενικές διευθύνσεις σε κάθε γενική γραμματεία δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις τρεις. Οι διευθύνσεις κάθε γενικής διεύθυνσης θα είναι ως επτά, ενώ ως επτά θα είναι και τα τμήματα κάθε διεύθυνσης. Στο νέο σχήμα θα ενταχθούν και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σήμερα στις ειδικές γραμματείες και στα αυτοτελή γραφεία. «Προς αυτή την κατεύθυνση», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «θα πρέπει να αναδιατυπωθούν οι διατάξεις του νόμου για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ώστε να τεθούν οι αρχές για τον τρόπο οργάνωσης των υπουργείων».
Το σχήμα θα οδηγήσει σε ευρείες ανακατατάξεις, όπως για παράδειγμα στο υπουργείο Μεταφορών στο οποίο καταγράφηκαν 45 διευθύνσεις που εποπτεύονται από 13 γενικές διευθύνσεις.
Η κυβέρνηση ταυτόχρονα με την αναδιάρθρωση των δομών, όπως προκύπτει από την πρόταση της Task Force, θα προχωρήσει και σε ριζική ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των υπουργείων. Τούτο διότι, σύμφωνα με τα ευρήματα σχετικής έρευνας, οι επιτελικές αρμοδιότητες δεν ασκούνται σήμερα από τα υπουργεία αλλά από νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με στόχο την εξυπηρέτηση κυρίως πελατειακών σχέσεων. Με άλλα λόγια, κάθε υπουργός δεν έστηνε απλώς το δικό του «μαγαζάκι», αλλά του προσέδιδε και το ανάλογο κύρος μέσω της εκχώρησης σε αυτό αρμοδιοτήτων που χαρακτηρίζονται περιττές και άχρηστες για την άσκηση δημόσιας πολιτικής.
Ενδεικτικό είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό των αρμοδιοτήτων (περίπου το 37%) έχουν εκχωρηθεί με νομοθετικές πράξεις ή υπουργικές αποφάσεις, χωρίς δηλαδή να υποστούν τον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, γεγονός που όπως αναφέρεται «προκαλεί προβληματισμό τόσο για τη νομική όσο και, κυρίως, για την οργανωτική και διοικητική του ορθότητα και ποιότητα».
Ηδη έχουν καταμετρηθεί 27.995 αρμοδιότητες μόνο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης με αποτέλεσμα η Ελλάδα να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης των «27» όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών. Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων οι 10.765 είναι επιτελικές, αν και δεν ασκούνται από τα υπουργεία, αλλά κυρίως από νομικά πρόσωπα των υπουργείων, οι 9.816 είναι υποστηρικτικές, οι 998 παροχικές και οι 1.563 ελεγκτικές.
Εκτός τούτου, έχουν καταμετρηθεί 1.563 διαδικασίες αυτοψιών και ελέγχων που συνοδεύουν τις χορηγήσεις αδειών σε επιχειρήσεις και πολίτες. Οι διαδικασίες αυτές δημιουργούν μία παράλληλη γραφειοκρατία «που χαρακτηρίζεται από συγχύσεις, περιττά διοικητικά βάρη και έλλειψη επιχειρησιακής λογικής, αφού οι περισσότερες από αυτές περιορίζονται στον έλεγχο νομιμότητας και δεν υπεισέρχονται στον απολύτως αναγκαίο έλεγχο της ποιότητας των αποτελεσμάτων».
Κόστους 10 δισ. ευρώ η γραφειοκρατία
Από την άλλη πλευρά, έχει εκτιμηθεί ότι η γραφειοκρατία προκαλεί επιβάρυνση ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό και η μείωσή της κατά 25% μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση πόρων αξίας 1 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ.
Η γραφειοκρατία είναι πράγματι ένα «τέρας» που περιορίζει κατά περίπου 7% το ΑΕΠ και θέτει φραγμούς στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στην προσέλκυση επενδύσεων. Αν η κυβέρνηση είχε καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία δεν θα χρειαζόταν να προχωρήσει σε μειώσεις των κατώτατων μισθών και σε περικοπή των συντάξεων.
Οι εμπειρογνώμονες της Task Force προτείνουν, κατ' αρχάς, ανακατανομή των αρμοδιοτήτων, που θα παραμείνουν στην κεντρική διοίκηση και δεν θα εκχωρηθούν στους δήμους, στις περιφέρειες και στους ιδιώτες, μέσω των νέων οργανισμών των υπουργείων. Παράλληλα, για να απλοποιηθεί το πολυδαίδαλο διοικητικό σύστημα εξετάζεται και η κωδικοποίηση των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του «ποιος κάνει τι σε κάθε υπουργείο».
Εκτιμάται πάντως ότι η δημοσιονομική κρίση μπορεί να συμβάλει θετικά σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς οδηγεί στη λήψη μέτρων μείωσης του διοικητικού κόστους. Ετσι σχεδόν όλες οι εκτελεστικές και παροχικές αρμοδιότητες που ασκούνται σήμερα από τα υπουργεία και αφορούν αδειοδοτήσεις και εν γένει την εξυπηρέτηση των πολιτών θα μεταφερθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ μία σειρά τομείς του Δημοσίου, όπως η καθαριότητα και οι υπηρεσίες προμηθειών, θα εκχωρηθούν στον ιδιωτικό τομέα. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου, θα καταβληθεί προσπάθεια να συνοδευτεί και με απλοποίηση των διαδικασιών.

Νέα αξιολόγηση
Κριτήριο οι γνώσεις και τα προσόντα
Σε μαζικές μετακινήσεις και απολύσεις μέσω του καθεστώτος της εργασιακής εφεδρείας, που θα προσλάβει μόνιμο χαρακτήρα ώστε να επιτευχθεί η απαίτηση της τρόικας για 150.000 αποχωρήσεις υπαλλήλων ως το 2015, θα οδηγήσει η αξιολόγηση του προσωπικού του Δημοσίου. Η διαδικασία της αξιολόγησης αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της οργανωτικής αναδιάρθρωσης των υπουργείων, από την οποία θα προκύψει σαφής εικόνα για τις ανάγκες στελέχωσης των νέων υπηρεσιών και κυρίως για τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κάλυψη των νέων θέσεων που θα προκύψουν.
Γεγονός είναι πάντως ότι η αλλαγή του ρόλου των υπουργείων, που καλούνται πλέον να επιτελούν επιτελικές κυρίως λειτουργίες, απαιτεί τη στελέχωσή τους με προσωπικό υψηλής κατά κανόνα κατάρτισης. Αυτό θα είναι και το πρώτο κριτήριο για την αξιολόγηση του προσωπικού ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον το φαινόμενο κρίσιμοι τομείς του κράτους να στελεχώνονται με υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως συμβαίνει σήμερα. Ετσι, το ποσοστό των υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - καλύπτουν σήμερα το 32% των θέσεων των υπουργείων - θα μειωθεί δραστικά με την κατάργηση των οργανικών τους θέσεων. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές τις θέσεις είτε θα μετακινηθούν είτε θα πάρουν τον δρόμο της απόλυσης.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει και σε κατάργηση των 1.347 ξεχωριστών κλάδων που υπάρχουν σήμερα στη Δημόσια Διοίκηση και να συστήσει διυπουργικούς κλάδους. Σε αυτούς ύστερα από αξιολόγηση θα εντάσσονται οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και οι οποίοι θα μπορούν εν συνεχεία να υπηρετούν σε όποιον φορέα της διοίκησης προκύπτει ανάγκη στελέχωσης.
Η αξιολόγηση των υπαλλήλων, από την άλλη πλευρά, δεν θα γίνει με βάση τα υφιστάμενα καθηκοντολόγια και προσοντολόγια. Ούτε βεβαίως μόνο με βάση τα τυπικά προσόντα, όπως είναι ο χρόνος υπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση κ.ά., που αναγράφονται στους ατομικούς φακέλους τους. Βασικό κριτήριο της αξιολόγησης θα είναι αν οι υπάλληλοι μπορούν να ανταποκριθούν στα περιγράμματα θέσης που θα δημιουργηθούν σε κάθε υπουργείο. Τα περιγράμματα θέσης συνδυάζουν δύο κυρίως χαρακτηριστικά:

1Περιγράφεται λεπτομερώς τι καλείται να κάνει ο υπάλληλος που θα καλύψει τη συγκεκριμένη θέση.
2 Αποτυπώνει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα τα οποία οφείλει να έχει.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι, με άλλα λόγια, θα αξιολογηθούν ως προς την καταλληλότητά τους να υπηρετήσουν σε μια θέση όχι μόνο βάσει των τυπικών προσόντων τους.

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=445686
…συνέχεια »

Συνελήφθησαν με 122 κιλά κάνναβης

Δυο ημεδαποί στο Νεοχώρι Θεσπρωτίας
Ενενήντα τρία δέματα κάνναβης, συνολικού βάρους 122.462 γραμμαρίων, εντόπισαν τα ξημερώματα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας, κατά τη διάρκεια έρευνας, σε αυτοκίνητο που κινούνταν ύποπτα στο Νεοχώρι Θεσπρωτίας.
Συνελήφθησαν, τόσο ο 43χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, όσο και ο 30χρονος οδηγός δεύτερου αυτοκινήτου, που λειτουργούσε ως προπομπός του πρώτου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή, μεταφορά και εμπορία μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών.
Οι ναρκωτικές ουσίες, τα οχήματα καθώς και δύο 2 κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν.
…συνέχεια »

Συζήτηση στη Βουλή για την ανάπτυξη της Ηπείρου

Συζήτηση για την περιφερειακή ανάπτυξη της Ηπείρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 1 το μεσημέρι στην αίθουσα «Γ. Αλευράς» της Βουλής. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν οι συγκοινωνιακές υποδομές, η τουριστική ανάπτυξη, οι υπηρεσίες Υγείας κ.α.
Στην συνεδρίαση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης, οι Δήμαρχοι Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος, Πρέβεζας Χρήστος Μπαΐλης, Ηγουμενίτσας Γιώργος Κάτσινος, Άρτας Γιάννης Παπαλέξης, ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Κ. Τζοβάρας κ.α. φορείς.
…συνέχεια »

Κούλουμα στην Παραμυθιά

Πρόσκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοπρόοδου Ομίλου Παραμυθιάς, σας προσκαλεί να γιορτάσετε μαζί του τα κούλουμα στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση που και φέτος θα πραγματοποιηθεί στη κατασκήνωση Παραμυθιάς, με πατροπαράδοτα σαρακοστιανά εδέσματα, παραδοσιακή μουσική και το πέταγμα του χαρταετού.
Φιλοπρόοδος Όμιλος Παραμυθιάς


…συνέχεια »

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση «ITB Berlin»

Η Περιφέρεια Ηπείρου θα συμμετάσχει στην Έκθεση «ITB Berlin» που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 11 Μαρτίου 2012 στo Βερολίνο.
Η συμμετοχή εντάσσεται στο σχεδιασμό της Περιφέρειας για την προβολή της Ηπείρου σε στοχευμένες Διεθνείς Εκθέσεις, προκειμένου να δημιουργηθούν ενθαρρυντικές προοπτικές για την προώθηση και αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας.
Η αποκόμιση του μεγαλύτερου δυνατού οφέλους και της προσέλκυσης τουριστών από την Γερμανική αγορά, προϋποθέτει και την οργανωμένη παρουσία των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.


Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στην «ITB Berlin» κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία μας, καλούνται να συνδράμουν στην εκπροσώπηση της περιοχής μας στην έκθεση με:
• Έντυπο και οπτικοακουστικό διαφημιστικό υλικό
• Λειτουργικά ταξιδιωτικά πακέτα διακοπών
• Aνθρώπινο δυναμικό
Επισημαίνεται ότι το έντυπο υλικό θα πρέπει να παραδοθεί στη Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας (Διοικητήριο) γραφείο 220 μέχρι και την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012.


…συνέχεια »

Σύσταση Επιτροπής Εμπορικών Μισθώσεων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

Συστάθηκε η επιτροπή εμπορικών μισθώσεων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας με βάση το νομοθετικό πλαίσιο του ν.4013/2011 (άρθρο 15). Σε αυτήν συμμετέχουν τρία (3) μέλη με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους από:
1. Εκπρόσωπους του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας.
2. Εκπρόσωπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων για την Π.Ε. Θεσπρωτίας.
3. Εκπρόσωπους του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

Η επιτροπή είναι αρμόδια για την εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος στις εμπορικές μισθώσεις για ακίνητα μέσα στα όρια της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ύστερα από σχετική ενυπόγραφη αναφορά ενός τουλάχιστον των εμπλεκομένων μερών (μισθωτή ή εκμισθωτή).

Ο νέος αυτός θεσμός δίνει την δυνατότητα στους ενοικιαστές ή τους ιδιοκτήτες που θεωρούν ότι το μίσθωμα μιας εμπορικής μίσθωσης δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς, να προσφύγουν στην επιτροπή και να επιδιώξουν έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό για το ύψος του μισθίου.
Προϋποθέσεις για το παραδεκτό της αναφοράς:
1. Να έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της μίσθωσης ή την τελευταία οικειοθελή ή δικαστική αναπροσαρμογή του μισθώματος και
2. Να έχει προηγηθεί έγγραφη όχληση για αναπροσαρμογή χωρίς ανταπόκριση για την συγκεκριμένη μίσθωση.
Η επιτροπή εξετάζει αντικειμενικά και αμερόληπτα τις υποθέσεις.
Εάν επιτευχθεί συμβιβασμό ως προς την αναπροσαρμογή του μισθώματος συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και τα εμπλεκόμενα μέρη, επέχει θέση δικαστικού συμβιβασμού και αποτελεί τίτλο εκτελεστικό.
Εάν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, εκδίδεται από την επιτροπή πόρισμα, αντίγραφο του οποίου λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι. Το πόρισμα λαμβάνεται υπόψη από τα δικαστήριο και εκτιμάται ελεύθερα.
Η έναρξη της διαδικασίας του συμβιβασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς. Εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακανονισμού και εφόσον δεν έχει επιτευχθεί συμβιβασμός η επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει πόρισμα
Συμβιβασμός που επιτυγχάνεται από τα δύο μέρη και εκτός διαδικασίας επικυρώνεται από την επιτροπή και επέχει θέση δικαστικού συμβιβασμού.

Περισσότερες πληροφορίες
Διεύθυνση Ανάπτυξης
Τμήμα Εμπορίου Τηλ, 2665099972-954
…συνέχεια »

Περιβαλλοντική Μελέτη για Τσαμαντά- Φιλιάτες
Στην προκήρυξη για την ανάθεση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τα όρη Τσαμαντά, Φιλιατών(Φωτο), Φαρμακοβούνι και Μεγάλη Ράχη προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.
Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν η καταγραφή και αξιολόγηση των σημαντικών στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η τεκμηρίωση της σημασίας της περιοχής, η οργάνωση της προστασίας και της διαχείρισης της περιοχής και η διατύπωση προτάσεων για έργα και δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της περιοχής.

Ο προϋπολογισμός για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται στις 287 χιλιάδες ευρώ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 17 Απριλίου
http://www.epiruspost.gr/ipiros/thesprotia/11492-2012-02-23-19-40-48.html


…συνέχεια »

Τα κύρια σημεία του απολογισμού του Δημάρχου Ηγουμενίτσας

Την Τετάρτη 22.02.2012, πραγματοποιήθηκε η ειδικά προβλεπόμενη από το νόμο, συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τον « απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής»
Ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Κάτσινος έκανε περιγραφή της κατάστασης του Δήμου την 01.01.2011, όταν ως νέα Δημοτική αρχή ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου και στη συνέχεια έκανε αναλυτική αναφορά στα πεπραγμένα και τις δράσεις που έγιναν τον περασμένο χρόνο. Τα κύρια σημεία της ομιλίας του ήταν:

« Σήμερα είμαστε εδώ να λογοδοτήσουμε απέναντι στους συμπολίτες μας, όχι γιατί προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία αλλά διότι αυτή είναι η ελάχιστη ηθική και πολιτική υποχρέωση που έχουμε προς όλους τους δημότες μας, αυτούς που μα ς εξουσιοδότησαν να υπηρετήσουμε το Δήμο και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά τους.
Μέσα από τη διαδικασία του απολογισμού έργων και δράσεων, υπηρετούμε θεμελιώδεις έννοιες της δημοκρατίας, όπως είναι η λογοδοσία, ο δημόσιος διάλογος, η έκθεση των πεπραγμένων μας σε κρίση και ο έλεγχος.
Επιπλέον καλούμαστε σήμερα να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα, αν πετύχαμε στις προσδοκίες μας, τι καταφέραμε, τι μένει να κάνουμε, για ποια πράγματα πρέπει να παλέψουμε, ποιο είναι το αύριο που οραματιζόμαστε για αυτό το Δήμο. Τον τόπο που οι ίδιοι σταδιοδρομήσαμε και οφείλουμε να κάνουμε καλλίτερο για τα παιδιά μας.
Πριν ένα χρόνο κληθήκαμε να κάνουμε πράξη στον τόπο μας ένα αίτημα πολύχρονο προερχόμενο όχι μόνο από την κοινωνία αλλά και από την ίδια την αυτοδιοίκηση.
Μέχρι τότε, η αυτοδιοίκηση ήταν καθηλωμένη σε Δήμους αδύναμους πληθυσμιακά και διοικητικά, χωρίς διαχειριστική επάρκεια, χωρίς αναπτυξιακές δυνατότητες και ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς αποτελεσματικούς ελέγχους, που σε τελική ανάλυση αδικούσαν την προσπάθεια και το έργο των ίδιων ανθρώπων της αυτοδιοίκησης
Πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης ήταν και είναι: οι αρμοδιότητες που αποκεντρώνονται να συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πόρους,
Μετά από ένα χρόνο εφαρμογής του Καλλικράτη, το αίτημα αυτό δεν έχει ικανοποιηθεί σε επαρκή βαθμό, για να έχουμε αυξημένες ελπίδες για την παραπέρα πορεία του εγχειρήματος, που ως φιλοσοφία μας βρίσκει σύμφωνους.
Σήμερα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή οικονομική και πολιτική κρίση.
Οι συνέπειές της, βρίσκονται στο σπίτι κάθε εργαζόμενου, κάθε πολίτη.
Η έκταση και το βάθος θίγουν τον ίδιο τον πυρήνα του πολιτικού συστήματος, κάθε πλευρά οργάνωσης του κράτους και της οικονομίας, ακόμη και των αξιών της κοινωνίας μας .
Σ αυτές τις συνθήκες η Τοπική Αυτοδιοίκηση, καλείται και μπορεί να γίνει ο φορέας και ο πρωταγωνιστής της ανασυγκρότησης του τόπου.
Η πρωτοφανής οικονομική συγκυρία, μας αναγκάζει να επαναπροσδιορίσουμε δράσεις και στόχους.
Εγώ και οι συνεργάτες μου, οπλιστήκαμε με μεγαλύτερη δύναμη και πείσμα, γιατί δεν είχαμε δικαίωμα να εγκαταλείψουμε ή να δηλώσουμε αδυναμία λόγω της συγκυρίας. Έπρεπε να την παλέψουμε. Η κρίση μπορεί να μας εμπόδισε σε αρκετά πράγματα, μας έκανε όμως πιο δραστήριους, πιο υπευθύνους, πιο ενεργητικούς, πιο διεκδικητικούς, πιο αποτελεσματικούς.
Όπως κάνει σήμερα, κάθε οικογένεια για να αντεπεξέλθει.
Οι συνιστώσες που κινηθήκαμε και αποτέλεσαν τη βάση του σχεδίου δράσης ήταν:
Η Διαφάνεια και η ποιότητα των υπηρεσιών του Δήμου έναντι των πολιτών.
Η συμμετοχή, η συνεργασία και η κοινή στόχευση των προβλημάτων του Δήμου.
Η βελτίωση των οικονομικών δεικτών, ο εξορθολογισμός των δαπανών και η προσαρμογή του στο γενικό οικονομικό περιβάλλον.
Η προστασία και η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
Η δημιουργία υποδομών και η επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας του πολίτη.
Όλα αυτά, όπως προείπα, με ρεαλισμό και προτεραιότητες, με μεγάλη προσπάθεια, με διεκδίκηση προς κάθε κατεύθυνση και την καινοτομία ως βασική συνιστώσα, όπου δεν υπάρχουν οικονομικές παράμετροι.
Το πρώτο ζήτημα που αντιμετωπίσαμε με επιτυχία ως Δημοτική Αρχή, ήταν η Διοικητική Οργάνωση των πέντε Δήμων σε μια οντότητα.
Σε κάθε Δημοτική Ενότητα, κρίθηκε απαραίτητο να λειτουργεί ΚΕΠ, Ταμειακή Υπηρεσία και Δημοτολόγιο.
Καταρτίσαμε κανονισμούς λειτουργίας των κατωτέρω θεσμικών οργάνων:
1. Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Οικονομικής Επιτροπής
3. Επιτροπής ποιότητας Ζωής
4. Διαβούλευσης
5. Μεταναστών
6. Τουριστικής Ανάπτυξης
7. Πεζοδρόμων
8. Καθαριότητας
Καταρτίσαμε και ισχύει η χάρτα δικαιωμάτων του πολίτη
Καταρτίσαμε το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου. Όλα “in house”. Χωρίς να ξοδέψουμε ούτε ένα ευρώ σε εταιρείες εξωτερικών συμβούλων.
Καταρτίσαμε και ισχύει ο νέος Ο.Ε.Υ. με τον οποίο ανασυγκροτούνται όλες οι υπηρεσίες με την ταυτόχρονη ένταξη στον Δήμο της ΤΥΔΚ της Πρόνοιας και Πολεοδομίας.
Δημιουργήσαμε Τμήμα Σχεδίου Πόλεως με στόχο την προώθηση της πολεοδομίας ανασυγκρότησης του Δήμου παρότι οι αρμοδιότητες δεν συνδέθηκαν με το αντίστοιχο προσωπικό.
Με την πρόβλεψη μέσω του νέου Ο.Ε.Υ., οργανώθηκε η υπηρεσία προμηθειών με αποτέλεσμα να επιτύχουμε μια σημαντική οικονομία κλίμακας στον τομέα αυτό.
Εισάγαμε νέα εργαλεία διοίκησης, όπως το ηλεκτρονικό αρχείο χορήγησης και ελέγχου αδειών στους υπαλλήλους
Εφαρμόσαμε το μέτρο της «παρακολούθησης της πορείας» κάθε εγγράφου μέσα στο δήμο, μειώνοντας έτσι το χρόνο απάντησης προς τους πολίτες.
Λειτουργήσαμε με επιτυχία τη « φόρμα επικοινωνίας του πολίτη» για την καταγραφή των αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών.
Στο σημείο αυτό θα κάνω μια αναφορά στα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Δήμος τον προηγούμενο χρόνο, τις πρωτοβουλίες που πήρε και τις λύσεις που έδωσε
Παράνομοι μετανάστες
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε μπροστά μας ήταν η παρουσία και εγκατάσταση παράνομων μεταναστών στην Ηγ/τσα στο γνωστό καταυλισμό κοντά στο λιμάνι και τις παρενέργειες που προκαλούσαν.
Με ψυχραιμία, με σύνεση, με μεθοδικότητα και ενέργειες που δεν προσέβαλαν τον πολιτισμό μας, ξεκινήσαμε επαφές με τα Υπουργεία Υγείας και Προστασίας του Πολίτη.
Η πίεση μας σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο και οι πρωτοβουλίες που πήραμε σε συνεργασία πάντα με την τοπική κοινωνία τους φορείς και τον βουλευτή του νομού Θεσπρωτίας, έφερε τα γνωστά αποτελέσματα. Για την περιοχή πλέον έχει πάψει να αποτελεί πρόβλημα η παρουσία των παράνομων μεταναστών, πρόβλημα που χρόνια τώρα δεν έχει επιλυθεί σε άλλες περιοχές της χώρας.
Οφείλω εδώ να ευχαριστήσω, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό, για το απόλυτα επιτυχές αποτέλεσμα.
Η προσπάθεια μας συνεχίζεται και σήμερα και αποτρέπουν οποιαδήποτε εγκατάσταση των παράνομων μεταναστών που κατά μικρές ομάδες σποραδικά εμφανίζονται.
Η λύση αυτού του προβλήματος είχε απήχηση πανελλήνια με θετική προοπτική για τον τουρισμό μας.
ΤΕΙ:
Tο θέμα της υποβάθμισης η και κατάργησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου που λειτουργούν στην Ηγ/τσα το βρήκαμε ανοιχτό.
Θεωρώ πως ασκήσαμε κάθε πίεση, πήραμε κάθε πρωτοβουλία για να αποτρέψουμε το σχεδιαζόμενο κλείσιμο του παραρτήματος του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας .
Φυσικό Αέριο:
Όταν αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή ο σταθμός συμπίεσης του Φυσικού Αερίου είχε χωροθετηθεί στη θέση Βαρικό, θέση πολύ κοντά στον οικισμό της Πέρδικας.
Δεν θέλω εδώ να αναφερθώ πως κατέληξε εκεί ή να αποδώσω ευθύνες, γιατί η υπόθεση του φυσικού αερίου είναι ένα ευαίσθητο θέμα που πολυσυζητήθηκε, χρησιμοποιήθηκε, ακόμη και καπηλεύτηκε. Η ενέργειες μας ως δημοτική αρχή και εμού προσωπικά ως Δημάρχου, δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να κριθούν στον παρόντα απολογισμό.
Ανάλωσα ίσως τον περισσότερο χρόνο στη διάρκεια της θητείας μου με την υπόθεση του Φυσικού Αερίου. Χρησιμοποίησα κάθε μέθοδο και τρόπο για να προσεγγίσω το θέμα προς όφελος των Δημοτών. Ενεργοποίησα επαφές και άσκησα πιέσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και η χωροθέτηση του Σταθμού άλλαξε, μετατοπιζόμενη τελικά στη θέση Φλωροβούνι.
Η τελική χωροθέτηση του αγωγού, αν η Ελλάδα αναλάβει ποτέ το έργο, θα αποτελέσει ένα νέο κύκλο πρωτοβουλιών στο μέλλον.
Βεβαίως ισχύει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για μας και οι πιέσεις συνεχίζονται για την εφαρμογή της από την πολιτεία.
Χερσαία Ζώνη:
Αίτημα και απαίτησή μας είναι, η δημιουργία Δημοτικού Λιμενικό Ταμείο και οποιαδήποτε δραστηριότητα στην παραλιακή ζώνη δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΟΛΗΓ, να περιέλθει στο Δήμο.
Στέγαση Υπηρεσιών
Το ΚΕΠ της πρώην ΝΑ και το ΚΕΠ του Καποδιστριακού Δήμου Ηγ/τσας, συστεγάστηκαν στο ισόγειο του Δημαρχείου και οι Υπηρεσίες που προσφέρουν είναι τεράστιες.
Η πολεοδομία μεταφέρθηκε στο Παλιό Δημαρχείο, όμως το πρόβλημα της στέγασης των υπηρεσιών μας παραμένει.
Μετά από σχετικό αίτημα και προσωπικές ενέργειες και επαφές μας παραχωρήθηκε για 30 χρόνια η μαθητική εστία των πρώην ΕΙΝ, όπου προγραμματίζουμε να γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο
Επίσης στο ΕΙΝ προγραμματίζουμε να στεγαστεί η Δ/νση Πρόνοιας προκειμένου να υλοποιήσει σημαντικές δράσεις της, όπως είναι το κοινωνικό παντοπωλείο ή ακόμη και έναν κοινωνικό ξενώνα Βραχείας διαμονής.
Στο ίδιο κτίριο αλλά ανεξάρτητο χώρο παραχωρήσαμε στο ΚΕΘΕΑ όπου θα λειτουργήσει συμβουλευτικός σταθμός για τα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειες τους κάτι που λείπει από τη Θες/τία.
Ακόμη για τη στέγαση των υπηρεσιών μας και την εξασφάλιση χώρων, καταβάλουμε μια προσπάθεια για το κτίριο της Στρατολογίας.
Περιφερειακός-Παράκαμψη
