Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου
Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση δύο έργων που αφορούν συντηρήσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου προς Πρέβεζα και Άρτα. Η πρώτη αφορά τη συντήρηση του κόμβου στο Στρατόπεδο Φιλιππιάδας Πρέβεζας, με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ και η δεύτερη τη συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην επαρχιακή οδό Μεσοβούνι-Μαζαρακιά της Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 72.000 ευρώ και την επαναδημοπράτηση των έργων:

• «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοταπήτων στο ΕΟΔ Άρτας – Τρικάλων & Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.
• «Αποκατάσταση ζημιών στο τμήμα της 3ης επαρχιακής οδού Βράχος - Χειμαδιό» Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ.
• «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού τμήματος της 8ης επαρχιακής οδού στην Α. Ρευματιά» Π.Ε. Πρέβεζας προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

Ανάδοχοι έργων στην Π.Ε. Άρτας

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε τους αναδόχους των έργων της Π.Ε. Άρτας, «Συντήρηση των αναχωμάτων και καθαρισμός των στομίων του ιχθυοτροφείου Κόφτρα Παλιομπούκα», προϋπολογισμού 7.500 ευρώ και «Συντήρηση οδοφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού 12.000 ευρώ.


…συνέχεια »

Σύσκεψη στην Περιφέρεια, με την συμμετοχή του Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας για τη νέα Προγραμματική περίοδο

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Ηπείρου, με αντικείμενο την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στους τομείς Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσία του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρ. Βασιλάκου. Συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κων. Πέτσιος, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων και αρμόδια Αναπτυξιακού Σχεδιασμού κ. Τατιάνα Καλογιάννη, ο Εκτελεστικός Γραμματέας κ. Δ. Σιώλος και ο Προϊστάμενος της Ε.Δ.Α. κ. Γρ. Σιαμόπουλος.
Στόχος είναι η σύνδεση όλων των προγραμμάτων και δράσεων έρευνας και καινοτομίας με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, με βασικούς πυλώνες κατεύθυνσης: αγροδιατροφή, υγεία - φάρμακα, τουρισμός, ενέργεια, περιβάλλον, πληροφορική.
Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρ. Βασιλάκος, δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

"Εμείς σαν Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσα από μια σειρά διαβουλεύσεων που έχουμε κάνει τον τελευταίο χρόνο με όλη την κοινότητα, ακαδημαϊκή, ερευνητική, επιχειρηματική, και με άλλους δημόσιους φορείς, έχουμε εντοπίσει κάποιους βασικούς στρατηγικούς άξονες στους οποίους θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ αυτών είναι τα τρόφιμα, τα αγροτοδιατροφικά θέματα, η ενέργεια, το περιβάλλον, εκ των οποίων κάποια από αυτά ταυτίζονται με τις προτεραιότητες που έχουν αναδειχθεί για την Περιφέρεια Ηπείρου. Από εδώ και πέρα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, αλλά και με την συνέργεια όλων των τοπικών φορέων, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ώστε την επόμενη Προγραμματική Περίοδο με τις χρηματοδοτήσεις που θα δοθούν για την περιφέρεια, είτε αυτά είναι για την έρευνα-τεχνολογία, είτε για άλλους τομείς, να πιάσουν τόπο. Θεωρώ ότι είναι, ίσως, η τελευταία "χρυσή" ευκαιρία όπου τα ποσά που θα έρθουν από την Ε.Ε. θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Για αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ, ώστε να φέρουμε όλους τους φορείς κοντά, να αναπτυχθούν οι απαραίτητες συνέργειες, ώστε οι φορείς της γνώσης, δηλαδή τα Πανεπιστήμια με τα Ερευνητικά Κέντρα, και τα ΤΕΙ, να συνεργαστούν με την Περιφέρεια και τον υπόλοιπο επιχειρηματικό, παραγωγικό τομέα και να έχουμε αντίστοιχα καλά αποτελέσματα για την Περιφέρεια Ηπείρου. Διότι όπως ξέρετε είναι μια από τις περιοχές που υστερούν σε σχέση με άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές περιφέρειες. Άρα, την νέα Προγραμματική Περίοδο θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την Ήπειρο, ώστε να αναδείξει τα πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει".

Ως προς τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα αξιοποιηθούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας δήλωσε μεταξύ άλλων:

"Αυτή η προσπάθεια μπορεί να γίνει είτε από τα διαρθρωτικά ταμεία, είτε και από το μεγάλο πρόγραμμα "HORIZON 2020" το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει με προϋπολογισμό 80 δις ευρώ. Θεωρούμε ότι με την κατάλληλη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε στην χώρα μας, να μπορέσουμε τουλάχιστον να αξιοποιήσουμε περίπου 2 δις ευρώ στην Ελλάδα για θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Αν υπολογίσουμε και τα άλλα 1,2 δις ευρώ που έχουμε εξασφαλίσει αυτή την στιγμή από τα διαρθρωτικά ταμεία, όπως καταλαβαίνετε, πάνω από 3,5 δις ευρώ την επόμενη Προγραμματική Περίοδο σκοπεύουμε να δώσουμε για έρευνα και τεχνολογία στην χώρα μας. Αυτά τα ποσά θα κατευθυνθούν με βάση έναν κεντρικό σχεδιασμό, αλλά ένα μεγάλο μέρος τους θα διατεθεί και στις Περιφέρειες με στόχο να αναδείξουν τα πλεονεκτήματα των περιφερειών και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους, η οποία θα επιφέρει νέες θέσεις εργασίας και θα την κάνει πιο ανταγωνιστική".

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφέρθηκε στους στόχους που είχε θέσει η Περιφερειακή Αρχή για την έρευνα και την τεχνολογία ήδη από την τελευταία Προγραμματική Περίοδο.

"Η Περιφέρεια Ηπείρου, στην τελευταία Προγραμματική Περίοδο, είχε υλοποιήσει το πρόγραμμα Νέα Γνώση, το οποίο ήταν πρωτοποριακό σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ για την ανάδειξη τοπικών θεμάτων. Σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας είπε πως αυτό το πρόγραμμα γίνεται σημαία για όλη την Ελλάδα. Η έρευνα θα στραφεί στα πλεονεκτήματα και τις ιδιαιτερότητες που έχει ο τόπος μας. Η κ. Καλογιάννη, αρμόδια για αυτά τα θέματα, έχει κάνει τις απαραίτητες συζητήσεις με το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ και με τους άλλους φορείς. Όλα αυτά θα τα συντονίσουμε με την στήριξη της Γενικής Γραμματείας για να αλλάξουμε αυτά που πρέπει επιτέλους στον τόπο μας και ότι θα κάνουμε θα στοχεύει στο καλό του πολίτη. Γιατί η έρευνα για την έρευνα που μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, δεν είναι το ζητούμενο σε εμάς. Το ζητούμενο για εμάς είναι η έρευνα να βοηθήσει τα πλεονεκτήματα της Ηπείρου, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοια βήματα που θα αλλάξει η περιοχή μας".

Στις εντατικές προσπάθειες που γίνονται για την κατάρτιση του σχεδίου της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αναφέρθηκε σε σημερινές δηλώσεις της, μετά τη σύσκεψη που έγινε με τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρ. Βασιλάκο, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων και αρμόδια για τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Τατιάνα Καλογιάννη. Μεταξύ άλλων δήλωσε τα εξής:

«Είμαστε σε μια διαδικασία για την κατάρτιση του σχεδίου της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Οι ημερομηνίες είναι πάρα πολύ συμπιεσμένες γιατί μέχρι τέλη Φεβρουαρίου πρέπει η Περιφέρεια - και κάθε Περιφέρεια της Ελλάδος- να υποβάλλει το πρώτο σχέδιο, επιχειρησιακού προγραμματισμού για την επόμενη περίοδο. Καθημερινά είμαστε σε επαφές, σε συσκέψεις, για το τι και πως θα υποβληθεί. Βρισκόμαστε σε μια εποχή μετα-επιδοτούμενων δράσεων. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία να στοχεύσουμε ώστε σε όλα τα έργα που θα γίνουν να υπάρχει συνέργεια και προστιθέμενη αξία. Και με το Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας, ως Περιφερειακή Αρχή Ηπείρου ταυτιζόμαστε σε πολλά σημεία. Αυτό μας κάνει να ελπίζουμε ότι και όλες οι τελικές προτάσεις, μέτρα, δράσεις που θα προταθούν από εμάς, θα είναι προς την κατεύθυνση υλοποίησης και θα έχουν προστιθέμενη αξία για την περιοχή μας».

Καταλήγοντας και απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη συμμετοχή των φορέων στη διαδικασία που έχει ξεκινήσει είπε τα εξής:

«Όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι η τελευταία ευκαιρία: Ή τώρα, ή ποτέ. Πρέπει να δώσουμε το προβάδισμα στον ιδιωτικό τομέα, στις επιχειρήσεις, στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Εμείς σαν Δημόσιο, σαν Τοπική Αυτοδιοίκηση, είτε πρωτοβάθμια, είτε δευτεροβάθμια, πρέπει να έχουμε ένα βήμα, ώστε να ενισχύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τους επιχειρηματίες και τους πολίτες. Εμείς δεν θα γίνουμε ποτέ επιχειρηματίες. Νομίζω ότι αφουγκράζονται όλοι το καίριο ζήτημα αυτής της τελευταίας προγραμματικής περιόδου και νομίζω ότι στοχευμένα πλέον τα έργα θα δώσουν πολλά στην Περιφέρειά μας".

Δηλώσεις Περιφερειάρχη για την προκήρυξη του ΟΣΔΕ

Στο ενδεχόμενο η Περιφέρεια Ηπείρου να συμμετάσχει στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να πιστοποιηθεί και αναγνωριστεί ως φορέας διαχείρισης του ΟΣΔΕ για την περίοδο 2014-2020, αναφέρθηκε σε σημερινές του δηλώσεις ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Μεταξύ άλλων είπε:

«Υπάρχει τεράστιος προβληματισμός από μεριάς μας για να φτιάξουμε όλα αυτά που χρειάζεται ο τόπος μας και να τεθούν στέρεες βάσεις για το ΟΣΔΕ. Κάνουμε κάποιες συζητήσεις και πιθανόν να είμαστε από αυτούς που θα βοηθήσουμε, αν χρειαστεί για τις διαδικασίες του ΟΣΔΕ.
Μας τίμησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και μας έδωσε την εντολή ηλεκτρονικής απογραφής των κτηνοτροφικών μονάδων, έργο που ολοκληρώθηκε μέσα στον Ιανουάριο σε όλες τις Περιφέρειες. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να πάρουμε περισσότερες ευθύνες. Είναι ανοικτό το θέμα της προκήρυξης. Δεν ξέρουμε μόνο αν έχουμε τη δυνατότητα μέχρι την 5η Φεβρουαρίου να κάνουμε τον κύκλο που χρειάζεται. Το σίγουρο είναι ότι με τις συζητήσεις που κάνουμε με κτηνοτρόφους κ.ά. η αγωνία τους είναι μεγάλη για το πώς θα οργανωθεί αυτή η κατάσταση που πάσχει από την απόφαση που παίρνει κάποιος, ή από το υπόβαθρο που δυστυχώς πολλές φορές δεν είναι το πρέπον».
…συνέχεια »

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 5η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη , και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση σχεδίου του Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Φιλιατών έτους 2014.
Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Μπεράτης Γεώργιος

2. Αποδοχή Επιχορηγήσεων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2014.
3. ‘Έγκριση Προϋπολογισμού ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Μπεράτης Γεώργιος…συνέχεια »

Τα Χιονοδρομικά Κέντρα κινούν την οικονομία της ορεινής Ηπείρου!

Σε πλήρη λειτουργία οι πίστες σε Ανήλιο, Βασιλίτσα, Μέτσοβο…
Στην τόνωση της τοπικής οικονομίας συμβάλλουν αναμφισβήτητα τα Χιονοδρομικά Κέντρα που λειτουργούν στην Ήπειρο, χάρη στους χιλιάδες λάτρεις των χειμερινών σπορ που προσελκύουν κάθε χρόνο τέτοια εποχή.
Η φετινή σεζόν δεν ξεκίνησε καλά, αφού άργησε να έρθει το χιόνι, ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες οι πυκνές χιονοπτώσεις στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου βοήθησαν να γεμίσουν οι πίστες των Χιονοδρομικών, τα οποία βρίσκονται πλέον σε πλήρη λειτουργία.

Το Μέτσοβο «ζει»…
Οι επαγγελματίες του τουρισμού στο Μέτσοβο «ζουν» τον χειμώνα απ’ τα τρία Κέντρα που λειτουργούν στην περιοχή (Πολιτσιές, Καρακόλι και Ανήλιο), καθώς αυτά αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Νεότερο όλων είναι το Χιονοδρομικό Ανήλιου, στα 1.850 μ. υψόμετρο, το οποίο λειτούργησε πέρυσι.

Το Χιονοδρομικό Ανήλιου
Μπορεί να… άργησε φέτος ο χειμώνας, ωστόσο τελικά ήρθε και μαζί μ’ αυτόν και το χιόνι! Έτσι σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται πλέον οι πίστες στο Ανήλιο, στις οποίες το ύψος του χιονιού φτάνει τους 80 πόντους, όπως ανέφερε χθες, μιλώντας σχετικά στον «Π.Λ.», ο υπεύθυνος του Κέντρου Φώτης Σαράφης.
Ήδη η κίνηση στο Χιονοδρομικό, που απέχει εννέα χιλιόμετρα από την Εγνατία Οδό, έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα και κορυφώνεται τα Σαββατοκύριακα, κατά τα οποία το Κέντρο δέχεται περίπου 3.000 επισκέπτες, σύμφωνα με τον κ. Σαράφη. Ο κόσμος αυτός, όπως κι εκείνοι που επιλέγουν για χειμερινά σπορ τα άλλα δύο Χιονοδρομικά της περιοχής, εκτός από την επίσκεψη σ’ αυτά, κατεβαίνουν στο Μέτσοβο, το Ανήλιο, τη Μηλιά και άλλα τοπικά χωριά, όπου αφήνουν «ζεστό χρήμα»!

Η Βασιλίτσα
Ανοιχτές είναι όλες οι πίστες και στο Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας, λόγω του οποίου τον χειμώνα γεμίζει με επισκέπτες η ευρύτερη περιοχή στους Νομούς Ιωαννίνων και Γρεβενών. Το χιόνι έχει φτάσει το ένα μέτρο στη Βασιλίτσα, όπως ανέφερε στον «Π.Λ.» ο πρώην Κοινοτάρχης Διστράτου και υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κόνιτσας Κώστας Παγανιάς, ο οποίος χαρακτήρισε ως ικανοποιητική την κίνηση στο Χιονοδρομικό το τελευταίο διάστημα.

Γεμίζουν τα χωριά
Κάθε Σαββατοκύριακο έρχονται στη Βασιλίτσα 2.000 με 3.000 επισκέπτες, σημείωσε ο κ. Παγανιάς, οι οποίοι εκτός του σκι, του σνόουμπορντ και των άλλων σπορ του χιονιού, απολαμβάνουν και τη φιλοξενία στα γύρω χωριά, όπου, μεταξύ άλλων, δοκιμάζουν τοπικά προϊόντα και φυσικά τον γαστριμαργικό πλούτο της περιοχής!
Από την πλευρά του Νομού Ιωαννίνων τους περισσότερους χειμερινούς επισκέπτες δέχεται το ορεινό Δίστρατο της Κόνιτσας, το οποίος διαθέτει 100 κρεβάτια περίπου, που γεμίζουν από την Παρασκευή ως την Κυριακή. Οι τιμές καλές, αφού το δίκλινο τιμάται στα 35 ευρώ με πρωινό!
Όσο για τον δρόμο Κόνιτσα – Δίστρατο - Βασιλίτσα, αυτός είναι πάντα ανοιχτός, καθώς την ευθύνη καθαρισμού του έχει η Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία μισθώνει εκχιονιστικά μηχανήματα για το σκοπό αυτό.
http://www.proinoslogos.gr/component/content/article/13/23277


…συνέχεια »

«Χρυσάφι» αξίζουν τα μέταλλα στα σκουπίδια της Ηπείρου

Με τη δημιουργία «πράσινων σημείων» στην πόλη, οι πολίτες θα μπορούν να συλλέγουν τα απορρίμματα που χρειάζονται εναλλακτική διαχείριση
Η εικόνα είναι γνωστή: Νέοι άνθρωποι, αλλά και ολόκληρες οικογένειες, βγαίνουν στο δρόμο και με παιδικά καροτσάκια συνήθως συλλέγουν από τα σκουπίδια ό,τι μεταλλικό βρουν. Ο δρόμος του μετάλλου από εκεί και πέρα χάνεται μέσα σε δαιδαλώδεις διαδρομές.

