Δήμαρχος Σουλίου –Όχι στην κατάργηση του Εσπερινού Γυμνασίου Παραμυθιάς

Μετά το κλείσιμο οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ), υπάρχουν φήμες για ενδεχόμενο κλείσιμο διαφόρων υπηρεσιών που εδρεύουν στο Δήμο Σουλίου, όπως η Δ.Ο.Υ. Παραμυθιάς. Ακολουθούν και τα σχολεία… «όμως στο βωμό ενός μνημονίου δεν ισοπεδώνουμε τα πάντα και δεν τσουβαλιάζουμε τα έμψυχα και τα άψυχα στον καιάδα της κρίσης», δηλώνουν στο Δήμο Σουλίου.
Η Δήμαρχος Σουλίου κα. Σταυρούλα Μπραΐμη – Μπότση, με αφορμή προγραμματισμένη συνάντηση των Δημάρχων με την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα. Αννας Διαμαντοπούλου, θα καταθέσει την παρακάτω πρόταση - υπόμνημα.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
το τελευταίο διάστημα και με αφορμή την βαθειά οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας, γίνεται ευρεία διαβούλευση για κατάργηση οργανισμών του άμεσου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το θέμα αυτό επηρεάζει σοβαρά και το χώρο της Παιδείας.

Ο σχεδιαζόμενος «Καλλικράτης» για την εκπαίδευση, περιλαμβάνει προτάσεις για «συνενώσεις - ιδρύσεις» σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο Δήμο Σουλίου.

Οι όποιες προτάσεις για αλλαγές στο υπάρχον σκηνικό μας βρίσκουν σύμφωνους όταν η φιλοσοφία τους έχει να κάνει με το συμφέρον του ΜΑΘΗΤΗ και την άνοδο του επιπέδου των παρεχόμενων γνώσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν υπάρχει διαφωνία επίσης για εξορθολογισμό των δαπανών και χρησιμοποίηση όλων των υποδομών (ήδη στο Δήμο Σουλίου από τις αρχές του 2011, αναμορφώσαμε τα μισθώματα των κτιριακών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται σαν Σχολεία και τα περιορίσαμε στα αναγκαία).
Σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση όμως δε θα αξιολογήσουμε τις προτάσεις ΜΟΝΟ με οικονομικά κριτήρια. Τα σχολεία δεν αποτελούν επιχειρήσεις, αποτελούν το μέλλον, την ψυχή, τη δύναμη κάθε κοινωνίας. Αποτελούν αειφόρο επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Επομένως, οποιαδήποτε σκέψη ή διεργασία για κλείσιμο σχολείων για οικονομικούς λόγους, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
Ο Δήμος Σουλίου περιβάλλεται από ορεινό όγκο (Παραμυθιά – Αχέροντα - Σούλι), με δύσκολες και δυσπρόσιτες περιοχές και αυτό πρέπει σοβαρά να ληφθεί υπ’ όψη στο σχεδιασμό σας.
Οι προτάσεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσπρωτίας, φαίνονται πιο ορθολογικές, αφού σε αυτές γίνεται ουσιαστικά μια προσπάθεια βελτίωσης του παρεχόμενου επιπέδου εκπαίδευσης και συγκεκριμένα κατά κύριο λόγο αναφέρεται σε συνένωση ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων, σε μια ολοκληρωμένη δομή – πολυθέσια σχολική μονάδα.
Το ολοκληρωμένη βέβαια είναι σχετικό, γιατί το ζήτημα «Αποτελεσματικότητα» στην παιδαγωγική και εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια πολυεπίπεδη και πολυσύνθετη κατάσταση. Έτσι, επιλογές που σε μια εκπαιδευτική περίσταση ήταν εξαιρετικά λειτουργικές, σε άλλες ήταν τελείως αναποτελεσματικές. Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε ότι έρευνες κατέληξαν στην εκτίμηση ότι οι επιδόσεις των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία αυτά είναι ισάξιες με αυτές των συμμαθητών τους που φοιτούν σε πολυθέσια σχολεία των αντίστοιχων περιοχών, ενώ από άποψη κοινωνικών και επικοινωνιακών κριτηρίων υπερέχουν σαφώς έναντι των πολυθεσίων.
Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, προσπαθούμε ως Δημοτική Αρχή να συνυπολογίσουμε ποιοτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, ώστε να αποφασίσουμε το καλύτερο για το μαθητικό δυναμικό του Δήμου μας. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης
Επικινδυνότητα μετακίνησης μαθητών
Έλλειψη επιτήρησης τόσα κατά την μετακίνηση των μαθητών, όσο και στην πιθανή καθυστέρηση αποχώρησης από το σχολείο εξαιτίας καθυστερήσεων των μέσων μεταφοράς.
Επιβάρυνση κόπωσης των μετακινούμενων μαθητών, οι οποίοι πρέπει να ξεκινούν πολύ νωρίτερα από το σπίτι τους και να επιστρέφουν πολύ αργότερα συγκριτικά με άλλους συμμαθητές τους, οι οποίοι κατοικούν στην περιοχή, στην οποία εδρεύει το κεντρικό σχολείο.
Χρησιμοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Δήμο.
Η πρόταση όμως της Δευτεροβάθμιας, όπως τελικά διαμορφώθηκε, αφορά ουσιαστικά «κατάργηση μιας σχολικής μονάδας», και συγκεκριμένα του Εσπερινού Γυμνάσιου Παραμυθιάς με την αιτιολογία ότι: ‘Τα εσπερινά γυμνάσια διαρκώς φθίνουν’.
Το Εσπερινό Γυμνάσιο Παραμυθιάς ιδρύθηκε με πολλές δυσκολίες και η άψογη λειτουργία του οδήγησε σε ετήσια αύξηση του δυναμικού του. Την τρέχουσα σχολική χρονιά φοιτούν σε αυτό 30 μαθητές.
Οι μαθητές αυτοί είναι άτομα ειδικής κατηγορίας, εργαζόμενοι – γονείς. Άτομα που για λόγους προσωπικούς, εκούσια ή ακούσια οδηγήθηκαν στο να εγκαταλείψουν τη διαδικασία εκπαίδευσης. Η ίδρυση του συγκεκριμένου σχολείου τους έδωσε την δυνατότητα να συνεχίσουν. Ταυτόχρονα επειδή ο χρόνος τους είναι περιορισμένος λόγω άλλων υποχρεώσεων έχουν διαμορφώσει τον τρόπο ζωής τους με δεδομένο ότι το σχολείο είναι κοντά τους (το σχολείο λειτουργεί σε σχολικές κτηριακές εγκαταστάσεις του Δήμου).
Το άλλο Εσπερινό Γυμνάσιο στο Νομό Θεσπρωτίας, είναι στην Ηγουμενίτσα (απόσταση 30Km από την έδρα του Δήμου μας και 80 τουλάχιστον km από την πιο απομακρυσμένη Τοπική Κοινότητα Φροσύνης) και είναι δεδομένο ότι η κατάργηση του εσπερινού της Παραμυθιάς, θα έχει σαν αποτέλεσμα οι μαθητές που φοιτούν σε αυτό να διακόψουν (εξάλλου το κόστος μετακίνησης αποδεδειγμένα είναι κατά πολύ υψηλότερο).
Το κλείσιμο ενός τέτοιου σχολείου είναι ιεροσυλία, θέτει δε αυτομάτως σε ισχύ το αίσθημα της κοινωνικής αδικίας, δεδομένου ότι το άλλο εσπερινό λειτουργεί με 19 μαθητές (επίσημα στοιχεία Δευτεροβάθμιας Θεσπρωτίας, τα οποία και σας καταθέτω).
Για ποια αποκεντρωμένη και περιφερειακή ανάπτυξη μιλάμε, όταν ακόμα και στην εκπαίδευση καλούμαστε να λειτουργήσουμε ως παράρτημα της έδρας του Νομού;
Η Ελπίδα και το μέλλον μας είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαίδευση για την δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με γνώσεις και πνευματική θωράκιση.
Οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής είναι δεδομένες και πέρα από τον εξορθολογισμό στο χώρο της ΠΑΙΔΕΙΑΣ δεν ταιριάζουν καταργήσεις.
Στο όνομα ενός μνημονίου δεν ισοπεδώνουμε τα πάντα και δεν τσουβαλιάζουμε τα έμψυχα και τα άψυχα στον καιάδα της κρίσης.
Είναι ακατανόητο για εμάς που επιλέξαμε να ζήσουμε στην Ελληνική Επαρχία, σταδιακά να επιβεβαιωνόμαστε ότι δεν έχουμε πρόσβαση στα αυτονόητα και αναγκαία, οι δε παρεχόμενες υπηρεσίες από το κράτος να φθίνουν και να καταργούνται.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους κυρία Υπουργέ,
πιστεύουμε ότι εσείς δεν θα εισηγηθείτε την κατάργηση του Εσπερινού Γυμνασίου Παραμυθιάς, αλλά τη συνέχιση της λειτουργίας του.
http://www.epirusonline.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6373:2011-02-28-09-40-37&catid=35:news


…συνέχεια »

Η Επιστολή – παρέμβαση της Μαρίνας Π. Τσόγκα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας

Η επιστολή αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θωμά Παππά στη συνεδρίαση της Παρασκευής 25 Φεβρουαρίου 2011

"Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε και αξιότιμα Μέλη του ΔΣ του Δήμου Ηγουμενίτσας,
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε διάφορες πόλεις, για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, διαπιστώνει κανείς να καταγγέλλονται παρασκηνιακές συμφωνίες, προώθηση ημετέρων, υποστήριξη πρώην υποψηφίων και διάφορες τέτοιες αδιαφανείς καταστάσεις. Η όλη διαδικασία έχει εξελιχθεί σε αστείο μειώνοντας την αξία του θεσμού, με βέβαιη την αχρηστία του, αφού δίνεται η εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι πρόκειται για ένα θεσμό συνταξιοδότησης των παλαιών τοπικών αιρετών εξαργυρώνοντας προεκλογικές επιταγές.


Συμπερασματικά, φαίνεται ότι αυτός που αποφασίζει για το πρόσωπο που θα επιλεγεί ως Συμπαραστάτης είναι ο Δήμαρχος.
Αυτό είναι ήδη μια πρώτη στρεβλή εφαρμογή του «Καλλικράτη»!

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο αρχικό σχέδιο του Καλλικράτη που έδωσε η Κυβέρνηση σε δημόσια διαβούλευση, ως Συμπαραστάτης («Συνήγορος του Δημότη») οριζόταν ένας από τους δημοτικούς Συμβούλους! Ύστερα από έντονες αντιρρήσεις του κοινού διαπιστώθηκε ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν εξαρχής αντι-λειτουργική, αφού θα ταυτιζόταν ο ελέγχων με τον ελεγχόμενο.
Τελικά στο σχέδιο του «Καλλικράτη» που ψηφίστηκε από τη Βουλή, η αντίρρηση αυτή θεσπίστηκε νομοθετικά και έτσι Συμπαραστάτης δεν μπορεί να εκλεγεί κάποιο αιρετό πρόσωπο. Πρόκειται για μια διάταξη που ενισχύει τον ανεξάρτητο χαρακτήρα του θεσμού και αυτό πρέπει να γίνει ιδιαίτερα σεβαστό από τα δημοτικά συμβούλια, καθώς απηχεί την γενικότερη επιλογή της κοινωνίας: ο Συμπαραστάτης δεν πρέπει να έχει καμία απολύτως προηγούμενη σχέση με τον Δήμαρχο και την «κυβερνώσα» παράταξη.
Σύμφωνα λοιπόν με το πνεύμα του Νόμου ο Συμπαραστάτης είναι ο ανεξάρτητος, δίκαιος, αμερόληπτος και ο αποστασιοποιημένος «κριτής» που προασπίζει τα συμφέροντα πρωτίστως του Δημότη και κατόπιν της δημοτικής αρχής. Άλλωστε για αυτό ονομάζεται συμπαραστάτης του Δημότη και όχι του Δημάρχου ούτε της δημοτικής αρχής.
Είναι ξεκάθαρο ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν επιλέγεται από τον Δήμαρχο, δεν είναι αρεστό πρόσωπο, δηλαδή δεν πρέπει να επιλέγεται με κριτήριο τη σχέση του με την δημοτική αρχή, αντιθέτως, πρέπει να είναι ένα πρόσωπο απόλυτα ανεξάρτητο από τα πολιτικά «παιχνίδια» που υπάρχουν στο Δήμο. Εκλέγεται από το δημοτικό συμβούλιο και μάλιστα με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3. Η ψηφοφορία είναι μυστική, ώστε να διασφαλιστεί η πραγματική γνώμη των εκλεκτόρων απέναντι στις υποψηφιότητες. Είναι ένα από τα ελάχιστα θέματα, στα οποία η Αντιπολίτευση έχει αποφασιστικό λόγο.
Μια από τις γενικές αρχές κατά τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι η αρχή της διαφάνειας και της αμεροληψίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση αυτής της αρχής, θα πρέπει η επιλογή του προσώπου να διενεργηθεί ακολουθώντας αυτά τα προστάγματα. Αντιθέτως, με τις παρασκηνιακές διεργασίες, οι οποίες τυπικώς μεν δεν είναι παράνομες, υπονομεύουν όμως την (ίδια την ελπίδα για) διαφανή και με ίσους όρους συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην διαδικασία. Διακινδυνεύει δε και εν προκειμένω την καχυποψία των πολιτών απέναντι στο νέο θεσμό- πρόσωπο. Μια τέτοια εκκίνηση της λειτουργίας του, δεν θα αποτελούσε ευοίωνο μήνυμα για την μετέπειτα πορεία του.