Την 1/01/2011 ο διαγωνισμός για την μελέτη της Παράκαμψης Ηγ/τσας, ήταν σε εξέλιξη για δεύτερη φορά από το Δήμο.
Κάναμε όλες τις παρεμβάσεις που μπορούσαμε με αποτέλεσμα η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, να αναλάβει την μελέτη κατασκευής και είναι ήδη σε επαφή με την Περιφέρεια Ηπείρου για την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης.
Πρόνοια
Η υπηρεσία της Πρόνοιας είναι σε καθημερινή δραστηριότητα βοηθώντας τις ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας.
Έχουν επιδοθεί σε μια διαρκή προσπάθεια να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν δράσεις που θα ανακουφίσουν ομάδες πολιτών που καθημερινά ταλανίζονται από τις συνέπειες της κρίσης που έχει περιέλθει η χώρα μας.
Αρκετές φορές έχουν γίνει δράσεις για διανομή τροφίμων με σπουδαιότερες αυτές κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
Αυτές τις μέρες γίνεται εντόπιση και καταγραφή των οικογενειακών και μεμονωμένων ατόμων που έχουν ανάγκη διατροφής για να προβούμε στην παροχή συσσιτίου.
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Στα πλαίσια της δεύτερης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων του προγράμματος χωρικής συνεργασίας για την Αδριατική, υποβλήθηκαν 9 προτάσεις για θέματα που σχετίζονται με την Κοινωνική πολιτική, την υγεία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την ανταγωνιστικότητα.
Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας
Καταθέσαμε τεκμηριωμένη πρόταση στο πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας, μας εγκρίθηκαν 160 θέσεις ( αριθμός αρκετά ικανοποιητικός) σε 30 ειδικότητες, που με την υλοποίησή του θα προσφέρει σημαντικές λύσεις στη λειτουργία του Δήμου κυρίως στην καθαριότητα, πράσινο κοινωνικό τομέα και πολιτισμό.
Αδελφοποιήσεις
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας και ο Δήμος Velbert λαμβάνοντας υπόψη το αμοιβαίο ενδιαφέρον για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και της φιλίας μεταξύ τους, και επιθυμώντας την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων τους, συμφώνησαν να καθιερώσουν την ανταλλαγή γνώσης για την ιστορία τους, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις τους καθώς και τη σύσφιξη των αδελφικών τους σχέσεων δεσμευτήκαν εγγράφως για την ολοκλήρωση τις διαδικασίας αδελφοποίησης επισφραγίζοντας έτσι τη συνεργασία με την πρώην Ν.Α.
Συνεργασίες
Σε όλα τα παραπάνω θέματα τη βοήθεια και τη συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες εκτός του Δήμου. Θέλω να ευχαριστήσω ίδιάιτερα τον κ. Περιφερειάρχη, τον κ. Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας, την κα Δήμαρχο Σουλίου, τον κ. Δήμαρχο Φιλιατών, τον κ. Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης, τον κ. Λιμενάρχη για τη συνεργασία, καθώς επίσης όλους όσους με τις όποιες δυνάμεις τους βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων του Δήμου.
Στη συνέχεια θα αποτυπώσω κατά θεματικό τρόπο τις δραστηριότητες του Δήμου το έτος 2011, που θα σας δώσουν μια καλλίτερη εικόνα των προσπαθειών και των πεπραγμένων μας, ως Δημοτική Αρχή.
Οικονομικά
Κύριο μέλημά μας ήταν η πλήρης και γρήγορη αναστροφή εκείνης της κατάστασης, ταυτόχρονα με την εμπέδωση κανόνων διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση.
Σε ένα αρνητικό περιβάλλον, με χρέη και πληγωμένη την αξιοπιστία του, ο δήμος έπρεπε να κάνει την υπέρβαση.
Έπρεπε να σωθεί οικονομικά και ταυτόχρονα να καλύψει το έλλειμμα και τα χρέη.
Διαμορφώσαμε, λοιπόν, ένα σχέδιο οργάνωσης και διάσωσης του δήμου και θέσαμε ως στόχο την ανάκαμψη του μέσα στην πρώτη κιόλας χρονιά.
Εφαρμόσαμε λοιπόν ένα πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης με άξονες:
Τη μείωση των λειτουργικών δαπανών στις απολύτως αναγκαίες.
Εντείναμε την προσπάθεια αύξησης των ιδίων εσόδων
Με σωστή διαχείριση και κατανομή, καταφέραμε να πληρώσουμε μέρος των παλαιών οφειλών
Επιχορηγήσαμε το ΠΑΚΠΟ πέραν της επιχορήγησης μέσω των ΚΑΠ προκειμένου να λειτουργήσουν όλες οι κοινωνικές δομές με ποσό που ξεπερνά κατά πολύ τη ΣΑΤΑ του 2011
Εντείναμε τον έλεγχο με το νεοσύστατο γραφείο προμηθειών για πλήρη διαφάνεια και οικονομία κλίμακος
Σήμερα μπορούμε να έχουμε κ α θ η μ ε ρ ι ν ή εικόνα της οικονομικής θέσης του Δήμου.
Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιστά και εδώ οφείλω να ευχαριστήσω δημόσια τους υπαλλήλους για την προσπάθεια που καταβάλουν, ενώ οι βασικές του αρχές εξακολουθούν να διέπουν την οικονομική λειτουργία του δήμου και να αποτελούν απαράβατους όρους.
Ο δήμος τηρεί άψογα τους κανόνες χρηστής και διαφανούς οικονομικής διαχείρισης, και εφαρμόζει πιστά τη σχετική νομοθεσία, γεγονός που διαπιστώνεται από τις ελεγκτικές αρχές του κράτους.
Σήμερα ο Δήμος έχει αποκτήσει θεσμική θωράκιση, προγραμματίζει και ελέγχει τα έσοδα και τα έξοδα του, με συστηματικό τρόπο.
Ποιότητα ζωής
Με ρεαλισμό απέναντι στις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου και τις ανάγκες των κατοίκων που αποτέλεσαν για τη Δημοτική Αρχή προτεραιότητα, προβήκαμε σε εργασίες, επισκευές και συντηρήσεις υποδομών. Εδώ είναι σκόπιμο να αναφέρω τα ποσά που διατέθηκαν για Σ.Α.Τ.Α. τα τρία τελευταία χρόνια, για να κριθούμε έχοντας υπόψη και αυτή την παράμετρο:
Το 2009 ανήρχετο στο ποσό των 2.927.000 Ευρώ
Το 2010 ανήρχετο στο ποσό του 1.583.000 Ευρώ
Το 2011 η Δημοτική αρχή έλαβε από ΣΑΤΑ 556.000 Ευρώ.
Η δημοπράτηση του έργου ύδρευσης Πλαταρίας – Συβότων – Πέρδικας, αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής.
Πράσινο
Η δημοτική αρχή έχοντας κατανοήσει την τεράστια σημασία του πρασίνου προχώρησε άμεσα σε:
Κλάδεμα δέντρων στην Επικράτεια του Δήμου
Καθαρισμό των χώρων πρασίνου που ήταν εστίες μόλυνσης για περιοχές του Δήμου
Καθαρισμό και αποκατάσταση προς χρήση της παραλιακής ζώνης του Δήμου Ηγουμενίτσας με έμφαση στο χώρο, απέναντι από τα πλατάνια.
Έχουμε ένα πλήρες σχέδιο κινητοποίησης των πολιτών, όπως ενημέρωση, κίνητρα, υιοθεσία δένδρων και παρτεριών κοντά στα σπίτια τους και δημιουργία συλλόγων προστασίας πρασίνου σε επίπεδο εθελοντισμού που αναπτύσσεται ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο στο Δήμο μας και θα συμβάλλει στη βελτίωση του αστικού πρασίνου και την όσο το δυνατόν αύξησή του.
Καθαριότητα
Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ανάγκη μιας καθαρής πόλης. Καθαρή πόλη σημαίνει συνεχής δράση για την προστασία του περιβάλλοντος και απαιτεί τη δημιουργία μίας ισχυρής συμμαχίας πολιτών και αυτοδιοίκησης. Η καθαριότητα της πόλης μας είναι υπόθεση όλων μας.
Για το σκοπό αυτό έγινε:
Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας καθαριότητας, αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων και της αποτελεσματικότητας τους .
Μέτρα για την Αφισορρύπανση
Συντήρηση και πλύσιμο κάδων
Αύξηση ποσοστών απορριμμάτων για την ανακύκλωση
Δεν πρέπει να παραλείψω εδώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και για μια ακόμη φορά όλες τις εθελοντικές οργανώσεις, ομάδες ανθρώπων και πρωτοβουλίες πολιτών ( στην Ηγουμενίτσα τα Σύβοτα την Πλαταριά την Πέρδικα το Μαργαρίτι κλπ) που συνέβαλαν τα μέγιστα στην καλή εικόνα που παρουσίασε ο τομέας καθαριότητας.
Ο Πήχης στην καθαριότητα του Δήμου είναι αρκετά ψηλά και φέτος φιλοδοξούμε να τον ανεβάσουμε ψηλότερα.
Οχήματα
Έγινε ουσιαστική «ταυτοποίησης» του στόλου οχημάτων διότι
Δεν ήταν πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2011.
Δεν είχαν περάσει Τεχνικό Έλεγχο.
Υπήρχαν για ορισμένα από αυτά αναδρομικά τέλη κυκλοφορίας σε βάθος 10 ετίας
Σήμερα ό λ α τα οχήματα έχουν υποστεί το Τεχνικό Έλεγχο που προβλέπεται και έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2012.
Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα αυτό γιατί ουσιαστικά κινηθήκαμε με ίδια μέσα σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας (καθαριότητα – αγροτική οδοποιία – διάνοιξη δρόμων και γενικότερες παρεμβάσεις).
Μόνο από την αλλαγή του χώρου στάθμευσης του στόλου και φύλαξη του χώρου αυτού, αποφύγαμε σημαντικές φθορές και κλοπές σε καύσιμα και άλλα υλικά που δυσχέραιναν την ομαλή λειτουργία του και που προκαλούσαν σημαντική οικονομική ζημία.
Επιπλέον ετοιμάζουμε ένα σύγχρονο χώρο στάθμευσης των οχημάτων και μηχανοστάσιο στον Άγ. Δημήτριο Γραικοχωρίου
Δημιουργούμε ανεξάρτητο γραφείο κίνησης οχημάτων.
Δημοτική Αστυνομία
Πέραν των παραβάσεων και των ελέγχων που βεβαιώθηκαν, η Δημοτική Αστυνομία υποβοηθώντας το έργο των υπηρεσιών του Δήμου πραγματοποίησε 104 αυτοψίες που συνοδεύτηκαν από αντίστοιχες εκθέσεις στους τομείς της Υπαίθριας διαφήμισης, τη ρίψη απορριμμάτων, τις καταλήψεις των κοινόχρηστων χώρων, το υπαίθριο εμπόριο, τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας κλπ.
Σημαντικό έργο επίσης έχει γίνει στον τομέα των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. ( καταγράφηκαν 113, αποσύρθηκαν 21 και απομακρύνθηκαν από τους ιδιοκτήτες τα υπόλοιπα.)
Έχει αναπτυχθεί σε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό η συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα που είχε σαν αποτέλεσμα κοινές επιτυχημένες αποστολές. ( Εκδήλωση Special Olympics, Γύρος της πόλης, Ποδηλατοδρομίες, Κατασχέσεις εμπορευμάτων κλπ)