  Πρόσφατα, η αστυνομία ανακάλυψε στην Ήπειρο τρεις χώρους στους οποίους συλλέγονταν μέταλλα, χωρίς περιβαλλοντικές άδειες. Και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, συνυπάρχουν κι άλλα αδικήματα φορολογικού τύπου, εφόσον υπάρξει αγοραπωλησία χωρίς τιμολόγια.
Η δουλειά όμως της αστυνομίας είναι να ελέγχει την παράνομη διακίνηση αγαθών.
Η δουλειά των άλλων θεσμικών φορέων και της οργανωμένης τοπικής κοινωνίας, είναι να ανακαλύψει το «χρυσάφι» που περικλείει όλος αυτός ο όγκος των πάσης φύσεως μετάλλων που πετιούνται μέσα στα σκουπίδια, το λεγόμενο «scrap».
Κι όταν λέμε «χρυσάφι» εννοούμε τη μεγάλη αξία που έχει το παγκόσμιο εμπόριο διακίνησης παλιών μετάλλων, ένα εμπόριο με τιμές που μεταβάλλονται όπως και τα χρηματιστήρια περίπου, ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά και σίγουρα κερδοφόρο. Αν δεν ήταν κερδοφόρο, δεν θα έπεφταν και τόσοι πολλοί πάνω στα σκουπίδια για να ανακαλύψουν ό,τι εμπορεύεται.
Υπάρχει όμως κι άλλος τρόπος για να αξιοποιηθεί το μέταλλο, τρόπος νόμιμος, αλλά κυρίως λειτουργικός, προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος και της τοπικής οικονομίας. Κι αυτός ο τρόπος είναι η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, η ανακύκλωση και αξιοποίηση, αν θέλουμε μία γενική έννοια που καλύπτει όλο αυτό το δίκτυο που στοχεύει στο να επανακτά με κάθε τρόπο τα σκουπίδια αντί να τα οδηγεί στο θάψιμο και τους ΧΥΤΑ.
Η πιο προηγμένη μέθοδος διαχείρισης σήμερα στην Ευρώπη και κατεύθυνση και υποχρέωση για κάθε χώρα, είναι η ανάκτηση και η ανακύκλωση. Οι προηγμένες χώρες δεν θάβουν ούτε καν υπολείμματα πια, πόσο μάλλον σκουπίδια. Και κερδίζουν χρήματα από την αξιοποίησή τους.
Στο δρόμο της εναλλακτικής διαχείρισης μπαίνουν σιγά σιγά και τα Γιάννενα, έχοντας χάσει βέβαια πολλά χρόνια, ασχολούμενα κυρίως με τις χωροθετήσεις χώρων όπως ο ΧΥΤΑ.
Η Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, το λεγόμενο «εργοστάσιο» θα αποτελέσει μία καθοριστική εξέλιξη, κυρίως γιατί θα δώσει τη δυνατότητα μίας ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Παρ’ όλα αυτά, αφορά μόνο τα αστικά απόβλητα, από τα οποία υπολογίζεται ότι ένα 3% με 4% των συνολικών αστικών αποβλήτων της Ηπείρου, θα αφορά μεταλλικά στοιχεία (πχ τενεκεδάκια, μικρά μεταλλικά που έχει το σπίτι κ.α).
Από εκεί και πέρα, υπάρχουν κι άλλες πηγές παλιών μετάλλων και μεταλλικών στοιχείων. Είναι τα ογκώδη αντικείμενα (ψυγεία, κουζίνες κλπ), είναι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, πάσης φύσεως σκουπίδια μη οικιακά, αλλά και βιομηχανικά στοιχεία, παλιά οχήματα κ.α.
Ένα μέρος αυτών των αποβλήτων αποτελεί και τη λεία σε όλες αυτές τις υποθέσεις κλοπών που έρχονται κατά καιρούς στη δημοσιότητα (παλιές σιδηροδρομικές γραμμές, φορτηγά παρατημένα κ.α) μαζί βέβαια με τις κλοπές σύγχρονου τεχνολογικού υλικού όπως στην περίπτωση γεννητριών που προκαλούν πλήγμα πραγματικό στην οικονομία (τέτοια είναι η περίπτωση με την αχρήστευση αντλιοστάσιων άρδευσης).
Αυτή όμως η περίπτωση αφορά την Αστυνομία και μπορεί να λυθεί.
Όλος ο υπόλοιπος χώρος, είναι υπόθεση των οργανωμένων θεσμών διαχείρισης των απορριμμάτων στη χώρα μας.
Πράσινα σημεία
Κλειδί στην υπόθεση διαχείρισης είναι η δημιουργία «πράσινων σημείων» (green points). Σημείων δηλαδή, οριοθετημένων χώρων, στους οποίους ο πολίτης θα γνωρίζει ότι θα μπορεί να εναποθέτει κάθε είδος αποβλήτου που χρειάζεται ειδική διαχείριση, κάθε είδος σκουπιδιού που δεν θα πέφτει στον μπλε κάδο.
Ένα τέτοιο σημείο θα μπορεί να είναι για παράδειγμα ένας ειδικός κλειστός κάδος ο οποίος θα δέχεται μόνο τα μέταλλα. Υπάρχει πλέον και η τεχνολογία και η τεχνογνωσία για να γίνει εύκολη η λειτουργία τέτοιων δικτύων και στα Γιάννενα. Όπως δε, μας μετέφερε και ο Θωμάς Μπέγκας, πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης απορριμμάτων της Ενότητας Ιωαννίνων, είναι στο σχεδιασμό η δημιουργία ενός τέτοιου πράσινου σημείου.
Μία σχετική εξοικείωση υπάρχει στους πολίτες, αφού υπάρχουν οι μεγάλοι κάδοι για μπάζα και ογκώδη αντικείμενα, ενώ και το εργοτάξιο του Δήμου δέχεται ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Ο εξοπλισμός τις επόμενες μέρες δε, του ΧΥΤΑ Ελληνικού με «θρυματιστή» θα επιτρέπει τη μείωση του όγκου αποβλήτων όπως και τα μεταλλικά, οπότε θα εξασφαλίζεται τουλάχιστον η συλλογή τους και η απομάκρυνση από το περιβάλλον.
Η αξιοποίηση όμως των μετάλλων που βρίσκονται πεταμένα παντού γύρω μας, θα γίνει με ένα ολοκληρωμένο, εναλλακτικό σύστημα, που θα παίρνει το μέταλλο και θα το οδηγεί στο τελικό σημείο διάθεσης, το οποίο μπορεί να είναι η ανακύκλωση για ένα τενεκεδάκι ή το χυτήριο για ένα ογκώδες μηχάνημα.
Το πώς θα δομηθεί αυτό το σύστημα, ποιος θα είναι ο ρόλος των δήμων και των φορέων ή των ιδιωτικών εταιριών είναι άλλο ζήτημα, προφανώς όμως υπάρχει τόση διαθέσιμη εμπειρία διεθνώς που δεν θα υπάρξει εκεί πρόβλημα.
Σύντομα άλλωστε θα διαθέτουμε και μοντέλα πρόβλεψης για την παραγωγή των σκουπιδιών μας, αφού όπως μας είπε η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Τ. Καλογιάννη, στην αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού, διαδικασία που τρέχει αυτήν την περίοδο, θα υπάρχει και διαχειριστικό σχέδιο για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων.
Είναι φανερό ότι τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των σκουπιδιών θα πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα. Άλλωστε, αν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι, στο τέλος θα πνιγούμε από τα σκουπίδια μας- και θα τα ακριβοπληρώσουμε κι από πάνω.

ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ από την Ελευθερία


…συνέχεια »

Γιατί η Λ. Συγγρού καλεί τον Τσίπρα να διαγράψει τον μισό ΣΥΡΙΖΑ

Καταγγέλλει απειλές στελεχών του κατά αστυνομικών [εικόνα]
Για ύβρεις και απειλές κατά αστυνομικών από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία με αφορμή ανάρτηση στο λογαριασμό της ιστοσελίδας rednotebook.gr στο Facebook. Σε έντονο ύφος η Λ. Συγγρού καλεί τον κ. Τσίπρα να διαγράψει τον διαχειριστή του site και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Δημοσθένη Παπαδάτο Αναγνωστόπουλο και τα μέλη της της συντακτικής του ομάδας, δηλ. όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «τον μισό ΣΥΡΙΖΑ.

«Η κυβέρνηση της Αριστεράς θα διαλύσει τα καθάρματα της ΔΙΑΣ» ανέφερε η επίμαχη ανάρτηση που προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της ΝΔ.
Όπως μάλιστα υπογραμμίζει, «εκτός από τις ύβρεις και τη στοχοποίηση το rednotebook.gr απειλεί τους αστυνομικούς ανοιχτά με διώξεις τύπου βόρειας Κορέας αναφέροντας ότι "Στο πλαίσιο της κινητικότητας, να πάνε στο Βορρά να κάνουν τους σχολικούς τροχονόμους"».
«Είμαστε βέβαιοι» συνεχίζει η ανακοίνωση της ΝΔ, ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ ως "κόμμα του δημοκρατικού τόξου" θα διαγράψει το μέλος της Κεντρικής του Επιτροπής Δημοσθένη Παπαδάτο Αναγνωστόπουλο που διαχειρίζεται τόσο το portal όσο και τη σελίδα, και θα τον στείλει σήμερα κιόλας στη Δικαιοσύνη για τις απειλές του. Όπως οφείλει να διαγράψει αμέσως τη συντακτική ομάδα που εμφανίζεται στην ταυτότητα του portal, δηλαδή τον μισό ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός και αν πράγματι ο κ. Τσίπρας έχει σκοπό να "διαλύσει τα καθάρματα της ΔΙΑΣ».
«Είμαστε βέβαιοι ότι όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου θα αποδοκιμάσουν ευθέως τις ύβρεις, τις απειλές και τη στοχοποίηση αστυνομικών, θεσμών και προσώπων...» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Λ. Συγγρού.


…συνέχεια »

Επίσημη ανακοίνωση υποψηφιότητας από τον Θωμά Παππά για το Δήμο Ηγουμενίτσας

Στην ανακοίνωσή της υποψηφιότητάς του για το Δήμο Ηγουμενίτσας, προχώρησε ο πρ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης Θωμάς Παππάς. Ο κ. Παππάς ο οποίος εξελέγη Δημοτικός σύμβουλος στις τελευταίες εκλογές με το συνδυασμό του νυν Δημάρχου Γ. Κάτσινου "Κοινωνία Αξιών", ανεξαρτητοποιήθηκε ένα χρόνο πριν.
Κατάγεται από την Πέρδικα και είναι γιατρός πνευμονολόγος στην Ηγουμενίτσα.
Ο κ. Παππάς στην ανακοίνωσή του σημειώνει ότι διεκδικεί το Δήμο της Ηγουμενίτσας ως ανεξάρτητος υποψήφιος, πέρα από τα πολιτικά κόμματα και ζητά την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια αυτή.

Αγαπητοί Συμπολίτες και Συμπολίτισες.
Ζούμε σε μια πολύ άχαρη και γκρίζα εποχή , διαβρωμένη από την αναξιοπιστία, το ψέμα, την υποκρισία, και την αναξιοκρατία.
Η οικονομική κρίση που βιώνει σήμερα ο τόπος μας και οι επιπτώσεις της στο σύνολο σχεδόν των πολιτών της χώρας ,είναι γνωστή σε όλους μας, αλλά δεν είναι μόνο κρίση οικονομική , είναι κρίση αξιών είναι κρίση θεσμών είναι κρίση της ίδια της Δημοκρατίας.
Ο Θεσμός της Αυτοδιοίκησης δεν βιώνει απλά το αποτέλεσμα της κρίσης αλλά με την συνεχή της απαξίωση και την οικονομική της αφαίμαξη κινδυνεύει με πλήρη κατάρρευση.
Σε παλιότερο άρθρο με θέμα «Τοπική αυτοδιοίκηση και οι ευθύνες των αιρετών» μεταξύ άλλων είχα γράψει ότι : Η Θητεία μου ως προέδρου του Δ.Σ. λήγει σε λίγες βδομάδες , η ιδιότητά μου όμως ως ΠΟΛΙΤΗ – ΔΗΜΟΤΗ που αγαπά τον τόπο του και τους ανθρώπους αυτού του τόπου δεν θα λήξει ποτέ.
Με αυτή λοιπόν την Ιδιότητα , του Πολίτη – Δημότη που αγαπά των τόπο του, απευθύνομαι και πάλι προς όλους σας για να σας πω ότι τώρα λίγο πριν τις Δημοτικές εκλογές που θα δώσουν Νέα Δημοτική αρχή στον τόπο μας, αποφάσισα μαζί με μια ομάδα πολιτών του Δήμου μας που μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη και μας διακατέχει η ίδια αγωνία για το μέλλον του τόπου μας ΝΑ ΤΟΛΜΗΣΟΥΜΕ και να σας παρουσιάσουμε μια νέα εναλλακτική πρόταση για την άσκηση πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.
Σπάμε την μέχρι σήμερα εφαρμοσμένη πρακτική ανάδειξης υποψηφίου Δημάρχου από τα πολιτικά κόμματα και ζητάμε την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην νέα μας αυτή προσπάθεια.
ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
Δεν απαξιώνουμε την ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας του Θεσμού των πολιτικών κομμάτων παρά το γεγονός της ομολογημένης έλλειψης εσωκομματικής Δημοκρατίας στα περισσότερα από αυτά.
Δεν ζητάμε από τους Δημότες -Πολίτες που θα γίνουν συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας να αποκηρύξουν τα πολιτικά τους πιστεύω.
Ζητάμε από όλους τους έντιμους, ηθικούς και με διάθεση προσφοράς πολίτες του τόπου μας χωρίς αποκλεισμούς να συνταχθούν μαζί μας σε μια κοινή προσπάθεια με έναν και μόνο σκοπό να κάνουμε μια νέα αρχή στον τόπο μας όπου δικαίωμα στην άσκηση της πολιτικής σε τοπικό επίπεδο να έχουν οι ίδιοι οι ενεργοί και άξιοι πολίτες και όχι κόμματα μηχανισμοί και συμφέροντα.
Το σύνθημα μας είναι όχι σε κάθε είδος ρατσισμού, νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες, νέες πρακτικές παντού.
Είναι τεράστια ευθύνη για μένα να εκπροσωπήσω ως υποψήφιος Δήμαρχος αυτήν την νέα προσπάθεια, μια ευθύνη όμως και ένα προσωπικό ρίσκο που το αναλαμβάνω γιατί ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ και τους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ.
ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

http://www.vdella.com/aytodioikisi/7589-2014-01-30-18-27-16.html

…συνέχεια »

Αλλού τα κακαρίσματα κι αλλού γεννούν οι κότες...

Προθέσεις υποψηφιοτήτων διαδίδονται με ταχύτητα αστραπής - ή έστω ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου, οι οποίες όλο και πληθαίνουν όσο ο χρόνος προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές μειώνεται...
Ανάμεσα σ' αυτές και κάποιων που δεν "έχουν μετρήσει τον ίσκιο τους το μεσημέρι αλλά πολύ... πρωί".
Το αξιοσημείωτο σε αυτές τις υποψηφιότητες, είναι ότι εμπλεκόμενοι εδώ και χρόνια με την αυτοδιοίκηση, γνωστοί για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, κατέρχονται - αυτή τη φορά - στον πολιτικό στίβο με τη σημαία της ανεξάρτητης, ακομμάτιστης υποψηφιότητας...

Είτε γιατί τώρα διαφωνούν με τις παρατάξεις που τους ανέδειξαν, είτε γιατί αφουγκραζόμενοι την απογοήτευση της κοινωνίας από την πολιτική και τα κόμματα θεωρούν πως έτσι έχουν καλύτερη τύχη να... περπατήσει η υποψηφιότητά τους...
Αν στην πορεία βέβαια προκύψει και καμιά "στήριξη"... ακόμα καλύτερα!
Οι περισσότερες όμως απ' αυτές τις ανεξάρτητες υποψηφιότητες, λίγο πριν τις εκλογές, πριν ο τοπικός κομματάρχης λαλήσει τρις, θα... συμμαζευτούν στον επίσημο κομματικό συνδυασμό για το καλό του τόπου, της κοινωνίας και - φυσικά - της παράταξης... Ίσως και με ένα μικρό αντάλλαγμα... μια θέση "αντι-" ή προέδρου...

http://epiruspost.gr/reportaz/paraskinio/23527-2014-01-30-22-01-22.html


…συνέχεια »

Νέες αποφάσεις για έργα στο ΕΣΠΑ στην Ηπειρο

 "
Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων Τ.Δ. Τρίστενου", προϋπολογισμού 436.328,45 ευρώ, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ζαγορίου
: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου (Όργανα και εξοπλισμός)", προϋπολογισμού 18.105 ευρώ με φορέα υλοποίησης τον Ειδικό Λογαριασμό Αξιοποίησης Κονδυλίων ΤΕΙ Ηπείρου.