Ο ίδιος ο Καλλικράτης λοιπόν δημιουργεί εγγυήσεις για να αποτραπεί η «κομματική πειθαρχία» όσον αφορά την επιλογή του προσώπου του Συμπαραστάτη.
Είναι ξεκάθαρο και αδιαπραγμάτευτο ότι δεν πρόκειται για μία πολιτική θέση!!!
Ο κίνδυνος να μην υπάρξει τελικά Συμπαραστάτης είναι ορατός με μοναδικούς πληγωμένους το θεσμό και τους δημότες της Ηγουμενίτσας.

Κύριε Δήμαρχε, εάν πραγματικά πιστεύετε ότι πρέπει να λειτουργήσει ο θεσμός αυτός και να αποκαταστήσετε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την πολιτική, όπως άλλωστε προεκλογικά λέγατε, οφείλετε να συνεργαστείτε με την αντιπολίτευση προκειμένου να καταλήξετε ομόφωνα σ’ ένα πρόσωπο, έστω και αν χρειαστεί να υποχωρήσετε από μία ενδεχομένως αρχική επιλογή σας.

Αξιότιμα μέλη του ΔΣ, είμαι βέβαιη ότι μπορείτε, θέτοντας κοινώς αποδεκτά κριτήρια να αξιολογήσετε τις υποψηφιότητες επί ίσους όρους όπως άλλωστε αξίζει σε κάθε ένα υποψήφιο. Είναι κρίμα στο βωμό μιας παραταξιακής επιλογής να θυσιαστεί ένας τόσο σημαντικός νέος θεσμός.

Η λύση μπορεί να δοθεί εύκολα και απλά, αρκεί να απαντήσετε στο ερώτημα: «θέλετε ή δεν θέλετε Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης;»
Εάν θέλετε, συνεργαστείτε χωρίς έτοιμες λύσεις και με αμοιβαίες υποχωρήσεις, όπως εκφράζεται η ανάγκη της κοινωνίας μέσα στο Πνεύμα του Πολιτικού Πολιτισμού. ΄Ετσι άλλωστε φαντάζομαι και την Κοινωνία Αξιών….

Εάν δεν θέλετε, πείτε ξεκάθαρα αναλαμβάνοντας ο καθένας τις δικές του ευθύνες. Αυτό που απεύχομαι και νομίζω ότι μαζί με εμένα θα συμφωνήσουν και οι συνυποψήφιοί μου, είναι τις μετέπειτα αλληλοκατηγορίες μεταξύ σας για το ποιος τελικά συνδυασμός θα χρεωθεί την επικείμενη αποτυχία.

Αξιότιμοι Σύμβουλοι, ο Δημότης της Ηγουμενίτσας δικαιούται και αξίζει να έχει Συμπαραστάτη, οφείλετε να δείξετε τον ανάλογο πολιτικό πολιτισμό και την κρίσιμη αυτή στιγμή να κάνετε πολιτικές υπερβάσεις κερδίζοντας τις συνειδήσεις των πολιτών.

Με εκτίμηση,
Μαρίνα Π. Τσόγκα
…συνέχεια »

Οι Πλατανουσιώτες τα φέρνουν…βόλτα και στα δύσκολα

Του Κώστα Μπατσή

Από τα καλύτερα ετήσια πανηγυρικά ανταμώματά τους ήταν αυτό που πραγματοποίησαν φέτος οι απόδημοι της Πλατανούσας Ιωαννίνων, κάτοικοι του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Οι αδάμαστοι ορεσίβιοι απέδειξαν για άλλη μια φορά πως σέβονται και τιμούν την παράδοση, τον πατριωτισμό, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου τους και προσήλθαν αδίστακτα στη γιορτή που οργάνωσε ο σύλλογός τους η «Αγία Παρασκευή» σε ξενοδοχείο στην καρδιά της Αθήνας. Αδίστακτα παρά τις δύσκολες κοινωνικές, οικονομικές και καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την εποχή στη χώρα μας.

Περισσότεροι από 170 συμπατριώτες και φίλοι τους έδωσαν το παρών στην εκδήλωση και επί 6 ώρες αντάλλαξαν ευχές και ειδήσεις, άσκησαν… κοινωνική κριτική, έφαγαν, ήπιαν, γλέντησαν και έφεραν τις… βόλτες τους οδηγώντας τα βήματά τους σε παραδοσιακούς ηπειρώτικους ήχους και ρυθμούς που πρόσφεραν ακάματα οι Μπάμπης Χαλκιάς, κλαρίνο, Βαγγέλης Κουμτζής, βιολί, Λάζαρος Τσαμπάς, κιθάρα και τραγούδι και ο καλλικέλαδος Ηλίας Κόντης, τραγούδι.

Ξεχωριστή εμφάνιση και εντύπωση έκανε το χορευτικό του συλλόγου, το οποίο με χρυσοκέντητες τοπικές φορεσιές απέδωσε παραδοσιακούς χορούς της πατρίδας του και της περιοχής, καταχειροκροτούμενο.
Ευχάριστη νότα, πέραν της μουσικοχορευτικής, η παρουσία νέων, η συνέχεια και η ελπίδα της Πλατανουσιώτικης ύπαρξης και παράδοσης. Στα χέρια της οποίας πρέπει να παραδοθούν τα ηνία του συλλόγου, προκειμένου να υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και δημιουργικότερο σήμερα και αύριο.
Εντυπωσιακή και η παρουσία του διαπρέψαντος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) συμπατριώτη Γιώργου Τσιλογιάννη, αμέριστου και ανεκτίμητου συμπαραστάτη και χορηγού του συλλόγου, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του Λαμπρινή και εικοσαμελή παρέα έδωσαν τη δική τους νότα στην πανηγυρική εκδήλωση.
Τους παρευρισκόμενους τίμησε με την παρουσία του και με τα καλά του λόγια ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων κ. Γιάννης Σεντελές, ο οποίος στη διάρκεια του σύντομου χαιρετισμού που απηύθυνε ευχαρίστησε τους Πλατανουσιώτες για την πολύτιμη συμβολή και στήριξη που του παρείχαν στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές για την ανάδειξή του στο δημαρχιακό θώκο στο νέο διευρυμένο δήμο.
Χαιρετισμό απηύθυνε μοιράζοντας ευχαριστίες και ευχές και η πρόεδρος του συλλόγου κ. Παρθενία Αναγνώστου-Λυντζέρη.
Παραβρέθηκαν ακόμη ο δημοτικός σύμβουλος Πλατανούσας και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Τάκης Τσιλογιάννης και Κώστας Νταλίτσας.
Όσο για το φλουρί της πίτας, που αντιστοιχούσε σε δωρεάν εκδρομή με το σύλλογο, φαίνεται πως πήγε… εκδρομή. Ας είναι, και του χρόνου κάτω από καλύτερες οικονομικές, κοινωνικές και εθνικές συνθήκες.

…συνέχεια »

Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο "ΑΠΕΙΡΟΣ ΓΑΙΑ"

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν, την 12-2-2011, σας γνωρίζουμε την σύνθεση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας που συγκροτήθηκε σε σώμα την 21-2-2011 και έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΝΑ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΟΥΣΙΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΗ: ΖΙΑΚΑ ΑΡΤΕΜΗΣ (Αναπλ. Γραμματέας)
ΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Υπεύθυνος Πολιτιστικού και Δημοσίων Σχέσεων)
ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπλ. Ταμίας)

Ομοίως η σύνθεση της Νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΗ: ΓΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ε.)
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

Τα οριζόμενα Μέλη ως Αντιπρόσωποι στην Ανώτατη Συνομοσπονδία Ηπειρωτών (Πανηπειρωτική) είναι τα εξής:
α) ΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
β) ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
γ) ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
δ) ΝΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
…συνέχεια »

Ζητάνε άμεση απομάκρυνση των μεταναστών

Οι κάτοικοι του Λαδοχωρίου και του Γραικοχωρίου στην Ηγουμενίτσα,

Την σύσταση επιτροπής αγώνα, την έκδοση ψηφίσματος και την διοργάνωση δυναμικών κινητοποιήσεων, με καθολικό αίτημα την απομάκρυνση των παράνομων μεταναστών στην περιοχή,αποφάσισαν χθες το βράδυ οι κάτοικοι του Λαδοχωρίου και του Γραικοχωρίου στην Ηγουμενίτσα, σε Λαϊκή συνέλευση που πραγματοποιήθηκε με πρόσκληση των τοπικών συμβουλίων. Την συνέλευση παρακολούθησαν ο αντιπεριφερειάρχης κ. Θωμάς Πιτούλης, ο αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Τζάνης, ο επικεφαλής την μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου κ. Βασίλης Γιόγιακας, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι και πλήθος κατοίκων.


Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η τοποθέτηση του αντιδημάρχου όταν εκείνος ανέφερε πρόταση που υπάρχει για δημιουργία καταυλισμού μεταναστών στη θέση "Γωνιά". Οι κάτοικοι στις τοποθετήσεις τους τόνισαν ότι είναι αντίθετοι με τη δημιουργία οποιασδήποτε μορφής καταυλισμού στη Θεσπρωτία και ζητάνε την άμεση απομάκρυνση των μεταναστών από την περιοχή.

…συνέχεια »

Αδιαφορία και ασυδοσία πληγώνουν το Δίκτυο Natura

Ανεπεξέργαστα λύματα και βιομηχανικά απόβλητα που εκρέουν από τον βιολογικό καθαρισμό της πόλης των Ιωαννίνων ρυπαίνουν τον ποταμό Καλαμά και τις Παρακαλάμιες περιοχές.
Το βαρύ ρυπαντικό φορτίο εμπλουτίζουν τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων από τις καλλιέργειες, τα οποία χρησιμοποιούνται επίσης παράνομα ως "φόλες" και ενοχοποιούνται για μαζικές θανατώσεις άγριων πουλιών.
Την ίδια ώρα η αποθνήσκουσα λίμνη Λιμνοπούλα Παραμυθιάς εξακολουθεί να μπαζώνεται από τα "αρδευτικά" έργα, ενώ παράνομο κυνήγι, αλλά και η άναρχη δόμηση, συμπληρώνουν τη σημερινή εικόνα της υπαίθρου στους Νομούς Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.
Η λιμνοθάλασσα Δρέπανος (φωτο) είναι ένας μικρός παράδεισος δίπλα στην Ηγουμενίτσα. Ανήκει στη Ζώνη Α΄ προστασίας Δέλτα Καλαμά, ενώ δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από τις παράκτιες ανθρώπινες δραστηριότητες.


Αν και μεγάλης έκτασης περιοχές των νομών αυτών έχουν χαρακτηριστεί ως προστατευόμενες, εντούτοις κάτι τέτοιο συμβαίνει μόνο στα χαρτιά. Μεγάλη μερίδα κατοίκων εκδικούνται τον ίδιο τους τον τόπο, εξαιτίας της δυσαρέσκειας που πηγάζει από τους περιορισμούς (απαγόρευση κυνηγιού, αλιείας, ανάπτυξης καλλιεργειών κ.ά.) που νομίζουν ότι, θέτει το νομικό πλαίσιο για τις προστατευόμενες περιοχές (Δίκτυο Natura 2000, Ραμσάρ κ.ά.).
Από την άλλη, τα χρόνια προβλήματα διαχείρισης όλων των κατηγοριών αποβλήτων, τα οποία δεν έχει επιλύσει ακόμη η χώρα μας, έχουν μετατρέψει τους ποταμούς και τις λίμνες σε χαβούζες.
Η Πολιτεία έχει τεράστια ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση, καθώς αρκέστηκε στη χάραξη των χαρτών, στην εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις Κοινοτικές Οδηγίες και στην επικύρωση διεθνών συμβάσεων, δίχως να οργανώσει την ήπια προσαρμογή των τοπικών κοινωνιών.
Παραλείψεις
Η ανυπαρξία εμπεριστατωμένης ενημέρωσης, διαβούλευσης και οικονομικών κινήτρων από πλευράς Πολιτείας, για εφαρμογή της περίφημης αειφόρου ανάπτυξης των προστατευόμενων περιοχών, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, σήμερα έχει ολέθρια αποτελέσματα.
Μέχρι σήμερα δεν δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εναλλακτικών δράσεων ανάδειξης και οικονομικής άνθησης της επαρχίας, μέσω της αξιοποίησης των ήπιων μορφών καλλιέργειας και παραδοσιακής κτηνοτροφίας, σε συνδυασμό με διάφορες μορφές τουρισμού, που θα συμβάλουν στην εναρμόνιση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων των κατοίκων με το περιβάλλον και θα ενισχύσουν τις τοπικές οικονομίες.

Ο κ. Μιχάλης Πασιάκος, γέννημα-θρέμμα της Σαγιάδας Θεσπρωτίας αποδίδει τη σημερινή κατάσταση στο γεγονός ότι: «οι κάτοικοι δεν έχουν δει ως τα τώρα, παρά μόνο τα ?νύχια και τα δόντια? του Natura. Ακόμη και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το πήγανε στο Φιλιάτι, μακριά από το Δέλτα του Καλαμά, ενώ τώρα ετοιμάζονται να το μεταφέρουν στο εγκαταλειμμένο χωριό Βρυσέλλα, αποκλείοντας έτσι τα χωριά που βρίσκονται κοντά στο Δέλτα Καλαμά από οποιαδήποτε τουριστική ανάπτυξη».

Ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, Θεόδωρος Κομηνός, μιλάει για τις μεγάλες πιέσεις που δέχονται τα οικοσυστήματα: «Ο πληθυσμός των αρπακτικών πουλιών έχει καταρρεύσει στα ηπειρώτικα βουνά, ο χρυσαετός, το όρνιο, ο ασπροπάρης ή κουκάλογο όπως το έλεγαν, κοσμούσαν και ομόρφαιναν κάποτε με την παρουσία τους τα βουνά μας.
Τώρα χρυσαετό βλέπεις αραιά και πού, από τον ασπροπάρη έχουν μείνει 2-3 ζευγάρια στην Ηπειρο και τη Δ. Μακεδονία. Από τα όρνια μόνο 3-4 πουλιά στα Ορη της Παραμυθιάς, τελευταίο καταφύγιο του είδους σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική κεντρική Ελλάδα, ενώ υπάρχουν λίγα ακόμη στα Ακαρνανικά Ορη και στην Αιτωλοακαρνανία».
Εξαφανίζονται
«Τα τελευταία χρόνια τα δηλητηριασμένα δολώματα από κτηνοτρόφους και κυνηγούς, ο καθένας για δικούς του λόγους, έχουν φέρει κάποια είδη στα όρια της εξαφάνισης», επισημαίνει ο πρόεδρος του Φορεά Διαχείρισης, Θ. Κομηνός.
«Η ειρωνεία είναι ότι τα Στενά του Καλαμά και του Αχέροντα περιλαμβάνονται ως σημαντικές περιοχές στο ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000 και ως προστατευόμενες περιοχές στον Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, γιατί υποτίθεται ότι φιλοξενούν τέσσερα απειλούμενα και προστατευόμενα είδη αρπακτικών: τον ασπροπάρη, το όρνιο, τον χρυσαετό και τον σπιζαετό.
Κάτι δηλαδή που ίσχυε πριν από 10-15 χρόνια όταν καθορίζονταν οι περιοχές Natura 2000. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και κάποιοι θεώρησαν ότι η παρουσία αυτών των πουλιών εκεί είναι περιττή και πήραν την υπόθεση στα χέρια τους».
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Προβλήματα στελέχωσης
Εκτός από το μείζον πρόβλημα των ομαδικών θανατώσεων των σπάνιων αρπακτικών, ο Φορέας, ο οποίος ουσιαστικά λειτουργεί μόλις λίγους μήνες, καλείται να επιλύσει μια σειρά άλλων ζητημάτων, όπως τη ρύπανση των υδάτων από τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες, τη μόλυνση των υδάτων από τα αστικά λύματα της πόλης των Ιωαννίνων, το παράνομο κυνήγι, την υπερβόσκηση, τις εκχερσώσεις παρόχθιας βλάστησης και την άναρχη δόμηση.
Κατά τη διάρκεια του 2010 έχουν καταγραφεί δεκάδες μικρές ή μεγάλες παράνομες και καταστροφικές ενέργειες από ιδιώτες ή από τους ΟΤΑ, μέσα στα όρια των προστατευόμενων περιοχών του Φορέα.
«Είναι σαν να τους έχει πιάσει αμόκ να απαλλαγούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από το καταπληκτικό φυσικό περιβάλλον του νομού, το οποίο, μαζί με την ιστορία και τη λαογραφία του, αποτελεί έναν πανέμορφο συνδυασμό που αν τον εκμεταλλεύονταν συνετά, τα οφέλη τους θα ήταν πολύ περισσότερα», επισημαίνει και ο κ. Κομηνός.
Μέσα στα άλλα και μια σειρά λειτουργικών προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο, όπως η στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.
Τα κριτήρια
«Λόγω του τρόπου προσλήψεων στον δημόσιο τομέα», λέει ο κ. Θεόδωρος Κομηνός, «όπου δεν λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της ειδικότητας, αντιμετωπίζουμε προβλήματα στη στελέχωση του Φορέα με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
Ειδικότερα, το ζήτημα εστιάζεται στο γεγονός ότι στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ προτιμούνται άνεργοι κάτοικοι της εκάστοτε περιοχής, οι οποίοι με τα δύο κριτήρια της εντοπιότητας και ανεργίας συγκεντρώνουν περισσότερα μόρια από τους άλλους υποψηφίους.
Ομως, οι επιτυχόντες τις περισσότερες φορές δεν έχουν τις απαιτούμενες ειδικότητες. Ετσι, άτομα με μεταπτυχιακές σπουδές (ντοκτορά, μάστερ) δεν κατορθώνουν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα μόρια και παραμένουν εκτός.
Την ίδια ώρα, οι Φορείς δεν μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους, αφού δεν διαθέτουν δυναμικό με τις απαιτούμενες επιστημονικές ειδικότητες. Σε ένα Δασαρχείο θα προσλάμβαναν ποτέ ένα υδραυλικό;
Οσον αφορά στην αποτελεσματικότητα του Φορέα να προστατεύει τις περιοχές αρμοδιότητάς του, πέρα από τους φύλακες που έχουν διακοσμητικό ρόλο, δεν νομιμοποιείται να διαθέτει ούτε νομικό σύμβουλο, ο οποίος θα τον εκπροσωπεί σε δικαστικές υποθέσεις (καταπατήσεις, λαθραίο κυνήγι, αμμοληψίες κ.ά.)».
Ιωάννινα
Το εργοστάσιο βιολογικού... σκοτώνει τον ποταμό Καλαμά
Το πανέμορφο φαράγγι του Καλαμά ρυπαίνεται από τα ανεπεξέργαστα αστικά λύματα της πόλης των Ιωαννίνων, αλλά και τα βιομηχανικά υγρά απόβλητα, τα οποία παράνομα διοχετεύονται στο Εργοστάσιο Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Ιωαννίνων.
Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) λειτουργεί δίπλα στην ομώνυμη λίμνη και στις πηγές ύδρευσης, το εργοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού.
Παραβάσεις.
Σωρεία παραβάσεων διαπίστωσαν, έπειτα από αυτοψία, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στο εργοστάσιο, στις 7 Δεκεμβρίου 2009 και για την κακή λειτουργία του εισηγήθηκαν την επιβολή προστίμου ύψους 110.000 ευρώ.
Τα υγρά απόβλητα του βιολογικού Ιωαννίνων καταλήγουν στην τάφρο της Λαψίστας ανεπεξέργαστα και από κει στον Καλαμά. Μέσω του ποταμού ταξιδεύουν, ρυπαίνοντας τις Παρακαλάμιες περιοχές.
Στην έκθεσή τους οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος κατέγραψαν την πλημμελή λειτουργία του βιολογικού και συγκεκριμένα ότι:
Δεν λειτουργούσε η μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας.
Βιομηχανίες συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑΙ χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.
Δεν πραγματοποιούνταν αποχλωρίωση των χλωριωμένων αποβλήτων.
Δεν γίνονταν μικροβιολογικές αναλύσεις.
Το εργοστάσιο δεχόταν για επεξεργασία μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων από αυτές που μπορούσε να επεξεργαστεί.
Δεν υπήρχαν μέτρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη διαχείριση στερεών και αέριων αποβλήτων.
Ελλιπής παρακολούθηση των υδάτινων αποδεκτών.
Λιμονοπούλα παραμυθιάς
Καταστρέφεται ένας σημαντικός υγρότοπος
Το οικοσύστημα της Λιμνοπούλας είναι ένας υγρότοπος μεγάλης σημασίας, καθώς προμηθεύει με νερό τη γύρω περιοχή και παρέχει υγρά λιβάδια για βόσκηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Βρίσκεται 0,7 χλμ. νοτιοδυτικά των χωριών Κρυσταλλοπηγή και Κεφαλόβρυσο, κοντά στην Παραμυθιά, και εδώ και τρία χρόνια στην περιοχή της Λιμνοπούλας η νομαρχία Θεσπρωτίας κατασκευάζει το αρδευτικό δίκτυο Χότχοβας, σε έκταση 3.100 στρεμμάτων και προϋπολογισμού 4,9 εκατ. ευρώ.
Η περιοχή στην οποία γίνονται τα έργα περιλαμβάνεται εντός των ορίων του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) «Λιμνοπούλα Παραμυθιάς», σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΚ, με κωδικό GR2120003 και έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000.
Απαρχαιωμένη μελέτη.
Σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το έργο προβλέπεται να διαταράξει το υδρολογικό ισοζύγιο του υγρότοπου, διότι εκτελείται βάσει απαρχαιωμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία θα έπρεπε να επικαιροποιηθεί.
«Χιλιάδες υδρόβια πουλιά σταθμεύουν στη Λιμνοπούλα, που διαθέτει τη μεγαλύτερη πυκνότητα σε είδη σε όλη την Ελλάδα, αναλογικά με την έκτασή της», εξηγεί ο δασολόγος και μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, δρ. Ρήγας Τσιακίρης.
Στον πυρήνα της Λιμνοπούλας κατασκευάστηκε ταμιευτήρας με βάθος αρκετών μέτρων, αντίθετα με αυτά που προέβλεπε η ΜΠΕ, ο οποίος δεν αποτελεί πλέον κατάλληλο ενδιαίτημα για τα περισσότερα είδη υδρόβιων πουλιών, που χρειάζονται ρηχές εκτάσεις για να τραφούν. Ενώ με τα υλικά των εκσκαφών επιχωμάτωσαν κι ό,τι απέμεινε περιφερειακά από τον υγρότοπο, καταστρέφοντάς τον συνολικά», λέει ο κ. Τσιακίρης και προσθέτει: «Τέτοιες ενέργειες εκθέτουν τη χώρα μας στα μάτια κάθε ευρωπαίου επισκέπτη που έχει πληρώσει για τα έργα αυτά μέσω της φορολογίας, εφόσον ο υγρότοπος βρίσκεται δίπλα στην Εγνατία οδό και είναι η πρώτη περιοχή του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000 που βλέπει κανείς όταν έρχεται οδικώς από το εξωτερικό».
Στον Αχέροντα
 Για «ολοκληρωτική καταστροφή των υγροτόπων του Δέλτα του Καλαμά και των στενών και εκβολών του Αχέροντα», κάνει λόγο ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης και όπως εξηγεί: «Το παραποτάμιο δάσος στις Εκβολές του Καλαμά καταστρέφεται με τρομερό ρυθμό, σε κάποιες περιπτώσεις με τη σύμφωνη γνώμη και των αρμόδιων Αρχών. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι και η κατασκευή μιας σήραγγας στις εκβολές του Αχέροντα στη ζώνη Α (Ζώνη Απολύτου Προστασίας), σε σημείο στο οποίο πέρα από άλλα ενδημικά είδη ψαριών βρίσκουμε και τον μοναδικό πληθυσμό του Αχερονογοβιού -που συναντάμε μόνο σε αυτήν την περιοχή- με σκοπό την εποχιακή αποξήρανση της περιοχής.
 Το έργο κόστισε 10 εκατ. ευρώ για να λειτουργεί μόνο έναν μήνα το καλοκαίρι. Δεν έλαβαν υπόψη τους ότι είναι προστατευόμενη περιοχή και, ενώ πολλές φορές έχουμε ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να στείλουν την περιβαλλοντική μελέτη, μας αγνοούν».

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11900&subid=2&pubid=55294961
…συνέχεια »

Πάγκαλος κατά της "φασιστικής αντίληψης" του ΣΥΡΙΖΑ

Τους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ και τους αναρχικούς κατηγόρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θόδωρος Πάγκαλος για την φραστική επίθεση που δέχτηκε το Σάββατο στο Παρίσι κατά την διάρκεια εκδήλωσης προς τιμή του Κώστα Γαβρά. Η αντιπροεδρία κάνει λόγο για "τρομοκρατικού χαρακτήρα παρέμβαση" Γάλλων αναρχικών και Ελλήνων οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε ως αποτέλεσμα τη ματαίωση της προβολής της ταινίας "Ζ".

Σημειώνει επίσης ότι όλα «όσα έγιναν στο Παρίσι, και στο Βερολίνο και ενδεχομένος να επαναληφθούν σε άλλες χώρες υπονομεύουν την διεθνή εικόνα της χώρας.
Προσθέτει δε ότι αυτή η ενέργεια «δείχνει επίσης και την αντίληψή τους για τον πολιτισμό, την τέχνη και τους δημιουργούς θυμίζοντας τις χειρότερες εποχές των κάθε είδους απολυταρχικών καθεστώτων όταν οι δημιουργοί χαρακτηρίζονταν «εχθροί του λαού» ή «εχθροί του έθνους» και βασίλευε η λογοκρισία και οι διώξεις».
«Από την άποψη αυτή η προσβολή που διέπραξαν προς τον Κώστα Γαβρά είναι ξεκάθαρη απειλή για την ελευθερία της έκφρασης», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η αντιπροεδρία της κυβέρνησης.
Και συνεχίζοντας, θέτει τα εξής ερωτήματα: «Πώς η δημοκρατία θα προστατέψει αυτή την ελευθερία εντός και εκτός πανεπιστημιακών χώρων απέναντι στη φασιστική αντίληψη των αναρχικών και των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν το δικαίωμα «στο όνομα του λαού» να καθορίζουν ποιες εκδηλώσεις θα γίνονται και ποιοι ομιλητές μπορούν να μιλήσουν, χρησιμοποιώντας κάθε είδους απειλές, υβριστικούς χαρακτηρισμούς και προ πάντων, σωματική βία;».

To βίντεο από την επεισοδιακή εκδήλωση στο Παρίσι
…συνέχεια »

Αλέκα Παπαρήγα: «Άδικη και αστήρικτη» η κατηγορία του ΚΚΕ κατά του Ν.Πλουμπίδη

Δημόσια αυτοκριτική
Δημόσια αυτοκριτική για τη στάση της καθοδήγησης του ΚΚΕ κατά του ηγετικού στελέχους του κόμματος Νίκου Πλουμπίδη, τον οποίο είχε κατηγορήσει άδικα και αποκατέστησε μετά την εκτέλεση του, έκανε η γραμματέας του κόμματος Αλέκα Παπαρήγα.
Σε ομιλία της σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή για τα 68 χρόνια της ΕΠΟΝ, η κυρία Παπαρήγα είπε ότι «ο κομμουνιστής ήρωας και μάρτυρας βρέθηκε αντιμέτωπος με τη θανατική καταδίκη και το εκτελεστικό απόσπασμα, με το βάρος μιας «άδικης κατηγορίας (όπως τη χαρακτήρισε η γραμματέας του ΚΚΕ) από την καθοδήγηση του ίδιου του κόμματος για το οποίο έδινε και τη ζωή του.»

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Πλουμπίδης συνελήφθη από τις Αρχές το 1952 και εκτελέστηκε στις 14 Αυγούστου 1954 με τη κατηγορία της κατασκοπείας. Μέχρι το τέλος της ζωής του δήλωνε ότι «θα παραμείνει και θα πεθάνει κομμουνιστής». Η δικαίωση από το ΚΚΕ ήρθε το 1958, από την 9η ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής.

Υπογραμμίζοντας ότι το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται αργότερα με αντίστοιχη κατηγορία εναντίον του Ζαχαριάδη, η κυρία Παπαρήγα σημείωσε ότι «δεν είναι παραδεκτό να ταυτίζονται οι διαφορετικές απόψεις με τον ταξικό εχθρό, γιατί αυτού του τύπου η διαπάλη όχι μόνο δεν βγάζει πουθενά, όχι μόνο μπορεί να οδηγήσει σε φοβερή αδικία, αλλά συγκαλύπτει το πολιτικό περιεχόμενο των διαφορών και τις υποκαθιστά με προσωπικές διαμάχες».

Μια τέτοια τάση, πρόσθεσε η γραμματέας του ΚΚΕ, υπήρξε δυστυχώς και στις γραμμές του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος και το θίγουμε όχι για να βρούμε μια εύκολη δικαιολογία, αλλά για να αντλήσουμε πιο ουσιαστικά διδάγματα.

Αναφερόμενη στα άλλα κόμματα η κυρία Παπαρήγα παρατήρησε ότι «κανένα άλλο κόμμα από αυτά που έδρασαν στη σύγχρονη ιστορία δεν έχει προχωρήσει σε μια ανάλογη διαδικασία επιστημονικής ιστορικής διερεύνησης του παρελθόντος και δεν έχει κάνει τέτοιου τύπου δημόσια αυτοκριτική σαν το ΚΚΕ. Η κριτική και η αυτοκριτική τους είναι μέρος της ψηφοθηρίας και της δημαγωγίας τους, ενώ πολλές φορές η κριτική στα πρόσωπα εκφράζει προσωπικούς ανταγωνισμούς».

«Για μας», πρόσθεσε, «η κριτική και αυτοκριτική εξέταση της δουλειάς μας είναι όρος ανάπτυξης, συλλογικότητας, βελτίωσης και αποτελεσματικότητας» σημειώνοντας ότι στην πραγματικότητα η εξέταση της ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος κατά χρονικά διαστήματα είναι εξέταση της στρατηγικής του.

«Η ευθύνη σήμερα γίνεται μεγαλύτερη καθώς ήδη έχει ξεκινήσει με αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, της ΕΕ μία εκστρατεία παραχάραξης της ιστορίας του 20ου αιώνα, του Β' Παγκοσμίου Πολέμου», κατέληξε.

* Τέλος η γραμματέας του ΚΚΕ ανέφερε ότι στους επόμενους μήνες , αφού ολοκληρωθεί η εσωκομματική συζήτηση θα δοθεί στη δημοσιότητα προϊόν πανελλαδικής συνδιάσκεψης για το δεύτερο μέρος του Δοκιμίου της ΚΕ για την ιστορία του κόμματος που καλύπτει την περίοδο 1949-1968.


…συνέχεια »

Βίντεο της NASA με μια ακόμα «τερατώδη» έκρηξη στον Ήλιο

Η Γη ευτυχώς δεν θα βρεθεί στο διάβα του: ένας πίδακας πλάσματος που εκτινάχθηκε από την επιφάνεια του Ήλιου καταγράφηκε από διαστημικό παρατηρητήριο της NASA, η οποία πάντως διαβεβαίωσε ότι ο πλανήτης δεν απειλείται.
Το βίντεο εικονίζει την εξέλιξη ενός «τερατώδους» ηλιακού εξάρματος: ενός πίδακα υπέρθερμου, ιονισμένου αερίου που πηγάζει από μια ηλιακή κηλίδα. Ένα μέρος του υλικού πέφτει πίσω στην οργισμένη επιφάνεια του άστρου, ενώ το υπόλοιπο αρχίζει ένα αιώνιο ταξίδι στο Διάστημα, με ταχύτητα μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο.

Το βίντεο συναρμολογήθηκε από φωτογραφίες που λαμβάνονταν ανά 24 δευτερόλεπτα στο άκρο του υπεριώδους φάσματος. Το φαινόμενο, συνολικής διάρκειας 90 λεπτών, καταγράφηκε στις 24 Φεβρουαρίου από το Παρατηρητήριο Ηλιακής Δυναμικής (SDO).

Αν η έκρηξη είχε συμβεί μερικές μέρες νωρίτερα ή αργότερα, ο πίδακας πλάσματος θα μπορούσε να χτυπήσει τη Γη και να προκαλέσει διακοπές στις ραδιοεπικοινωνίες, ή ακόμα και εκτεταμένα μπλακάουτ.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος των ηλιακών εκρήξεων πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη: «Το θέμα δεν είναι το εάν θα συμβεί, είναι το πότε και το πόσο μεγάλη θα είναι» είχε δηλώσει πρόσφατα η Τζέιν Λουμπτσένκο, επικεφαλής της αμερικανικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

Οι ηλιακές εκλάμψεις αυξάνονται σε συχνότητα το τελευταίο διάστημα, καθώς ο Ήλιος πλησιάζει στο αποκορύφωμα της δραστηριότητάς του, η οποία ακολουθεί έναν κύκλο με περίοδο 11 ετών. Το λεγόμενο ηλιακό μέγιστο αναμένεται γύρω στο 2013.

…συνέχεια »

Δεν εξελέγη o "συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης"

Στο Δήμο Ηγουμενίτσας
Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, επρόκειτο να γίνει η εκλογή του "Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης" του Δήμου Ηγουμενίτσας. Για τη θέση είχαν υποβληθεί 20 αιτήσεις συμπολιτών.
Η πρόταση του Δημάρχου, που εισηγήθηκε το θέμα, δεν έγινε δεκτή από τα 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου, και έτσι η διαδικασία κατέληξε άγονη, χωρίς να εκλεγεί κάποιος για τη θέση αυτή.
…συνέχεια »

Η Γερμανία φορολογεί αναδρομικά τις επικουρικές συντάξεις Ελλήνων συνταξιούχων

Αναστάτωση προκαλεί στους τέως εργαζόμενους στη Γερμανία και νυν συνταξιούχους που έχουν παλιννοστήσει στην Ελλάδα νέα γερμανική ρύθμιση αναδρομικής φορολόγησης της επικουρικής σύνταξης από το 2005 μέχρι το 2010
Το 2009 ψηφίστηκε στη Γερμανία μία νέα φορολογική ρύθμιση για τις επικουρικές συντάξεις που αφορά εκείνους που εργάστηκαν ή παρείχαν τις υπηρεσίες τους σε γερμανικές επιχειρήσεις (όχι σε δημόσιες, κρατικές ή δημοτικές) ανεξάρτητα από το εάν είναι μόνιμοι κάτοικοι Γερμανίας ή εξωτερικού.

Το νέο στοιχείο δεν είναι η φορολόγηση της επικουρικής σύνταξης, αλλά το γεγονός ότι οι συνταξιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν αναδρομικά φορολογικές δηλώσεις από το 2005 μέχρι και το 2010 και επομένως να πληρώσουν και αναδρομικά τον ανάλογο φόρο.
Για τους συνταξιούχους που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, όπως π.χ. οι Έλληνες που έχουν παλιννοστήσει, ορίστηκε ως αρμόδια εφορία εκείνη του Neubrandenburg, η οποία στην ιστοσελίδα της παρέχει όλες τις πληροφορίες, ακόμη και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης των ενδιαφερομένων.

Ασάφειες και ανεπαρκείς προθεσμίες

Μέχρι εδώ όλα ωραία και καλά. Θεμιτά και καθ’ όλα νόμιμα.
Ο Γολγοθάς αρχίζει όμως από δω και πέρα: οι Έλληνες συνταξιούχοι που δέχθηκαν τις επιστολές της εφορίας του Neubrandenburg για φορολογική δήλωση με αναδρομική ισχύ αντιμετωπίζουν μια σειρά δυσκολίες.
Τις δυσκολίες μας επεσήμανε ο Θόδωρος Γαβράς, βετεράνος συνδικαλιστής (από το 1964 στα Γερμανικά Συνδικάτα) , επί 12 χρόνια μέλος του δημοτικού συμβουλίου στο Μόναχο (SPD) και νυν συνταξιούχος.

Η πρώτη δυσκολία είναι η ασάφεια των επιστολών.
Ουδείς αντιλαμβάνεται περί τίνος πρόκειται, λέει στην εκπομπή μας ο Θόδωρος Γαβράς: «Οι επιστολές, οι οποίες στέλνονται δεν είναι τόσο ξεκάθαρες ως προς το περιεχόμενο. Πιστεύει κανείς ότι η αναδρομική φορολόγηση αφορά και την σύνταξή του.»

Ας σημειωθεί ότι οι επιστολές είναι στα γερμανικά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εάν θέλουν, να επιλέξουν την αγγλική μετάφραση, δεν υπάρχει δηλαδή ελληνική εκδοχή ούτε των επιστολών, ούτε των εντύπων. Κάτι που συνηθίζεται μέχρι τώρα τουλάχιστον από το Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Συντάξεων της Στουτγάρδης.

Επιπλέον η αναδρομική ισχύ του νόμου εφαρμόζεται με κάπως πρωτόγνωρο τρόπο, για τα γερμανικά δεδομένα, δεν προβλέπεται δηλαδή μεταβατική ρύθμιση: «Συνήθως η Γερμανία αποφασίζει κάτι το οποίο έχει εφαρμογή με μία μεταβατική ρύθμιση.
Εδώ έγινε ακριβώς το αντίθετο: από το 2005 και εντεύθεν υποχρεούνται οι άνθρωποι να υποβάλλουν αίτηση φορολογικής δήλωσης και το πιο σημαντικό: όσο μικρή και αν είναι η επικουρική ή εργοστασιακή σύνταξη θα πληρώσει ο ενδιαφερόμενος φόρο, δεδομένου ότι εδώ δεν έχει καν το αφορολόγητο που έχει στην κανονική φορολογική του δήλωση.»

Η δεύτερη δυσκολία είναι ότι η τρίμηνη προθεσμία που ορίζεται από την εφορία του Neubrandenburg είναι δύσκολο να τηρηθεί, διότι οι επιστολές της γερμανικής εφορίας αποστέλλονται ως απλό γράμμα στους Έλληνες συνταξιούχους που έχουν παλιννοστήσει, όπως συνηθίζεται στη Γερμανία.
Έτσι όπως υπογράμμισε στο μικρόφωνό μας ο Θόδωρος Γαβράς: «Τα έντυπα στέλνονται με το κανονικό ταχυδρομείο, η προθεσμία όμως που ορίζεται είναι τρεις μήνες. Μπορεί λοιπόν να χάσεις τις προθεσμίες, επειδή έχεις πάρει τα χαρτιά καθυστερημένα.»

Πλήττονται γύρω στις 200.000 Έλληνες συνταξιούχοι;

Πόσο σημαντικό είναι άραγε αυτό το πρόβλημα;
Πόσους Έλληνες συνταξιούχους που ζουν στην Ελλάδα αφορά αυτή η ρύθμιση;
Ο ακριβής υπολογισμός είναι ασφαλώς δύσκολος, διότι τα στατιστικά στοιχεία αφορούν συνήθως μόνον την σύνταξη και όχι την γνωστή ως επικουρική ή αυτό που λέμε στη γλώσσα της νομικής ισόβια «περιοδική παροχή».
Και εδώ η ρύθμιση είναι γενική και αφορά όλους όσους εργάστηκαν κάποτε, επί κάποια χρόνια στη Γερμανία και λαμβάνουν έστω και ψιχία επικουρικής σύνταξης.