Επιπλέον η δημοτική αστυνόμευση έχει επεκταθεί κατά τους θερινούς μήνες στα δημοτικά διαμερίσματα Πλαταριάς, Συβότων και Πέρδικας,
Παιδεία Πολιτισμός Αθλητισμός
Στον Τομέα της Παιδείας όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του δήμου είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν κατακερματισμό των δομών της Παιδείας με σχολικές Επιτροπές σε κάθε σχολείο στην Α/ θμια & Β/θμια εκπαίδευση.
Έγινε η συγχώνευση τους σε δύο (2 ) όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
Η καινοτομία μας για τη εφαρμογή ενιαίων προμηθειών με διαγωνισμό για όλες τις ανάγκες των σχολείων επέφερε μεγάλη οικονομία στις δαπάνες, από την προηγούμενη κατάσταση προμηθειών ανά σχολείο.
Για τον πολιτισμό εφαρμόστηκε ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός δυναμικού πολιτισμού, που θα ενώνει τους πολίτες της στους ελεύθερους δημόσιους χώρους, δημιουργώντας μία κοινή συνείδηση και αίσθηση πολιτισμού.
Σκοπός δεν είναι απλώς η διοργάνωση εκδηλώσεων, αλλά η βιωματική καλλιέργεια κουλτούρας και παιδείας. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς συνειδητά απορρίπτουμε τις πολυδάπανες εκδηλώσεις θεάματος, γιατί στόχος μας είναι να δημιουργούμε ουσιαστικές δράσεις πολιτισμού πάνω στις οποίες θα μπορέσουμε να «χτίσουμε» μια νέα πολιτιστική ταυτότητα.
Με τη βοήθεια χορηγών και εθελοντών, πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα κάνουμε ακόμα πιο ελκυστικό πολιτιστικά το Δήμο Ηγουμενίτσας.
Να τον αναδείξουμε τόσο, ώστε η συμμετοχή στις πολιτιστικές δράσεις της να αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόκληση.
Τέλος βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η ανάδειξη των πολιτιστικών δυνάμεων του τόπου μας.
Στον τομέα του Αθλητισμού, πεποίθησή μας είναι πως η άθληση αποτελεί μία διέξοδο υγείας και ψυχαγωγίας για όλες τις ηλικίες και ομάδες του πληθυσμού. Η σύγχρονη πόλη οφείλει να παρέχει στους πολίτες της, τις ιδανικότερες συνθήκες μαζικού και αγωνιστικού αθλητισμού και προς αυτή την κατεύθυνση κινηθήκατε.
ΠΑΚΠΟ
Το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ προήλθε από συγχώνευση 19 πρώην Νομικών προσώπων τις 03-06-2011
Μαζί με τα υπέρογκα χρέη του ανέλαβε και μια τεράστια ευθύνη για το λόγο ότι τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύτηκαν είχαν τελείως διαφορετικά αντικείμενα και σκοπούς.
Παράλληλα με τη συγχώνευση έγινε και μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού(14 ατόμων) από την Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Ηγουμενίτσας. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι έχουν τοποθετηθεί ανάλογα με την ειδικότητά τους σε αντίστοιχες θέσεις του ΝΠΔΔ . Επιπλέον στο Νομικό πρόσωπο μεταφέρθηκαν τα προγράμματα Βοήθεια στο σπίτι και συγκεκριμένα εννέα δομές που καλύπτουν τον ευρύτερο Καλλικρατικό Δήμο καταφέρνοντας μετά από αντίξοες συνθήκες και τεράστιο οικονομικό αδιέξοδο να εξασφαλίσουμε τα κονδύλια για τη μισθοδοσία τους που στερούνταν επί τρία συναπτά έτη.
Όσον αφορά τα 5 πρώην νομικά πρόσωπα του Δήμου μας δηλαδή Παιδικούς σταθμούς, αθλητικό οργανισμό, Πνευματικό κέντρο, Φιλαρμονική και ΚΑΠΗ , το νέο ΝΠΔΔ ασχολήθηκε με λιγότερους πόρους και ανέδειξε μεμονωμένα το καθένα για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, των εργαζομένων αλλά και του κοινωνικού συνόλου με νοικοκύρεμα, διαφάνεια και αξιοκρατία.
Μέριμνα του ήτανε και είναι η δημιουργία νέων θεσμών, η εξέλιξη των υπαρχόντων η φροντίδα και προστασία από την μικρή έως την Τρίτη ηλικία, η υγεία και η κοινωνική αλληλεγγύη, η αγωγή και πρόληψη, η οικογενειακή φροντίδα σε καθημερινή βάση αλλά και η παιδεία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός ως ιδέα και στήριγμα για το μέλλον.
Με τη φιλοσοφία αυτή το ΠΑΚΠΟ πραγματοποίησε δράσεις και εκδηλώσεις τη χρονιά που πέρασε.
Ειδικά :
Το Αθλητικό Τμήμα οργάνωσε και πραγματοποίησε 12 δράσεις στην επικράτεια του Δήμου
Το Πολιτιστικό Τμήμα οργάνωσε και πραγματοποίησε σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους 30 εκδηλώσεις
Επίσης συντηρεί και επισκευάζει το Πολιτιστικό Κέντρο «ΠΑΝΘΕΟΝ» το οποίο διατηρεί καθαρό και σε άριστη κατάσταση. Οι πόρτες του «Πάνθεον» είναι ανοιχτές και διατέθηκε καθημερινά σε όλους τους συμπολίτες μας και τους φορείς που το ζήτησαν για πάσης φύσεως εκδηλώσεις.
Το τμήμα της Σχολής Χορού αφού οργανώθηκε και στελεχώθηκε για πρώτη φορά επίσημα, λειτουργεί σε καθημερινή βάση, με μεγάλη συμμετοχή παιδιών και γονέων με τμήματα παραδοσιακού χορού και Μοντέρνου χορού
Το Τμήμα Παιδικών σταθμών έχει υπό την εποπτεία του 11 παιδικούς σταθμούς
Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους μετέφερε σε δικό του κτίριο τον παιδικό σταθμό Ν.Σελεύκειας αφού το επισκεύασε καταλλήλως.
Μεταφέρθηκε στην περιοχή του Δ.Δ Λαδοχωρίου ο Παιδικός σταθμός προκειμένου να καλύψει ανάγκες της ευρύτερης περιοχής και να φιλοξενήσει ακόμη μεγαλύτερο αριθμό νηπίων σε νέο κτίριο το οποίο είναι και πιο λειτουργικό αλλά και πιο οικονομικό στο μίσθωμά του.
Το νομικό πρόσωπο μερίμνησε για τον έγκαιρο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου παρά την περικοπή του αριθμού των ατόμων από το Υπουργείο με αποτέλεσμα να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Οι προσλήψεις έγιναν με κριτήρια ΑΣΕΠ δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια και στη νομιμότητα για πρώτη φορά στην τοπική αυτοδιοίκηση
Αποτέλεσμα των ανωτέρω παρατηρήθηκε μείωση του προϋπολογιζόμενου κόστους σε σχέση με προηγούμενα έτη παρά την αυξητική τάση των τιμών διότι προβήκαμε σε ανοικτούς διαγωνισμούς των προς προμήθεια ειδών που αφορούν τα συσσίτια των παιδικών, τις λειτουργικές ανάγκες καθώς και την υγιεινή των κτιρίων
Επιπλέον υλοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία του ΠΑΚΠΟ εννέα δομές « Βοήθειας στο σπίτι». Ένα πρόγραμμα που σημαντικό για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που έχουν πραγματική ανάγκη Βοήθειας, ιδιαίτερα μέσα στο κοινωνικο- οικονομικό καθεστώς που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας.
Τέλος σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία έπρεπε να διαχειριστούμε υπεύθυνα και με ευαισθησία τη δομή των ΚΑΠΗ.
Σε συνεργασία με τα μέλη όλων των δομών ΚΑΠΗ του Δήμου μας, πραγματοποιήθηκαν 12 εκδρομές, συνεργασίες με φορείς και υπηρεσίες και άλλες δράσεις, προς όφελος των ηλικιωμένων που συμμετέχουν στις δομές αυτές.
Κυρίες και κύριοι
Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, ο δήμος Ηγουμενίτσας, οφείλει να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του και ταυτόχρονα να διεκδικήσει ένα ευοίωνο, βιώσιμο και ανθρώπινο μέλλον για τους πολίτες του.
Επιδίωξη και στόχος μας είναι ένας ισχυρός, ανεξάρτητος, δημοκρατικός, συμμετοχικός και προπαντός ανθρωποκεντρικός Δήμος που θα καταστεί μοχλός ανάπτυξης και δημιουργίας, με σεβασμό και αγάπη για τον άνθρωπο, με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη και την προάσπιση των συμφερόντων του συνόλου.
Έχοντας την πεποίθηση ότι η αποψινή διαδικασία πρέπει να είναι πεδίο δημιουργικού διαλόγου, περιμένω την καλόπιστη κριτική σας και τις απόψεις σας με μεγάλο ενδιαφέρον.»
Δευτερολογία Δημάρχου
« Κατ αρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για τις τοποθετήσεις σας, στην αρχική μου ομιλία. Το πλήθος και η ποιότητα των τοποθετήσεων σας, δείχνουν αν μη τι άλλο την προσοχή σας και το ενδιαφέρον σας για όσα γίνονται στο Δήμο.
Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω τη συνεργασία που είχα με τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, αλλά και μεμονωμένους δημοτικούς συμβούλους για την επίλυση προβλημάτων και την υιοθέτηση εκ μέρους μου αρκετών προτάσεών.
Επέλεξα να εφαρμόσω ένα σύστημα διοίκησης του Δήμου που δεν βασίζεται στο
« Δημαρχοκεντικό μοντέλο», αλλά σε ένα μοντέλο συνεργασίας, με το διάλογο και την πρωτοβουλία να έχουν πρωτεύοντα θέση σε αυτό.
Από την πρώτη μέρα, άφησα την πολιτική μου ιδεολογία έξω από την πόρτα του Δημαρχείου. Κράτησα τους φίλους, τους συγγενείς και τους κουμπάρους μου, στο επίπεδο των κοινωνικών μου σχέσεων και δεν αποτέλεσαν «βαρίδι» στη λήψη των αποφάσεων μου. Δεν είναι τυχαίο πως η μεγαλύτερη κριτική που μου ασκήθηκε είναι από αυτούς, που πιθανόν με την εκλογή μου να πίστευαν ότι θα έχουν διαφορετική μεταχείριση. Με την τακτική μου αυτή, ήδη έχω απολέσει τη φιλία μερικών από αυτούς.
Θεωρώ στη σημερινή διαδικασία πως οι τοποθετήσεις έχουν μεγαλύτερη αξία από τον ίδιο τον απολογισμό μου.
Γιατί επισημαίνουν τα τυχόν λάθη και τις παραλήψεις μας
Γιατί στις τοποθετήσεις σας εμπεριέχονται και προτάσεις
Γιατί εν τέλει πολλές φορές η τοποθέτηση ή η επισήμανση έχουν μεγαλύτερη αξία από την απάντηση.
Όλα αυτά δίνουν προστιθέμενη αξία στο λόγο σας και με δεσμεύουν να καταβάλλω μεγαλύτερη προσπάθεια.
Σε όσα θέματα δεν μπορώ να καλύψω με τη δευτερολογία μου, είμαι στη διάθεση σας, οποιαδήποτε μέρα, οποιαδήποτε ώρα για περαιτέρω εξηγήσεις επί των πεπραγμένων. Άλλωστε τα δημοτικά συμβούλια που εμπεριέχουν και στοιχεία των πεπραγμένων μας, μεταδίδονται απ΄ευθείας και καλύπτονται διεξοδικά από τους Δημοσιογράφους της περιοχής. Στο σημείο αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες ενημέρωσης που προσφέρουν στους συμπολίτες μας.»