Επίσης, με έγγραφο προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης των έργων:

 "Ανάπτυξη δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης και εκτίμησης πρωτογενούς παραγωγικότητας των δασών του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου σε περιβάλλον GIS (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Ανάπτυξη λογισμικού με βάση την ανάλυση εικόνας και τον υπολογισμό των διατρητικών τάσεων για τη βέλτιστη εκτίμηση και την επεμβατική αντιμετώπιση στενώσεων στεφανιαίων αρτηριών (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Ανάπτυξη νανοδομημένης τιτάνιας με βελτιωμένη φωτοκαταλυτική δράση και εφαρμογή σε χρώματα επιφανειών με στόχο την εξυγίανση εσωτερικών χώρων (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Ανάπτυξη πληροφοριακού περιβάλλοντος για την ανάλυση διαβητολογικών δεδομένων και την εξόρυξη νέας γνώσης (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου νευροτιξικότητας μικροκυστινών με βάση το μοντέλο-οργανισμό zebrafish (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Διερεύνηση των επιπέδων υπολειμμάτων επιλεγμένων ενώσεων με ενδοκρινική διαταρακτική δράση σε επιλεγμένα τρόφιμα μαζικής παραγωγής και σύγκριση με τοπικά προϊόντα της περιοχής της Ηπείρου. Εκτίμηση της επικινδυνότητας για τον καταναλωτή (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης του κόλπου της Ηγουμενίτσας με συνδυασμό κλασσικών και σύγχρονων μεθόδων (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Εκτίμηση της παρουσίας και βαθμού σοβαρότητας της Καρδιαγγειακής Νόσου με βάση το λιπιδαιμικό και μεταβολικό προφίλ των συστατικών του αίματος (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Εύρεση νέων διαγνωστικών βιοδεικτών ηπατίτιδας με συνδυασμένη χρήση εργαλείων βιοπληροφορικής και μοριακής βιολογίας (HCV-net) (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Μη επεμβατική, in vivo μελέτη δερματικών αλλοιώσεων με φασματοσκοπία Raman (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Πολυγονιδιακή ανάλυση και δημιουργία γονιδιακού χάρτη φαρμακοανθεκτικής επιληψίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα - Πειραματικό μοντέλο πρόκλησης αιφνίδιου θανάτου στη φαρμακοανθεκτική επιληψία (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Προσδιορισμός αυθεντικότητας επιλεγμένων ηπειρωτικών προϊόντων (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική δράση αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών για τη θεραπεία νεοπλασιών (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Τεχνολογίες παραγωγής βιοκαυσίμων (βιοντήζελ) στην Ήπειρο (Βιοήπειρος), (όργανα και εξοπλισμός)"

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποέργων ανέρχεται σε 468.891,85 ευρώ.
Με έγγραφα του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη προς τους φορείς υλοποίησης εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για τα σχέδια σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης των έργων:

 "Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων Τ.Δ. Τρίστενου", προϋπολογισμού 436.328,45 ευρώ, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ζαγορίου
 "URBAN: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου (Όργανα και εξοπλισμός)", προϋπολογισμού 18.105 ευρώ με φορέα υλοποίησης τον Ειδικό Λογαριασμό Αξιοποίησης Κονδυλίων ΤΕΙ Ηπείρου.

Επίσης, με έγγραφο προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης των έργων:

 "Ανάπτυξη δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης και εκτίμησης πρωτογενούς παραγωγικότητας των δασών του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου σε περιβάλλον GIS (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Ανάπτυξη λογισμικού με βάση την ανάλυση εικόνας και τον υπολογισμό των διατρητικών τάσεων για τη βέλτιστη εκτίμηση και την επεμβατική αντιμετώπιση στενώσεων στεφανιαίων αρτηριών (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Ανάπτυξη νανοδομημένης τιτάνιας με βελτιωμένη φωτοκαταλυτική δράση και εφαρμογή σε χρώματα επιφανειών με στόχο την εξυγίανση εσωτερικών χώρων (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Ανάπτυξη πληροφοριακού περιβάλλοντος για την ανάλυση διαβητολογικών δεδομένων και την εξόρυξη νέας γνώσης (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου νευροτιξικότητας μικροκυστινών με βάση το μοντέλο-οργανισμό zebrafish (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Διερεύνηση των επιπέδων υπολειμμάτων επιλεγμένων ενώσεων με ενδοκρινική διαταρακτική δράση σε επιλεγμένα τρόφιμα μαζικής παραγωγής και σύγκριση με τοπικά προϊόντα της περιοχής της Ηπείρου. Εκτίμηση της επικινδυνότητας για τον καταναλωτή (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης του κόλπου της Ηγουμενίτσας με συνδυασμό κλασσικών και σύγχρονων μεθόδων (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Εκτίμηση της παρουσίας και βαθμού σοβαρότητας της Καρδιαγγειακής Νόσου με βάση το λιπιδαιμικό και μεταβολικό προφίλ των συστατικών του αίματος (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Εύρεση νέων διαγνωστικών βιοδεικτών ηπατίτιδας με συνδυασμένη χρήση εργαλείων βιοπληροφορικής και μοριακής βιολογίας (HCV-net) (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Μη επεμβατική, in vivo μελέτη δερματικών αλλοιώσεων με φασματοσκοπία Raman (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Πολυγονιδιακή ανάλυση και δημιουργία γονιδιακού χάρτη φαρμακοανθεκτικής επιληψίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα - Πειραματικό μοντέλο πρόκλησης αιφνίδιου θανάτου στη φαρμακοανθεκτική επιληψία (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Προσδιορισμός αυθεντικότητας επιλεγμένων ηπειρωτικών προϊόντων (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική δράση αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών για τη θεραπεία νεοπλασιών (όργανα και εξοπλισμός)"
 "Τεχνολογίες παραγωγής βιοκαυσίμων (βιοντήζελ) στην Ήπειρο (Βιοήπειρος), (όργανα και εξοπλισμός)"

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποέργων ανέρχεται σε 468.891,85 ευρώ

…συνέχεια »

Η έκθεση των Νορβηγών για τα πετρέλαια στο Ιόνιο

Οπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο ΠΕΚΑ ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η πλήρης επεξεργασία των σεισμικών δεδομένων που αποκτήθηκαν στον θαλάσσιο χώρο της Δ. Ελλάδας και νότια της Κρήτης, από τη νορβηγική εταιρεία PGS.
Χθες, τα υψηλής ποιότητας δεδομένα μεταφορτώθηκαν σε βάση δεδομένων που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί για τον σκοπό αυτό στο ΥΠΕΚΑ (data room) και θα είναι διαθέσιμα προς τις πετρελαϊκές εταιρείες εντός του Φεβρουαρίου. Παράλληλα, θα λειτουργήσουν αντίστοιχα «data rooms» σε Λονδίνο, Χιούστον και Οσλο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Εθνους», από τα πλήρως επεξεργασμένα στοιχεία πέντε περιοχές συγκεντρώνουν το μεγάλο ενδιαφέρον: Η μία είναι βορειοδυτικά του Αμβρακικού Κόλπου, η δεύτερη στα θαλάσσια σύνορα με την Αλβανία, η τρίτη γραμμή νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου στα θαλάσσια όρια με την Ιταλία, η τέταρτη ανοιχτά στο Κατάκολο και η πέμπτη βορειοδυτικά της Κέρκυρας.

Το πλέον όμως ενθαρρυντικό είναι πως η PGS επιβεβαιώνει επίσημα ότι το υπέδαφος του Ιονίου Πελάγους μοιάζει με εκείνο της Νοτιοανατολικής Ιταλίας και της Αλβανίας, περιοχές στις οποίες ήδη παράγονται υδρογονάνθρακες. Η βάση δεδομένων υπό τον τίτλο «Greece MegaProject» πληροί τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές της διεθνούς πετρελαϊκής βιομηχανίας και περιλαμβάνει 12.500 χιλιόμετρα νέων σεισμικών γραμμών, 9.000 χιλιόμετρα επανεπεξεργασμένων υφιστάμενων γραμμών και 9.000 χιλιόμετρα πρόσθετων γραμμών, που έχουν ρυθμιστεί ώστε να συνδυάζονται με τα υπόλοιπα δεδομένα.
Εξάλλου, η κυβέρνηση προετοιμάζεται για νέο γύρο παραχωρήσεων με βάση τα προαναφερόμενα δεδομένα, τα οποία θα πρέπει πρώτα να ερμηνευτούν. Ετσι χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε, με τη συμμετοχή του υπουργού Γιάννη Μανιάτη, κοινή συνάντηση μεταξύ των στελεχών του ΥΠΕΚΑ και των εκπροσώπων της νορβηγικής εταιρείας PGS και του γαλλικού οίκου BEICIP (θυγατρική του γαλλικού Ινστιτούτου Πετρελαίου).
Η ομάδα των ειδικών του ΥΠΕΚΑ πραγματοποιεί ήδη σειρά επαφών με πετρελαϊκές εταιρείες που επισκέπτονται τη χώρα μας, ώστε να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ταυτόχρονα, συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια (Βαρκελώνη-2013, Αθήνα-APPEX 2013, Λονδίνο-ΑPPEX-2014) παρουσιάζοντας το διαγωνιστικό πλαίσιο, τα γεωλογικά στοιχεία και τα πετρελαϊκά χαρακτηριστικά της περιοχής των σεισμικών ερευνών.
Σε λίγες ημέρες, εξάλλου, ξεκινά η επίσημη διεθνής προώθηση της Ελλάδας στην πετρελαϊκή αγορά, με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας του YΠEKA στο παγκόσμιο συνέδριο στο Χιούστον (NAPE 2014, 4-7 Φεβρουαρίου), όπου η χώρα θα συμμετέχει με ειδικό περίπτερο και ομιλητές.
Το παγκόσμιας εμβέλειας πετρελαϊκό αυτό συνέδριο παρακολουθείται από χιλιάδες εκπροσώπους πετρελαϊκών εταιρειών και αποτελεί το πλέον επίσημο «βήμα» που δίδεται σε Δημόσιες Αρχές Κρατών για να παρουσιάσουν την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρουν οι χώρες τους.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

…συνέχεια »

Ξανά υποψήφιος Δήμαρχος Φιλιατών ο Μηνάς Παππάς

Φίλες και Φίλοι , Συνδημότισσες και Συνδημότες.

Με πλήρη επίγνωση της ευθύνης και της πραγματικότητας, με τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας της παράταξης μου αλλά και μεγάλης μερίδας δημοτών, ανακοινώνω σήμερα την απόφασή μου να είμαι εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος Φιλιατών, στις επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου του 2014.

Ζούμε, ως χώρα, τη δυσκολότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας μας. Μια περίοδο όπου ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης πλήττεται διαρκώς , όπου οι «καλές εποχές ,όπου το χρήμα έρεε άφθονο» έχουν περάσει ανεπιστρεπτί , μια περίοδο που η ενασχόληση με τα κοινά δεν είναι πλέον μια «ευχάριστη» υπόθεση.

Ταυτόχρονα όμως και μια περίοδο όπου η αίσθηση της ευθύνης και του καθήκοντος γιγαντώνονται και πρέπει πάνω από όλα να περιφρουρηθεί η ενότητα και η συνοχή της τοπικής κοινωνίας .

Η δύσκολη ,λόγω της οικονομικής συγκυρίας και της πρώτης περιόδου του Καλλικράτη ,τριετία που πέρασε πρέπει να αποτελέσει τη «γέφυρα» για την επόμενη κρίσιμη πενταετία.

Στις επερχόμενες εκλογές πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχεια, η ενότητα και η σταθερότητα στο Δήμο μας.

Καλώ δίπλα μου όλους τους πολίτες του Δήμου Φιλιατών .

Όλους εκείνους που ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση πιστεύουν στη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας .

Όλους εκείνους που απορρίπτουν το λαϊκισμό, τη δημαγωγία, την πόλωση και τη μισαλλοδοξία.

Όλους εκείνους που είναι αποφασισμένοι να βάλουν το «εμείς» πάνω από το «εγώ».

Καλώ δίπλα μου κάθε πολίτη που θέλει να προσφέρει, με τις ιδέες, τη φρεσκάδα, το ταλέντο, και τη δημιουργικότητά του , έτσι ώστε να φτιάξουμε μαζί , ένα ψηφοδέλτιο που θα συνθέτει την εμπειρία με την ανανέωση.

Ένα ψηφοδέλτιο νίκης.
Ο Δήμαρχος Φιλιατών
Μηνάς Παππάς

…συνέχεια »

Πρόταση Περιφερειάρχη Ηπείρου για τη διακίνηση του αγελαδινού γάλακτος στην ελληνική αγορά

Πρόταση προς τους αρμόδιους υπουργούς, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος, κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, με σκοπό, όπως είπε σε σημερινές του δηλώσεις, να προστατευτεί η ποιότητα και η τοπική παραγωγή.

Συγκεκριμένα προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα καθιέρωσης ενός νέου τύπου γάλακτος, της "Ημέρας", του οποίου η διάρκεια ζωής θα είναι μικρή. Με τον τρόπο αυτό στην αγορά θα διακινούνται τρεις κατηγορίες: γάλα ημέρας (διάρκειας 2-3 ημερών) γάλα φρέσκο (διάρκειας περισσότερων ημερών, βάσει σχετικής νομοθεσίας), και γάλα μακράς διάρκειας.

Ο Περιφερειάρχης τόνισε πως με τον συγκεκριμένο διαχωρισμό εξασφαλίζεται η ποιότητα, η ιδιαιτερότητα και η αξία του ντόπιου φρέσκου γάλακτος, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται μια νέα τομή στην αγορά για τους παραγωγούς. Μάλιστα σημείωσε πως ανάλογη ενέργεια έχει ήδη ξεκινήσει από παραγωγούς της Λάρισας, που μέσω αυτόματων πωλητών διαθέτουν "γάλα ημέρας" στην τοπική αγορά.

"Αν θέλουν να προστατέψουν τους ντόπιους παραγωγούς, να γίνει πλήρης διαχωρισμός του γάλακτος σε τρεις κατηγορίες. Μέσα από την εξομοίωση προς τα κάτω που γίνεται σήμερα, διαμορφώνεται μια κατηγορία για το φρέσκο γάλα, που μπορεί να είναι χαμηλότερης τιμής, αλλά είναι και μεγαλύτερης διάρκειας. Με τον διαχωρισμό στις συγκεκριμένες κατηγορίες και ειδικότερα την κατηγορία 'γάλα ημέρας' στηρίζουμε την ποιότητα της ντόπιας παραγωγής, αλλά και τους παραγωγούς, για τους οποίους θα ανοίξει μια νέα παράμετρος στην αγορά".

Συναντήσεις της ΕΝ.Π.Ε. για τα προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου

Άμεσες ενέργειες και συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς για τη διεκδίκηση πόρων από τα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου, προωθούν οι 13 Περιφερειάρχες.

Σε σημερινές δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης κ. Αλ. Καχριμάνης σημείωσε πως κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της ΕΝ.Π.Ε., επαναβεβαιώθηκε εκ νέου το αίτημα των Περιφερειαρχών, ώστε το 1/3 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης να δοθεί στις Περιφέρειες για συγκεκριμένες δράσεις, όπως για Νέους Αγρότες, σχέδια βελτίωσης, μικρά αρδευτικά έργα, αναδασμούς κ.α.

Ο κ. Καχριμάνης επανέλαβε επίσης το αίτημα των Περιφερειαρχών, ως προς εκχώρηση των πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στις Περιφέρειες για την αντιμετώπιση της ανεργίας, τονίζοντας μεταξύ άλλων: "Υπάρχει το αίτημα να μην ασχοληθούν οι Περιφέρειες με το πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχειας, αλλά να μας δοθεί το πρόγραμμα της Εργασιακής Μάθησης, το οποίο - τουλάχιστον όπου γίνεται σε άλλες περιοχές της Ευρώπης- δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης σε επιχειρήσεις μέχρι 36 μήνες".

"Θεωρούμε ότι αν αυτά τα προγράμματα δεν μας δοθούν, θα είναι σα να μην θέλουν να υπάρχει η αιρετή Περιφέρεια. Έτσι αποφασίστηκε ομόφωνα να έχουμε συναντήσεις με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Χατζηδάκη σε συνεργασία με τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας κ.κ. Τσαυτάρη και Βρούτση. Είναι ένας τομέας που θα επιμείνουμε πολύ γιατί θέλουμε να αλλάξουμε την τύχη αυτού του τόπου. Δεν γίνεται να διαχειρίζονται αυτά τα προγράμματα στρεβλά από την Αθήνα και να μην φτάνει το αποτέλεσμα στην περιφέρεια. Είναι θέμα αρχής για όλους μας και θα αποτελέσει την βασική μας ενέργεια τις ημέρες που διανύουμε".

…συνέχεια »

«Χαμένες Ψευδαισθήσεις»

Στο Δήμο Πρέβεζας σε απευθείας μετάδοση από τη Μόσχα την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου
Ο Δήμος Πρέβεζας, το Δημοτικό Ωδείο "Σπύρος Δήμας", το Θέατρο Μπολσόι και η εταιρεία Pathe Live συνεχίζοντας την συνεργασία τους παρουσιάζουν την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα σε απευθείας μετάδοση από τη Μόσχα τις «Χαμένες Ψευδαισθήσεις» .

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η παράσταση, η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ονορέ ντε Μπαλζάκ, ανέβηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο στη σκηνή της ιστορικής Grand Opera και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και αποδοχή από το κοινό με παρατεταμένο χειροκρότημα που «ξάφνιασε» ευχάριστα τους χορευτές αλλά και τους διοργανωτές της περιοδείας.

Τη χορευτική εκδοχή σε τρεις πράξεις του ομώνυμου μυθιστορήματος του Ονορέ ντε Μπαλζάκ, επεξεργάστηκε ο γνωστός χορογράφος Αλεξέι Ρατμάνσκι και μας μεταφέρει στο Παρίσι του 19ου αιώνα.

Ο Λυσιέν είναι ένας νεαρός συνθέτης που ζει την Γαλλική επαρχία με το όνειρο μια μέρα οι συνθέσεις του να παιχθούν σε μεγάλα Θέατρα. Οδηγούμενος από την επιθυμία του, θα παλέψει αρχικά για τα όνειρά του για να παραδοθεί σταδιακά στην χλιδή της παριζιάνικης ζωής, ξεπουλώντας το ίδιο του το έργο. Στο τέλος συνειδητοποιεί ότι είναι αργά και ότι οι χαμένες ψευδαισθήσεις του δεν θα επιστρέψουν ποτέ.