Ο βετεράνος συνδικαλιστής Γαβράς υπολογίζει πως στην Ελλάδα ζουν γύρω στις 200.000 συνταξιούχοι που παίρνουν γερμανική σύνταξη και αυτό γιατί: «Η ρύθμιση δεν αναφέρεται ρητά στους νυν συνταξιούχους. Από τη Γερμανία περάσανε 1.100.000 Έλληνες. Άρα αν αυτή τη στιγμή οι 'Ελληνες συνταξιούχοι ανέρχονται, όπως λένε οι γερμανικές στατιστικές, στους 235.000, από αυτούς ένας πολύ μεγάλος αριθμός ζει πια μόνιμα στην Ελλάδα.»

Τι μέλει γενέσθαι λοιπόν;
«Υπάρχουν προτάσεις βελτίωσης», μας απαντά ο παλιός δημοτικός σύμβουλος του Μονάχου.

Οι προτάσεις του είναι: πρώτον, φορολόγηση στην πηγή, δηλαδή οι υπηρεσίες ή τα εργοστάσια που καταβάλουν τις επικουρικές συντάξεις να κατακρατούν τον φόρο και να τον αποδίδουν στην αρμόδια εφορία, όπως γίνεται με τις καταθέσεις που έχουν οι Έλληνες σε γερμανικές τράπεζες.

Δεύτερον, επέκταση της τρίμηνης προθεσμίας σε εξάμηνη για την τακτοποίηση της αναδρομικής φορολόγησης ή αποστολή συστημένων επιστολών.
Και τρίτον, τα έντυπα να αποστέλλονται σε ελληνική μετάφραση.

Ο Θόδωρος Γαβράς έχει κάνει ήδη τις προτάσεις αυτές στην αρμόδια γερμανική εφορία και αναμένει την απάντηση. Αναμένουμε και εμείς.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6451792,00.html


…συνέχεια »

Εκρηκτικό σκάνδαλο στον Γράμμο

Σε σκάνδαλο με... εκρηκτικές διαστάσεις αναδεικνύεται η αποναρκοθέτηση του Γράμμου! Το έργο, που κόστισε 4,4 εκατομμύρια ευρώ, απεντάχθηκε από τους κοινοτικούς προϋπολογισμούς, καθώς ο στρατός αρνήθηκε να προσυπογράψει τον αποχαρακτηρισμό των ναρκοπεδίων και οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζουν ότι «δεν έγινε». Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ, ύστερα από έρευνα που παρήγγειλε ο εισαγγελέας Κοζάνης Ιωάννης Κούτρας.

Η «ψηφιακή καταγραφή και πιλοτική εφαρμογή αποναρκοθέτησης παλαιών ναρκοπεδίων και ύποπτων χώρων στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου», όπως χαρακτηριστικά ονομαζόταν το έργο, είχε στόχο τη δημιουργία ενός πρότυπου πληροφοριακού συστήματος που θα υποστήριζε τις εργασίες αποναρκοθέτησης και τελικής εκκαθάρισης των ναρκοπεδίων. Μάλιστα, ο πρώην περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Ανδρέας Λεούδης, που τώρα ελέγχεται στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, τον Σεπτέμβριο του 2007 είχε κάνει παρουσίαση του έργου υποστηρίζοντας ότι το 80% έχει ολοκληρωθεί.
«Εχουμε αποξηλώσει περίπου τριακόσια ναρκοπέδια, χρησιμοποιώντας σερβικά συνεργεία αποναρκοθέτησης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας, ενώ άλλες εννιακόσιες ύποπτες περιοχές περιμένουν τη σειρά τους, μέσα στα επόμενα δύο - τρία χρόνια», ανέφερε στην «Ε» τότε!
Δεν έγινε απολύτως τίποτε όμως, σύμφωνα με την έκθεση των τεσσάρων ελεγκτών, που διαπίστωσαν μεταξύ άλλων ότι:
* Αρμόδιος για την αποναρκοθέτηση είναι μόνο ο ελληνικός στρατός. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα ΤΕΝΞ (Τάγματα Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς) δεν προσυπογράφουν την παρουσιαζόμενη «αποπεράτωση» του έργου.
* Το έργο ανέλαβε ο ένας και μοναδικός ιδιώτης που εμφανίστηκε στο διαγωνισμό. Πολλές εταιρείες πληροφορικής θα μπορούσαν να έχουν πάρει μέρος, αλλά δεν το έκαναν γιατί είναι εντελώς εξειδικευμένο και γίνεται αποκλειστικά από το στρατό.
* Η «πιλοτική αποναρκοθέτηση» 200 στρεμμάτων έγινε χωρίς την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος.
* Αντί για ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με καταγραφές μέσω δορυφόρου, οι υπεύθυνοι του διαγωνισμού παρουσίασαν στους ελεγκτές... μια ιστοσελίδα στο Ιντερνετ!
* Εν μέσω της εξέλιξης του έργου έγιναν δομικές αλλαγές στο επίπεδο και την ποιότητα του εξοπλισμού, που αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία του.
* Κανένας από τα στελέχη και τους χρήστες του εξοπλισμού δεν είχαν εκπαιδευτεί για την αξιοποίηση και λειτουργία του συστήματος.
* Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που εμπλέκεται σε πολλά στάδια εφαρμογής του έργου, δεν έχει ιδέα για το σύστημα.
* Στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί δεν έχουν καταχωρισθεί φωτογραφίες από τα πυρομαχικά που υποτίθεται ότι εντοπίστηκαν, ούτε καταγεγραμμένα ναρκοπέδια και ύποπτες περιοχές.
* Υπάρχουν στοιχεία ότι πραγματοποιήθηκαν τρεις ημερίδες δημοσιότητας, ενώ αγνοούνται στοιχεία για άλλες επτά που αναφέρεται ότι έγιναν.
Να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος του έργου, που έχει απλώς μια ατομική επιχείρηση, πήρε προκαταβολή 700 χιλιάδες ευρώ, τον Ιούνιο του 2007, ενώ από τις 31 Αυγούστου μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου του 2007 (προεκλογική περίοδος) πήρε από την περιφέρεια άλλο 1,5 εκατομμύριο ευρώ!
Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το έργο είχε ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», με χρηματοδότηση 80% από κοινοτικούς πόρους και 20% εθνική συμμετοχή. Τελικά, μετά τις διαπιστώσεις των ελεγκτών, απεντάχθηκε από τους κοινοτικούς προϋπολογισμούς, με αποτέλεσμα η χώρα μας να είναι υποχρεωμένη να καταβάλει όλα τα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Το... «σκάνδαλο» ανέδειξε πρώτη η εφημερίδα «Καστοριανή Εστία» τον Φεβρουάριο του 2007. Οπως επισημαίνει ο διευθυντής της, Δημήτρης Ιατρίδης, «στην ουσία διατέθηκαν τεράστια ποσά για μια δουλειά γραφείου, αφού ήταν αρκετό να πάρουν τους αναλυτικούς χάρτες του ΓΕΣ και να τους μεταφέρουν σε ηλεκτρονική μορφή». *
http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=254828
…συνέχεια »

Πέθανε ο τούρκος πρώην πρωθυπουργός Ερμπακάν

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 84 ετών ο τούρκος πρώην πρωθυπουργός Νετζμετίν Ερμπακάν, σύμφωνα με έναν από τους εκπροσώπους του.
Ο πρώην πρωθυπουργός είχε νοσηλευθεί στις αρχές Ιανουαρίου σε νοσοκομείο της Άγκυρας εξαιτίας μία μόλυνσης, όπως μετέδωσε το NTV, και έμοιαζε ιδιαίτερα εξασθενημένος, ενώ κυκλοφορούσε με αναπηρικό αμαξίδιο.


Ο Ερμπακάν, ανέλαβε τον Οκτώβριο του 2010 την ηγεσία του μικρού ισλαμικού Κόμματος της Ευτυχίας (Saadet), ένα κόμμα που ιδρύθηκε το 2001 από τις στάχτες του Κόμματος της Αρετής (Fazilet), το οποίο διαλύθηκε έπειτα από δικαστική απόφαση για δραστηριότητες κατά του λαϊκού χαρακτήρα του κράτους.

Ο Ερμπακάν ήταν το 1996 επικεφαλής της κυβέρνησης συνασπισμού και έτσι έγινε ο πρώτος ισλαμιστής πρωθυπουργός στην ιστορία της Τουρκίας. Εξάσκησε τα καθήκοντά του για ένα χρόνο προτού αναγκαστεί σε παραίτηση τον Ιούνιο του 1997 υπό την πίεση του στρατού.

Δικαστήριο της Άγκυρας έθεσε το 2008 τον πρώην πρωθυπουργό υπό κατ' οίκον περιορισμό για 11 μήνες επειδή πλαστογράφησε έγγραφα για να υπεξαιρέσει από το κράτος εκατομμύρια τουρκικές λίρες.

Οι κατηγορίες σε βάρος του Ερμπακάν είχαν απαγγελθεί το 2002, αφού προηγουμένως το τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο είχε διακόψει τον Ιανουάριο του 1998 τη λειτουργία του Κόμματος της Ευημερίας (Refah), του οποίου ηγέτης ήταν ο Ερμπακάν, με την αιτιολογία ότι προσπαθούσε να ανατρέψει τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους.
…συνέχεια »

Το δεύτερο έλλειμμα Παιδείας

Tου Πασχου Mανδραβελη

Κάποτε η Αριστερά ήταν ένα μεγάλο και συμπληρωματικό σχολειό. Δίπλα στη χρήσιμη από πολλές σκοπιές, αλλά και αποστεωμένη από τις περισσότερες, «αστική εκπαίδευση», η Αριστερά ήταν ένας γόνιμος χώρος ανταλλαγής ιδεών. Χωρίς να εξωραΐζουμε όσα συνέβαιναν στις κομματικές οργανώσεις (υπήρχαν, ίντριγκες, πισώπλατες μαχαιριές, δογματισμοί και κυριαρχούσε ο σταλινισμός) ο ευρύτερος χώρος ήταν ένα εργαστήρι της νεωτερικότητας που στην Ελλάδα ήρθε με καθυστέρηση. Πολλά από τα παιδιά της μεταπολίτευσης, για παράδειγμα, έμαθαν ότι υπάρχει ο Δαρβίνος και η Εξέλιξη, όχι στο σχολείο (όπως θα έπρεπε), αλλά στο φροντιστήριο της νεωτερικότητας που ήταν ο ευρύτερος αριστερός χώρος.

Βεβαίως, πάντα στις διδαχές υπήρχε το αίτημα της επανάστασης. Εξωραϊσμένο και εκλογικευμένο. Το «βία στη βία της εξουσίας» ήταν σύνθημα περιθωριακών ομάδων και όχι σύνθημα της Αριστεράς. Η αδιέξοδη βία, ήταν χειρότερη από αυτό που σήμερα ονομάζεται «καναπές». Εθεωρείτο επικίνδυνη για τις δημοκρατικές κατακτήσεις του λαού.
Με τα χρόνια δεν καταστράφηκε μόνο η αστική παιδεία, αλλά και η αριστερή. Οι ιδεολογικές επεξεργασίες χάθηκαν και το μόνο που απέμεινε ήταν ο Τσε Γκεβάρα στα μπλουζάκια και ο ανεπεξέργαστος θαυμασμός για την επανάσταση. Από την άλλη πλάκωσε αφενός ο γαλλικός μεταμοντερνισμός που σχετικοποίησε τα πάντα (π.χ. η επανάσταση έχει ανομία, άρα η ανομία είναι επανάσταση, όπως ο αστυνομικός είναι όργανο και συνεπώς μπουζούκι) και αφετέρου προστέθηκε η φυσιολογική κλιμακτήριος, διάφορων γεροντοπαλίκαρων του Πολυτεχνείου. Ετσι, η χώρα μετατράπηκε ένα απέραντο εργαστήρι ιδεολογικής ασυναρτησίας.
Αυτή η ασυναρτησία είναι ανάγλυφη, όχι μόνο σε πομπώδη κείμενα πανεπιστημιακών, ούτε στις συνωμοσιολογίες εξεχόντων μουσουργών. Την βλέπει κανείς σε όλα τα φόρα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μπορεί κάποιος να διαβάσει και πολλοί πιστεύουν ότι Ρώσοι και Κινέζοι θα μας έδιναν φθηνό χρήμα για να συνεχίσουμε να περνάμε καλά, ότι η βία σε ένα «παράνομο», όπως είναι εξ ορισμού το αστικό καθεστώς, είναι νόμιμη (το σχήμα με τον αστυνομικό-μπουζούκι, που λέγαμε), ότι οι δικτάτορες σε όλο τον κόσμο είναι φιλελεύθεροι (ούτε καν νεο-) κ.λπ. Αυτή η σχετιστική ασυναρτησία δεν απαντάται μόνο σε αριστερίστικα φόρουμ, αλλά -επειδή, ακριβώς, είναι ευκολομάσητη- διεισδύει στον λόγο πολλών νέων ανθρώπων ακόμη και «δεξιών».
Ετσι έχουμε μια διπλή αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα. Και του τυπικού (σχολείο) και του άτυπου (πολιτικές, κοινωνικές οργανώσεις κ.λπ.) Αυτό που ζούμε στους δρόμους δεν είναι η κυριαρχία της Αριστεράς, αλλά της καρικατούρας της. Είναι τα συνθήματά της χωρίς την ιδεολογική ζύμωση, τα συμπεράσματα χωρίς τη λογική επεξεργασία. Τα αποτελέσματα αυτού του διπλού ελλείμματος παιδείας δεν είναι μόνο οι διακόσιοι «μπαχαλάκηδες» που τα σπάνε. Είναι και η διάχυτη συνωμοσιολογία για την ταυτότητά τους. Δεν είναι μόνο η βία που ασκούν, είναι και η δικαιολόγησή της από ένα τεράστιο περίγυρο. Δεν είναι μόνο η ανομία, είναι και οι χειροκροτητές της.
Τα αποτελέσματα αυτής της ασυναρτησίας, δηλαδή η ωμή βία, πιθανώς να μπορέσουν να τιθασευτούν, έστω διά της μισητής «καταστολής». Το βαθύ πρόβλημα, όμως, που γεννά αυτά τα φαινόμενα, δύσκολα θα καταπολεμηθεί. Μεγαλώσαμε μια γενιά που λατρεύει τη διαδικασία της επανάστασης και η συνολικότερη παιδεία απαιτεί χρόνο να αναπτυχθεί. Αφήστε δε το γεγονός ότι κι αυτή έχει συκοφαντηθεί ως «αστική».
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_27/02/2011_434095