http://www.vdella.com/politiki/3486-2012-02-23-13-27-56.html
…συνέχεια »

Θέλουν πραγματικά Ανάπτυξη;

Το δεύτερο δανειακό πακέτο των 130 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με το Private Sector Involvement (PSI) απομείωσης του χρέους προς ιδιώτες, δείχνουν μετά το Eurogroup της Δευτέρας ότι προχωρούν προς υλοποίηση, με τις υποσημειώσεις των εφαρμοστικών νόμων, και την πρόθεση των εταίρων μας να μας δώσουν μια τελευταία ευκαιρία να κάνουμε όλα όσα δεν κάναμε τα προηγούμενα 30 χρόνια.

Η ευθύνη του πολιτικού προσωπικού είναι τεράστια, στο να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που η Ελλάδα δεσμεύτηκε (και χρειάζεται) να κάνει, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες δημιουργίας ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού κρατικού μηχανισμού, που δεν θα αποτελεί θηλιά στο λαιμό του Λαού. Από την άλλη πλευρά, τα περισσότερα μέτρα που λαμβάνουν δημοσιότητα από αυτή την συμφωνία - σταθμό, είναι μέτρα εισπρακτικής μορφής, καθώς και μείωσης του κόστους δραστηριοποίησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την μείωση του κατώτατου μισθού της Εθνικής συλλογικής σύμβασης Εργασίας. Όμως κανείς δεν μας λέει γιατί τα μέτρα επιλέχθηκαν από τους κυβερνώντες, ανάμεσα σε άλλα ισοδύναμα που πιθανότατα να είχαν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αναζωογόνηση της οικονομίας μας, είναι ανεπαρκή.

Παραδείγματος χάριν, το κόστος της εργασίας, που θα μπορούσε να μειωθεί με την ελάττωση των εισφορών, κατέληξε να γίνει μείωση του μικτού μισθού που εισπράττει ο εργαζόμενος. Αντί να ορισθεί π.χ. ότι μέχρι τα 25 έτη του ο νεοπροσληφθής εργαζόμενος θα βαρύνεται με συνολικές εισφορές μόνο 10% του μισθού του (αντί για 15% από τον εργαζόμενο και 30% από τον εργοδότη), κατέληξε να έχει μείωση από 35% από τον βασικό μισθό! Μα οι άνθρωποι αυτοί που θα δουλέψουν με το καθεστώς αυτό, σήμερα είναι κατά 60% άνεργοι και συχνά πληρώνονται από το κράτος και το επίδομα της ανεργίας. Γιατί ήταν τόσο σημαντικό να πάρει το κράτος 45% του μικτού μισθού τους ως εισφορά, όταν ως τώρα δεν εισπράττει σχεδόν τίποτε; Μήπως η κρατικίστικη αυτή νοοτροπία που μας έφτασε ως εδώ πρέπει να αναθεωρηθεί;

Αντίστοιχα, τα υπόλοιπα ισοδύναμα μέτρα που επέλεξαν οι κυβερνώντες να υλοποιήσουν, έχουν άρωμα κρατισμού και έλλειψης αναπτυξιακού οράματος. Οι απελευθερώσεις των 350 κλειστών επαγγελμάτων αναμένω ότι θα είναι ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε αντικειμενικά να υπολογίζουμε στην συνεισφορά του 10% στο ΑΕΠ από την απελευθέρωσή τους που υπολόγιζε το ΙΟΒΕ.

Μικρές ή ανύπαρκτες είναι οι παρεμβάσεις ενάντια στη γραφειοκρατία (κόστος -6,7% του ΑΕΠ) και τη διαφθορά (κόστος -6% του ΑΕΠ), που θα έδιναν αναπτυξιακή πνοή στην οικονομία, ή ακόμα και στην πάταξη του παραεμπορίου στις γωνίες και τα πεζοδρόμια (20 δισ. ευρώ), που στερεί από φορολογικά έσοδα από το ελληνικό κράτος (κατά δήλωση των ιθυνόντων) περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως μόνο από το ΦΠΑ. Δεν μιλώ για το λαθρεμπόριο διότι εκεί οι αριθμοί είναι τρομακτικοί. Αντί αυτών κόψαμε 325 εκατ. ευρώ από τις συντάξεις και τις ένοπλες δυνάμεις. Ντροπή μας!

Αν πραγματικά θέλαμε ανάπτυξη, δεν θα διατηρούσαμε την γραφειοκρατική υποχρέωση δημοσίευσης των ισολογισμών με το δυσανάλογο κόστος τους για τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεν θα παραλείπαμε απαραίτητα μέτρα για την τόνωση του τουρισμού, που θέλει 18 υπογραφές για να πάρει ένα μικρό κατάλυμα άδεια ΕΟΤ ως να ήταν πεντάστερο ξενοδοχείο resort, και θα είχαμε αναλάβει δέσμευση για την απελευθέρωση του ιδιωτικού τομέα στην παροχή υπηρεσιών όπως η συλλογή των απορριμμάτων, που μπορεί να τις παρέχει στο ένα πέμπτο από το κόστος που τώρα ξοδεύει το κράτος, αλλά και με υψηλότερη ποιότητα και αξιοπιστία. Μιλάμε για τα δισεκατομμύρια ευρώ που πετιούνται κυριολεκτικά στο βωμό ενός κρατικίστικου μοντέλου οικονομίας, λες και είναι πετσετάκια!