Η μετάδοση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας (πρώην Όαση), όπου υψηλής ποιότητας μηχανήματα θα «ταξιδέψουν» το κοινό στη Μόσχα για μια από τις ωραιότερες παραστάσεις μπαλέτου παγκοσμίως.

Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ (και 5 ευρώ για μαθητές και φοιτητές).

Περισσότερες πληροφορίες από το Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας στο τηλέφωνο 2682025320 και στο odioprev@otenet.gr

…συνέχεια »

Η κραυγή του λύκου ακούγεται ξανά στην Ευρώπη

Το ουρλιαχτό του περήφανου λύκου ακούγεται ξανά στη Γηραιά Ηπειρο. Το άγριο - και συχνά δαιμονοποιημένο - σαρκοβόρο επιστρέφει στην Ευρώπη, με πολλές αγέλες λύκων να κάνουν την εμφάνισή τους τόσο σε αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης όσο και στην Ιταλική και την Ιβηρική χερσόνησο.

Οπως αναφέρει σε σχετικό αφιέρωμά του ο βρετανικός «Observer», οι ζωολόγοι παρατηρούν μια επιστροφή του μοναχικού ζώου ακόμη και σε δάση γύρω από μεγάλες πόλεις, όπως η Μαδρίτη. Συγκεκριμένα, έπειτα από απουσία σχεδόν 70 ετών, εδώ και μερικά χρόνια εντοπίστηκαν ξανά αγέλες λύκων στους λόφους της Γκουανταράμα, 60 χλμ. βόρεια της ισπανικής πρωτεύουσας. «Τα βουνά της Γκουανταράμα μπορούν να συντηρήσουν δύο, το πολύ τρεις αγέλες λύκων, αλλά όχι έξι και επτά αγέλες, που θεωρούμε πως ζουν πλέον εκεί» δηλώνει στη βρετανική εφημερίδα ο Χουάν Κάρλος Μπλάνκο, ειδικός επί των λύκων και σύμβουλος στο υπουργείο Περιβάλλοντος της Ισπανίας.

Επιπλέον, όπως τονίζουν οι επιστήμονες, οι λύκοι ευνοημένοι από τη νομοθεσία που απαγορεύει το κυνήγι τους, αυξάνονται και πληθαίνουν. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είχαν υπογράψει ήδη από το 1979 τη Συνθήκη της Βέρνης, η οποία απαγορεύει να σκοτώνονται οι λύκοι. «Και όσο ο πληθυσμός αυξάνεται, τόσο θα αυξάνονται και οι επιθέσεις λύκων σε άλλα ζώα. Το 2005 στην Ισπανία είχαν καταμετρηθεί 1.500 επιθέσεις λύκων, αλλά το 2008 υπερέβησαν τις 2.000» σημειώνει ο Λούις Σουάρεθ, ειδικός στη βιοποικιλότητα της διεθνούς οργάνωσης WWF. Και προσθέτει: «Από το 2006 μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις λύκων σε όλη την Ισπανία πάνω από 13.000 πρόβατα, 200 κατσίκες και πολλές αγελάδες».

Η επιστροφή του λύκου στην Ευρώπη αποδίδεται, εν μέρει, στην πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989 και στην επανένωση της Γερμανίας. Με «ανοικτά» τα σύνορα μπορούσαν πλέον οι λύκοι να μεταναστεύουν αργά αλλά σταθερά από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, όπου το είδος ευδοκιμεί, προς δυσμάς. Σημαντικό ρόλο επίσης φαίνεται να έπαιξε και η πτώση της ΕΣΣΔ, αφού με το σοβιετικό κράτος πλέον ανήμπορο να ελέγξει τον πληθυσμό τους, οι λύκοι εισέβαλλαν ανενόχλητοι στις γειτονικές χώρες και από εκεί επεκτάθηκαν.

Πλέον, η Ευρώπη έχει οκτώ ζώνες όπου ζουν και αναπαράγονται αγέλες λύκων, στη Σκανδιναβία, στις χώρες της Βαλτικής, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στη Νοτιοανατολική Γαλλία, στην Ελβετία, στην Ιταλία και στην Ιβηρική χερσόνησο.

Στην Ελλάδα ο λύκος εξαφανίστηκε από την Πελοπόννησο λίγο πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στη δεκαετία του 1930. Σήμερα επιβιώνουν περίπου 700 ζώα, στο ηπειρωτικό ανάγλυφο βόρεια της Βοιωτίας ως την Ηπειρο και την Ανατολική Μακεδονία, σε μικρές ομάδες, συχνά απομονωμένες η μία από την άλλη, με εντονότερη παρουσία σε σημεία όπου υπάρχει νομαδική κτηνοτροφία ή όπου υφίστανται ακόμη μεγάλα ορεινά συγκροτήματα χωρίς έντονη ανθρώπινη παρουσία.

Αντιθέτως, στις ΗΠΑ η παρουσία του γκρίζου λύκου διχάζει εδώ και χρόνια τους κατοίκους αρκετών μεσοδυτικών και βορειοδυτικών πολιτειών που ζητούν να επιτραπεί ξανά το κυνήγι τους, επικαλούμενοι τις καταστροφές που προκαλούν στις κτηνοτροφικές μονάδες. Ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα είχε στηρίξει από τον Απρίλιο του 2011 μια ειδική τροπολογία της ομοσπονδιακής νομοθεσίας, με την οποία επιτρεπόταν εκ νέου το κυνήγι του λύκου σε πέντε δυτικές πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Αϊνταχο, το Γουαϊόμινγκ και η Μοντάνα.

Ωστόσο, αμερικανοί επιστήμονες και οικολόγοι ισχυρίζονται πως η απόφαση είναι λανθασμένη, καθότι έχουν μείνει πολύ λίγα μέρη που μπορούν να θεωρηθούν φυσικό περιβάλλον των λύκων. «Οι γκρίζοι λύκοι επιδρούν θετικά στο περιβάλλον στο οποίο ζουν και μια τυχόν εξαφάνισή τους θα απειλούσε την ισορροπία του οικοσυστήματος» τονίζει ο Φραντς Κέιμενζιντ, περιβαλλοντολόγος και οικολόγος ακτιβιστής, θεωρώντας πως το συγκεκριμένο άγριο ζώο είναι εν πολλοίς παρεξηγημένο - ίσως και λόγω των δημοφιλών παιδικών παραμυθιών και λαϊκών δοξασιών που το παρουσιάζουν πάντα ως «κακό».

Ο «Ισπανός Μόγλης»

Ο «Ισπανός Μόγλης» Μάρκος Ροντρίγκεθ Παντόχα έζησε για 12 χρόνια ανάμεσα σε λύκους, καταρρίπτοντας τον μύθο που θέλει τον λύκο να είναι εχθρικός προς τον άνθρωπο-ζώο

Το 2010 ο ισπανός σκηνοθέτης Χεράρδο Ολιβάρες έκανε την ταινία «Entrelobos» (Ανάμεσα στους Λύκους) με θέμα τη ζωή του Μάρκος Ροντρίγκεθ Παντόχα, ενός Ισπανού που έζησε για 12 χρόνια σε ημιάγρια κατάσταση σε ένα δάσος στους πρόποδες της οροσειράς Σιέρα Μορένα, περιστοιχιζόμενος από λύκους. Ο 67χρονος σήμερα «Ισπανός Μόγλης», σε πρόσφατη συνέντευξή του στο βρετανικό BBC θυμάται ότι από την τρυφερή ηλικία των επτά ετών ως τα 19 του διέμενε μέσα σε μια φωλιά λύκων, με τη λύκαινα να τον έχει... υιοθετήσει και να τον φροντίζει σαν δικό της παιδί. Με μια τρυφερότητα που συχνά λείπει από τους ανθρώπους.

…συνέχεια »

Παρουσιάζεται η μουσική παράδοση των Σουλιωτών

Mέσα από ένα νέο CD σε επιμέλεια Παν. Τζόκα
Eκδήλωση με θέμα την μουσική παράδοση των Σουλιωτών με τίτλο «Εις Σούλι… Να φέρω την λύραν μου με σας να ψάλλω» θα λάβει χώρα μεθαύριο, Παρασκευή και ώρα 8:30 μ.μ. στην αίθουσα «B. Πυρσινέλλας» του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων. Την διοργανώνουν το Εθνομουσικολογικό Ίδρυμα Π. Ζήση, το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Δωδώνης, το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και η Αδελφότητα Σκλιβανιτών Ιωαννίνων.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσίαση του δίσκου ακτίνας (cd) που εξέδωσε το Εθνομουσικολογικό Ίδρυμα Π. Ζήση με τη συμπαράσταση του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης, αποτέλεσμα ενδελεχούς μακροχρόνιας ερευνητικής εργασίας του ερευνητή και παραγωγού μουσικών προγραμμάτων της ΕΡΤ Παναγιώτη Τζόκα. Στο cd παρουσιάζονται τα μουσικά ακούσματα που αφορούν στο Σούλι και στους αγώνες των αδούλωτων Σουλιωτών, όπως καταγράφηκαν από τους λαϊκούς οργανοπαίχτες της ορχήστρας του Νίκου Φιλιππίδη, συνεπικουρούμενη από τους ερμηνευτές Σάββα Σιάτρα, Κώστα Λεοντίδη, Κώστα Τζίμα, Γιώργο Πατσιούρα και Ηλιάνα Τζόκα, οι οποίοι και θα ερμηνεύσουν ζωντανά το έργο επί σκηνής.
Στην εκδήλωση θα χορέψουν τα χορευτικά τμήματα της Αδελφότητας Σκλιβανιτών Ιωαννίνων, της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Ρωμανού και του Εθνομουσικολογικού Ιδρύματος Π. Ζήση, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής. Η σκηνοθετική επιμέλεια είναι του Παναγιώτη Τζόκα και την αφήγηση θα κάνει ο Γιώργος Τζέρμπος.

***
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα από την πώληση του εν λόγω cd κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διατεθούν για τους σκοπούς της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

…συνέχεια »

Μειωμένες οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας

Δύο θέσεις χάνει η Ελλάδα στην κατάταξη των κύριων εμπορικών εταίρων της Αλβανίας.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Στατιστικής (INSTAT), η Ιταλία εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση στις εμπορικές ανταλλαγές της Αλβανίας με το 37% επί του συνόλου.
Η Τουρκία ανέβηκε στη δεύτερη θέση 7,2% του συνολικού εμπορίου. Η Κίνα κατατάσσεται τρίτη με 6,5%, και η Ελλάδα έπεσε από τη δεύτερη στην τέταρτη θέση με 6,2%.

Οι ειδικοί λένε ότι «η παρατεταμένη οικονομική κρίση στην Ελλάδα είναι ο κύριος λόγος που οι αλβανοί έμποροι επιλέγουν άλλες χώρες».
Σύμφωνα με τους ίδιους, η Τουρκία θεωρείται ως μια καλή εναλλακτική λύση. Η Κίνα είναι μια άλλη επιλογή καθώς πριν λίγες ημέρες υπεγράφη νέα οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

…συνέχεια »

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος στο Νοσοκομείο Φιλιατών

Το Γ.Ν. - Κ.Υ. Φιλιατών ενημερώνει τους πολίτες του νομού Θεσπρωτίας ότι από 13-1-2014 υπηρετεί στο Νοσοκομείο μας, ιατρός ειδκότητας Μαιευτικής - Γυναικολογίας. Κατόπιν των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να προγραμματίσουν επίσκεψη στο Νοσοκομείο κλείνοντας ραντεβού στο τηλέφωνο 2664 360228.
Ο Διοικητής
ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ

…συνέχεια »

2ο Βραβείο στον Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνιsμό EUSO 2014 το 1ο ΓΕΛ Ηγουμενίτσας

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2014 ο Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός EUSO 2014 (European Union Science Olympiad) που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Σκοπός του διαγωνισμού –που διεξάγεται από το 2007 σε δύο φάσεις: α) τοπικός για την επιλογή μιας τριμελούς ομάδας ανά νομό, και β) Πανελλήνιος για την επιλογή των δύο ομάδων που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον αντίστοιχο Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό που φέτος θα διεξαχθεί στην Αθήνα- είναι η προώθηση της πειραματικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, καθώς και η εξοικείωση των μαθητών με την επιστημονική μεθοδολογία για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων από την καθημερινή ζωή.
Ο τελικός διαγωνισμός για τις ομάδες που προκρίθηκαν από τους τοπικούς Διαγωνισμούς των Ε.Κ.Φ.Ε. των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ιονίων νήσων διεξήχθη το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στο 1ο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης.
Το ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας φέτος για πρώτη φορά διοργάνωσε τοπικό διαγωνισμό με συμμετοχή δύο ομάδων: μιας από το 1ο ΓΕΛ Ηγουμενίτσας και μιας από το 2ο ΓΕΛ Ηγουμενίτσας. Από τον τοπικό διαγωνισμό επιλέχθηκε η ομάδα του 1ου ΓΕΛ που πρώτευσε στις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2013 στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας. Στις εξετάσεις του Πανελλήνιου διαγωνισμού της 25ης Ιανουαρίου 2014 η ομάδα του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας, αποτελούμενη από τις μαθήτριες: Γεωργίου Ματίνα, Θεοχάρη Αναστασία και Κωλέτση Ισμήνη κατέλαβε τη 2η θέση επί συνόλου 30 διαγωνιζομένων ομάδων. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι μαθήτριες πέτυχαν την καλύτερη βαθμολογία από όλες τις διαγωνιζόμενες ομάδες στα μαθήματα της Φυσικής και της Χημείας.
Το προσωπικό του ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας νιώθει την υποχρέωση να συγχαρεί τις μαθήτριες του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας για αυτή τους την επιτυχία που οφείλεται:
• Πρωτίστως στη δική τους προσπάθεια, αφού διέθεσαν ακόμη και τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο τους για την προετοιμασία τους.
• Στους γονείς τους που εν καιρώ κρίσης επωμίστηκαν το όχι ευκαταφρόνητο βάρος των εξόδων για τη μετάβαση και διαμονή των μαθητριών στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι προσπάθειές μας για την όποια χορηγία απέβησαν άκαρπες.
• Τους καθηγητές του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας Ιωάννου Γιώργο, Μπακάλη Ανίτα και Τσουμέτη Χρήστο που κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για την κατά το δυνατό καλύτερη προετοιμασία της ομάδας στα μαθήματα της Βιολογίας, Χημείας και Φυσικής αντίστοιχα.
Θα ήταν παράλειψή μας αν δεν ευχαριστούσαμε τους καθηγητές: Ιωάννου Γιώργο, Καλογερή Γιώργο, Μακρυγιωργάκη Μαρία, Μπακάλη Ανίτα, Τζέρπο Νικόλαο και Τσουμέτη Χρήστο που εθελοντικά υπήρξαν οι θεματοδότες, εξεταστές και βαθμολογητές στον τοπικό διαγωνισμό EUSO 2014.
Άξιοι συγχαρητηρίων είναι φυσικά και οι μαθητές του 2ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας που παρά τις τεράστιες δυσκολίες εκπροσώπησαν αξιοπρεπώς το Σχολείο τους στον τοπικό διαγωνισμό.
Ελπίζουμε πως αυτή η επιτυχία των τριών μαθητριών του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας θα αποτελέσει την αρχή για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή από τα Σχολεία που για τους όποιους λόγους δεν συμμετείχαν στο φετινό διαγωνισμό.

Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας
Νούσης Βασίλης…συνέχεια »

Δρομολόγιο του ΚΤΕΛ Πρέβεζας στην Αρχαία Νικόπολη

Νέα γραμμή του ΚΤΕΛ Πρέβεζας που θα συνδέει την πόλη της Πρέβεζας με το Αρχαιολογικό Μουσείο και με τον χώρο της Αρχαία Νικόπολης αποφασίσθηκε να λειτουργήσει, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πρέβεζας με την συμμετοχή του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Χρήστου Μπαΐλη, της Προϊσταμένης της ΛΓ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας - Αρτας κας Χριστίνας Μερκούρη και του Προέδρου του ΚΤΕΛ Πρέβεζας κ. Παναγιώτη Σαρδελή.

Το δρομολόγιο του ΚΤΕΛ θα ξεκινήσει την περίοδο του προσεχούς Πάσχα και θα συνεχιστεί και ένα μεγάλο διάστημα κατά τους θερινούς μήνες του 2014. Θα συνδέει τη Πρέβεζα με το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νικόπολης, το Αρχαίο Ωδείο, το Αρχαίο Θέατρο.