…συνέχεια »

Παλάτι Καντάφι: Πισίνα, τζακούζι και οχυρό

ΒΙΝΤΕΟ
Ένα από τα παλάτια του Μουαμάρ Καντάφι στην Λιβύη έπεσε στα χέρια των διαδηλωτών. Πρόκειται για το παλάτι στην πόλη αλ Μπάιντα στα ανατολικά της χώρας που λεηλατήθηκε. Η Τζάκι Ρόλαντ του Αλ Τζαζίρα πήγε στο χλιδάτο κτίριο και ανακάλυψε ότι κάτω από τις πισίνες , τη σάουνα και το τζακούζι βρισκόταν ένα ολόκληρο οχυρό που θα μπορούσε να αντέξει επίθεση με μη συμβατικά όπλα.


…συνέχεια »

Πυροβόλησε 17χρονο γιατί ενοχλήθηκε από τα βεγγαλικά

66χρονος κάτοικος Φιλιατών πυροβόλησε και τραυμάτισε στα πόδια 17χρονο γείτονα του γιατί ενοχλήθηκε από τις κροτίδες και τα βεγγαλικά που έριχνε ο νεαρός. Το περιστατικό συνέβη στις 11:00 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 66χρονος βγήκε από το σπίτι του, οπλισμένος με την κυνηγετική του καραμπίνα και κινούμενος εναντίον του 17χρονου τον πυροβόλησε.
Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Φιλιατών ενώ ο 66χρονος, μόλις αντιλήφθηκε τα περιπολικά να πλησιάζουν στο σπίτι του, πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Φιλιατών, όπου παραδόθηκε.
…συνέχεια »

Υπουργείο Εσωτερικών: Οι υπάλληλοι Περιφερειών θα πληρώνουν από την τσέπη τους έσοδα που δεν εισπράττουν

Στελέχη των περιφερειών που επιδεικνύουν από δόλο ή αμέλεια αδράνεια στην είσπραξη νομίμως βεβαιωθέντων ποσών, καταβάλλουν τα χρήματα από την τσέπη τους.
Εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Ραγκούση, που εστάλλει σε όλες τις Περιφέρειες, ορίζει ότι σε περίπτωση που διαπιστώνεται αδράνεια στην είσπραξη των εσόδων ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ο Ελεγκτής Νομιμότητας οφείλουν να ενεργήσουν άμεσα για την είσπραξη τους και να παραπέμψουν τους υπεύθυνους για προσωπικό καταλογισμό με το ποσό της θετικής ζημιάς που προξένησαν.

Παράλληλα, το Ελεγκτικό Συνέδριο, δια του αρμοδίου Επιτρόπου, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, οφείλει να παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο. Τ. Α. και των νομικών τους προσώπων και να ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα αρμόδια όργανα των περιφερειών οφείλουν να προχωρήσουν στην άμεση κατάρτιση των προϋπολογισμών οι οποίοι δεν θα είναι μόνον ισοσκελισμένοι, αλλά και «σφιχτοί».
Μείωση καταναλωτικών δαπανών
Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των περιφερειών, οικονομικού έτους 2011, όπως επισημαίνεται, είναι:
- Η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων.
- Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων.
- Η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης με στόχο τη μείωση του ελλείμματος του κράτους.
- Η εναρμόνισή τους προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού 2011 και ιδίως μείωση των καταναλωτικών δαπανών κατά 10% τουλάχιστον.
Στον προϋπολογισμό, τονίζεται στην εγκύκλιο, εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα της περιφέρειας και υποβάλλεται ισοσκελισμένος. Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.
Η τήρηση της αρχής αυτής, ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας και η παραβίαση της μπορεί να οδηγήσει στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο περιφερειακό συμβούλιο ή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, στην ακύρωση της σχετικής απόφασης. Επισημαίνεται, ακόμη, ότι στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
…συνέχεια »

Μια φωτογραφία της νυχτερινής Αθήνας από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Μία νέα φωτογραφία της Ελλάδας έστειλε ο Ιταλός αστροναύτης Πάολο Νέσπολι, ο οποίος, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), μέσα από το γυάλινο θόλο του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS), φωτογράφισε την πόλη της Αθήνας, όπως φαίνεται από το διάστημα τη νύχτα. Προ ημερών ο ίδιος είχε φωτογραφήσει το κυκλαδίτικο νησί της Ανάφης.
Ο γυάλινος θόλος του Σταθμού προστέθηκε το 2009 για να βοηθήσει τους έξι αστροναύτες να προσδιορίζουν τη θέση τους, καθώς και στην πραγματοποίηση εργασιών στο εξωτερικό του. Το πανοραμικό παρατηρητήριο «Cupola» έχει πλέον κερδίσει μία ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά τους.


Μέσα από τα επτά μεγάλα παράθυρά του, το παρατηρητήριο προσφέρει μοναδική θέα προς το διάστημα και τη Γη. Ο Νέσπολι, όποτε έχει ελεύθερο χρόνο, ακόμα και για πέντε μόνο λεπτά, δεν χάνει την ευκαιρία να ρίξει έστω και μια κλεφτή φωτογραφική ματιά στη Γη.
Έως σήμερα ο Νέσπολι έχει προσπαθήσει και πολλές φορές έχει καταφέρει να εντοπίσει τόπους που θα ήθελε να φωτογραφίσει, όπως τις πυραμίδες της Αιγύπτου και το Σινικό Τοίχος στην Κίνα. Τώρα, το «βλέμμα» του σταμάτησε στην Ελλάδα και στην πόλη της Αθήνας που τη νύχτα, με όλα φώτα της αναμμένα, μοιάζει χρυσή από το διάστημα, σε αντίθεση με την γκρίζα της όψη την ημέρα. Η φωτογραφία υπάρχει στη διεύθυνση του διαδικτύου: http://www.flickr.com/photos/magisstra/5473607160/
Κλικ στην φωτογραφία για να τη δείτε σε υψηλή ανάλυση

…συνέχεια »

Συνεργασία Δήμου Ιωαννιτών και ΟΛΗΓ για τις κρουαζιέρες

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν η συνάντηση που είχε χθες, ο υπεύθυνος τουρισμού και επιχειρηματικότητας του Δήμου Ιωαννιτών Θωμάς Γκλίναβος, με τον Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Δημήτρη Σκάλκο.
Στη συνάντηση, αφού πρώτα έγινε εμπεριστατωμένη παρουσίαση των δράσεων του Οργανισμού από τον Πρόεδρο του Ο.Λ.ΗΓ., δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις κρουαζιέρες που θα ξεκινήσουν από φέτος με προορισμό το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.
Σύμφωνα με τον κ. Θ. Γκλίναβο, το γεγονός αυτό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την περιοχή μας, αφού καλείται να αξιοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό τουριστών προερχόμενο από τις κρουαζιέρες αυτές που θα επιλέξει ως προορισμό το Δήμο Ιωαννιτών για τις ξεναγήσεις του. Παράλληλα δε, δίδεται η ευκαιρία, αν αξιοποιηθεί κατάλληλα το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, να μπορεί να γίνει και σημείο εκκίνησης (Home-Board) και τερματισμού σημαντικού αριθμού τέτοιου είδους κρουαζιέρων.
…συνέχεια »

«Καμπάνα» σε 5 επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας με εγκαταστάσεις και στην Θεσπρωτία

Από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 680.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις πέντε επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας. Παράλληλα προειδοποιεί την επιχειρηματική κοινότητα χτυπώντας το ''καμπανάκι'' με την αναφορά που γίνεται στην απόφαση ότι: ''κατά πάγια ευρωπαϊκή νομολογία και πρακτική, οι τυχόν οικονομικές κρίσεις δεν δικαιολογούν συμπράξεις οι οποίες... περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Οι επιχειρήσεις, επομένως, οφείλουν να αντιμετωπίζουν, τις κρίσεις αυτές, ανεξάρτητα η μία προς την άλλη και με μέσα που δεν στρεβλώνουν και δε νοθεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό''.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ΄ αριθμ. 492/VΙ/2010 ομόφωνη απόφαση της έκρινε ότι το μνημόνιο συνεργασίας που είχαν συνάψει στις 6 Νοεμβρίου 2008, οι εταιρίες «ΝΗΡΕΥΣ», «ΣΕΛΟΝΤΑ», «ΔΙΑΣ», «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε», για τον περιορισμό και έλεγχο της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων τους στη σχετική αγορά νωπών ψαριών μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας και τον καθορισμό τιμών των σχετικών προϊόντων, καθώς και οι συνακόλουθες ενέργειες προς υλοποίηση των στόχων του, συνιστούν παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/77, για την λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

Με την απόφαση της, η Επιτροπή, υποχρεώνει τις συμπράττουσες επιχειρήσεις να παύσουν και να μην επαναλάβουν την εν λόγω παράβαση και τους επιβάλλει πρόστιμο, μειωμένο όμως, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες και περιστάσεις της υπόθεσης και τη σχετικά βραχεία διάρκεια της παράβασης, ως ακολούθως :

«ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε»: πρόστιμο ύψους διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο (273.582) ευρώ,

«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»: πρόστιμο ύψους εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα (146.339) ευρώ, «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε»: πρόστιμο ύψους εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων δέκα πέντε (119.015) ευρώ,

«ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»: πρόστιμο ύψους σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πέντε (42.905) ευρώ, και

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε»: πρόστιμο ύψους ενενήντα έξι χιλιάδων σαράντα τέσσερα (96.044) ευρώ.

Παράλληλα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, απειλεί κάθε μια από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, με την επιβολή προστίμου ύψους 10% επί της συνολικής αξίας των πωλήσεων της, σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης της διαπιστωθείσας παράβασης.
http://www.e-igoumenitsa.gr/news/thesprotia/6184----5-------.html
…συνέχεια »

Cyanna στο Boxx των Ιωαννίνων

Με ελεύθερη είσοδο!
Με συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ, συνεργασίες με κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς, αλλά κυρίως με γνήσια rock ‘n’ roll διάθεση, οι Cyanna καταφτάνουν με το νέο τους δίσκο “End Is Near” και μία πανελλαδική περιοδεία!
Τη Τρίτη 1η Μαρτίου οι Cyanna θα είναι στα Ιωάννινα για μια εκρηκτική συναυλία στο Boxx (Λεωφ.Γεωργ.Παπανδρέου) H βραδιά θα ξεκινήσει στις 10μμ και θα έχει ελεύθερη είσοδο.

Την ίδια στιγμή η διαχρονική μούσα του γκρουπ, Cyanna Mercury, παίρνει σάρκα και οστά, για πρώτη φορά ως κεντρικός χαρακτήρας στο συλλεκτικό comic - artwork (art: Στέφανος Κατσέλης, design: Νeu Studio), το οποίο θα περιλαμβάνεται στο limited edition του "End Is Near" , και θα είναι διαθέσιμο στη συναυλία.


Οι Cyanna δε χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Ξεχώρισαν ήδη από τα πρώτα τους βήματα, κερδίζοντας το κοινό αλλά και τον εγχώριο Τύπο, καταλαμβάνοντας μία θέση ανάμεσα στα καλύτερα αγγλόφωνα rock γκρουπ.
Στο νέο τους δίσκο, End Is Near, δίνουν και πάλι δυναμικά «το παρών», μεταφέροντας στον ήχο τους την ατμόσφαιρα των συναυλιών τους: Ένταση - Ρυθμός - Ενέργεια. Ένα τρίπτυχο που σε συνδυασμό με τους άμεσους στίχους αποτελεί το πιο εκρηκτικό μείγμα σύγχρονου Rock ‘N’ Roll, με ηλεκτρονικά στοιχεία και επιρροές από τα 60’s μέχρι και σήμερα.