Σημαντικότερα όλων, δεν θα αντικαθιστούσαμε τον τερατώδη Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων των 18.000 σελίδων με ένα νέο “Εθνικό Φορολογικό Σύστημα” ποιός ξέρει τι μεγέθους και πολυπλοκότητας, αλλά θα φτιάχναμε ένα ευέλικτο σχήμα φορολόγησης των 40 σελίδων με δρακόντεια πρόστιμα και ευκολία ελέγχου και επιβολής, όπως όλες οι οικονομίες που λογαριάζουν στην εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξή τους.

Ούτε θα διατηρούσαμε το σύστημα των εκατοντάδων υπογραφών και της δικαιοδοσίας των δημοτικών συμβουλίων για επενδυτικές αποφάσεις που επηρεάζουν την οικονομία ολόκληρης της χώρας, όπως οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που η χώρα μας είναι ίσως η πλουσιότερη στην Ευρώπη χάρη στους Μαΐστρους της και τα Μελτέμια της και τον ασταμάτητο ήλιο της.

Οι άξονες λειτουργίας της οικονομίας, αν θέλαμε πραγματικά να δούμε ανάπτυξη, θα είχαν κύριους πυλώνες α) την συνέπεια του κράτους, β) την αποτελεσματικότητά του, και γ) τον εξορθολογισμό των διαδικασιών παρέμβασής του στην πραγματική οικονομία. Τίποτε από αυτά δεν διασφαλίζονται αναπτυξιακά στο δεύτερο Μνημόνιο.

Επίσης ισοδύναμα θα είχαν εστιάσει στην επιστροφή της ρευστότητας στην οικονομία, αφού μετά από δύο χρόνια φορολογικής αφαίμαξης του Λαού, τα λουκέτα, οι απολύσεις, και η εξαθλίωση της μεσαίας τάξης είναι πλέον σε ημερήσια διάταξη, και φως στην άκρη του τούνελ μάλλον δεν διαφαίνεται με την περαιτέρω αποδυνάμωση των τραπεζών μας από το PSI. Πού είναι οι πόροι για να ξαναπάρει μπροστά η ρευστότητα στην οικονομία; Γιατί δεν προβλέπεται στον μηχανισμό ELA η αποδέσμευση πόρων για να ξαναρχίσουν οι τράπεζες τον δανεισμό της οικονομίας σε μια υγιή βάση;

Η αλήθεια είναι ότι τίποτε από τα παραπάνω δεν είδαμε, και αντί αυτού ακούσαμε γκρίνια από τους ίδιους τους πολιτικούς που το συμφώνησαν, ότι το νέο Μνημόνιο 2 δεν περιέχει αναπτυξιακά μέτρα διότι δεν έχουμε λεφτά να ρίξουμε στην ανάπτυξη.

Μα η ανάπτυξη, εδώ που βρισκόμαστε, δεν χρειάζεται χρήματα για να δημιουργήσουμε άλλους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες. Χρειάζεται κυρίως να ξεμπλέξουμε το κράτος από τα πόδια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, και το ευτυχές-δυστυχές της υπόθεσης είναι πως είναι τόσο μεγάλα τα περιθώρια βελτίωσης από την σημερινή μας Καφκική γραφειοκρατία και διαφθορά, που η κατάργηση ατέρμονων και ανόητων διαδικασιών που σε τίποτα δεν συνεισφέρουν στην βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας δεν στοιχίζουν τίποτε! Τσάμπα ανάπτυξη την πετάνε στα σκουπίδια. Τόσο νοιάζονται για την εξαθλιωμένη μεσαία τάξη.

Βέβαια, εκείνοι που καλούνται να μας βάλουν πάλι στην τροχιά της ανάπτυξης, είναι οι ίδιοι εκείνοι που στα τελευταία 30 χρόνια έπνιξαν οποιαδήποτε ανάπτυξη δεν ήταν σιδηροδέσμια από τις υπογραφές και τις αδειοδοτήσεις τους, αυτών και των κομματικών τους στρατών.

Εμείς, οι πολλοί, οι νεόπτωχοι, οι άνθρωποι του μόχθου, οι άνεργοι, οι εξαθλιωμένοι, θέλουμε ανάπτυξη για να ορθοποδήσει η χώρα μας και να ξεφύγουμε από την εξαθλίωση που μας επιφύλαξαν οι πολιτικοί μας. Εκείνοι όμως;
Του Άγη Βερούτη

http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1419302

…συνέχεια »

Στην Παραμυθιά 81χρονος πουλούσε παράνομα κροτίδες και βεγγαλικά

Τα 81 του χρόνια δεν τον εμπόδιζαν να λειτουργεί κανονικά το κατάστημα ψιλικών στην Παραμυθιά. Χρόνια εκεί είχε αναπτύξει τη δική του σχέση με τους πελάτες και κατοίκους της περιοχής.
Στα 81 του όμως έμπλεξε με τις διωκτικές αρχές. Κι αυτό γιατί επέλεξε το κατάστημά του να το μετατρέψει σε παράνομο κέντρο διάθεσης απαγορευμένων βεγγαλικών και κροτίδων.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Παραμυθιάς που έκαναν τη σχετική έρευνα δεν πίστευαν στα μάτια τους με όσα έβλεπαν.
Αυτά που κατασχέθηκαν είναι εκατοντάδες. Έχουμε και λέμε λοιπόν:


770 δυναμιτάκια μικρού μεγέθους
353 δυναμιτάκια μεγάλου μεγέθους
1970 μελισσάκια
200 σφυρίχτρες
12 συντριβάνια
12 αεροπλανάκια κρότου
Ο 81χρονος οδηγείται στον Εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφώρου


http://www.epiruspost.gr/ipiros/thesprotia/11472-81----.html
…συνέχεια »

Κερδίζει τις αγορές το ηπειρώτικο μανταρίνι

«Ξεπούλησε» η παραγωγή της Άρτας και της Θεσπρωτίας
Ικανοποίηση επικρατεί στην Άρτα και τη Θεσπρωτία, αναφορικά με τη φετινή παραγωγή μανταρινιών και την πώλησή τους, καθώς παρά τον παγετό, το τοπικό μανταρίνι «άντεξε» στις καταστροφές.
Μέχρι στιγμής έχει πωληθεί το μεγαλύτερο μέρος της φετινής παραγωγής μανταρινιών της χώρας μας, ενώ απομένουν λίγες ποσότητες της ποικιλίας κλημεντίνη και κάποιες της ποικιλίας ορτανίκ. Σε κάποιες περιοχές είχαμε αυξημένη παραγωγή ενώ σε κάποιες άλλες μειωμένη λόγω ζημιών.


Πάντως η συνολική παραγωγή κυμάνθηκε περίπου στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Από αυτή την ποσότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥπΑΑΤ, έχουν εξαχθεί μέχρι σήμερα περίπου 31.000 τόνοι. Η κακοκαιρία στην Ευρώπη ανάγκασε τις εξαγωγές να κινηθούν με χαμηλούς ρυθμούς αλλά εκτιμάται από τους κύκλους των εξαγωγέων ότι μέχρι το τέλος της σεζόν αναμένεται να φτάσουν τους 70.000 τόνους.
Το σίγουρο είναι ότι το ελληνικό μανταρίνι έχει καταφέρει να κερδίσει τις ξένες αγορές, με την καλή του ποιότητα και τη σωστή εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων τυποποίησης και συσκευασίας. Οι κυριότερες χώρες που εξάγουμε μανταρίνια είναι η Ρουμανία, η Σερβία, η Γερμανία και η Βουλγαρία. Όσον αφορά τις τιμές παραγωγού, όπως και στα υπόλοιπα φρούτα, δέχθηκαν «πιέσεις» λόγω της μειωμένης ζήτησης. Πάντως ήταν καλύτερες από τις τιμές που είχαν οι Ισπανοί παραγωγοί (που κυμάνθηκαν 9 – 14 λεπτά το κιλό).
Στην Άρτα και τη Θεσπρωτία
Όπως τόνισε στον «agrotypos.gr» ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΣ Θεσπρωτίας Βασίλης Παρόλας, φέτος οι τιμές παραγωγού «άντεξαν» παρά την οικονομική κρίση και κυμάνθηκαν στα 24 – 30 λεπτά το κιλό, λίγο υψηλότερα σε σχέση με τα περσινά επίπεδα.
Βέβαια λόγω της έλλειψης ρευστότητας πολλοί παραγωγοί δεν έχουν ακόμη πληρωθεί αλλά έχουν στα χέρια τους επιταγές. Η παραγωγή από πλευράς ποσότητας ήταν μειωμένη σε σχέση με πέρσι, κυμάνθηκε γύρω στους 30 – 35 χιλιάδες τόνους, όμως ήταν πολύ καλύτερη ποιοτικά, ενώ έχει ολοκληρωθεί η πώληση του συνόλου της παραγωγής.
«Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μας πήγε προς εξαγωγή, κυρίως στις αγορές της ανατολικής Ευρώπης (κυρίως Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία και λίγα προς Ρωσία)» τόνισε ο κ. Παρόλας.
Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Άρτας – Φιλιππιάδας Νικόλαος Γκίζας, δήλωσε ότι η φετινή παραγωγή στην Άρτα ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με πέρσι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΣ και της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής, η φετινή παραγωγή μανταρινιών, κυρίως ποικιλίας κλημεντίνης, εκτιμάται ότι κυμάνθηκε στους 25 – 30 χιλιάδες τόνους.
Τα περισσότερα μανταρίνια της ποικιλίας νόβα υπέστησαν ζημιές λόγω του παγετού.
Οι τιμές παραγωγού ξεκίνησαν, γύρω στα μέσα Οκτωβρίου, από τα 35 – 37 λεπτά το κιλό και κατέληξαν στα 26 – 28 λεπτά το κιλό. Αυτό οφείλεται κυρίως στην υπερπαραγωγή που είχαμε στην περιοχή.
Η μισή παραγωγή της Άρτας πουλιέται στην εγχώρια αγορά, αφού τα μανταρίνια, συσκευάζονται στα τοπικά συσκευαστήρια πηγαίνουν κυρίως στις κεντρικές Λαχαναγορές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Να επισημανθεί ότι φέτος ενεργοποιήθηκε η παλαιότερη εντολή που υπήρχε από το ΥπΑΑΤ, να πωλείται και στο εσωτερικό το μανταρίνι χωρίς κοτσάνι και φύλλο, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις από τους ντόπιους παραγωγούς.