…συνέχεια »

Σύμφωνη γνώμη Ε.Δ.Α./Περιφέρειας Ηπείρου για τα σχέδια σύμβασης πέντε έργων του ΕΣΠΑ

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για τα σχέδια σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης των έργων:

 - "Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)" (υπό προϋποθέσεις), προϋπολογισμού 2.760.981 ευρώ (Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου)
-"Τοπικές Δράσεις Ενίσχυσης Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Πρωτογενούς Τομέα" (υπό προϋποθέσεις), προϋπολογισμού 405.000 ευρώ (Φορέας υλοποίησης: Α.Σ. Νέοι Ορίζοντες)
-"Ανάπλαση πεζοδρόμων και κλιμάκων στο κέντρο της πόλης της Ηγουμενίτσας", προϋπολογισμού 274.922 ευρώ (Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ηγουμενίτσας)
-"Σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας του Δήμου Πάργας" (υπό προϋποθέσεις), προϋπολογισμού 333.000 ευρώ (Φορέας υλοποίησης: Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Π.ΑΡ.Γ.Α. (Πληροφόρηση - Αρωγή - Γνώση - Απασχόληση)".
- "Προμήθεια εξοπλισμού για τον Παιδικό Σταθμό στη Δ.Κ. Πέτα" (πακέτο Γ' "Έπιπλα"), προϋπολογισμού 12.293 ευρώ (Φορέας υλοποίησης: Δήμος Νικολάου Σκουφά).

Επίσης, με έγγραφο προς το Δήμο Ζηρού εκφράζεται η αρνητική γνώμη της Ε.Δ.Α. της Περιφέρειας για το έργο "Προμήθεια εξοπλισμού για τα Τμήματα Ένταξης των σχολείων του Δήμου Ζηρού", προϋπολογισμού 118.663 ευρώ.


…συνέχεια »

Στελέχωση Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων Ηγουμενίτσας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας ανακοινώνει ότι στον διαδικτυακό ιστότοπο διαύγεια μέ Α.Δ.Α: ΒΙΨΞΟΠ-ΣΒ2, έχει αναρτηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων. Το κείμενο αυτό έχει ως κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:
Α) Το Π.Δ 345/2000 (Α'298), «Διατάξεις που αφορούν στα τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων όπώς αυτό έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ 317/2001 (Α'212).
Β) Την ανάγκη ουσιαστικής, ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και ποσοτικής διεύρυνσης των διενεργούμενων επιθεωρήσεων από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων Ηγουμενίτσας.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Όσους προσοντούχους εμπίπτουν σε κάποια από τις ειδικότητες του Πίνακα που παρατίθεται και ενδιαφέρονται να στελεχώσουν το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) Ηγουμενίτσας όπως καταθέσουν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας/Γραφείο ΤΚΕΠ σχετική αίτηση με επισυναπτόμενα:
α) φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας,
β) βιογραφικό σημείωμα,
γ) επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και
δ) πρόσφατη βεβαίωση Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (για τα μέλη του TEE).

Έργο των μελών του κλιμακίου, ανάλογα με τα προσόντα τους ,είναι η κατά είδος διενέργεια επιθεωρήσεων στα πλοία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ΤΚΕΠ Ηγουμενίτσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 345/2000 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κάθε μέλος του Τ.Κ.Ε.Π υποχρεωτικά με τον αρχικό ορισμό του, πρέπει να εκπαιδευτεί επαρκώς επί του αντικειμένου των επιθεωρήσεων που θα εκτελεί και γενικότερα επί των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Τ.Κ.Ε.Π. Η αποζημίωση των επιθεωρητών καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες διατάξεις περί « Καθορισμού Αποζημιώσεων και εξόδων μετακίνησης στα μέλη των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων ».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
- Διπλωματούχοι Πλοίαρχοι-Μηχανικοί A', Β', Γ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού
- Διπλωματούχοι Ναυπηγοί μέλη του TEE
- Διπλωματούχοι Ναυπηγοί-Μηχανολόγοι-Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ
- Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι – Μηχανικοί
- Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι-Μηχανικοί
- Διπλωματούχοι Χημικοί-Μηχανικοί
- Τεχνολόγοι Ναυπηγοί
- Τεχνολόγοι Μηχανολόγοι
- Τεχνολόγοι Ηλεκτρολόγοι-Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί
- Τεχνολόγοι Ηλεκτρονικοί
Επισημαίνεται ότι oι επιθεωρητές Τ.Κ.Ε.Π δεν θα πρέπει να απασχολούνται ή να αναλαμβάνουν εργασίες- επιθεωρήσεις για λογαριασμό μη κυβερνητικών οργανισμών (Νηογνωμόνων). Επίσης δεν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε τομείς αντίστοιχους προς τις διενεργούμενες επιθεωρήσεις.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται το Σάββατο 08 Φεβρουαρίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΤΚΕΠ Κ.Λ Ηγουμενίτσας στα τηλέφωνα 2665099422,2665099432.

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ ΜΑΖΗΣ Αντώνιος

…συνέχεια »

Αλλάζει η ημερομηνία έναρξης-λήξης του σχολικού έτους

Ποιες αργίες καταργούνται
Αλλαγές στις σχολικές αργίες, αλλά και στην ημερομηνία έναρξης και λήξης του σχολικού έτους ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας.
Σύμφωνα με το protothema.gr, το σχολικός έτος πρόκειται να επιμηκυνθεί κάτι που μπορεί μάλιστα να ισχύσει και από φέτος για τους καθηγητές. Έτσι, είναι πολύ πιθανό να κληθούν να εργαστούν έως και τα μέσα Ιουλίου.

Επίσης, συζητείται το ενδεχόμενο η σχολική χρονιά εφεξής να ξεκινά στις 8 και όχι στις 11 Σεπτεμβρίου και η λήξη του σχολικού έτους να γίνεται λίγες ημέρες μετά την καθιερωμένη 15η Ιουνίου.
Τέλος, μελετάται η κατάργηση ορισμένων σχολικών αργιών, όπως αυτής της 7ης Ιανουαρίου και εξετάζεται η επιστροφή στα θρανία, μετά τις διακοπές του Πάσχα, να γίνεται την Τετάρτη του Πάσχα και όχι τη Δευτέρα του Θωμά.

…συνέχεια »

Ανακοίνωση της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ του Δήμου Σουλίου

Σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας Δημοτικής Κίνησης στην περιοχή.
Αγαπητοί συνδημότες,
Βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή οικονομική και κοινωνική κρίση, σε μια πρωτόγνωρη υποβάθμιση της ζωής μας που περιλαμβάνει δραματική μείωση των εισοδημάτων όλων μας, αυξανόμενη ανεργία και ιδιαίτερα στους νέους, βίαιη μετανάστευση, υπερφορολόγηση, υποβάθμιση των υποδομών υγείας και περίθαλψης, ακύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων, δραματική μείωση της δημοκρατίας. Το μέλλον των παιδιών μας έχει υποθηκευτεί για πολλά - πολλά χρόνια.

Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από αυτή την πραγματικότητα Οι θεσμοθετημένοι πόροι έχουν μειωθεί ήδη κατά 60% και σχεδιάζεται η περαιτέρω συρρίκνωσή τους. Οι περικοπές σε συνδυασμό με την μεταφορά επί πλέον 240 αρμοδιοτήτων χωρίς την μεταφορά των αναγκαίων πόρων, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε κατάρρευση την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο «Καλλικράτης», αποδείχθηκε μια αντιδημοκρατική, συγκεντρωτική μεταρρύθμιση. Ήταν η πρώτη δοκιμασία της μνημονιακής πολιτικής που στο όνομα «λιγότερου κράτους», μετέτρεπε την τοπική αυτοδιοίκηση σε «τοπική διοίκηση» απομακρύνοντάς την από τους πολίτες και τις ανάγκες τους.
Ο Δήμος μας είναι κυρίως γεωργικός και κτηνοτροφικός. Σε συνδυασμό όμως με τα αρχαιολογικά και θρησκευτικά μνημεία, τα αγέρωχα βουνά του Σουλίου, τα γάργαρα νερά του Αχέροντα, τα γραφικά χωριά, τον αγροτουρισμό και τη χωροταξική θέση της Παραμυθιάς που την καθιστά εμπορικό κόμβο, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης και προοπτικής για τον Δήμο μας. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στον πρωτογενή τομέα, ένας τομέας που υποφέρει από έλλειψη ρευστότητας, ένας τομέας που μειώνεται καθημερινά εξ αιτίας των αλλοπρόσαλλων πολιτικών της κεντρικής διοίκησης. Αλλά και ένας τομέας που έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του και από την σημερινή τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ξεπούλημα Δωδώνης, κόστος άρδευσης κάμπου Παραμυθιάς, μείωση καλλιεργούμενων εκτάσεων, μείωση επιλεξιμότητας βοσκοτόπων, φορολόγηση αγροτεμαχίων κλπ, είναι μερικά από τα προβλήματα για τα οποία οι μόνες αντιδράσεις αν υπήρχαν ήταν ενημερωτικού χαρακτήρα και όχι καταγγελίας μιας κυβερνητικής πολιτικής που καταδικάζει τον τόπο μας σε ερήμωση.
Χρειαζόμαστε ένα Δήμο:
• Να παλεύει ενάντια στις καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές που σπρώχνουν ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα του λαού μας σε εξαθλίωση και απόγνωση.
• Να μεριμνά για την βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και για την ανάπτυξη του Δήμου μας με σεβασμό στον άνθρωπο, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό.
• Να έχει σαν στρατηγικό της στόχο την συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων μέσω τοπικών λαϊκών συνελεύσεων, την κατάρτιση συμμετοχικού προϋπολογισμού και του ελέγχου των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.
• Να αντιμάχεται τον Καλλικρατικό τρόπο συγκρότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης, που την στραγγαλίζει οικονομικά από πόρους, περιορίζει την αυτονομία της, αποξενώνει τους δημότες από τον Δήμο και θεωρεί τις δημοτικές υπηρεσίες εμπορεύματα και όχι κοινωνικά αγαθά.
• Να πραγματοποιεί ρήξεις με το παρελθόν καταδικάζοντας τους εκφραστές των μνημονίων που οδήγησαν τον ίδιο το θεσμό της αυτοδιοίκησης σε πλήρη απαξίωση και αποδιάρθρωση.
• Να συμπαραστέκεται στους συμπολίτες μας που εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών έχουν οδηγηθεί σε κατάσταση ακραίας φτώχειας και ανασφάλειας, μέσω ανάπτυξης δομών κοινωνικής αλληλεγγύης.
• Να εγγυάται τη διαφάνεια στη λειτουργία του Δήμου και την απάλειψη πρακτικών που διχάζουν την τοπική κοινωνία
• Να είναι μοχλός ανάπτυξης της περιοχής με κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες και πυλώνας αποκέντρωσης και παραγωγικής ανασυγκρότησης.
• Να πρωτοστατεί στην διεκδίκηση προγραμμάτων και πιστώσεων, για βελτίωση και δημιουργία νέων αναπτυξιακών υποδομών.

Καλούμε όλους τους δημότες σε ισότιμη βάση, στην δημιουργία δημοτικής κίνησης, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου του 2014, που θα διεκδικήσει την υλοποίηση όλων αυτών που χρειαζόμαστε, θα αγωνισθεί για αυτά που μας ενώνουν, για όλα αυτά που θα μετατρέψουν το Δήμο μας σε ένα Δήμο που πρέπει κανείς να ζει και να δημιουργεί.

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

28 Ιανουαρίου 2014
Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Δήμου Σουλίου


…συνέχεια »

Kαταψηφίστηκε η πρόταση της ΔΚ Παραμυθιάς για την διπλή ονομασία του Δήμου

Kαταψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου με 15 ψήφους κατά και 12 υπέρ, η πρόταση της ΔΚ Παραμυθιάς για την διπλή ονομασία του Δήμου. Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή και οι σκηνές έντασης αρκετές.
…συνέχεια »

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος αύριο στην Ηγουμενίτσα

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!
…συνέχεια »

Αντ. Μπέζας στην ΝΟΔΕ Θεσπρωτίας: «Δεν γυρίζουμε πίσω, η Ελλάδα προχωρά με μεταρρυθμίσεις»

Στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΟ.Δ.Ε Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας, που έγινε στην αίθουσα «ΚΕΝΤΡΙΚΟ» στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014, με τη συμμετοχή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της ΝΔ κ. Μάκη Βορίδη, παρευρέθηκε ο Υφυπουργός Υγείας και Βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Αντώνης Μπέζας.
Στο χαιρετισμό του ο κ. Μπέζας μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Υπάρχουν σίγουρα πολιτικοί σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, που αποδείχθηκαν επιλήσμονες του όρκου τους. Πολιτικοί που χρηματίστηκαν ή διαχειρίστηκαν με σπάταλο τρόπο το δημόσιο χρήμα. Πολιτικοί που βυθίστηκαν στο τέλμα της απραξίας με μοναδική επιδίωξη να εκλεγούν στις επόμενες εκλογές. Κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη τεθεί στο περιθώριο με την ψήφο του λαού. Κάποιοι άλλοι, έχουν ήδη οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη ή τη φυλακή και κάποιοι θα οδηγηθούν στο μέλλον. Έτσι πρέπει να γίνει, γιατί οι πολίτες είναι διατεθειμένοι να ματώσουν για την έξοδο της χώρας από την κρίση, αρκεί να υπάρχει Δικαιοσύνη για όλους χωρίς εξαιρέσεις.
Όμως δεν είναι όλοι οι πολιτικοί ίδιοι. Και επίσης, μόνο οι πολιτικοί μπορούν να δουν μπροστά και να οδηγήσουν τη χώρα από τη στενωπό που βρίσκεται. Όχι μόνο η πολιτική δεν τελείωσε, αλλά τώρα είναι η ώρα της πολιτικής και των πολιτικών. Το ερώτημα επομένως που τίθεται, είναι, «όλοι οι πολιτικοί μπορούν»; Ο Αντώνης Σαμαράς, γέννημα θρέμμα της παράταξης, έχει αποδείξει ότι είναι ένας ριζοσπάστης πολιτικός, ένας μεταρρυθμιστής πολιτικός που δεν εξέφρασε ποτέ τον παλαιοκομματισμό αλλά τις υγιείς εκείνες δυνάμεις που θέτουν το συμφέρον της πατρίδας και τον αγώνα για τη διάσωσή της, πάνω από το συμφέρον του κόμματος. Εκείνες τις δυνάμεις που πιστεύουν ότι για να βγούμε μια ώρα νωρίτερα από το μνημόνιο, πρέπει να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν την οικονομία πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή και τη δημόσια διοίκηση πιο αποτελεσματική και φιλική για τους πολίτες.
Οι πολιτικοί τύπου «Μαυρογιαλούρου», μας τελείωσαν. Οι πολιτικοί που προχωρούν τις μεταρρυθμίσεις, μας χρειάζονται. Οι πολιτικοί που το μόνο τους ενδιαφέρον είναι η επανεκλογή τους, μας τελείωσαν. Οι πολιτικοί που έχουν τη δύναμη να γίνονται δυσάρεστοι και να λένε στους πολίτες την αλήθεια, μας χρειάζονται. Οι πολιτικοί που χρηματίστηκαν, μας τελείωσαν. Οι πολιτικοί που είναι έντιμοι και καθαροί, είναι απαραίτητοι για την πατρίδα. Αυτές είναι πλέον οι διαχωριστικές γραμμές και εσείς είστε εκείνοι που θα κατατάξετε τους πολιτικούς στη κατηγορία που τους αξίζει. Όπως επίσης, κόμματα σαν τη ΝΔ, που διαρκώς ανανεώνεται και έχει προχωρήσει στην αυτοκάθαρση και την εξυγίανση του, όχι μόνο δεν τελείωσαν, αλλά η ΝΔ αποτελεί την κεντρική πολιτική δύναμη που οδηγεί τη χώρα σε ένα καλύτερο μέλλον».

«Με πολύ μεγάλο κόπο και με θυσίες των πολιτών, καταφέραμε να βάλουμε τάξη στην εικόνα διάλυσης που υπήρχε. Με πολύ μεγάλο κόπο καταφέραμε να αποκαταστήσουμε την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και την αξιοπιστία μας απέναντι στους εταίρους μας. Με πολύ μεγάλο κόπο πετύχαμε ως λαός τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει συμβεί ποτέ σε ευρωπαϊκή χώρα και τη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος, που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα μπορούμε να πληρώνουμε τις δαπάνες μας από μόνοι μας και όχι παίρνοντας δανεικά. Με πολύ μεγάλο κόπο και με συγκρούσεις με συντεχνίες, προωθούμε μια σειρά από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Με μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού καταφέραμε να διαψεύσουμε τις Κασσάνδρες, που τη μια έλεγαν ότι θα βγούμε από το ευρώ και την άλλη ότι η χώρα θα οδηγηθεί σε άτακτη χρεοκοπία, ότι δεν θα εκτελέσουμε τον προϋπολογισμό και ότι θα πάρουμε μια σειρά από νέα δυσβάστακτα μέτρα για τους πολίτες.
Αυτόν λοιπόν το μεγάλο αγώνα, ο οποίος είχε και λάθη, είχε και παραλείψεις, είχε και αδικίες τις οποίες έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός ότι θα αποκατασταθούν, αυτόν τον μεγάλο αγώνα προσπαθούν κάποιοι να τον μηδενίσουν και να οδηγήσουν τη χώρα στο παρελθόν. Δε θα το πετύχουν. Διότι αν έχει προσφέρει κάτι πολύ σημαντικό αυτή η κυβέρνηση, είναι ότι έχουμε περάσει σαν χώρα από το σημείο της «μη επιστροφής», από το σημείο δηλαδή εκείνο που δεν υπάρχει γυρισμός σε αυτά που μας πόνεσαν, μας ντρόπιασαν και μας δημιούργησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η Ελλάδα σηκώνεται όρθια στα πόδια της, η Ελλάδα έχει μπροστά της ένα μέλλον καλύτερο από το παρελθόν της, η Ελλάδα προχωράει χάρη στη κυβέρνηση της ΝΔ και του Αντώνη Σαμαρά και αυτή τη κυβέρνηση σας ζητώ να συνεχίσουμε όλοι να τη στηρίζουμε».

…συνέχεια »

Συνελήφθη η σύζυγος του Γιακουμάτου για φορολογικές παραβάσεις

Ο βουλευτής της ΝΔ δεν συνελήφθη λόγω ασυλίας
Συνελήφθησαν από την Οικονομική Αστυνομία η σύζυγος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεράσιμου Γιακουμάτου καθώς και ο αδελφός του για φορολογικές παραβάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια έρευνας που έκαναν στον οίκο ευγηρίας «Αγιος Χαράλαμπος» διαπίστωσαν παραβάσεις σχετικά με φοροδιαφυγή.
Εχουν προσαχθεί και άλλα άτομα που σχετίζονται με την επιχείρηση. Ο κ. Γιακουμάτος υποστηρίζει ότι ο οίκος ευγηρίας ανήκει στον αδελφό του.

…συνέχεια »

Δύο τραυματίες από επίθεση σε λεωφορείο της γραμμής "Αθήνα- Τίρανα" στο Τεπελένι

Δύο άτομα, ένα 19χρονο αγόρι κι ένα 23χρονο κορίτσι, τραυματίστηκαν, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα εναντίον λεωφορείου της γραμμής "Αθήνα- Τίρανα", τα ξημερώματα, στο Τεπελένι.
Οι επιβάτες (συνολικά 20 άτομα) δήλωσαν ότι δέχθηκαν επίθεση από περισσότερους από δύο κουκουλοφόρους, που πυροβόλησαν στο μπροστινό και το πλαϊνό μέρος του λεωφορείου. Ο οδηγός, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, δεν σταμάτησε, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και κατάφερε να ξεφύγει.

Ένας εκ των τραυματιών, σύμφωνα με τους γιατρούς, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Ωστόσο, άγνωστοι παραμένουν μέχρι στιγμής οι λόγοι της επίθεσης.
Οι επιβάτες υποστηρίζουν ότι το κίνητρο των κουκουλοφόρων, που "γάζωσαν" το λεωφορείο, ήταν η ληστεία, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής και οι έρευνες συνεχίζονται για τη σύλληψη των δραστών.
Οι ένοπλες ληστείες σε διερχόμενα αυτοκίνητα είναι φαινόμενο που αναβίωσε τελευταία στις βόρειες περιοχές της Αλβανίας και απασχολεί ιδιαίτερα την αλβανική αστυνομία, η οποία έχει να αντιμετωπίσει επίσης την αύξηση του αριθμού των ληστειών σε σπίτια και ιδιωτικές περιουσίες

…συνέχεια »

Ο Συνήγορος του Πολίτη στα Ιωάννινα

Η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, θα επισκεφθεί τα Ιωάννινα στις 6 Φεβρουαρίου 2014 επικεφαλής κλιμακίου της ανεξάρτητης αρχής. Σκοπός της επίσκεψης είναι η ενημέρωση των πολιτών και των στελεχών των δημοσίων υπηρεσιών της περιοχής για την αποστολή και το έργο του Συνηγόρου του Πολίτη.

Από τον Οκτώβριο του 1998, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη έως σήμερα, η ανεξάρτητη αρχή έχει δεχτεί περίπου 170.000 αναφορές. Οι 3.500 περίπου προέρχονται από πολίτες της Ηπείρου και οι 2.800 από την Δυτική Μακεδονία.

Την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου από τις 10 πμ έως τις 11.30 πμ η Συνήγορος του Πολίτη θα συναντηθεί με εκπροσώπους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και θα μιλήσει για τις αρμοδιότητες της ανεξάρτητης αρχής. Θα ακολουθήσει συζήτηση για θέματα της περιοχής. Στις 13.00, η κυρία Σπανού θα δώσει συνέντευξη Τύπου.

Την ίδια ημέρα, από τις 10 πμ έως τις 2 μμ και από τις 5 μμ έως τις 7 μμ, πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αναφορά σε κλιμάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη ή να ζητήσουν πληροφορίες για θέματα που τους απασχολούν.

Όλες οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων.


Για περισσότερες πληροφορίες:
Τμήμα Επικοινωνίας : Ρόη Τζαβάρα τηλ. 213 1306 610, κιν. 6979 448887

…συνέχεια »

Θεσπρωτία: Πρόσληψη ενός (1) Αρχαιολόγου και ενός (1) Ειδικευμένου Εργάτη

Από την ΛΒ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Την πρόσληψη ενός (1) Αρχαιολόγου Π.Ε. και ενός Ειδικευμένου Εργάτη Δ.Ε. θα προσλάβει η ΛΒ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στο δήμο Σουλίου, στο πλαίσιο του υποέργου «Σωστικές Αρχαιολογικές Έρευνες» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» της πράξης: «Αρδευτικό έργο Χότκοβας Ν. Θεσπρωτίας».

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία πρόσληψης και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Κύπρου 68, 461 00 Ηγουμενίτσα, υπόψη Κασσιανής Λάζαρη, τηλ. επικοινωνίας: 26650-29177 και 26650-29178, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη εργάσιμη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr), την ιστοσελίδα http://www.yppo.gr και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (δηλαδή από 24.01.2014 έως 03.02.2014).


…συνέχεια »

Την Τετάρτη στα Γιάννενα ο Γραμματέας του ΚΚΕ

Στο Κλειστό Γυμναστήριο της Λιμνοπούλας θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, στις επτά το απόγευμα, η ανοιχτή συγκέντρωση του ΚΚΕ, εν όψει των εκλογών του Μαίου, με ομιλητή τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Δημήτρη Κουτσούμπα.
Με αφορμή την επίσκεψη του κ. Κουτσούμπα, αναμένεται να ανακοινωθούν οι περισσότεροι υποψήφιοι για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, που θα στηριχθούν στην Ήπειρο, από το ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του καλεί τους Γιαννιώτες να δώσουν το βροντερό παρών τους στην συγκέντρωση, να συμπορευτούν μαζί του, για να ανατραπεί η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, της τρόϊκας και του ΔΝΤ, που οδήγησαν την χώρα στα σημερινά αδιέξοδα και τους πολίτες στην απόγνωση.

-"Η πρόταση του ΚΚΕ -τονίζεται στην ανακοίνωση-, για την αποδέσμευση από την ΕΕ, τη μονομερή διαγραφή του χρέους και την κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, με εργατική-λαϊκή εξουσία, είναι η μόνη ρεαλιστική και αναγκαία προς όφελος του λαού"

…συνέχεια »

Η μνημειώδης εμπορική ανάπτυξη της Παραμυθιάς επί 3 αιώνες

Η Παραμυθιά υπήρξε ένα από μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Ηπείρου από τον 17ο αιώνα, τότε που το εμπόριο στην Ελλάδα περιοριζόταν σε μετρημένες περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως λιμάνια κ.λπ.
Η επιχειρηματικότητα των κατοίκων της πόλης, τους έκαναν γνωστούς έμπορους και πραματευτάδες τόσο στην χώρα μας όσο και στο εξωτερικό αφού εξαγωγές πραγματοποιούνταν σε Ιταλία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία, Αίγυπτο κ.α., ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που επέκτειναν τις επιχειρήσεις τους και σε άλλες χώρες.

Η Παραμυθιά υπήρξε ένα από μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Ηπείρου από τον 17ο αιώνα, τότε που το εμπόριο στην Ελλάδα περιοριζόταν σε μετρημένες περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως λιμάνια κ.λπ.
Η επιχειρηματικότητα των κατοίκων της πόλης, τους έκαναν γνωστούς έμπορους και πραματευτάδες τόσο στην χώρα μας όσο και στο εξωτερικό αφού εξαγωγές πραγματοποιούνταν σε Ιταλία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία, Αίγυπτο κ.α., ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που επέκτειναν τις επιχειρήσεις τους και σε άλλες χώρες.
Η αναγνωρισμένη εμπορικότητα της Παραμυθιάς, είχε ως αποτέλεσμα την μετανάστευση στην Παραμυθιά, πολλών οικογενειών από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Όταν φέρνουμε στο μυαλό μας την λέξη μετανάστευση, αισθανόμαστε πόνο, όμως στην περίπτωσή μας η μετανάστευση έφερε ανάπτυξη και αναγνωρισιμότητα αφού η Παραμυθιά δεν έδιωχνε τους κατοίκους της αλλά αντιθέτως δεχόταν εσωτερικούς ποιοτικούς μετανάστες. Όχι εργάτες που έψαχναν για εργασία αλλά επιχειρηματίες που πρόσφεραν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Στην Παραμυθιά κατέφθαναν γνωστές οικογένειες από την Ήπειρο και την Μακεδονία μέχρι την στερεά Ελλάδα. Επιχειρηματικά μυαλά που μεγαλούργησαν στην πόλη μας και με το πέρασμα των αιώνων έγιναν και αυτοί ονόματα αναφοράς για την Παραμυθιά.
Μεγάλα ονόματα της πόλης έγιναν ιστορικοί οικονομικοί παράγοντες και ευεργέτες του τόπου, όπως οι οικογένειες Μαρούτση, Παραμυθιώτη, Βούλγαρη, Στράτη, Πασχάλη, Ρίγγα, Λούλη, Μαυρογιάννη κ.α.
Η μεγάλη εμπορικότητα της Παραμυθιάς είχε ως αποτέλεσμα και την δημιουργία του πρώτου μεγάλου παζαριού στην Ήπειρο στα τέλη του 1800, το όποιο ξεκίνησε ως ζωοπανήγυρη. Γρήγορα όμως επεκτάθηκε και σε άλλους κλάδους του εμπορίου και έγινε γνωστό με την ονομασία Λάμποβος.
Ταυτόχρονα, το παζάρι του Σαββάτου έγινε το πιο ξακουστό εβδομαδιαίο παζάρι στην Ήπειρο.
Η αρχή έγινε με τα μικρά γραφικά καταστήματα της πόλης. Έμποροι από τα Ιωάννινα κατέβαιναν στην Παραμυθιά για την αγορά προϊόντων του πρωτογενή τομέα και την μετέπειτα μεταπώληση στα Γιάννενα. Γαλάκτοκομικά προϊόντα, λάδι και ελιές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο μνημειώδης Γιαννιώτης Ζάζος ο Λαδάς, που προωθούσε τις ελιές και το ελαιόλαδο της περιοχής στις γειτονιές των Ιωαννίνων.
Ιδιαίτερη δυναμικότητα στην αγορά της Παραμυθιάς είχαν τα προϊόντα ένδυσης όπως οι κάπες, τα κοντόκαπα και τα υφάσματα. Ήταν εποχές που τα ενδύματα της Παραμυθιάς έντυναν ολόκληρη την Ήπειρο και πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι παραδοσιακές στολές της Παραμυθιάς να μείνουν στην ιστορία ως τμήμα της πολιτισμικής κληρονομιάς της χώρας, σύμφωνα με το λύκειο Ελληνίδων.
Με το πέρασμα των ετών, δυναμική παρουσία στην αγορά της Παραμυθιάς έκαναν τα φημισμένα κρεοπωλεία της πόλης. Ταυτόχρονα τα γνωστά ταμπάδικα ή τουτούνια παρήγαγαν τον φημισμένο για το άρωμά του Τσάμικο Ταμπάκο.
Καινοτόμες επιχειρήσεις όπως αυτή της οικογένειας Ρίγγα, παρήγαγαν και πραγματοποιούσαν εξαγωγές στην Ιταλία της «Τσερμιτζέλας» που ήταν το χρυσόξυλο της Παραμυθιάς που χρησιμοποιούταν ως πρώτη ύλη για βαφές.
Η επιχειρηματικότητα όμως δεν έμεινε μονό στα προϊόντα αλλά επεκτάθηκε και στις υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η ηλεκτροφωτιστική εταιρεία Κολσουζιάν & Ριζιάν. Ήταν τότε, στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν η Παραμυθιά παρήγαγε το δικό της ηλεκτρικό ρεύμα.
Την πορεία του προς την Αυτοκρατορία, ξεκίνησε από την Παραμυθιά ο γνωστός οίκος Bvlgari, με τον ευεργέτη Σωτήριο Βούλγαρη, να δημιουργεί το πρώτο του κατάστημα στην Παραμυθιά.
Η οικογένεια Μαρτούτση αγόραζε και πουλούσε βαφική ύλη (πρινοκούκι), κερί, μαλλί, καπέλα, μαντίλια από το Χαλέπι, χαλιά από τη Μεσσήνη, βαμβάκι από τη Θεσσαλονίκη, την Κύπρο και τη Σμύρνη, καφές από την Αλεξάνδρεια, ενώ είχαν και το μονοπώλιο του καπνού. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η οικογένεια Μαρούτση ασχολήθηκε με αγοροπωλησίες ακινήτων στη Βενετία και στη γύρω περιοχή και επιδόθηκε σε τραπεζικής φύσης υποθέσεις, με αποτέλεσμα να γνωρίσει τεράστια οικονομική άνοδο.
Δεν είναι δυνατόν η επιχειρηματικότητα της Παραμυθιάς να χωρέσει σε ένα άρθρο. Ωστόσο δεδομένη είναι η αναγνώριση της προσφοράς της στην εμπορική ανάπτυξη της Ηπείρου. Μια προσφορά που δεν περιορίστηκε μόνο στην οικονομική ακμή αλλά ήταν βασικός παράγοντας τόσο για την πολιτισμική ανάπτυξη όσο και για την ανάπτυξη των τεχνών και των γραμμάτων.
Στο βιβλίο του «ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΓΗ», ο Γιάννης Παρόλας αναφέρεται με γλαφυρό τρόπο στα εμπορικά καταστήματα και την επιχειρηματικότητα της πόλης.
Στο κείμενο που ακολουθεί μπορείτε να διαβάσετε πως περιγράφει ο Γιάννης Παρόλας την επιχειρηματικότητα της Παραμυθιάς, ενώ για περισσότερα, μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο του «ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΓΗ»:

Με τα γνωστά μεταφορικά μέσα της εποχής, τα άλογα, διακινούνταν από τα κέντρα και προς τις διάφορες περιοχές προϊόντα, πραμάτειες και εμπορεύματα από γυρολόγους και πραματευτάδες. Ο πραματευτής-έμπορας ήταν γέννημα-θρέμμα του φεουδαρχικού συστήματος. Βγήκε μέσα από αυτό, και έγινε το δαυλί που έβαλε τη φωτιά και έκαψε το φεουδαλισμό. Ήταν ο μοχλός που σήκωσε όλο το βάρος της καινούργιας κοινωνικής διάρθρωσης και αυτός που απαίτησε το πέρασμα από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Ο πραματευτής δούλεψε με κέντρο την αγορά.
Η δραστηριότητα αυτού του έμπορα και πραματευτή αναπτύχθηκε στους τόπους των παζαριών και των εμποροπανηγύρεων, εκεί που γινόταν το αλισβερίσι των αγορών, των πωλήσεων και των ανταλλαγών, όπου κάθε συμφωνία και πράξη δένονταν με καπάρο (δεσμευτική προκαταβολή). Ο πραματευτής ζητούσε, παζάρευε και καπάριαζε όσα από τα προϊόντα του τόπου είχαν ζήτηση και όσα μπορούσε να αγοράσει, να τα μεταφέρει και να τα μεταπωλήσει σε άλλα μέρη. Και μέσα από αυτόν τον έμπορα-πραματευτή έμπαινε σε κίνηση η παραγωγική δραστηριότητα.
Τσιαμπάσηδες και άλλοι μεσολαβητές είχαν και αυτοί το ρόλο τους στο μεγάλο αυτό πάρε-δώσε των αγορών, των πωλήσεων και των ανταλλαγών. Σε σπίτια και σε μαγαζιά, σε εργαστήρια και σε βιοτεχνίες, σε σιδηρουργεία, σε χαλκουργεία και σε τενεκετζίδικα, τεχνίτες, καλφάδες και μαθητευόμενοι δούλευαν και έφτιαχναν εργαλεία και άλλα πολλά και διάφορα είδη, για την κάθε δουλειά, καθώς και για τις πολλαπλές ανάγκες των ανθρώπων. Έτσι, έμπαινε σε κίνηση η πολύπλευρη δραστηριότητα για την παραγωγή χρήσιμων ειδών, πραγμάτων και προϊόντων.
Πάντα οι ανάγκες των ανθρώπων ήταν δεμένες με την παραγωγική τους δραστηριότητα. Και, όταν οι ανάγκες αυτές μεγάλωσαν, καθιερώθηκαν σε ορισμένα μέρη μεγάλες εμποροπανηγύρεις, που γίνονταν κάθε χρόνο και κρατούσαν μέρες. Σ’ αυτές τις εμποροπανηγύρεις, που παράλληλα ήταν και ατ’ παζάρια (αλογοπάζαρα-ζωοπάζαρα), πήγαιναν άνθρωποι όχι μόνο από τα γύρω μέρη, αλλά και πέρα από αυτά, ακόμα και από το εξωτερικό. Η σημασία των αγορών αυτών ήταν μεγάλη, γιατί όχι μόνο προβάλλονταν όλα τα είδη που παράγονταν ή και κατασκευάζονταν στον τόπο, αλλά διακινούνταν και πράγματα-εμπορεύματα από άλλες περιοχές, χρήσιμα για την δουλειά και το νοικοκυριό του κόσμου.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, το άλογο, μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, ήταν κύριο στοιχείο δουλειάς και βασικός παράγων διακίνησης –στην ξηρά- εμπορευμάτων και ανθρώπων. Η αγορά, η πώληση και η ανταλλαγή αλόγων και άλλων ζώων, τα ατ’ παζάρια, ήταν από τα βασικά και κύρια ενδιαφέροντα των μεγάλων χρονιάτικων παζαριών. Γενικά, βέβαια, τότε όλες οι μεταφορές γίνονταν με τα μεταφορικά αυτά ζώα, με τους γνωστούς αγωγιάτες, ή και με ζώα που μερικοί αγρότες διατηρούσαν στο σπίτι τους και στο νοικοκυριό τους. Η παράδοση αναφέρει ότι ένα άλογο κρατάει ένα σπίτι. Η σημασία των πανηγυριών ήταν μεγάλη, γιατί στις βάσεις του εμπορίου, της αγοραπωλησίας και της ανταλλαγής στηρίζονταν η παραγωγική ανάπτυξη του τόπου και η ζωή των ανθρώπων. Σε αυτά, εκτός των άλλων, γίνονταν μεγάλες γνωριμίες και ωφέλιμες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, παντρέματα, διασκεδάσεις και το πιο σημαντικό αναπτύσσονταν εδώ και πολιτιστικά ανταμώματα.
Οι διάφορες γνωριμίες που γίνονταν κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης βοηθούσαν στην ανάπτυξη της πολιτιστικής κίνησης, στη διακίνηση των ιδεών, στην ανταλλαγή της πείρας και στη μετάδοση της γνώσης. Ο πλούτος που παράγεται σε κάθε περιοχή, τόσο από τη γεωργική και κτηνοτροφική όσο και από την οικοτεχνική και βιοτεχνική δραστηριότητα των κατοίκων, δημιουργεί την ανάγκη για την ανταλλαγή και την πώληση των παραγόμενων προϊόντων, ειδών και πραγμάτων.
Έτσι, σε κάθε παραγωγική περιοχή άρχισαν να λειτουργούν οι βδομαδιάτικες αγορές, τα παζάρια, όπου μια ορισμένη μέρα της εβδομάδας οι παραγωγοί έρχονταν με τα προϊόντα τους και προσπαθούσαν να τα πουλήσουν ή να τα ανταλλάξουν. Οι μεταφορές σε κάμπους, σε ράχες, σε βουνά, παντού, γίνονταν με άλογα, με μουλάρια, με γαϊδούρια ή και με ζαλίκια φορτωμένα στην πλάτη. Στην πορεία της ανάπτυξης των εμπορικών αγορών, και για ένα καλύτερο ρυθμό συναλλαγής, οι χώροι όπου προβάλλονταν τα διάφορα προϊόντα είχαν χωριστεί σε παζάρια, ώστε να διευκολύνουν τον κάθε αγοραστή να βρει άνετα αυτό που ζητούσε. Έτσι, σε κάθε πόλη δημιουργήθηκαν τα ειδικά παζάρια, όπου το κάθε είδος προβαλλόταν ξεχωριστά: το ριζοπάζαρο, το μαλλοπάζαρο, το σταροπάζαρο, το λαδοπάζαρο, τα προϊόντα από γάλα κ.α.
Βασικός παράγοντας της αγοράς, ο στατηράς ή κανταρζής, ο επίσημος ζυγιστής, που με το καντάρι και την παλάντζα ζύγιζε ό,τι αγοραζόταν και ό,τι πουλιόταν στο παζάρι. Το καντάρι της αγοράς νοικιαζόταν κάθε χρόνο, σε πλειοδοτική δημοπρασία από την κοινότητα, και αποτελούσε σίγουρο και υποχρεωτικό μέσο ζυγίσματος για κάθε αγορά και πώληση που γινόταν στην αγορά. Κοντά σε όλα αυτά και, ο χαμάλης της αγοράς, που κουβαλούσε στην πλάτη του το κάθε είδος.
Από την προηγούμενη μέρα του παζαριού γέμιζαν τα χάνια με άλογα και με άλλα ζώα. Το άλογο ήταν το πιο βασικό μεταφορικό μέσο. Στήριζε τη δουλειά και τη ζωή του αγρότη. Εδώ, ο τσιαμπάσης είχε κυριαρχικό ρόλο. Γνώριζε να μετράει τα χρόνια του αλόγου από τα δόντια. Ήταν ο επιτήδειος, που γνώριζε ό,τι είχε σχέση με το εμπόριο, με την ανταλλαγή και τη συναλλαγή. Ήταν ο εκτιμητής, κατά πως συνέφερε, και ο μεσολαβητής σε κάθε τράμπα (ανταλλαγή) και σε κάθε πώληση. Ήταν πολλές φορές αγοραστής και πωλητής ταυτόχρονα. Χρυσές δουλειές εδώ έκαναν και οι πεταλωτήδες, που καλίγωναν τα άλογα. Στις μέρες μας ο Κωσταμός ετοίμαζε από πριν τα καρφιά και τα πέταλα. Ήταν πεταλωτής, και τσιαμπάσης, και κήρυκας. Έκανε και άλλες δουλειές. Βιοπαλαιστής άνθρωπος. Τον φώναζαν Κωσταμό. Το όνομά του ήταν Κώστας. Όμως, επειδή τη συνομιλία του χρησιμοποιούσε πάντα το «μο» (το «πήρες μο», το «έφαγες μο»), τον φώναζαν «Κώστα-μο». Ήταν ο Κωσταμός.
Ήταν και μαγαζιά που έφτιαχναν σαμάρια. Οι έμπειροι σαμαράδες μετρούσαν με ένα ξύλινο ειδικό μέτρο τη ράχη του ζώου κι έδιναν στο σαμάρι καλή προσαρμογή. Αυτούς που γνωρίσαμε είχαν ως παρεπώνυμό τους το παρατσούκλι από την επαγγελματική τους αυτή ιδιότητα. Σαμαράς. Ο Γκέλη Σαμαράς (Αθανασόπουλος), ο γελαστός Λάκη Σαμαράς (Κουτσιάφτης), που ήταν και πρωτοψάλτης, και ο πολύ συμπαθής μας ο Βασίλης (ο Τσίλη Καραγιάννης), ο οποίος διατηρούσε το σαμαράδικο ως πριν λίγα χρόνια, μέχρι που το άλογο παραμερίστηκε από το αυτοκίνητο.
Έως τότε όλα μεταφέρονταν με ζώα. Πολλά τα ζώα. Η ανάγκη για μεταφορές, μεγάλη. Μεγάλη και η ανάγκη για σαμάρια. Η επένδυση των σαμαριών γινόταν με δέρμα από το επάνω μέρος και με σαμαροσκούτι από το κάτω. Πολλές γυναίκες δούλευαν και έφτιαχναν σε σπιτίσιους αργαλειούς το σαμαροσκούτι. Ήταν μάλλινο σκουτί και είχε τότε μεγάλη ζήτηση. Υφαινόταν κυρίως από γυναίκες Βλάχισσες, οι οποίες, όταν την άνοιξη οι Βλάχοι κούρευαν τα πρόβατα, αυτές διάλεγαν το μαλλί και ξεχώριζαν την κάθε ποιότητα, για να υφάνουν και να πλέξουν ρούχα και σκουτιά για την οικογένεια και για το σπίτι. Έβαναν χώρια το αρνιακό, χώρια το ρούντο, χώρια το μακρύ και χώρια το κολοκούρι. Έτσι, χρησιμοποιούσαν το κάθε είδος για το κάθε υφαντό ή πλεχτό που ήθελαν να φτιάξουν. Έπλεναν το μαλλί, το έβαφαν με βελανίδι, με πρινοκόκι, με τσιρμιντζέλα ή με φύλλα από δέντρα και φυτά, το ‘ξαιναν, το ‘γνεθαν στη ρόκα με το χέρι και το ύφαιναν στον αργαλειό. Πολλά από τα υφαντά αυτά τα πήγαιναν στη νεροτριβή και στο μαντάνι, να χτυπηθούν και να πάρουν το τελευταίο φινίρισμα.
Πολύ αργότερα ο Ι. Παρόλας (ο γράφων) ίδρυσε (1954) στην Παραμυθιά λαναριστήριο και κλωστήριο για το λανάρισμα και το γνέσιμο των μαλλιών, καθώς και βαφείο και υφαντήριο, που αναλάμβανε το βάψιμο και την ύφανση όλων των ειδών του παραδοσιακού λαϊκού υφαντού. Καραμελωτές κουβέρτες, μαλλινοσέντονα, κιλίμια, διαδρόμους, βελέντζες, φλοκάτες κ.α.
Στα πιο παλιά χρόνια, όλη αυτή η ατέλειωτη δουλειά με το μαλλί, το γνέσιμο, την ύφανση και το πλέξιμο γινόταν με το χέρι στον ξύλινο αργαλειό. Έτσι ντύνονταν η φαμίλια και το σπίτι.

Τα μαγαζιά του παζαριού της Παραμυθιάς – Προσωπικές παρατηρήσεις
Η αγορά του παζαριού του Αγίου Δονάτου (Παραμυθιάς), που από τα πρώτα ίσως χρόνια της πόλης ετούτης είχε διαμορφωθεί και είχε πάρει την ανάπτυξή της γύρω από την τότε κεντρική και μεγάλη εκκλησία την αφιερωμένη στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος, ήταν γεμάτη από μαγαζιά. Η εκκλησία αυτή, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, μετά το σουλτάνου Βαγιαζήτ (1481-1512), που οι Τούρκοι χάλασαν όλες τις εκκλησίες και τις έκαναν τζαμιά, μετετράπη σε τζαμί, που έγινε και το κεντρικό τζαμί, στη μέση από το παζάρι. Το 1747 το τζαμί αυτό κάηκε από μεγάλη πυρκαγιά, και μαζί μ’ αυτό κάηκαν και εκατό περίπου σπίτια και μαγαζιά στο κέντρο της πόλης. Ήταν μια φοβερή καταστροφή για όλη την πόλη. Το τζαμί που εμείς γνωρίσαμε ήταν χτισμένο μετά από την μεγάλη εκείνη φωτιά, που είχε κάψει τότε όλη σχεδόν την αγορά και είχε κάνει μεγάλη ζημιά.
Και εκεί, γύρω από το τζαμί με τα πολλά και διάφορα μαγαζιά, που μετά από την καταστροφή από την πυρκαγιά είχαν ξαναχτιστεί, συνεχίστηκε το καθημερινό αλισβερίσι και το βδομαδιάτικο παζάρι του Σαββάτου. Μπακάλικα, ραφτάδικα, τσαρουχάδικα, μπαρμπέρικα, τενεκετζίδικα, σαμαράδικα, καλαντζίδικα, μανάβικα, μαξεβανάδικα, κρασοπουλιά, καφενέδες, μαγέρικα, φούρνοι κ.α. εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των ανθρώπων, δημιουργούσαν κίνηση κι έδιναν ζωή και ανάπτυξη.
Η Παραμυθιά μεγάλωσε από κόσμο, που ήρθε από τα Σουλιωτοχώρια, από τα άλλα γύρω χωριά και από πιο μακρινές περιοχές και πόλεις. Από το Πόποβο, το Λευτεροχώρι, τη Σέλλιανη, το Σαλονίκι, τη Λαμπανίτσα, την Τσουρίλα, το Βλαχώρι, την Οσδίνα, τη Δράγανη, το Παγκράτι, τη Δραγομή, το Γαρδίκι κ.α. Πολλοί ήρθαν κι από την περιοχή των Φιλιατών, από την Πλαισίβιτσα, όπως ο Νήλος (Κορνήλιος) Τριανταφύλλου, πατέρας της μάνας μου, του Γάκη και του Σωτήρη Νήλη, που εμπορεύονταν δέρματα, τσιριμιντζέλα, πρινοκόκι και άλλα είδη στη Βενετία, από όπου έφερνε τελατίνια για τα τσαρούχια και γυαλικά. Το όνομά του ήταν άλλο. Όμως, επειδή εμπορευόταν γυαλικά με ζωγραφισμένα τριαντάφυλλα, πήρε το παράνομα και καταγράφηκε ως έμπορας με τα τριαντάφυλλα. Έτσι, του έμεινε το επώνυμο Τριανταφύλλου.
Από την Πλαισίβιτσα είχαν έρθει και άλλοι, που ασχολούνταν με τα τσαρούχια και τα παπούτσια. Περνούσαν επίσης και πλανόδιοι αγοραστές, που αγόραζαν και εμπορεύονταν δέρματα από άγρια και άλλα ζώα. Από το Μπαμπούρι και τα άλλα χωριά της Μουργκάνας είχαν έρθει και είχαν ανοίξει μαγαζιά, κάτω από το τζαμί του παζαριού, καλαντζήδες, γανωματήδες και τεχνίτες στα καζάνια, που δούλευαν τα χαλκώματα και τα καλάιζαν. Καλάιζαν επίσης ταψιά, σαγάνια, κακάβια, νταβάδες, σινιά, τηγάνια, τετζερέδες, καπάκια, κουτάλια, πιρούνια κ.α.
Από αλλού ήρθαν ξυλουργοί, που δούλευαν το ξύλο και το σανίδι, σαν τον Γιώρη τον Φουρκιώτη, από τη Φούρκα της Κόνιτσας, που το αρχικό του επίθετο, Ευαγγέλου, χάθηκε από το επίθετο του τόπου καταγωγής, Φουρκιώτης, που τελικά έγινε Φούρκας, ο οποίος ήρθε και άνοιξε το μαγαζί, κι έφτιαχνε σκάλες, πόρτες, παράθυρα και ταβάνια ξύλινα σκαλισμένα με το χέρι. Έξι μήνες δούλευε το ξύλο και το σανίδι για να φτιάξει το σκαλιστό ξύλινο ταβάνι στο μεγάλο οντά του Αγάκο Πρόνιου, που, όταν το τελείωσε, τον έδιωξε χωρίς να τον πληρώσει. Αυτό το ταβάνι, όταν το σπίτι εκείνο χαλάστηκε, ο Τόλη Φούρκας το αγόρασε από τον Αζέμ Πρόνιο και το έβαλε –στολίδι απείρου κάλους και τέχνης- στον οντά του σπιτιού του, όπου οι πληροφορίες λένε ότι διατηρείται μέχρι σήμερα. Σε αυτό τον ξυλουργό μαθήτεψαν νέοι καλφάδες, έμαθαν την τέχνη και έγιναν κι αυτοί τεχνίτες ξυλουργοί, μαστόροι, που από τους Βενετούς λέγονταν μαραγκοί.
Από τη Σκάλα πάνου, από το Ελευθεροχώρι, όταν χάλασε το χωριό τους και αναγκάστηκαν να φύγουν, ήρθαν και άνοιξαν μαγαζιά μαραγκίτικα οι αδελφοί Σακαρέλη, που έφτιαχναν τάβλες και σοφράδες, αδράχτια και ρόκες για γνέσιμο του μαλλιού, σκάλες ίσιες και γυριστές για σπίτια, κασέλες για προίκες με σκαλιστούς και ζωγραφισμένους συμβολικούς σταυρούς (περιστέρια και κληματαριές), σαρμανίτσες με σκαλιστές επίσης ζωγραφιές, αργαλειούς, τραπέζια, ντουλάπες, αμπάρια και άλλες ξύλινες κατασκευές. Άλλοι ξυλουργοί, από το όνομα της τέχνης τους, κληρονόμησαν το επώνυμο Μαραγκός.
Πολλά τα βιοτεχνικά μαγαζιά σε τούτη την πόλη, όπου φτιάχνονται χρειαζούμενα είδη για το γεωργό και για τον κτηνοτρόφο, για τις ανάγκες όλων των ανθρώπων, για το σπίτι και για κάθε χρήση. Τενεκετζίδικα που έφτιαχναν γκιούμια, λυχνάρια, μπρίκια με λιφίτια και μπινιώτες για το γάλα. Τσαρουχάδικα, που έφτιαχναν τσαρούχια με μύτη γυριστή χωρίς φούντα και τσαρούχια με πρόκες και με μαύρες φούντες, στολισμένα στο πρεβάζι με ραμμένη χρωματιστή τελατίνη. Φούρνοι για ψωμί, που ήταν μαζί και μαγέρικα, που έφτιαχναν άσπρο χάσικο και σταρένιο ψωμί, σε φραντζόλες, σε κουλούρες και σε καρβέλια της πλάκας, με φαρίνα και με σταρένιο αλεύρι. Έφτιαχναν και το μυρωδάτο και νόστιμο πλαστάρι, το ζυμωμένο με ρεβίθι. Ένα φράγκο πλαστάρι και τυρί το πρωί, κι ήσουν χορτάτος έως το μεσημέρι.
Στα χρόνια μας, οι φούρνοι του Λαμπρομίχου, του Λάμπρου και Σταύρου Μπότση, του Παναγιώτη Μπάρμπα και του Βασίλη Βαϊμάκη διατηρούσαν έως πριν από λίγα χρόνια την παράδοση για το πλαστάρι. Ο Λαμπρομίχος, μοναχοπαίδι από τη Σέλλιανη, αφού δούλεψε χρόνια στο Βουκουρέστι, ήρθε στην Παραμυθιά, άνοιξε φούρνο κι έκανε προκοπή. Οι αδελφοί Μπότση, εργατικοί και φιλότιμοι, εργάστηκαν με ζήλο στο φούρνο. Ο Παναγιώτης Μπάρμπας ήταν από το Πόποβο. Μαζί με το φούρνο διατηρούσε και μαγειρείο. Ο Βασίλης Βαϊμάκης είχε έρθει από τη Βήσσανη. Ασχολήθηκε με το φούρνο και με το κρασί. Τα παιδιά του κληρονόμησαν το φούρνο, συνέχισαν με προσοχή και τα κρασιά. Στα χρόνια τα δικά μας υπήρχε και ο μοναδικός φούρνος του Λάκη Κρουστάλλου, που έφτιαχνε καλό και νόστιμο κουφιστό καλαμποκίσιο ψωμί, την μπομπότα. Μαζί με την μπομπότα πουλούσε και ασκίσιο τυρί, γαλοτύρο, γκερεμέζι και γκίζα.
Οι νοικοκυρές πήγαιναν τότε για ψήσιμο στους φούρνους και τα ταψιά με το ψωμί που ζύμωναν στο σπίτι. Παράλληλα, στους φούρνους ψήνονταν και πολλά φαγητά, που τα ετοίμαζαν οι γυναίκες στο σπίτι και τα πήγαιναν εκεί για ψήσιμο. Πλήρωναν το ψηστικό. Μεταξύ αυτών, και ο παραδοσιακός παραμυθιώτικος νταβάς. Κρέας με ρύζι στο φούρνο. Και, επειδή ο νταβάς με το κρέας και με το ρύζι πολλές φορές γινόταν πριν από το μεσημέρι, η νοικοκυρά που ήθελε ζεστό το φαγητό, παρακαλούσε το φούρναρη να βάλει τον νταβά να ζεσταθεί.
«Βάλ’ τον λίγο μέσα, κυρ Χριστόφορε. Και πρόσεχε, μην τον βάλεις πολύ βαθιά!»
«Έννοια σου, κυρά Φώτω, και ξέρω εγώ που θα τον βάλω!»
Εκεί, στον άλλο φούρνο, η κυρά Λένια είχε αγκούσα για την πίτα.
«Βάλ’ τη λίγο, κυρ Λάμπρο, μέσα και άσ’ την να στραγγίσει καλά!»
Η Παραμυθιά, με τη μεγάλη περιοχή, ήταν και το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Θεσπρωτίας. Γι’ αυτό είχε πολλούς διερχόμενους εμπόρους και πραματευτάδες, που άλλοι διέμεναν στα χάνια και άλλοι σε σπίτια ως φιλοξενούμενοι του συμπεθέρου, του κουμπάρου, του φίλου ή του συγγενή. Πολύς κόσμος επίσης ερχόταν κι από τα χωριά, με τα ζώα τους φορτωμένα με προϊόντα. Γεμάτα τα χάνια από κόσμο, γεμάτα και τα μαγειρεία του Νικόλα Μάνου και του Γάκη Μαρέτα από ξένους και ντόπιους, που έτρωγαν τα καλομαγειρεμένα με τις ντόπιες συνταγές φαγητά. Τον παραμυθιώτικο πατσά, τη φασουλάδα, τις γεμιστές μελιτζάνες, τον νταβά, το παστίτσιο, τις γεμιστές ντοματοπιπεριές και το υπέροχο παχύ γιαούρτι με το πρόβειο γάλα στην πήλινη πότσια.
Ο Νικόλα Μάνος και ο Γάκη Μαρέτας εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους μουσουλμάνους της περιοχής, και συγκαταλέγονται μεταξύ των 49 προκρίτων της Παραμυθιάς, των εκτελεσθέντων εκεί στη λακκιά, από τη θέση Πουρνάρι έως τον Αϊ-Γιώργη, το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου του 1943.
Παραπέρα από τους μανάβηδες ήταν το χασαπαριό και πιο κάτω ο μαχαλάς, τα Γύφτικα, με σιδεράδικα, όπου οι σιδεράδες δούλευαν στο καμίνι και στο αμόνι το σίδερο, κι έφτιαχναν γεωργικά κυρίως εργαλεία, που τα καλαφάτιζαν και τα τσελίκωναν (τσελίκι = ατσάλι). Κασμάδες, δικέλια, φτυάρια, τσαπιά, κεφτεντένια, δρεπάνια, γυνιά, τσεκούρια, σκεπάρια κ.λπ. Δούλευαν όλο το χρόνο και γέμιζαν τα μαγαζιά τους για το μεγάλο παζάρι. Για το Λάμποβο.
Και στις μέρες του παζαριού, στο Λάμποβο, όταν από όλη την Ήπειρο κι από άλλους τόπους έρχονταν οι αγρότες να προμηθευτούν τα γεωργικά τους εργαλεία, ο Νάκο Κωσταγιάννης έβαζε διπλή τιμή στα σιδερικά του από ό,τι τα πουλούσαν οι άλλοι. Εφάρμοζε ένα εμπορικό τέχνασμα. Άφηνε να πουλήσουν πρώτα οι άλλοι, να μείνει μόνος του, και να πουλήσει ύστερα χωρίς ανταγωνισμό. Κι από την Πέμπτη του Λαμπόβου, που το πανηγύρι κορυφωνόταν, τότε που οι άλλοι είχαν πια ξεπουλήσει και η ζήτηση ήταν μεγάλη, αυτός, έως το Σάββατο, που τελείωνε το παζάρι, πουλούσε μονοπωλιακά τα σιδερικά του, σε τιμές πολύ καλύτερες από ό,τι τα είχαν πουλήσει πριν οι άλλοι.
Οι χασάπηδες, που έσφαζαν στο χασαπαριό τα ζώα –αρνιά, κατσίκια, βετούλια, προβατίνες κ.α.-, πουλούσαν τα σφαχτά τους κρεμασμένα κάτω από το προπέτασμα των τσίγκων, των καφενέδων. Κι ο Νούχης διαλαλούσε: «Πάρτε μονούχι από τον Νούχη». Ο Γιώτας, χτυπώντας με την αλογίσια ουρά τις μύγες στο κρεμασμένο κρέας, φώναζε! «Έχω μπούτι καλό! Τρώει η μάνα και του παιδιού δεν δίνει!» Ανάλογα διαλαλούσαν τα κρέατά τους και οι άλλοι χασάπηδες. Άγνωστα τότε τα ψυγεία. Ό,τι σφαζόταν έπρεπε να πουληθεί. Το απόγευμα έβγαινε από το φούρνο και ο ψημένος στο ταψί πατσιάς. Τρέχοντας ο Γιώτας, με τον ζεστό πατσιά στο ταψί, φώναζε! «Μόλις βγήκεεεε. Οοο πατσιάαας! Πάρτε, κόσμε. Πατσιάς και δύναμη». Κι ο Τύρος έλεγε! «Μ’ έκαψεεεε! Όλο σπλήνα και καρδιά. Φάρμακο για τη γρίπη».
Στο ζαχαροπλαστείο του ο Σπ. Γούσιας έφτιαχνε βίτσες, κουλούρια, καραμέλες και ζαχαρωτά. Τα περισσότερα τα πουλούσε πηγαίνοντας με την τάβλα στα χωριά στα πανηγύρια. «Χαλβάς και βίτσα, παιδιά». Πολλές φορές ερχόταν και ο χαλβατζής με τη μέντα από τα Γιάννενα. «Μέντα για το λαιμό, για το στομάχι, για τα δόντια. Έχω και χαλβά γκέγκικο με το σκεπάρι».
Αρκετά και τα κουρεία, τα μπαρμπέρικα, που πουλούσαν και λεβάντες. Μοσχοβόλαγε ο τόπος. Και το ψαλίδι του κουρέα, ζωντανό και σπουδαίο, που κελαηδούσε σαν χελιδόνι. Έξω από το τζαμί και μέχρι το πηγάδι του παζαριού, ήταν οι πάγκοι πάνω στους οποίους οι Μπαξεβαναίοι πουλούσαν ζαρζαβατικά και λαχανικά, που τα καλλιεργούσαν στους μπαξέδες. Το όνομά τους μαρτυράει τα χαρακτηριστικά της δουλειάς τους. Δείχνει την ιδιότητά τους να βάνουν μπαξέδες (μπαξές + βάνω = Μπαξεβάνος). Καλλιεργούσαν τα χωράφια, όσα ήταν από το Χάβζι με τα πολλά νερά και κάτω, έως το αρχαίο βυζαντινό λουτρό, γύρω από το οποίο υπήρχαν πολλές πηγές, και έως τη βρύση του Δεσπότη. Τελευταίοι Μπαξεβαναίοι εμφανίζονται ο Λάμπη Μπαξεβάνος, που ήταν και μπαλωματής, ο Λία Μπαξεβάνος, που ήταν και ψάλτης, και ο Γιώρη Μπαξεβάνος, που συνέχισε να βάνει μπαξέ έως τα γεράματά του.
Άγνωστα εκείνη την εποχή τα λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Τα λαχανικά καλλιεργούνταν και αναπτύσσονταν με φυσικό τρόπο, σε γόνιμο χώμα και με φουσκή χωνεμένη. Νόστιμα και καλά. Χωρίς χημικές παρεμβάσεις και χωρίς βιασμούς στην παραγωγή. Μάζευαν την κοπριά σκουπίζοντας τα χάνια, την έβαζαν σε σωρό να ανάψει και να χωνέψει, και μ’ αυτήν, αφού την ανακάτευαν με το χώμα, πλούτιζαν τη γονιμοποιό δύναμη του κήπου, του μπαξέ.
Κάθε Σάββατο γινόταν και λαϊκό παζάρι. Όλα τα πεζοδρόμια απέξω από τα μαγαζιά γέμιζαν με αγρότισσες, που η καθεμία πουλούσε το είδος της αγροτικής της παραγωγής. Λαχανικά, και φρούτα, και ζαρζαβατικά της εποχής. Πράσα, κρεμμύδια, σκόρδα, μελιτζάνες, καστραβέτσια, γκόρτσα, απίδια, ρόιδα και μήλα. Και σκάμνα από τη σκαμιά τα’ Αγά. Σύκα επίσης από την Γκρίκα και από την Ψάκα, σταφύλια από τη Δράγανη κι από τη Σιούβλαση, κεράσια και κράνα από τους Μπαουσιούς, ξυαλάγγουρα και πεπόνια από το Σεβαστό, το Νεοχώρι και το Μαργαρίτι, καρπούζια από το Προδρόμι και το Φανάρι, και φασόλια από το Σενίκο.
Έφερναν στο παζάρι και πουλούσαν ελιές και λάδια από τη Δραγομή, από την Οσδίνα κι από τη Μαζαρακιά. Κι από τα κοντινά τυροκομεία –τα μπαζιαριά, γκίζα και χλωρό τυρί σε τσαντίλες. Στο παζάρι μπορούσε να βρει κανείς μέλι από σπιτίσιες κυψέλες, τυρί ασκίσιο και γαλοτύρι, όπως επίσης και μπασμάδες από σύκα λιασμένα και ψιλολιανισμένα με το κεφτεντένι.
Μέσα στο παζάρι, σε ορισμένες μεριές, πουλιούνταν χουλιάρα, πιρούνες και κουτάλες, φτιαγμένα όλα στο χέρι, από ξύλο πυξάρι. Αυτοί που τα πουλούσαν λέγονταν χουλιαράδες και έρχονταν κατά περιόδους στο παζάρι του Σαββάτου από το ορεινό χωριό τους, όπου η μόνη τους ασχολία, εκτός από την κτηνοτροφία, ήταν να κατασκευάζουν χουλιάρα και άλλα είδη από ξύλο.
Και επειδή όλοι οι κάτοικοι ασχολούνταν με το είδος αυτό, που την εποχή εκείνη ήταν προσοδοφόρο, το χωριό τους πήρε το όνομα Χουλιαράδες. Τα χουλιάρα και τα άλλα ξύλινα είδη που έφτιαχναν τα διακινούσαν μόνοι τους στα χωριά, με το γαϊδουράκι ή φορτωμένα στην πλάτη τους, και τα πουλούσαν σπίτι σε σπίτι, ή και στα παζάρια. Το χωριό Χουλιαράδες ιδρύθηκε από τους κατοίκους του χειμερινού συνοικισμού Αμπροβίστα, οι οποίοι, πριν το 1800, ανέβηκαν και εγκαταστάθηκαν στο σημερινό αυτό χωριό τους, και εκεί, εκτός από την κτηνοτροφία, ασκούσαν και την τέχνη του χουλιαρά. Λένε ότι το χωριό αρχικά έγινε από τους κατοίκους του χωριού Βασταβέτσι.
Από τα Σουλιωτοχώρια έφερναν και πουλούσαν ψειρόχτενα, με τα οποία χτένιζαν τα μαλλιά από τις κόντες και τις ψείρες. Τα έφτιαχναν από ειδικό σκληρό ξύλο κρανιάς. Τα πριόνιζαν με ένα πολύ λεπτό έλασμα, που το έβαζαν από δεσμίδες φυσιγγιών και το έκαναν πριόνι. Οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού Τσαγκάρι Σουλίου, εκτός από την κτηνοτροφία και τη γεωργία, ασχολούνταν και με την κατασκευή βαρελιών, από σκληρά ξύλα κρανιάς, πυξαριάς, βελανιδιάς και οξιάς, που αφθονούσαν στην περιοχή. Έφτιαχναν επίσης κομπλίτσες, καρδάρια, ταλάρια, βλάντες ή ντομπόλες, μπούκλες ή φλάσκες, βουτσέλες, κουτάλια, κλίτσες και μπαστούνια. Έφτιαχναν ακόμα πινάκια και κλειδούς, από ρίζες σκληρών ξύλων.
Από την Ντουσκάρα και από τα Σκάπετα έφερναν ρίγανη και τσάι. Από το Πετούσι κι από το Σαλονίκι οι γυναίκες, φορτωμένες με ξύλα στην πλάτη, έρχονταν πρωί-πρωί κάθε μέρα, εκεί στο γεφυράκι, και πουλούσαν με το ζαλίκι τσάκνα για προσάναμμα και καυσόξυλα, από ζελενιές, από πουρνάρι ή από κουμαριές. Ο Κίτσιο Γιάννης από το Σαλονίκι είχε τρία ή τέσσερα άλογα. Έφερνε φορτώματα από ξύλα, που τα πουλούσε με το φόρτωμα ή με την οκά που ήταν 312,5 δράμια.
Το παζάρι του Σαββάτου είναι αξεχώριστα δεμένο με τις δουλειές των ανθρώπων της περιοχής, με τις εργασιακές τους προοπτικές και με τις αναπτυξιακές τους προσπάθειες. Είναι πολύ παλιά συνήθεια και τακτική, που μετουσιώθηκε σε θεσμό, και με το χρόνο έγινε βασικό στοιχείο στήριξης και ανάπτυξης της παραγωγικής δύναμης του τόπου. Εδώ κανόνιζε ο καθένας να κάνει τις συναντήσεις του, να λύσει τις διαφορές του, να πουλήσει, να αγοράσει, να κάνει και την τράμπα του. Εδώ θα κάνει το αντάμωμα και την προξενιά του. Εδώ θα δει ο γαμπρός τη νύφη, και η νύφη το γαμπρό. Εδώ θα κλείσει το προξενιό και θα ανταμώσει το συμπεθεριό. Το Σάββατο θα έρθουν οι συμπέθεροι να πάρουν τα δώρα τους και τα χρυσαφικά τους για τη νύφη και για το γαμπρό, από το χρυσοχοείο του Σωτήρη Βούλγαρη.
Κι όταν αργότερα ο Σωτήρης Βούλγαρης θα μεταφερθεί στην Κέρκυρα και στη Ρώμη, η ίδια η δουλειά του Σαββάτου, με τους συμπέθερους και τα γαμήλια δώρα, θα συνεχιστεί με τους νέους τεχνίτες στη χρυσοχοϊκή τέχνη, τον Ανδρέα Μαρέτη (Ανδρέα Γούσια), και τον Χρήστο Φίλη (Κώτσια), που θα έρθουν (το 1897 περίπου) από τους Καλαρρύτες στην Παραμυθιά και θα ανοίξουν χρυσοχοεία, τα οποία διατηρούνται ακόμα έως σήμερα από τους κληρονόμους τους.
Για τον επαγγελματία, το Σάββατο κρατάει τη βδομάδα. Τότε θα ξοφληθούν και τα βερεσέδια. Ήταν σχεδόν κανόνας η κάθε αγοραπωλησία της βδομάδας να εξοφληθεί το Σάββατο. «Γράψ’ το και θα σε πληρώσω το Σάββατο!» Η συνήθεια των βδομαδιάτικων αγορών ήταν ισχυρή. Είναι ένα φαινόμενο που συνεχίζεται. Αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός για τους ανθρώπους της περιοχής, σε εβδομαδιαία βάση. Σαν έρθεις και βρεθείς μέσα στην αγορά του Σαββάτου, σαν ανακατευτείς με τον κόσμο και σαν μπεις στο πνεύμα όλης αυτής της εμπορικής και διαπραγματευτικής διαδικασίας, σχηματίζεις την εντύπωση πως ο κόσμος όλος είναι ένα παζάρι.

http://www.paramythia-online.gr/paramythia/afieromata/3306--3-.html…συνέχεια »