Για να ακούσετε το νέο άλμπουμ των Cyanna πριν τη συναυλία επισκεφτείτε το www.cyanna.gr

TIPS:
- Υποψήφιοι για το βραβείο Greek Act στα MTV European Music Awards 2008
- Καλύτερο Alternative Video Clip στα Mad Video Music Awards 2009
- Έχουν βρεθεί στη σκηνή με καλλιτέχνες όπως οι MGMT, The Stranglers, IAMX, Fischerspooner και Gorillaz Soundsystem.
- “Shine”, ο γνώριμος σκοπός που ντύνει τις διαφημίσεις της Vodafone
- Συμμετοχή στο δίσκο Πίξελ της Δήμητρας Γαλάνη μαζί με τους Παύλο Παυλίδη, Vassilikos, K. Βήτα, Imam Baildi, Bajofondo, κ.ά. (2009)
- Συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ όπως: Hurricane Festival (Γερμανία), St Gallen Open Air Festival (Ελβετία), Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής Λωζάνη (Ελβετία)


…συνέχεια »

Μεγάλη η ανταπόκριση των φορέων της Ηπείρου, στην πρόσκληση της Περιφέρειας για την Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ

Πάνω από 30 Δημόσιες Υπηρεσίες κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η πρώτη φάση συλλογής των στοιχείων για τα Έργα που προτείνουν οι φορείς της Περιφέρειας Ηπείρου, τα οποία θα αποτελέσουν το πρωτογενές υλικό τόσο στη συγκρότηση ισχυρής πρότασης για τη μέγιστη δυνατή διεκδίκηση στα πλαίσια της επικείμενης Αναθεώρησης του ΕΣΠΑ όσο και στη κατάρτιση συγκρότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η ανταπόκριση των φορέων ήταν πολύ σημαντική. Πάνω από 30 Δημόσιες Υπηρεσίες (Δήμοι, Δομές Υγείας – Πρόνοιας, Εκπαίδευσης, Πολιτισμού κλπ.) κατέθεσαν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των ζητημάτων Περιφερειακού Σχεδιασμού και καταδεικνύει το ενδιαφέρον αλλά και την ετοιμότητά τους στη συλλογική προσπάθεια για να τεθεί επειγόντως η Ήπειρος στην τροχιά προόδου που της αξίζει.

Η επόμενη φάση της διαδικασίας, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα περιλαμβάνει τη συστηματική ταξινόμηση και επεξεργασία όλων των δεδομένων που συλλέχθηκαν, για να ακολουθήσουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι θα κληθούν να αναπτύξουν τις απόψεις τους, να υποστηρίξουν τις προτεραιότητές τους και να συνεισφέρουν δημιουργικά στη συνολική συζήτηση για την αξιοβίωτη αναπτυξιακή πορεία της περιοχής μας.

«Ως επιστέγασμα της όλης στρατηγικής, - δήλωσε σχετικά η Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδια για θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Τατιάνα Καλογιάννη - Σταύρου, θα επακολουθήσει μέχρι το καλοκαίρι η διοργάνωση Ειδικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου, όπου θα τεθούν έγκαιρα, έγκυρα και αξιόπιστα όλες οι παράμετροι και οι πολιτικές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να προκύψει η απαραίτητη τεκμηρίωση και να αναλυθούν σε βάθος ο προβληματισμός και οι ιδέες όλων των πολιτών της Περιφέρειας Ηπείρου. Τέλος, όπως ρητά προβλέπεται και στη νομοθεσία του «Καλλικράτη», τα αρμόδια θεσμικά όργανα (Εκτελεστική Επιτροπή, Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, Περιφερειακό Συμβούλιο) θα καταρτίσουν και θα επικυρώσουν το τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30/09/2011».

Καταλήγοντας στη δήλωσή της η Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη – Σταύρου, πρόσθεσε:

«Το γενικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι ο συνδυασμός αφ’ ενός μεν των μεθοδικών και ουσιαστικών βημάτων για τον Περιφερειακό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό από την αιρετή Περιφερειακή Αρχή και αφ’ ετέρου δε η διάθεση εποικοδομητικής συνεργασίας όλων ανεξαιρέτως των τοπικών αρχών αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, αποτελούν την απόλυτη εγγύηση για την ευόδωση του κρίσιμου και νευραλγικού αυτού εγχειρήματος, στα πλαίσια, πάντα, της εφαρμογής και υλοποίησης των προγραμματικών – προεκλογικών μας δεσμεύσεων».
…συνέχεια »

Γερμανοί στο Κομμένο…

Το Κομμένο επισκέφτηκε την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου η πρόξενος της Γερμανίας στην Ηγουμενίτσα κυρία Kerstin Lohr συνοδευόμενη από στελέχη γερμανικών εταιρειών, προκειμένου να συζητήσει με το δήμαρχο Νικολάου Σκουφά Στάθη Γιαννούλη και το τοπικό συμβούλιο του Κομμένου θέματα σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος «Να ζεις τη Δημοκρατία στην Ευρώπη - προώθηση και ανάπτυξη καινούργιων κινήτρων εκμάθησης και μελλοντικών προοπτικών για νεαρά άτομα κλπ.».
Η ενότητα 4 του προγράμματος έχει ως κύριο αντικείμενο τη διαμόρφωση του προαύλιου χώρου του νεκροταφείου Κομμένου στην είσοδο του χωριού. Το σχέδιο επεξεργάστηκε ο Γερμανός αρχιτεχνίτης κατασκευαστής κήπων κ. Ηans Hitzler, ο οποίος ήταν παρών στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της πρώην κοινότητας Κομμένου Σκοπός της συνάντησης ήταν να ενημερωθεί ο κ. Ηans Hitzler πληρέστερα και να ρυθμίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες σε σχέση με το χώρο και τις ιδιαιτερότητές του.
Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από γερμανικούς πόρους, πρόκειται να αναλάβει ομάδα δεκαπέντε περίπου μαθητών Γερμανικής Σχολής, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν για δεκαπέντε μέρες το μήνα Μάη στην περιοχή. Στη συνάντηση και συζήτηση έλαβαν μέρος, πλην του δημάρχου Στάθη Γιαννούλη, οι αντιδήμαρχοι Κοσμάς Βούλγαρης και Θεόδωρος Δρίβας και το Τοπικό Συμβούλιο Κομμένου, με τον πρόεδρό του Δημήτρη Δήμο και το μέλος Ηλία Λάμπρη.
Μετά το τέλος της συζήτησης, η ομάδα των Γερμανών και των τοπικών παραγόντων μετέβη στην Κόπραινα και επισκέφτηκε το Κέντρο Περιβαλλοντικής, όπου ξεναγήθηκε και ενημερώθηκε σχετικά με τα εκθέματα των μουσείων και τις δράσεις που αναλαμβάνει το Κέντρο από το διευθυντή του Γιάννη Πλούμη και το προσωπικό των εκπαιδευτικών που το στελεχώνουν.

http://www.ixotisartas.gr/newspaper/index.php?option=com_content&view=article&id=5432:2011-02-24-16-48-50&catid=1:local&Itemid=28

…συνέχεια »

Discovery: Αναχώρησε για την τελευταία αποστολή της καριέρας του

Επόμενος σταθμός το... μουσείο

Μετά από 230 εκατομμύρια χιλιόμετρα διαστημικών ταξιδιών το Discovery εκτοξεύθηκε για τελευταία φορά από το Κέιπ Κανάβεραλ με προορισμό των Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν γύρω από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στην Φλόριντα για να δουν για τελευταία φορά το διαστημικό λεωφορείο που θα γίνει μουσειακό έκθεμα.
Πρόκειται για την 39η πτήση του διαστημικού λεωφορείου που πέταξε για πρώτη φορά στο διάστημα το 1984.

Το Discovery θα φτάσει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό αύριο Σάββατο. Με εξαμελές πλήρωμα μεταφέρει εφόδια, μηχανήματα και ένα ανθρωποειδές ρομπότ

Η τελευταία εκτόξευση πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση σχεδόν τεσσάρων μηνών, λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων. Η αναχώρηση προγραμματιζόταν αρχικά για τις αρχές Νοεμβρίου, ωστόσο οι προετοιμασίες διακόπηκαν αρκετές φορές.
Μόνο δύο ακόμα αποστολές απομένουν πριν από την απόσυρση και των δύο άλλων διαστημικών λεωφορείων: το Endeavour θα αναxωρήσει για τον ISS τον Απρίλιο, και το Atlantis στα τέλη Ιουνίου.
Η απόφαση για το σκάφος που θα διαδεχθεί τα διαστημικά λεωφορεία δεν έχει ακόμα ληφθεί. Στο μεταξύ, οι επανδρωμένες αποστολές στον ISS θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ρωσικά Soyuz.…συνέχεια »

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Κατά 15% λιγότεροι οι συμβασιούχοι το 2011

Μειωμένες κατά 15% θα είναι το 2011 οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού ή προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του αρμόδιου υφυπουργού Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιου. Με την εγκύκλιο καλούνται οι δήμοι και οι περιφέρειες, στο πλαίσιο του καθιερωμένου ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, να εξετάσουν ενδελεχώς τις ανάγκες τους και να υποβάλουν τα αιτήματά τους μόνο για το απολύτως απαραίτητο προσωπικό.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι τόσο για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου όσο και για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, τα αιτήματα των φορέων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 3 Μαρτίου 2011.
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί σε σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και εκπαιδευτήρια θα έχει τη δυνατότητα να υπογράφει συμβάσεις διάρκειας ίσης με τη σχολική περίοδο. Επομένως, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί μπορούν να ζητήσουν προσωπικό ορισμένου χρόνου με διάρκεια σύμβασης έντεκα μηνών, όσο δηλαδή διαρκεί η σχολική περίοδος.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ακόμη ότι οι προσλήψεις τόσο του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου όσο και με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα είναι μειωμένες κατά 15% σε σχέση με το 2010. Επομένως, οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καταλήγει η εγκύκλιος, θα πρέπει να χορηγήσουν εγκρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες που είχαν χορηγηθεί το έτος 2010, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στις υπηρεσίες τους.
…συνέχεια »

Συνέντευξη Παπανδρέου στην BILD

Έγινε κι αυτό: ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου παραχώρησε συνέντευξη στη λαϊκή εφημερίδα Bild.(φωτο) "Θα καταφέρει ποτέ η Ελλάδα να πληρώσει τα χρέη της. Θα στοιχηματίζατε τον μισθό σας σε αυτό", ρωτήθηκε ο πρωθυπουργός;
Η συνέντευξη συνοδεύεται από τον δεικτικό τίτλο: «Πάμε στοίχημα ότι δεν θα πληρώσετε τα χρέη σας, κύριε Παπανδρέου;» Άλλωστε από πέρσι η εφημερίδα πρωτοστατεί σε πρωτοσέλιδα του τύπου «Δεν θα πάρετε ούτε ευρώ, χρεοκοπημένοι Έλληνες» ή «Πουλήστε τα νησιά σας για να πληρώσετε τα χρέη σας».


Αντίστοιχη ήταν και η δημοσιογραφική υποδοχή: «Κύριε πρωθυπουργέ, όλοι οι Γερμανοί διερωτώνται, αν η Ελλάδα θα καταφέρει ποτέ να πληρώσει τα χρέη της. Θα στοιχηματίζατε τον μισθό σας σ΄αυτό;»

«Δεν έχω τόσα πολλά λεφτά. Αφήστε που έχω κόψει και τον δικό μου μισθό κατά 20%, όπως επίσης και τους μισθούς όλων των υπουργών», απαντά ο πρωθυπουργός.

«Αντιλαμβάνεστε την οργή των Γερμανών φορολογουμένων, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν για μία χώρα που δεν έχει κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει;» ρωτούν οι δημοσιογράφοι.

«Δεν πρόκειται για δώρα, αλλά για δάνεια, για τα οποία πληρώνουμε και τόκους», αντιτείνει ο κ.Παπανδρέου. «Και δεν ζητούμε δάνεια, για να τα αφήσουμε όλα όπως ήταν πριν, αλλά για να κερδίσουμε τον χρόνο που χρειάζεται για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Πάντως κατανοώ κάποια αισθήματα οργής των Γερμανών.»

«Οι ελληνικές κυβερνήσεις παραποίησαν τα στατιστικά στοιχεία και απέκρυψαν την πραγματική κατάσταση των δημοσίων οικονομικών. Τι έγινε με τους υπαλλήλους που ευθύνονται γι αυτό;» ρωτούν οι συντάκτες της «Μπιλντ».

Η απάντηση είναι η εξής: «Κάνουμε έρευνες και έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες γι αυτό το ζήτημα. Σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία είναι απολύτως ανεξάρτητη. Κάθε ευρώ που ξοδεύει το κράτος δημοσιοποιείται στο ίντερνετ. Κατ΄αυτόν τον τρόπο έχουμε πλέον στα δημόσια οικονομικά μας μεγαλύτερη διαφάνεια από οποιαδήποτε άλλη χώρα- μέλος της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης και της Γερμανίας».

Οι απεργίες και τα επεισόδια στην Ελλάδα καλύπτονται εκτενώς στον γερμανικό τύπο. «Για πόσο θα αντέχουν οι ψηφοφόροι στην Ελλάδα τη σκληρή πολιτική λιτότητας; Ακόμα και κατά την επίσκεψή σας εδώ στο Βερολίνο κάποιοι Έλληνες διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για την πολιτική σας», επισημαίνουν οι δημοσιογράφοι της «Μπιλντ», υπαινισσόμενοι προφανώς τα συνθήματα Ελλήνων φοιτητών κατά την ομιλία Παπανδρέου στο πανεπιστήμιο Χούμπολντ του Βερολίνου.

«Οι διαδηλώσεις είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε μας τους Έλληνες», απαντά ο πρωθυπουργός και διευκρινίζει: «Όμως η κυβέρνησή μου είχε μετατρέψει τις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές σε δημοψήφισμα για τις μεταρρυθμίσεις. Και το κερδίσαμε αυτό το δημοψήφισμα».

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6449436,00.html

…συνέχεια »

Συνελήφθησαν στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας δύο άτομα για κατοχή όπλων

Την 23-02-2011 και ώρα 23.00΄στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας αστυνομικοί της Υ.Α. Ηγουμενίτσας και του Α΄ Τ.Σ.Φ. Φιλιατών συνέλαβαν δύο ημεδαπούς γιατί στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, ιδιοκτησίας εταιρείας ενοικιάσεων, ανευρέθη κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού ένα πιστόλι των 9 mm μάρκας CZ 99 με δύο γεμιστήρες και δεκατρία (13) φυσίγγια.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσπρωτίας ενώ το όπλο και τα φυσίγγια κατασχέθηκαν από την Υ.Α. Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση.
…συνέχεια »

Ορκίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. ΆρταςΠαρουσία του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη ορκίστηκε σήμερα και ανέλαβε τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας ο κ. Βασίλειος Ψαθάς.

…συνέχεια »

Με υπερσύγχρονα ασθενοφόρα ενισχύεται το Ε.Κ.Α.Β. στην Ήπειρο μέσω του Ε.Σ.Π.Α

Με δεδομένο την προσπάθεια που καταβάλει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα έδωσε το «πράσινο φως» μέσω του Ε.Σ.Π.Α., για την ενίσχυση του στόλου του Ε.Κ.Α.Β. στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία με υπερσύγχρονα ασθενοφόρα.
Συγκεκριμένα, υπέγραψε αποφάσεις με τις οποίες εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «06-Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013» και στον Άξονα Προτεραιότητας «8- Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» η προμήθεια 25 ασθενοφόρων. 11 για τις ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. στην Ήπειρο προϋπολογισμού 770.000€ και 14 για τις ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. στη Δυτική Μακεδονία προϋπολογισμού 980.000€.

Η ενίσχυση του στόλου του Ε.Κ.Α.Β., μέσα από την προμήθεια νέων πλήρως εξοπλισμένων και τεχνολογικά προηγμένων ασθενοφόρων, αποτελεί ιδιαίτερα επιτακτική ανάγκη για τις περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση δεν συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τις ανάγκες του πληθυσμού.
Πρόκειται για 25 οχήματα ‘’VAN’’ κλειστού τύπου που πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων CEN EN 1789:2007 για ασθενοφόρα τύπου ‘’Β’’. Να σημειωθεί πως, το ασθενοφόρο τύπου ‘’Β’’ έχει την δυνατότητα βασικής υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και μεταφοράς του πάσχοντος και δυνητικά (σε έκτακτες περιστάσεις) μεταφορά και υποστήριξη δύο ασθενών. Επίσης προβλέπονται, ανάλογο ύψος του εσωτερικού χώρου του θαλάμου ασθενούς, ώστε να επιτρέπει την παροχή αποτελεσματικής ιατρικής και διασωστικής παρέμβασης, όταν επιβάλλεται, κατά την μεταφορά του ασθενούς, καθώς και κατάλληλη εσωτερική διαρρύθμιση και σχεδιασμός του θαλάμου ασθενούς, που να επιτρέπει την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του χώρου, από εργονομικής άποψης.
Με την ανανέωση του στόλου των οχημάτων του, το Ε.Κ.Α.Β. αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του, την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών και κατ’ επέκταση να συμβάλει στη μείωση των θανάτων ασθενών κατά τη μεταφορά τους στις υγειονομικές μονάδες

…συνέχεια »

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο ΚΑΠΗ Ηγουμενίτσας

Σήμερα Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του ΚΑΠΗ Ηγουμενίτσας από τον Πρόεδρό του και Δημοτικό Συμβούλιο κ. Κοτζαπαναγιώτου Κων/νο.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιώργιος Κάτσινος, ο Αντιδήμαρχος κ. Τσώλης Βασίλης και η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Αθηνά Ιωάννου και τα μέλη του ΚΑΠΗ.
Η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση για προβλήματα του ΚΑΠΗ και τις ευχές του Δημάρχου.
…συνέχεια »

Επισκέψεις Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών στη Θεσπρωτία

Την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας επισκέφθηκαν την Τετάρτη οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Ιωάννης Καραμπίνας (για θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών) και Οδυσσέας Πότσης (για θέματα Υγείας). Μετά από τη συνάντηση που είχαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, επισκέφθηκαν και ενημερώθηκαν από τις υπηρεσίες για θέματα αρμοδιότητάς τους. Τέλος παρέστησαν στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Θεσπρωτίας.
…συνέχεια »

Συνάντηση εργασίας Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. με Δημοτική Αρχή Ηγουμενίτσας

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ηγουμενίτσας κ. Κάτσινου, την Τρίτη 22.02.2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κιτσαντά και τα στελέχη του Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι έξι (6) Αντιδήμαρχοι του Δήμου.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
- Επιχειρησιακός σχεδιασμός του Ο.Λ.ΗΓ.
- Τομείς συνεργασίας του Δήμου με τον Οργανισμό
- Τουρισμός και Πολιτισμός
- Παράνομοι Μετανάστες
- Χερσαία Ζώνη
- Θέματα λιμένων Πλαταριάς & Συβότων
…συνέχεια »

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 το Περιφερειακό Συμβούλιο

Tη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 17.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Επικύρωση των αποφάσεων – πρακτικών της 2ης συνεδρίασης του Π.Σ.
2. Σύσταση Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πότσης)
3. Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
(εισήγηση: η Αντιπεριφερειάρχης κα Καλογιάννη)
4. Επικαιροποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του πρώην Δήμου Συβότων και νυν Δήμου Ηγουμενίτσας με την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας και νυν Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας)
5. Πλήρωση της θέσεως Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Ηπείρου.
(σχετ. η αριθμ. οικ.8208/162/17-2-2011 Δημόσια Προκήρυξη – Πρόσκληση)
…συνέχεια »

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της ΠΣΕ Κώστας Αλεξίου

Αλλαγή σελίδας στην Προεδρεία της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος
,
Ραγδαίες και μη αναμενόμενες, ως προς τον τρόπο και την χρονική στιγμή, είναι οι εξελίξεις στη ΠΣΕ, μετά την χθεσινοβραδυνή (Τρίτη 22-02-11) παραίτηση του κ. Κώστα Αλεξίου(φωτο), από την θέση του Προέδρου της κορυφαίας αποδημικής οργάνωσης των Ηπειρωτών.
Και είναι μη αναμενόμενες, ως προς τον τρόπο και την χρονική συγκυρία, γιατί ο απελθών πρόεδρος Κώστας Αλεξίου, έκανε τα αδύνατα, δυνατά, για να διατηρήσει τη θέση του προέδρου, παρά την έγγραφη δέσμευση ότι θα αποχωρήσει τέλος του Φλεβάρη του 2011.

Μία δέσμευση που συνομολόγησε, μετά τις περσινές αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία, όπου η παράταξη στην οποία συμμετείχε ο κ. Αλεξίου έλαβε τις 16 από τις 25 έδρες του νεοεκλεγμένου Δ.Σ.
Τότε, από την πλειοψηφία των εκλεγμένων μελών της ΠΕΑΚ, μπήκε θέμα ανανέωσης του Προεδρείου, ως απότοκο του αιτήματος των αδελφοτήτων, αλλά και των εκλεκτόρων, για ανανέωση και αλλαγή σελίδας στο προεδρείο της ΠΣΕ.
Ο κ. Αλεξίου επικαλέστηκε θέματα αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας για το πρόσωπο του και ζήτησε να παραμείνει πρόεδρος της ΠΣΕ, για ένα ακόμη χρόνο, όπου θα δρομολογούσε και την διαδοχή του και εγγυήθηκε μάλιστα ότι θα συνδράμει στην ομαλή εξέλιξη της διαδοχής του.
Μάλιστα με πρωτοβουλία του, υπέγραψε την παραίτηση του με ημερομηνία 24-02-2011, την οποία εκχώρησε, ως αποδεκτό πρόσωπο για να την καταθέσει την ημερομηνία αυτή, στον έγκριτο δικηγόρο και πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, που είχε διατελέσει και μέλος του Δ.Σ. της ΠΣΕ, κ. Βασίλη Βενέτη.
Τότε μετά τις δεσμεύσεις αυτές η ΠΕΑΚ πρότεινε γιά πρόεδρο της ΠΣΕ τον κ. Κώστα Αλεξίου, που θα παρέμεινε για ένα χρόνο, και το Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής ομόφωνα απεδέχθει.
Πλην όμως ο κ. Αλεξίου, μεταγενέστερα, άρχισε να αμφισβητεί την συμφωνία αυτή, με προοπτική να παραμείνει πρόεδρος, μέχρι τη λήξη της θητείας του σημερινού Δ.Σ., δηλαδή για μία τριετία. Και κινούμενος προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθούσε να πείσει τους Ηπειρώτες της αποδημίας για την αναγκαιότητα της παραμονής του, βρίσκοντας όμως ελάχιστους συμπαραστάτες. Παράλληλα οδήγησε τόσο το Δ.Σ. της ΠΣΕ, όσο και την παράταξη που τον τίμησε με προεδρία πέραν των 15 χρόνων, σε εσωστρέφεια και σε μειωμένο έργο.
Επειδή πλέον η καταληκτική ημερομηνία για πρωτοκόληση της παραίτησης του πλησίαζε, ενώ η ανταπόκριση των αδελφοτήτων, για αίτημα παραμονής του ήταν ελάχιστη, έως μηδενική ο κ. Κώστας Αλεξίου, προέβει σε απενενοημένη κίνηση, να υφαρπάξει στήριξη από το Δ.Σ. της ΠΣΕ, με πρόσχημα καταγγελία κατά ΜΜΕ, που κρίνουν αρνητικά την λειτουργία της ΠΣΕ και κριτικάρουν την δράση του προέδρου.
Αυτή την στήριξη είχε σκοπό να την χρησιμοποιήσει ως ασπίδα, μετά την πρωτοκόληση της αίτησης παραίτησης από τον Δικηγόρο κ. Βενέτη, λέγοντας ότι η παραίτηση του δεν έχει ισχύ, γιατί πριν ελάχιστες μέρες του δόθηκε στήριξη από το Δ.Σ. της ΠΣΕ.
Χωρίς να συννενοηθεί με κανένα από τα μέλη του προεδρείου, όπως είχε καθιερωθεί να γίνεται πρι ν από την σύγκλιση του Δ.Σ., για την σύνταξη της ημερήσιας διάταξης, συγκάλεσε Δ.Σ. με ένα και μοναδικό θέμα, την συζήτηση των σχολίων και των απόψεων του Τύπου και των ΜΜΕ για τη ΠΣΕ και την έκδοση απόφασης στήριξης του προσώπου και καταγγελίας κατά του Τύπου και των ΜΜΕ.
Η πλειοψηφία της ΠΕΑΚ,της παράταξης με την οποία εκλέχθηκε ο κ. Αλεξίου απείχε από την συνεδρίαση αυτή, γιατί δεν μπορούσε να συμμετέχει σε μιά αδιέξοδη και άνευ αντικειμένου διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι εντός της τρέχουσας βδομάδας θα πρωτοκολλούνταν η αίτηση παραίτησης του κ. Αλεξίου, με αποτέλεσμα το αίτημα του Αλεξίου από τους παρευρισκόμενους να μην γίνει αποδεκτό, γιατί κρίθηκε ότι δεν ήταν σοβαρό, και έτσι αυτός οδηγήθηκε να υποβάλλει νέα παραίτηση, προφανώς γιατί δεν αποδεχόταν την ήδη υποβληθείσα, θεωρώντας ότι δεν έχει την στήριξη του Δ.Σ. και την δυνατότητα να συνεχίσει να είναι επικεφαλής.
Η παραίτηση αυτή οδηγεί σε αλλαγή σελίδας στην ΠΣΕ, δεδομένου ότι, ο κ. Κώστας Αλεξίου ηγούνταν της κορυφαίας αποδημικής οργάνωσης πέραν των 15 χρόνων, από το 1992 μέχρι σήμερα, με μιά μικρή παύση 4 χρόνων, όταν διετέλεσαν πρόεδροι, για 3 χρόνια ο κ. Γιάννης Ζώης και για 1 χρόνο ο κ. Φώτης Μπολώφης.
Εντός της προσεχούς εβδομάδας θα συγκεντρωθούν οι 16 εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο της ΠΕΑΚ για να αποφασίσουν ποιόν θα προτείνουν για Πρόεδρο. Επικρατέστερος να προταθεί είναι ο νυν Αντιπρόεδρος κ. Γιώργος Οικονόμου, καταγόμενος από το Σούλι, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω.
Αμέσως μετά τις Αποκριές και σύμφωνα με το Καταστατικό της ΠΣΕ, θα συνεδριάσει το Δ.Σ. για εκλογή νέου Προέδρου και Μελών του Προεδρείου.

…συνέχεια »