http://www.proinanea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=37286:2012-02-22-08-58-00&catid=26&Itemid=4
…συνέχεια »

«Ανεβασμένα» e-books αλλάζουν την αγορά του βιβλίου

Τα εμπλουτισμένα ψηφιακά βιβλία ανοίγουν νέες προοπτικές στις εκδόσεις
Προσθήκη  εικόνας
Ένας νέος τεχνικός και ανοίκειος όρος συμπεριλαμβάνεται πλέον στο λεξιλόγιο του εκδοτικού χώρου. Το «εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο» (enhanced e-book) έρχεται να προστεθεί δίπλα στο e-book, στο ψηφιακό ή ηλεκτρονικό βιβλίο, στον ηλεκτρονικό αναγνώστη κτλ., στις λέξεις που αποδίδουν τη νέα αναγνωστική συνθήκη που κερδίζει διαρκώς έδαφος: την ανάγνωση από την οθόνη αντί από το χαρτί.


Τα ψηφιακά βιβλία μπορεί να ξεκίνησαν ως απλά pdf αρχεία του έντυπου βιβλίου που ξεφυλλίζονταν στον υπολογιστή ή σε μια ηλεκτρονική συσκευή ανάγνωσης, με την εξέλιξη όμως του τεχνολογικού εξοπλισμού, με τα iPad, iPhone, iPod touch και άλλους «έξυπνους» ηλεκτρονικούς αναγνώστες πολλών δυνατοτήτων, το κείμενο μπορούν να συνοδεύουν πλέον εικόνες, ηχητικά ντοκουμέντα, μουσική, βίντεο, χάρτες, αναδυόμενα παράθυρα με διάφορες πληροφορίες και κουίζ, οτιδήποτε, αρκεί να έχει κανείς φαντασία.

Στις ΗΠΑ, όπου οι πωλήσεις των e-books αυξάνονται διαρκώς (μετρήσεις τις υπολογίζουν στο 14% της αγοράς του βιβλίου για το δεύτερο και τρίτο τετράμηνο του 2011, άνοδος 4% από το 2010), το εμπλουτισμένο βιβλίο αποτελεί το νέο πεδίο ανταγωνισμού των εκδοτών προκειμένου να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά των ψηφιακών εκδόσεων, που για ορισμένους μεταφράζεται στο 25-30% των εσόδων τους.

Δοκιμές έχουν γίνει να «εμπλουτιστούν» ψηφιακά βιβλία τόσο στην κατηγορία της λογοτεχνίας όσο και μη λογοτεχνικά και αναλύονται τώρα τα πρώτα αποτελέσματα. Η «Έρημη χώρα» του Τ. Σ. Έλιοτ, σε εμπλουτισμένη ψηφιακή εφαρμογή από την Faber και την Touch Press με αναπαραγωγή του χειρογράφου με τις καθοριστικές επεμβάσεις του Έζρα Πάουντ, ηχογραφημένες αναγνώσεις από τον ίδιο τον Έλιοτ το 1933 και το 1947 και το βίντεο μιας δραματοποιημένης ανάγνωσης από την ιρλανδή ηθοποιό Φιόνα Σο έγινε το νούμερο 1 μπεστ-σέλερ στις βιβλιοεφαρμογές της Apple.

Η εμπλουτισμένη εκδοχή του «11/22/63», του νέου μυθιστορήματος του Στίβεν Κινγκ, δεν είχε την ίδια τύχη. Εως τα μέσα Ιανουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία του εκδοτικού οίκου Scribner, είχαν πουληθεί 45.000 αντίτυπα αξίας 16,99 δολαρίων το καθένα ενώ η έντυπη έκδοση πούλησε ένα εκατομμύριο αντίτυπα των 35 δολαρίων και οι πωλήσεις της απλής ψηφιακής έκδοσης έφτασαν τα 300.000 αντίτυπα των 14,99 δολαρίων.

Οι εκδότες αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι στη λογοτεχνία τα εμπλουτισμένα βιβλία δεν έχουν μακρύ δρόμο γράφει η Αλεξάντρα Άλτερ στη «Wall Street Journal». Όπως υποστηρίζουν αρκετοί εκδότες, όταν πρόκειται για συγγραφέα με ταλέντο, οι αναγνώστες ενδιαφέρονται για το κείμενο το ίδιο και όχι για τα βίντεο ή τα αναδυόμενα παράθυρα και τις άλλες δυνατότητες που μπορεί να προσφέρονται, θυμίζουν μάλιστα ότι οι δυνατότητες αυτές δοκιμάστηκαν στο παρελθόν με το CD-ROM χωρίς επιτυχία.

Από την άλλη, οι πωλήσεις των βιβλίων αυτών είναι δυσανάλογες του κόστους, το οποίο αυξάνεται κατακόρυφα γιατί για να αναπτυχθεί το υλικό εμπλουτισμού απαιτείται συνεργασία με φωτογράφους, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, προγραμματιστές και χρειάζεται να αποδοθούν πνευματικά δικαιώματα σε ποικίλους δημιουργούς. Αξίζει τον κόπο; Θα πληρώσει ο αναγνώστης -ο οποίος συχνά επιλέγει το ηλεκτρονικό βιβλίο και για τη χαμηλή τιμή του- επιπλέον χρήματα προκειμένου να αγοράσει την εμπλουτισμένη έκδοση;

Στον αντίποδα αυτού του σκεπτικισμού, πολύ θετικά είναι τα πρώτα στοιχεία για τη διείσδυση του εμπλουτισμένου βιβλίου στην αγορά του εκπαιδευτικού βιβλίου। Μια εικόνα των ποικίλων μορφών και χρήσεων του εμπλουτισμένου σχολικού βιβλίου, με εικόνες, ήχο και βίντεο, αναδυόμενα παράθυρα που παραπέμπουν σε λήμματα λεξικών, στη wikipedia ή σε βίντεο στο You tube μπορεί να αποκτήσει κανείς με μια επίσκεψη στον κόμβο του ψηφιακού σχολείου του Υπουργείου Παιδείας (
minedu।gov.gr/">http://digitalschool।minedu।gov.गर /).

Στο βιβλίο των Γαλλικών της Α΄ Γυμνασίο(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A108/314/2130,7696/unit=504), ο μαθητής μπορεί, για παράδειγμα, να ακούσει την προφορά λέξεων στην ξένη γλώσσα, να απαντήσει σε κουίζ και σε ασκήσεις αυτοαξιολόγησης έχοντας τη δυνατότητα, σε δύσκολα σημεία, να λάβει βοήθεια στη γραμματική πατώντας ένα ειδικό εικονίδιο. Εμπλουτισμένα βιβλία βρίσκουμε και στην ελληνική βιβλιαγορά: ενδεικτικά, στην κατηγορία της εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό βοήθημα «Φυσική Β΄ Γυμνασίου» (Πατάκης) του Αντώνη Σαρηγιάννη και στην κατηγορία της λογοτεχνίας τη συλλογή διηγημάτων «Τα φαινόμενα απατούν» (Καστανιώτης) του Στέλιου Μάινα.

Μεγάλες εταιρείες αντιλήφθηκαν ήδη τις προοπτικές που ανοίγονται για το εμπλουτισμένο βιβλίο στον χώρο της εκπαίδευσης. Η Apple προέβη σε συμφωνία με εκδότες προκειμένου να κατασκευάσουν από κοινού διαδραστικά ψηφιακά εκπαιδευτικά βιβλία, συνεργασία η οποία αναμένεται ότι θα ρυθμίσει καθοριστικά το μέλλον του ψηφιακού βιβλίου.

Προβλέπεται πάντως ότι το εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο θα προκαλέσει σημαντικούς τριγμούς στα θεμέλια της εκδοτικής βιομηχανίας. Εξαρτημένο σε μεγάλο βαθμό από την εικόνα και τις εφαρμογές πληροφορικής, το enhanced e-book εισάγει στον εκδοτικό χώρο επιχειρηματίες που δεν ανήκαν παραδοσιακά στον χώρο του βιβλίου, στον χώρο του γραπτού κειμένου, και αντιμετωπίζουν τον αγοραστή ενός e-book όχι ως αναγνώστη αλλά ως καταναλωτή θεάματος. To πόσο και πώς θα αλλάξει αυτό τον χώρο του βιβλίου μένει να το δούμε.
http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=444963&h1=true
…συνέχεια »