Αντίθετος ο Σύνδεσμος Εργοληπτών με το νομοσχέδιο για τα Δημόσια Έργα

Όχι λένε οι εργολήπτες στο νέο νομοσχέδιο για τα Δημόσια Έργα. Με αφορμή το σχέδιο Νόμου που προωθεί το Υπουργείο Υποδομών για την αναμόρφωση του Νόμου για τα Δημόσια Έργα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ιωαννίνων- Θεσπρωτίας συνεδρίασε εκτάκτως την Παρασκευή 20 Αυγούστου και κατέληξε σε μία σειρά από θέσεις:
1. Η συνολική «αναμόρφωση» του θεσμικού πλαισίου δεν είναι αναμόρφωση αλλά «παραμόρφωση». Το σχέδιο Νόμου είναι αποσπασματικές προσθαφαιρέσεις λέξεων, περικοπών, παραγράφων και μερικών άρθρων στον υφιστάμενο κωδικοποιημένο νόμο 3669 του 2008.
Στόχος όλων των παρεμβάσεων είναι η επίταση και μεγέθυνση της χρονιάς ετεροβαρούς σχέσης των συμβαλλομένων Δημοσίου- Εργολήπτη, σε βάρος πάντα του Εργολήπτη.

2. Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν κάνουν καμία τομή στο σύστημα παραγωγής των Δημοσίων Έργων.
3. Δεν απαντά στο πάγιο αίτημα των καιρών μας για πλήρη διαφάνεια σε όλο το σύστημα παραγωγής Δημοσίων Έργων.
4. Το αίτημα του εργοληπτικού κόσμου είναι η παντελής κατάργηση της δυνατότητας απ’ ευθείας αναθέσεων έργων και η καθιέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του έργου για όλα τα Δημόσια Έργα.
5. Δεν προτείνει κανένα μέτρο για την πάταξη νοσηρών φαινομένων, όπως πλαστών εγγυητικών επιστολών που τορπιλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό.
6. Δεν καταργεί τις πρόσθετες εγγυητικές που δεν βοηθούν στην κατασκευή του έργου, αλλά μας οδηγούν στις Τράπεζες, οι οποίες μας θέλουν για τις προμήθειες.
7. Διατηρείται η πολυνομία – πολυαρχία μέσω των πολλών φορέων παραγωγής έργων.
8. Εμείς θέλουμε οργάνωση των Τεχνικών Υπηρεσιών, καλές μελέτες, σωστές επιβλέψεις και χρηματοδοτήσεις σε όλα τα Δημόσια Έργα. Να μη γίνεται καμία δημοπρασία αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση του έργου.
9. Το μοναδικό θετικό σημείο στο σχέδιο Νόμου θα μπορούσε να είναι η ίδρυση ανεξάρτητης «Αρχής ελέγχου παραγωγής έργων», παρόλα αυτά τη θεωρούμε άτολμη και ελλιπής, διότι η λειτουργία της δεν είναι άμεση και δεν αφορά όλα τα έργα μικρά και μεγάλα.
10. Πρέπει η ανεξάρτητη αρχή Ελέγχου Παραγωγής Έργων να υπάρχει και κατά Περιφέρεια για να γίνεται και ο έλεγχος όλων των έργων της περιφέρειας.
11. Να μας επιτρέψετε να σας υπενθυμίσουμε ότι πάγια θέση του συνόλου του εργοληπτικού κόσμου της χώρας είναι η πλήρης αντίθεσή μας στην μέθοδο των ΣΔΙΤ για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ιδιαίτερα εκείνων που δεν έχουν κανένα ανταποδοτικό χαρακτήρα, όπως είναι τα σχολικά ή δικαστικά ιδρύματα. Η θέση αυτή δεν εκπορεύεται από στενή συντεχνιακή αντίληψη, αλλά από την εδραιωμένη πλέον γνώση ότι οι ΣΔΙΤ είναι πολλαπλά βλαπτικές αφού:
• το κόστος τους είναι πολλαπλάσιο από αυτό του συμβατικού Δημόσιου Έργου.
• Ο χρόνος υλοποίησης τους είναι πολύ μικρότερος.
• Υπονομεύουν το μέλλον των επόμενων γενών χρεώνοντάς τους εν αγνοία τους.
• Στερούν εργασιακό αντικείμενο όχι μόνο από τις μικρές και μεσαίες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, αλλά και από εκατοντάδες χιλιάδες εργατοτεχνίτες και επαγγελματίες της περιφέρειας που πλήττονται ήδη από την ανεργία.
• Κρύβουν το Δημόσιο Χρέος «κάτω από το χαλί».
12. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ιωαννίνων- Θεσπρωτίας είναι αντίθετος με το θεωρούμενο σχέδιο Νόμου «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου». Οι επόμενες ενέργειές μας είναι να ενημερώσουμε τους συναδέλφους και να προβούμε ανάλογα σε συνεργασία με τις υπόλοιπες εργοληπτικές οργανώσεις.
http://www.epirusonline.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1990:2010-08-25-13-32-17&catid=35:news

Δεν υπάρχουν σχόλια: