Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας

Την Τρίτη 5 Μαρτίου και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση αποφάσεων 3ου Πρακτικού της Συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) για την υλοποίηση του υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΠ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, και ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
(εισήγηση: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Η.).

2. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης, (Ινστιτούτο Γεωλογικών & μεταλλευτικών Ερευνών & Μελετών, ΙΓΜΕ) για το έργο: «Εκπόνηση τεχνικογεωλογικών μελετών πληγέντων οικισμών από κατολισθήσεις περιόδου 2010 σε περιοχές του Ν. Ιωαννίνων » προϋπολογισμού 40.590,00 € ( με ΦΠΑ) ως προς τα άρθρα 3 και 4 αυτής. ( εισήγηση: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Η.).

3. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της με αριθ. πρωτ. 10641/556/12-12-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας που αφορά στην τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ Α.Π. οικ. 67850/24-02-1997 για το έργο : Εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και καθαρισμού του Δήμου Φιλιππιάδας που βρίσκεται στη θέση «Βασιλάδι» του Νομού Πρεβέζης, ως προς την εξυπηρέτηση επιπλέον οικισμών (Χαλκιάδες, Καλαμιά και Ρόκκα της Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Άρτας), την επέκταση της υφιστάμενης ΕΕΛ (με κατασκευή ανεξάρτητης μονάδας επεξεργασίας για τους ανωτέρω οικισμούς),λόγω προσθήκης μονάδας ηλιακής ξήρανσης της παραγόμενης ιλύος . Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ο Δήμος Ζηρού. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 0.99 MW στη θέση «Βάλτος», Δ.Δ. Βίγλας, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: « Αποστολίδης Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

5. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μονάδα επεξεργασίας αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου στη θέση λατομείο Εγνατίας, Δήμου Δωδώνης, Ν. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου- Δ/νση Τεχνικών έργων . (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

6. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)που αφορά στη δημιουργία μονάδας παραγωγής βιομάζας μικροφυκών του είδους Chlorella sp., ως εναλλακτικό καύσιμο στη θέση «Τσουμπάρια» περιοχή Παχυκαλάμου, Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας , της Περιφέρειας Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Παραγωγής Άλγης Άρτας» . (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

7. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη θέση «Σπαδρέ» της Τ.Κ. Μαζαρακιάς του Δ. Ηγουμενίτσας καθώς και τη βελτίωση της οδού πρόσβασης ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Σύνδεσμος Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

8. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία μικρού Υδροηλεκτρικού (ΜΥΗΕ ΚΑΛΑΜΑΣ), εγκατεστημένης ισχύος 5,8 MW , επί του ποταμού Καλαμά, στα διοικητικά όρια των Δήμων Σουλίου και Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία : ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ -ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» . (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).


…συνέχεια »

Διεθνή ΜΜΕ: «Εξαιρετικά σπάνια απόφαση» η καταδίκη Παπαγεωργόπουλου

Πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα, χαρακτηρίζουν την δικαστική απόφαση εις βάρος του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου διεθνή μέσα ενημέρωσης, σχολιάζοντας ότι σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής κατά την οποία η «τάξη των πολιτικών» ήταν άθικτη.
Το βρετανικό δίκτυο BBC επισημαίνει ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη ποινή που έχει αποδοθεί ποτέ σε Έλληνα πολιτικό για υπόθεση διαφθοράς, ενώ τονίζει την πρόθεση του πρώην δημάρχου να ασκήσει έφεση.
Ο ανταποκριτής του BBC στην Αθήνα Μαρκ Λόουεν υπογραμμίζει επίσης ότι η ελληνική πολιτική τάξη καιρό τώρα θεωρούνταν ως «άθικτη», παρόλο που μαστιζόταν από σκάνδαλα και υποθέσεις πελατειακών σχέσεων, υπενθυμίζοντας ότι το 2012 η οργάνωση «Διεθνής Διαφάνεια» είχε αποδώσει στην Ελλάδα τον τίτλο της πιο διεφθαρμένης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το δημοσίευμα καταλήγει ως εξής: «Μια κουλτούρα λογοδοσίας έχει αρχίσει να αναδύεται και καθώς οι Έλληνες μάχονται εναντίον της λιτότητας, η κραυγή για απόδοση ευθυνών στους πολιτικούς συνεχώς αυξάνει».
Η εφημερίδα New York Times χαρακτηρίζει την απόφαση «σπάνια, σε μια περίπτωση πολιτικής διαφθοράς η οποία έχει συνέβαλε στη δυσλειτουργία και την οικονομική παρακμή της χώρας. Ο κ. Παπαγεωργόπουλος είναι επιφανές μέλος του συντηρητικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ηγείται τις εύθραυστης κυβερνητικής συμμαχίας».

Η εφημερίδα προσθέτει ότι η δικαστική απόφαση προκάλεσε τη «φρενήρη ανταπόκριση των μέσων ενημέρωσης και των blogs, πολλά από τα οποία χαιρέτησαν τις ασυνήθιστα αυστηρές ποινές, καθώς λίγοι πολιτικοί στην Ελλάδα έχουν αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις για δωροδοκία και άλλα οικονομικά εγκλήματα ενώ οι καταδίκες είναι σπάνιες.
Ο πρωθυπουργός του κυβερνητικού συνασπισμού Αντώνης Σαμαράς έχει δεσμευτεί να πατάξει τη βαθιά ριζωμένη διαφθορά μεταξύ των πολιτικών και επιχειρηματικών ελίτ που έχει εξοργίσει τους παραπαίοντες πολίτες τα τελευταία τρία χρόνια της λιτότητας».
Τη σπανιότητα, για τα πολιτικά ελληνικά δεδομένα, της καταδίκης τονίζει εξάλλου σε δημοσίευμά της και η Wall Street Journal, η οποία επισημαίνει ότι είναι η πρώτη φορά που επιβάλεται τόσο αυστηρή ποινή σε πολιτικό της χώρας. Υπενθυμίζει ακόμη ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους τόσο «ο πρώην υπουργός Άμυνας, Άκης Τσοχατζόπουλος, όσο και αρκετοί Έλληνες επιχειρηματίες προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέχρι στιγμής όμως καμία επίθεση δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη».
Τέλος, το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι «οι καταγγελίες για διαφθορά κλυδωνίζουν μεν την πολιτική τάξη της χώρας, όμως η μη απονομή δικαιοσύνης μέχρι τώρα ενοχλούσε τους Ευρωπαίους εταίρους της Ελλάδας, οι οποίοι τροφοδοτούν με δισεκατομμύρια ευρώ μια χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας».
…συνέχεια »

«Ηπειρωτικός Αμπελώνας και Οινικός Τουρισμός»

Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ημερίδα διοργανώνει το ερχόμενο Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 η Περιφέρεια Ηπείρου, με θέμα «Ηπειρωτικός Αμπελώνας και Οινικός Τουρισμός». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κόνιτσας και οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις δώδεκα το μεσημέρι με χαιρετισμούς από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη, τον Δήμαρχο Κόνιτσας Παναγιώτη Γαργάλα και δημάρχους από την Ιταλία, ενώ θα ακολουθήσουν ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες.
Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 και του έργου με τίτλο «Διασυνοριακό Δίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» (ακρωνύμιο: WINE-NET).

Πρόγραμμα Ημερίδας

11.45-12.00 Προσέλευση - Εγγραφές
12.00-12.30 Χαιρετισμοί
Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
Γεράσιμος Παπαηλίας, Διευθυντής Ήπειρος Α.Ε.
Παναγιώτης Γαργάλας, Δήμαρχος Κόνιτσας
Fernando Leone, Δήμαρχος Guagnanο
Francesco Casione, Δήμαρχος Cellino San Marco
12.30-12.50 Παρουσίαση του Έργου WINE-NET στην Ήπειρο
Ηλίας Μάνης, Διδάκτωρ Αμπελουργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Φιλιππούπολης
Υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου
12.50-13.10 Παρουσίαση του Έργου WINE-NET στην Απουλία
Alessandra Miccoli, Διδάκτωρ Τεχνολογίας Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο του Udine Επιστημονική Σύμβουλος του Δήμου Guagnano & Cellino San Marco
13.10-13.30
Από την Παραγωγή Αμπελοοινικών Προϊόντων στην Παροχή Οινοτουριστικών Εμπειριών: Η Περίπτωση της Ελλάδας
Μαρία Αλεμπάκη, Γεωπόνος MSc, Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επιστημονική Συνεργάτιδα στο Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Καβάλας
13.30-14.00 Διάλειμμα
14.00-14.20 Κρασί και Πολιτισμός
Γεωργία Κιτσάκη, Ιστορικός Αρχαιολόγος MSc (Κοινωνική Λαογραφία), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Στέλεχος της Αναπτυξιακής Ηπείρου ΑΕ
14.20-14.40 Γηγενείς Οινοποιήσιμες Ποικιλίες της Ηπείρου
Ελισάβετ Μπουλούμπαση, Γεωπόνος MSc (Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εργαστηριακή Συνεργάτιδα στο Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Καβάλας
14.20-15.00 Μουσείο Αμπέλου και Οίνου της Ηπείρου
Κυριακή Ουδατζή, Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc (Συντήρησης και Αποκατάστασης Μνημείων), Διδάκτωρ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης
15.00 Συζήτηση - Κλείσιμο εκδήλωσης…συνέχεια »

Ο Αντ. Μπέζας στη σύνοδο των Προέδρων των Οικονομικών Επιτροπών στο Δουβλίνο

Στις εργασίες της συνόδου των Προέδρων των Οικονομικών Επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο στις 24 και 25 Φεβρουαρίου, συμμετείχε ο Βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Αντώνης Μπέζας με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.
Στις συνεδριάσεις της συνόδου έλαβαν μέρος, ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων κ. Όλι Ρέν, ο Επίτροπος Οικονομικού Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού κ. Ζανούς Λεβαντόφσκι, ο Υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας κ. Μάϊκλ Νούμαν, ο Υπουργός Δημοσίων Δαπανών και Μεταρρυθμίσεων της Ιρλανδίας κ. Μπρένταν Χόουλι, Πρόεδροι Επιτροπών Εθνικών Κοινοβουλίων, Ευρωβουλευτές και καθηγητές Οικονομικών Πανεπιστημίων.

Στην παρέμβασή του κατά τη συζήτηση για τη μελλοντική εξέλιξη της ΟΝΕ, ο κ. Μπέζας μεταξύ άλλων, τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα η Ε. Ε. έχει προχωρήσει σε σημαντικά βήματα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες της αρχικής της αρχιτεκτονικής, όπως αυτές φάνηκαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στην οικονομική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην κατεύθυνση αυτή, σημαντικό γεγονός αποτελεί η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας θα υπάρχει μηχανισμός για την εποπτεία και μηχανισμός για την εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών. Το ζητούμενο πλέον είναι, οι μηχανισμοί αυτοί να λειτουργήσουν πλήρως, να καλύπτουν όλες τις τράπεζες της Ευρωζώνης, να ανακεφαλαιοποιούν απ’ ευθείας τις προβληματικές τράπεζες χωρίς την επιβάρυνση του δημόσιου χρέους των κρατών και να συμπληρωθούν με έναν παράλληλο μηχανισμό εγγύησης των καταθέσεων, που θα σταματήσει τη μεταφορά καταθέσεων μεταξύ διαφορετικών χωρών και θα προστατεύει όλους τους καταθέτες στην Ε. Ε.
Στην παρέμβασή του κατά τη συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΕΣΠΑ), ο κ. Μπέζας υποστήριξε ότι η πρόσφατη συμφωνία, αν και ευπρόσδεκτη, δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες της Ε.Ε. στη σημερινή οικονομική συγκυρία που υπάρχει ύφεση και ανεργία. Με δεδομένο ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός αποτελεί το πιο ισχυρό μέσο χρηματοδότησης επενδύσεων στην Ευρώπη, οι μειώσεις που επιχειρούνται θα επηρεάσουν αρνητικά τη ζωή των πολιτών μας.

Παρά τις δυσχέρειες και τις αρχικά απαισιόδοξες εκτιμήσεις, οι πόροι που διασφάλισε η Ελλάδα κρίνονται ως ικανοποιητικοί. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα κονδύλια για την Πολιτική Συνοχής και την αγροτική ανάπτυξη καθώς και η χρηματοδότηση προγραμμάτων για τον τομέα της μετανάστευσης, αφού η Ελλάδα επωμίζεται το μεγαλύτερο βάρος, ως χώρα εισόδου, χιλιάδων μεταναστών ετησίως. Επίσης, πολύ θετική είναι η λεγόμενη «ρήτρα αναθεώρησης» σύμφωνα με την οποία, μετά το 2016, θα προκύψουν πρόσθετοι πόροι για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της ανεργίας σε χώρες, όπως η Ελλάδα, στις οποίες το μέγεθος της ύφεσης δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως με βάση τα διαθέσιμα -όταν έγινε η κατανομή των πόρων- στατιστικά στοιχεία.…συνέχεια »

Πήραν το μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη οι απανταχού δήμαρχοι;

Η καταδίκη σε ισόβια του τέως δήμαρχου Θεσσαλονίκης Β. Παπαγεωργόπουλου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Είναι ο πρώτος πολιτικός που καταδικάζεται για κατάχρηση, το ποσό ήταν μεγάλο και η ποινή αυστηρότατη.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι στην απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων συνέβαλε το κλίμα που έχει διαμορφωθεί εναντίον των πολιτικών και της πολιτικής τάξης, η διάθεση να παραδειγματισθούν οι πολιτικοί και η ικανοποίηση της κοινής γνώμης που διψάει για “αίμα” και όλα αυτά μαζί οδηγούν στην πρόβλεψη ότι εξίσου αυστηρές θα είναι και οι ποινές σε ανάλογες υποθέσεις που θα ακολουθήσουν.
Από την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί χάριν της πολιτικής ερμηνείας, ότι το δικαστήριο απέδωσε δικαιοσύνη, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπήρχαν και τα οποία ήταν εξαιρετικά επιβαρυντικά.


Εκείνο που μπορεί να κατατεθεί συμπληρωματικά είναι ότι κάποια εποχή, πριν από 6-7 χρόνια δηλαδή, ο Σαξώνης, ο ταμίας που καταδικάστηκε μαζί με τον Παπαγεωργόπουλο για την υπεξαίρεση, μεσουρανούσε στη Θεσσαλονίη σαν παράγοντας του μπάσκετ. Εμφανιζόταν ως ο τροφοδότης της ομάδας του Πανοράματος που έπαιζε στο πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας, οι παίκτες που είχε ήταν από τους καλύτερους και σχετικά ακριβοπληρωμένοι για το επίπεδο στο οποίο έπαιζαν και η φήμη που κυκλοφορούσε ήταν ότι ο μεγαλοπαράγοντας Σαξώνης ήταν της νύχτα και από εκεί προέρχονταν τα λεφτά.
Οπως αποδείχθηκε, τα λεφτά δεν προέρχονταν από τη νύχτα, αλλά από το Δήμο Θεσσαλονίκης και προκύπτει βέβαια ένα άλλο έρώτημα. Πως σε μία σχετικά μικρή κοινωνία κανείς, ούτε οι προϊστάμενοί του, δεν αναρωτήθηκε πως ένας υπάλληλος του δήμου εμφανιζόταν να σκορπά λεφτά στο μπάσκετ;

Τέλος πάντων, η ποινή που επιβλήθηκε στον Παπαγεωργόπουλο έχει και μία ακόμη διάσταση, εξαιρετικά διδακτική για τους απανταχού δημάρχους της χώρας. Είναι διαπιστωμένο ότι ο τομέας της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ο πιο διεφθαρμένος, σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Επιθεωρητή Δημόσιας. Είναι επίσης διαπιστωμένο ότι πολλοί δήμαρχοι και σε πολύ μεγάλο βαθμό διοικούσαν τους δήμους με αδιαφάνεια, με απίστευτη σπατάλη, με κολλητούς και κολλητές, με τοπικές μαφίες.
Και όλα σκεπάζονταν από τις τοπικές κοινωνίες που συμμετείχαν σε διάφορα φαγοπότια. Άλλωστε μέλη των τοπικών κοινωνιών ήταν και οι διεφθαρμένοι υπάλληλοι.

Κανονικά λοιπόν, η καταδίκη του Παπαγεωργόπουλου θα πρέπει να τους κάνει όλους αυτούς να μην κοιμούνται τη νύχτα και να είναι πιο προσεχτικοί για να μην του κάνουν παρέα κάποια στιγμή πίσω από της φυλακής τα σίδερα. Είναι όμως δυνατόν να αλλάξουν μυαλό; Αμφίβολο.

Άγγελος Στάγκος


…συνέχεια »

Πρώτη η Ελλάδα σε πιστοποιήσεις «Ecoport»

«Πράσινο» θέλει να γίνει και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Η πρώτη σε πιστοποιήσεις «Ecoport» λιμενική βιομηχανία της Ευρώπης καθίσταται η Ελλάδα, μετά την πιστοποίηση τριών ακόμη λιμανιών σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, ως «πράσινα λιμάνια».

Πρόκειται για τα λιμάνια Βόλου, Κέρκυρας και Καβάλας για τα οποία η ESPO (Ένωση Λιμένων Ευρώπης) απένειμε στις διοικήσεις των λιμανιών τα σχετικά πιστοποιητικά.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) Γιώργος Ανωμερίτης, αφού συνεχάρη τις διοικήσεις των αναγνωρισθέντων ως «πράσινων λιμανιών», δήλωσε ότι «βασική αξία της ευρωπαϊκής λιμενικής βιομηχανίας είναι μαζί με την ανταγωνιστικότητα και τη διαφάνεια, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, το οποίο υφίσταται πλείστες επιπτώσεις από τη χερσαία και μεταφορική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Όπως έγινε και με τον ΟΛΠ Α.Ε. για το λιμάνι του Πειραιά, που άνοιξε το δρόμο της πιστοποίησης, έτσι ως στόχος πλέον της ΕΛΙΜΕ είναι η ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή των βασικών ελληνικών λιμανιών στα περιβαλλοντικά προγράμματα της ESPO».
Από το 2011 έχει πιστοποιηθεί ως «πράσινο» φιλοπεριβαλλοντικό λιμάνι o Πειραιάς και το 2012 το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Υποψηφιότητα για επόμενη πιστοποίηση έχει υποβάλει και ο Ο.Λ.Ηγουμενίτσας, ο οποίος αναμένεται επίσης να πιστοποιηθεί.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι πρώτο στόχο υλοποίησης του έργου «Ecoport» αποτελεί η μείωση των περιβαλλοντικών οχλήσεων που συνοδεύουν τη λειτουργία των λιμένων με τις συνεχώς εντεινόμενες δραστηριότητές τους και η ευαισθητοποίηση των σχετιζόμενων φορέων για συμμόρφωση με τους κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

…συνέχεια »

Σύγχρονοι «Λουδίτες» από τη Χαλκιδική ως τη Θεσπρωτία

Του Γρηγόρη Τζιοβάρα

Πριν ακριβώς από δύο αιώνες στη Βρετανία, η οποία απογειωνόταν οικονομικά ως συνέπεια της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης που ξεκίνησε στο έδαφός της, κορυφωνόταν η δράση του πρωτότυπου κινήματος του Λουδιτών. Οι Λουδίτες ήταν μια οργάνωση που αντιτασσόταν στην επέλαση της μηχανής και οι μυημένοι σε αυτήν εισέβαλαν στις κλωστοϋφαντουργίες, καταστρέφοντας τους αργαλειούς και τις πλεκτικές μηχανές.

«Δεν θα καταθέσουμε ποτέ τα όπλα μέχρις ότου η Βουλή των Κοινοτήτων να υιοθετήσει νόμο για να απομακρυνθούν όλες οι μηχανές οι οποίες είναι επιζήμιες για τις λαϊκές τάξεις», έγραφαν στις απειλητικές προκηρύξεις τους οι κινηματίες, που εμπνέονταν από τον μυθικό «στρατηγό Νεντ Λουντ», που –αν και αμφισβητείται ιστορικά η ύπαρξή του, υποτίθεται ότι- ηγούνταν του «Στρατού των Εκδικητών» κατά των εργοστασίων.
«Χρειάζεται χρόνος και πείρα, για να μάθει ο εργάτης να διακρίνει τις μηχανές από την κεφαλαιοκρατική τους χρησιμοποίηση και έτσι να στρέφει τις επιθέσεις του όχι ενάντια στα ίδια τα υλικά μέσα παραγωγής, αλλά ενάντια στην κοινωνική μορφή της εκμετάλλευσής τους», έγραφε αργότερα ο μεγάλος διανοητής Καρλ Μαρξ για το πολιτικά αφελές εκείνο κίνημα.

Θυμήθηκα την ενδιαφέρουσα αυτή ιστορία, που έλαβε χώρα σε μια εποχή που αναπτυσσόταν ο παγκόσμιος καπιταλισμός και η Ελλάδα ήταν ακόμη στην ολότητά της μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, παρακολουθώντας τα όσα τεκταίνονται στα μεταλλεία χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής, με την πρόσφατη εμπρηστική επίθεση κατά των εγκαταστάσεων της επιχείρησης που έχει αναλάβει την εξόρυξη του χρυσού, αλλά και τη συγκέντρωση που έγινε το Σαββατοκύριακο από κατοίκους -και «αλληλέγγυους» (!)- κατά της επένδυσης.

Από όσα διάβασα δεξιά και αριστερά δεν μπόρεσα να καταλάβω ποιος ακριβώς είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο κινητοποιούνται οι αντιδρώντες, οι οποίοι, όπως είδα σε βίντεο που προφανώς μοίρασαν οι ίδιοι στο διαδίκτυο, στην τελευταία ευάριθμη συγκέντρωση που οργάνωσαν κοντά στα μεταλλεία, τραγουδούσαν –μάλλον για να πάρουν… κουράγιο- το άσμα «είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρείς…».

Θεωρούν, πραγματικά, ότι πρόκειται για μια οικονομικά ασύμφορη για το ελληνικό δημόσιο παραχώρηση ή πιστεύουν ακράδαντα ότι οι μέθοδοι εξόρυξης θα αποβούν καταστροφικές για το περιβάλλον της περιοχής; Αν ισχύει το πρώτο και έχουν υπόψη τους κάποιον επενδυτή που θα πρόσφερε περισσότερα, να τον υποδείξουν και να συνταχθούμε όλοι μαζί τους, απαιτώντας επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, όμως, θα αρθεί το περιβαλλοντικό ζήτημα και η ανάγκη για ήπια εναλλακτική ανάπτυξη της περιοχής που θέτουν;

Κρίνοντας, ωστόσο, από το γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα των κατοίκων της περιοχής –που προφανώς είναι περισσότεροι από τις περίπου χίλιες οικογένειες που μέλη τους βρήκαν δουλειά στα μεταλλεία- δεν συμμερίζεται τις ενστάσεις τους, μου δημιουργείται η αίσθηση πως οι διαμαρτυρίες δεν εδράζονται παρά σε έναν σύγχρονο «λουδιτισμό», που όσοι τον ασπάζονται, μπορεί να αποδειχθούν πολύ πιο επικίνδυνοι από τους καταστροφείς των πλεκτικών μηχανών στη Βρετανία των αρχών του 19ου αιώνα.

Το φαινόμενο, άλλωστε, είναι ευρέως διαδεδομένο στη χώρα μας και δυστυχώς πλειστάκις αποδεικνύεται «αποτελεσματικό». Πέρασε, για παράδειγμα, απαρατήρητο ότι στην τριεθνή συμφωνία που υπεγράφη τις προηγούμενες μέρες για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Τουρκία στην Ιταλία, ο αγωγός TAP (Transadriatic Pipeline) προβλέπεται να διασχίσει σχεδόν ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά, πριν φτάσει στα σύνορα της Ηπείρου, κάνει παράκαμψη για να καταλήξει στην Αλβανία.

Η χάραξη αυτή αποτελεί τροποποίηση του αρχικού σχεδίου που ήθελε η μεταφόρτωση του αερίου να γίνεται από τα παράλια της Θεσπρωτίας, κοντά στα οποία προβλεπόταν να δημιουργηθεί σταθμός συμπίεσης του αερίου. Η αλλαγή της διαδρομής του αγωγού είναι «επίτευγμα» της δράσης μιας μικρής ομάδας τοπικών «Λουδιτών», οι οποίοι απειλούσαν τους μηχανικούς της ΔΕΠΑ και κινήθηκαν να βυθίσουν τα πλοιάρια που έκαναν έρευνες στη θαλάσσια περιοχή για να βρεθεί η βέλτιστη λύση που θα εκμηδένιζε τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον της περιοχής.

Οι θέσεις εργασίας που είναι βέβαιο ότι θα δημιουργούνταν επ΄ ωφελεία του τοπικού πληθυσμού, που αντιμετωπίζει από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, όπως και τα πολύ πιθανά αντισταθμιστικά ωφελήματα, μεταξύ των οποίων θα ήταν ίσως και η δημιουργία σταθμού διανομής φυσικού αερίου στην απομονωμένη Ήπειρο, έγιναν «δώρο» στη γείτονα χώρα, την οποία ασμένως επέλεξαν οι επενδυτές, αφού και καλοδεχούμενοι είναι και μικρότερες αμοιβές θα δώσουν.

Με αυτά και πολλά άλλα, η ελληνική οικονομία, και μαζί της η δεινοπαθούσα από την ύφεση ελληνική κοινωνία, παραμένουν στην καθήλωση και επιβιώνουν χάρις τις δόσεις που εξασφαλίζουμε από τους όλο και πιο απαιτητικούς εταίρους και δανειστές, την ίδια ώρα που κάποιοι «τσαρλατάνοι», που και οι ίδιοι ζουν από τα δανεικά, υπόσχονται… θαύματα, όπως η (αυτόματη και ανέξοδη) «διαγραφή του επονείδιστου χρέους».
(Δημοσιεύτηκε στο www.protothema.gr στις 26.2.2013)

…συνέχεια »

Σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας για τη δημοπράτηση τριών έργων του ΕΣΠΑ

Τρία έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, προωθούνται προς δημοπράτηση, καθώς με έγγραφο του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τις περαιτέρω διαδικασίες.
Τα έργα είναι τα εξής:
 Βελτίωση και κατασκευή της οδού που συνδέει την Τοπική Κοινότητα Ράχης με την Επαρχιακή οδό Άρτας- Σαλαώρας, συνολικού προϋπολογισμού «1.170.000,00 €»
 Ανάπλαση πάρκου παλαιού Δημαρχείου Ιωαννίνων και Ανακατασκευή Παιδικής χαράς, προϋπολογισμού 780.000 ευρώ.
 Ζαγόρι, φύση και πολιτισμός, ψηφιακός οδηγός, συνολικού προϋπολογισμού 28,350.82 ευρώ.

Πρόγραμμα ενίσχυσης της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία

Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, διαβιβάστηκε σήμερα προς τους Δήμους, η Κοινή Υπουργική Απόφαση, που καθορίζει το πλαίσιο υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος στήριξης της κατανάλωσης γάλακτος σε σχολεία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν προβλέπει δωρεάν διανομή, όπως το αντίστοιχο πρόγραμμα για τα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά ενίσχυση επί της τιμής διάθεσης του γάλακτος. Επισημαίνεται ότι το ποσό ενίσχυσης θα μπορεί να συμπληρωθεί και από άλλους πόρους που μπορεί να διαθέσουν ορισμένοι φορείς, Δήμοι κ.α. Το επιδοτούμενο προϊόν είναι το παστεριωμένο γάλα, ενώ το ποσό ενίσχυσης είναι περίπου 0,18 λεπτά ανά λίτρο.

…συνέχεια »

Το έπος του Βάγκνερ σε υψηλή ανάλυση

Σε πιο επικά μονοπάτια βαδίζει αυτό το Σάββατο η σειρά ζωντανών αναμεταδόσεων όπερας από τη Μητροπολιτική της Νέας Υόρκης, σε εκπομπή και οθόνη υψηλής ευκρίνειας, στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Σειρά στις 2 Μαρτίου παίρνει ο «Πάρσιφαλ» του Ριχάρδου Βάγκνερ, στις 7 το απόγευμα (βλ. παρακάτω για πληροφορίες εισιτηρίων). Ερμηνεύει ο παγκοσμίου φήμης τενόροςΓιόνας Κάουφμαν, στον ομώνυμο ρόλο, σε μια νέα παραγωγή της μυστικιστικής όπερας του Βάγκνερ, που πραγματεύεται τον πειρασμό και τη σωτηρία.

Μαζί του στη σκηνή, η Καταρίνα Νταλάιμαν στον ρόλο της Κούντρι, της μυστηριώδους γυναίκας που δελεάζει τον Πάρσιφαλ. Ο Πέτερ Ματέι στο ντεμπούτο του στον ρόλο του Άμφορτας, του Βασιλιά των Ιπποτών του Αγίου Δισκοπότηρου, ο Ρενέ Πάπε στο ρόλο του σοφού, γέρου ιππότη Γκούρνεμαντζ και ο Εβγκένι Νικίτιν στον ρόλο του μάγου Κλίνκσορ. Διευθυντής ορχήστρας είναι ο Ντανιέλε Γκάτι. Την παράσταση σκηνοθετεί ο Φρανσουά Ζιράρ στο ντεμπούτο του στη ΜΕΤ. Ο σκηνοθέτης σχετικά με την παράσταση, τόνισε: «Ο Parsifal δεν είναι απλώς μια όπερα, είναι μια αποστολή. Στο τέλος της ζωής του, ο Wagner προσπαθούσε να συμβιβάσει όλες τις όψεις της πνευματικότητάς του. Είναι ένα ιερό κείμενο αφιερωμένο στην ιστορία της μουσικής». Υπενθυμίζεται ότι οι πόρτες της αίθουσας κλείνουν στις 18.55΄. Μετά την έναρξη της παράστασης, η είσοδος στην αίθουσα θα είναι δυνατή μόνο στο διάλειμμα.
Info
«Πάρσιφαλ», όπερα του Βάγκνερ
Συνεδριακό κέντρο «Κάρολος Παπούλιας», Σάββατο 2 Μαρτίου, 19.00. Η γενική είσοδος κοστίζει 20 ευρώ, οι άνεργοι πληρώνουν 15 ευρώ (με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας), όπως και τα παιδιά. Τα ομαδικά εισιτήρια (άνω των 20 ατόμων) κοστίζουν 15 ευρώ και διατίθενται μόνο από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εκατό φοιτητικά επιδοτούμενα εισιτήρια διατίθενται στην τιμή των 5 ευρώ και προπωλούνται μόνο από το βιβλιοπωλείο «Ελευθερουδάκης». Γι’ αυτά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας. Το πανεπιστημιακό λεωφορείο θα αναχωρήσει στις 18.00΄ από την Περιφέρεια Ηπείρου και θα επιστρέψει από την Πανεπιστημιούπολη προς την Περιφέρεια, μετά το τέλος της παράστασης. Η προπώληση γίνεται από το γραφείο Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Μεταβατικό Κτήριο τηλ. 26510 07524
ΔΕ-ΠΑ 8.00 – 14.00), τον «Ελευθερουδάκη» (Σπ. Κατσαδήμα 7 Ιωάννινα Τηλ. 26510 75880). Επίσης, πωλούνται μόνο τη μέρα της παράστασης στο συνεδριακό κέντρο από τις 17.30. Για τους κατόχους μειωμένων εισιτηρίων, είναι απαραίτητη η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας ή της κάρτας ανεργίας, κατά την προσέλευση στην αίθουσα.…συνέχεια »

Ισόβια για τον Παπαγεωργόπουλο -«Ηταν μηχανή υπεξαιρέσεων»

Κανένα ελαφρυντικό δεν αναγνωρίζει το δικαστήριο για τους Βασίλη Παπαγεωργόπουλο και Μιχάλη Λεμούσια, καθώς θεωρεί ότι έκλεβαν ακόμα και πριν από το 1999 που ξεκινάει το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης, από άλλες θέσεις που κατείχαν τότε στο δήμο.
Μετα την ανακοίνωση της απόφασης η σύζυγός του έπεσε στην αγκαλιά του και ξέσπασε σε λυγμούς.
Ο ίδιος μετά την ανακοίνωση της ποινής είπε «Δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση. κάποιοι θα πεθάνουν με τύψεις για αυτήν την απόφαση». Από την πλευρά του ο δικαστής απάντησε: «Δεν θα είμαστε, πάντως, εμείς αυτοί κ.Παπαγεωργόπουλε».

Η πρόταση του Εισαγγγελέα Βασίλειου Χαλντούπη, για τις ποινές των κατηγορουμένων για την υπόθεση της υπεξαίρεσης στο δήμο Θεσσαλονίκης είναι η εξής:
Για τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο προτείνει: Ισόβια για άμεση συνέργεια στην υπεξαίρεση
Για τον Μιχάλη Λεμούσια προτείνει: Ισόβια για υπεξαίρεση, 18 μήνες για πλαστογραφία
Για τον Παναγιώτη Σαξώνη προτείνει: Ισόβια για την υπεξαίρεση, 3 έτη για πλαστογραφία, 8 έτη για νομιμοποίηση εσόδων και 1,7 εκ. ευρώ χρηματική ποινή
Για τους δύο πρώην διευθυντές προτείνεται φυλάκιση 17 και 12 μηνών.
Μηχανή υπεξαιρέσεων
Το δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλου χαρακτηρίζοντας την διοίκηση του «μηχανή υπεξαιρέσεων» μάλιστα ο πρόεδρος της έδρας Γιώργος Αποστολάκης υποστήριξε: «γνώριζε και ενέκρινε τα πάντα αλλά άφηνε τον χειρισμό στον Μιχάλη Λεμούσια».
Παράλληλα το δικαστήριο έκρινε την ενοχή του Παναγιώτη Σαξώνη για την υπεξαίρεση του ποσού των 17.962.000 ευρώ από τα ταμεία του δήμου Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση του Δικαστηρίου προκάλεσε την αντίδαση του Μιχάλη Λεμούσια, ο οποίος είπε, «με όλη τη δύναμη της ψυχής μου δηλώνω ότι είμαι αθώος. Χύνεται αθώο αίμα μέσα σε αυτή την αίθουσα».
Οι δικαστές αποφάσισανκαι την ενοχή και των δύο πρώην διευθυντών της ταμειακής υπηρεσίας, Θωμά Γκόλα και Γεώργιο Γκαϊτατζή πρότεινε το δικαστήριο με την κατηγορία της παροχής διευκολύνσεως στον Σαξώνη για την παράνομη δραστηριότητα της υπεξαίρεσης.
Από την άλλη πλευρά αθώοι κρίθηκαν οι τρεις πρώην αντιδημάρχοι Οικονομικών Μιχάλης Ζορπίδης, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα, Θεόδωρος Αθανάσαρος και Αναστάσιος Γερογιάννης.
Αθώοι κρίθηκαν και όλοι οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών, πλην των δυο πρώην διευθυντών της ταμειακής υπηρεσίας.
Οι κατηγορίες που βαραίνουν τους Παπαγεωργόπουλο, Σαξώνη, Λεμούσια, Γκόλα και Γκαϊτατζή
Ένοχο τον Παναγιώτη Σαξώνη για υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση και πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
Ένοχο τον πρώην γενικό γραμματέα Μιχάλη Λεμούσια για ηθική αυτουργία στην υπεξαίρεση και την πλαστογραφία
Ένοχο τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο για άμεση συνέργεια στην υπεξαίρεση- Αθώος για την πλαστογραφία
Ένοχοι κρίθηκαν και οι δύο πρώην διευθυντές της ταμειακής υπηρεσίας του δήμου Θεσσαλονίκης για παροχή άμεσης συνδρομής στον υπεξαιρετή.
Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου το ύψος της υπεξαίρεσης δεν ξεπερνά τα 18.000.000 ευρώ. «Ο Παναγιώτης Σαξώνης από το 1999 έως και το 2008 ήταν 21.156779 ευρώ οπότε το ποσό της υπεξαίρεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό το ποσό. Υπεξαίρεσε συνολικά 17.962.336 ευρώ. Λάμβανε τα χρήματα αυτά άφθονα και απροβλημάτιστα. Αρκούσε μία εντολή του δημάρχου να κλείσει η στρόφιγγα των μετρητών. Ο διευθυντής γνώριζε πολύ καλά ότι τυα μετρητά προσαυξάνουν τον κίνδυνο της υπεξαίρεσης. Εντύπωση προκαλεί η ιλιγγιώδης αύξηση των μετρητών που έπαιρνε ο Σαξώνης μετά το 1999. Για να έχουμε και μία αίσθηση του ύψους των χρημάτων αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε 6,1 δις δραχμές» σημείωσε ο πρόεδρος, όπως αναφέρει ο «Αγγελιοφόρος».
Ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών -«Αν δεν το δικαιούται αυτός ο άνθρωπος, ποιος το δικαιούται;»
Οι συνήγοροι του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου ζήτησαν από το δικαστήριο να αναγνωρίσει στον πελάτη τους το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου και να ληφθεί υπόψη η συνολική προσωπικότητα του κατηγορούμενου. «Επέδειξε λαμπρή διαδρομία στην πόλη της Θεσσαλονίκης με αφετηρία τα μαθητικά του χρόνια. Κράτησε τη σημαία της πατρίδας του σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες και ήταν βουλευτής επί 17 χρόνια. Αν δεν το δικαιούται αυτός ο άνθρωπος, ποιος το δικαιούται;» ανέφερε η δικηγόρος του Παπαγεωργόπουλου Αλέκα Τσάκου - Μαύρου.
Από την πλευρά του και ο εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων πρότεινε στο δικαστήριο να αναγνωρίσει τόσο στο Βασίλη Παπαγεωργόπουλο όσο και στο Μιχάλη Λεμούσια καθώς και στους δύο πρώην διευθυντές της Ταμειακής Υπηρεσίας το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.
…συνέχεια »

Τον πυροβόλησε, τον τεμάχισε και τον πέταξε στο ποτάμι…

Ασύλληπτης βιαιότητας και πρωτοφανούς σκληρότητας είναι το έγκλημα που αποκαλύφθηκε στην Άρτα, πίσω από εξαφάνιση ενός 48χρονου άνδρα. Οι αστυνομικοί έχουν μείνει άναυδοι με την κυνική ομολογία του δράστη και τις λεπτομέρειες με τις οποίες περιέγραψε τη στυγερή δολοφονία.
Ο 48χρονος λοιπόν, πριν από δεκαπέντε περίπου ημέρες έφυγε από το σπίτι του στη Φιλιππιάδα με προορισμό τους Κεραμάτες της Άρτας. Το σπίτι στο οποίο κατέληξε ήταν γνωστού του.

Εκεί και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες, ο δράστης τον πυροβόλησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του. Στη συνέχεια τον τεμάχισε. Στους αστυνομικούς περιέγραψε κι άλλες λεπτομέρειες που δεν χωράνε σε ανθρώπου νου. Μέλη της διαμελισμένης σορού πέταξε στο βόθρο του σπιτιού του κι άλλα στον Άραχθο, πιστεύοντας ότι έτσι το αποτρόπαιο έγκλημα δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ.

Η μητέρα του 48χρονου κατήγγειλε την εξαφάνισή του χθες και στην αστυνομία της Άρτας σήμανε συναγερμός.
Οι αστυνομικοί γνωρίζοντας θύτη και θύμα, όπως και τις δοσοληψίες που είχαν, δεν άργησαν να οδηγηθούν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.
Αυτή την ώρα οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο να εντοπιστούν μέλη της διαμελισμένης σορού στα σημεία που έχει υποδείξει ο δράστης. Ήδη από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του εντοπίστηκαν ίχνη της άγριας εγκληματικής ενέργειας


…συνέχεια »

Τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου σε μια ιστοσελίδα

Είναι από τις φορές όπου η δύναμη της θέλησης και της αγάπης και το μεράκι για τον τόπο που ζούμε και για όσα κληρονομήσαμε αποτελούν την πιο μεγάλη πηγή δημιουργίας. Με τα εφόδια αυτά ο Αλέξης Αυδής και ο Χρήστος Ντάκος ξεκίνησαν πριν από τέσσερα περίπου χρόνια να καταγράφουν τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου. Την πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά, ένα κομμάτι από την ιστορία μας...
Στην πορεία τους βρήκαν πολλούς αρωγούς. Κι άλλους που διέπονται από την ίδια αγάπη για την Ήπειρο και για όσα κουβαλάει.

Σήμερα έχουν καταγράψει περισσότερα από 250 πέτρινα γεφύρια, γνωστά αλλά κι άγνωστα. Το καθένα με τη δική του ξεχωριστή πορεία στο χρόνο, με τους θρύλους του, με τη μοναδικότητά του. Tα γεφύρια αυτά γίνονται πλέον κτήμα όλων μας καθώς με πολύ εθελοντική δουλειά, πολλών ανθρώπων, παρουσιάζονται σε μία ιστοσελίδα.http://petrinagefiria.com  


Στην ιστοσελίδα παρουσιάζεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό αλλά και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τα γεφύρια, όπως επίσης οι θρύλοι που τα περιβάλλουν. Καθημερινά δε προστίθενται και νέα καταγεγραμμένα γεφύρια από την περιοχή της Ηπείρου όπως επίσης τη Δυτική Μακεδονία, την Αιτωλοακαρνανία και την Πελοπόννησο. Πρόκειται για μία πολύ σπουδαία δουλειά που έγινε από ανθρώπους με διάθεση για προσφορά. Από μια παρέα φίλων όπως αναφέρουν και οι ίδιοι.
«Είμαστε μια παρέα φίλων που ζούμε και εργαζόμαστε στα Γιάννενα. Η ζωή μας στην πόλη, δυστυχώς, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα είναι πολύ πληκτική. Περισσότερο έντονο είναι αυτό όταν είσαι λάτρης της φύσης. Όταν έχεις αναμνήσεις από το χωριό των παιδικών σου χρόνων, όταν αρέσκεσαι να περπατάς στο βουνό, να απολαμβάνεις το βουητό των ποταμιών. Παρόλα αυτά η τάση φυγής, η διάθεση για μικρές αποδράσεις τα Σαββατοκύριακα, μακριά από τη πλήξη της πόλης, εξακολουθούσε να παραμένει τάση με ...σπάνια εφαρμογή.
Αυτό που φαίνεται ότι έλειπε ήταν ένα επιπλέον κίνητρο. Το κίνητρο αυτό το αποκτήσαμε όταν αρχίσαμε να ανακαλύπτουμε έναν μικρό θησαυρό. Έναν θησαυρό που αφθονεί στην Ήπειρο, λόγω της εδαφικής της μορφής και των πολλών αναγκών που αυτή δημιούργησε στους προγόνους μας. Η ανάγκη της επικοινωνίας με τα γύρω χωριά, η ανάγκη για πρόσβαση σε αγρούς και βοσκοτόπια, τους δύσκολους χειμερινούς μήνες.
Ο θησαυρός αυτός που οι προγονοί μας, δημιούργησαν και μας κληροδότησαν απλόχερα είναι τα πέτρινα γεφύρια που έκτισαν. Γεμάτη η Ήπειρος, και η Ελλάδα, από πετρογέφυρα. Άλλα μεγάλα, ξακουστά και ονομαστά όπως το θρυλικό γεφύρι της Άρτας. Άλλα μικρά, ξεχασμένα και παρατημένα στο πέρασμα των χρόνων.....»…συνέχεια »

Πρόσληψη φύλακα στον αρχαιολογικό χώρο της Ελέας

Η σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την πρόσληψη μεταξύ άλλων και ενός φύλακα στον αρχαιολογικό χώρο της Ελέας, ανακοινώθηκε μέσω της προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας στον τομέα του Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου. Η διάρκεια της σύμβασης αφορά ημερήσια εργασία για 7 μήνες και τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα εξής:
A)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους
β) Μέτρια γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Αλεποχώρι Καμάρας, Κέρκυρα Τ.Κ. 49084, απευθύνοντάς την στο ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΩ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ - ΙΟΝΙΟΥ (για Π.Ε. Θεσπρωτίας) υπόψιν κας. Παπαχατζή ή κ. Λαοπόδη.
Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. επικοινωνίας: 2682054111
http://www.paramythia-online.gr/paramythia/recentnews.html


…συνέχεια »

Σε εξέλιξη οι εργασίες συντήρησης των τηλεμετρικών σταθμών στον Αμβρακικό Κόλπο

Σε απάντηση δημοσιευμάτων που αφορούν τη λειτουργία των τηλεμετρικών σταθμών στον Αμβρακικό Κόλπο, από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, ανακοινώνονται τα εξής:
Η Περιφέρεια Ηπείρου στα πλαίσια της λειτουργίας των αυτόματων τηλεμετρικών σταθμών του Αμβρακικού, έχει εντάξει στο τεχνικό της πρόγραμμα τη συντήρηση των παραπάνω σταθμών.

Ειδικότερα στο πρόγραμμα ΚΑΠ 2012 η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, έχουν δεσμεύσει συνολικό ποσό 55.350,00 € για τη συντήρηση των σταθμών.

Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και της ΕΤΑΝΑΜ, υπογράφτηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2012 και λήγει στις 31 Μαΐου 2013, διάστημα στο οποίο θα γίνει η καταγραφή των πιθανών προβλημάτων των σταθμών.

Η έως τώρα προσωρινή λειτουργία μικρής διάρκειας ήταν σε πιλοτική βάση. Η χρηματοδότηση και η πληρωμή του όλου έργου (Κοινοτική και Εθνική) ολοκληρώθηκε εντός του 2012.

Η ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. για τη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου τηλεμετρικών σταθμών, συνεργάζεται με τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, συνδράμοντας με εξειδικευμένο προσωπικό (επιστημονικό, χειριστή σκάφους και δύτη) καθώς επίσης με την χρήση των πλωτών και χερσαίων μέσων μεταφοράς που διαθέτει.

Η συντήρηση του δικτύου των Σταθμών θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει τον καθαρισμό των οργάνων σε εργαστήριο και η δεύτερη την επανασύνδεση του δικτύου με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να επαναρχίσει η μετάδοση των δεδομένων, οπότε και θα γίνει ο τελικός έλεγχος των οργάνων.

Μέχρι σήμερα έχει ξεκινήσει ο έλεγχος και ο καθαρισμός των οργάνων και των φωτοβολταϊκών του Πλωτού Σταθμού Αμβρακικού στη θέση Αγία Τριάδα και θα ακολουθήσει ο τελικός έλεγχος και καθαρισμός της μονάδας κάτω από την επιφάνεια του νερού και του αγκυροβολίου.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών (υψηλός κυματισμός και ισχυρά ρεύματα), η συντήρηση στον Πλωτό Σταθμό Διαύλου Πρέβεζας, γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες προσέγγισης. Εκτός των άλλων, ο σταθμός έχει υποστεί ζημιά από πρόσκρουση σκάφους.

Η συντήρηση των πλωτών Σταθμών θα ολοκληρωθεί με την απομάκρυνση των οργάνων από τον πλωτό σταθμό στη θέση Ύφαλος Αγ. Αλεξάνδρου ( πλησίον Μενιδίου).
Συγχρόνως έχουμε προβεί στον καθαρισμό και συντήρηση των οργάνων του σταθερού Σταθμού στη θέση Εκβολές Λούρου (περιοχή Φλάμπουρα) .
Ο πλωτός σταθμός της Βόνιτσας έχει καταστραφεί από βανδαλισμούς και έχει αποσυρθεί στην ιχθυόσκαλα Πρέβεζας.

Από όσα παραθέσαμε προκύπτει σαφώς ότι οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση στόχος της Περιφέρειας και κατ΄ επέκταση της ΕΤΑΝΑΜ είναι να βρεθούν λύσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου των σταθμών, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για την καθημερινή κατάσταση του Αμβρακικού Κόλπου. Παράλληλα πρόθεσή μας είναι να επιδιωχθεί η ένταξη της λειτουργίας των σταθμών σε πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ, ώστε να εξασφαλιστεί η μελλοντική χρηματοδότησή τους, αλλά και να παρακολουθούνται σε κεντρικό επίπεδο.…συνέχεια »

Η ιστορία της Ηπείρου στα χρόνια του Τουρκικού ζυγού

Ένα πολύ σημαντικό τριήμερο συνέδριο…
Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται το σημαντικότερο ίσως, έως τώρα, συνέδριο για την ιστορία των Ιωαννίνων και της Ηπείρου κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, που θα ανοίξει τις πύλες του την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα «Κ. Κατσάρη» στα Γιάννινα.
Με τίτλο «Ιστορία- Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913», το συνέδριο θα ασχοληθεί με κάθε πτυχή της πολύπλευρης ιστορίας της περιοχής μας. Θα διαρκέσει έως τις 3 Μαρτίου και στο βήμα θα ανέβουν 71 ομιλητές (!), διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, που θα αναλύσουν για τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές κ.α. συνθήκες στην Ήπειρο κατά τα έτη του Τουρκικού ζυγού, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται και ενότητες για τις σχέσεις κοινωνίας- θρησκείας, καθώς και τις σχέσεις με άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Η έναρξη…
Το συνέδριο διοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η ΕΗΜ, το Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου και το Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή. Τις εναρκτήριες ομιλίες θα κάνουν οι Καθηγητές Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος (με τίτλο «Όψεις της φιλοσοφικής συζήτησης στις Σχολές των Iωαννίνων κατά τη διάρκεια της Tουρκοκρατίας: οι μαρτυρίες των χειρογράφων» και Γεώργιος Παπαγεωργίου (τίτλος: «Oι προξενικές Eκθέσεις ως πηγή οικονομικής και κοινωνικής Iστορίας για την πόλη των Iωαννίνων στο β’ μισό του 19ου αιώνα»).
Οι Επιτροπές…
Την επιτροπή του συνεδρίου αποτελούν οι: Xρύσα Mαλτέζου, Διευθύντρια του Eλληνικού Iνστιτούτου Bυζαντινών και Mεταβυζαντινών Σπουδών της Bενετίας, Γεώργιος Πλουμίδης Oμότιμος Kαθηγητής του Παν/μίου Iωαννίνων, Γεώργιος Παπαγεωργίου Kαθηγητής Νεώτερης Eλληνικής Iστορίας του Παν/μίου Iωαννίνων, Γεώργιος Σιορόκας τ. Kαθηγητής Nεώτερης Iστορίας του Παν/μίου Iωαννίνων και Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος Kαθηγητής Iστορίας της Φιλοσοφίας Παν/μίου Iωαννίνων.
Την οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Kωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, Xρήστος Σταυράκος Eπίκ. Kαθηγητής Bυζαντινής Iστορίας Παν/μίου Iωαννίνων, Bαρβάρα Παπαδοπούλου Προϊσταμένη 8ης Eφορείας Bυζαντινών Aρχαιοτήτων και Hλίας Σκουλίδας Kαθηγητής Nεώτερης Iστορίας TEI Hπείρου.


…συνέχεια »

Τις «κρυφές» αναθέσεις έργων κατήγγειλαν στον Γενικό Γραμματέα τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ

Με τα μέλη της διοικούσας επιτροπής του περιφερειακού τμήματος Ηπείρου της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) συναντήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Ηλίας Θεοδωρίδης.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα το πρωί αναπτύχθηκαν βασικά θέματα που δημιουργούν τεράστια προβλήματα στον κλάδο σε σχέση με τη γενική κατάσταση των δημοσίων έργων και το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσής τους.

Ο πρόεδρος Γεώργιος Ντάτσης και τα μέλη της διοικούσας κατήγγειλαν στον Γενικό Γραμματέα το σύστημα των κατατμήσεων των έργων που ακολουθούν πολλοί δήμαρχοι που τους επιτρέπει την απευθείας ανάθεση και ζήτησαν την παρέμβασή του για να αλλάξει το συγκεκριμένο καθεστώς που ενισχύει τις αδιαφανείς διαδικασίες και την εξυπηρέτηση συμφερόντων.
Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας επεσήμανε ότι στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θα αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να τροποποιηθεί ο ισχύον νόμος που επιτρέπει στους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης την κατάτμηση έργων και την απευθείας ανάθεση τους.


…συνέχεια »

Στον Εισαγγελέα η Δήμαρχος Σουλίου για τον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου

Δήμαρχος Σουλίου, Επιτροπή Αγώνα και κάτοικοι της περιοχής, προσέφυγε τελικά στον Εισαγγελέα, ζητώντας την παρέμβασή του με αφορμή τα πολύ σοβαρά προβλήματα που διαπιστώνονται στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου.
Τα προβλήματα έχουν καταγγελθεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα καθώς ο ΧΥΤΑ έχει μετατραπεί σε μία απέραντη δεξαμενή με απόβλητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το paramythia-online ο Εισαγγελέας Θεσπρωτίας κατά την διάρκεια της συνάντησης του με την Δήμαρχο Σουλίου Σταυρούλα Μπραίμη, όπου και του παρέδωσε το σχετικό αίτημα με τις 200 υπογραφές, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σοβαρότατο θέμα. Υπενθυμίζεται ότι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος με το έγγραφό της καλούσε σε γραπτή απολογία τόσο τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου που παρέλαβαν το έργο του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, όσο και το ανάδοχο λειτουργίας αλλά και το σύνδεσμο διαχείρισης των απορριμμάτων. Απολογίες που δεν γνωρίζουμε αν έχουν κατατεθεί.

…συνέχεια »

Μέσα στο τριφύλλι είχαν κρύψει 340 κιλά χασίς

Στο πλαίσιο εξειδικευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, συνελήφθησαν χθες αργά το βράδυ, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας, του Αστυνομικού Τμήματος Σαγιάδας και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., τρεις έμποροι ναρκωτικών, οι οποίοι εισήγαγαν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας.
Πρόκειται για τρεις νεαρούς Έλληνες, ηλικίας 30, 26 και 25 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της εισαγωγής, μεταφοράς και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών.

Για τη διακίνηση των ναρκωτικών επιστρατεύτηκε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς χθες αργά το βράδυ στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας και ακινητοποιήθηκε για έλεγχο.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, το οποίο οδηγούσε ο 30χρονος, διαπιστώθηκε ότι η καρότσα του ήταν φορτωμένη με μπάλες από τριφύλλι, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη 317 δεμάτων, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 339 κιλών και 818 γραμμαρίων.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης προέκυψε εμπλοκή και άλλου Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν οι άλλοι δύο συλληφθέντες (ηλικίας 26 και 25 ετών), το οποίο λειτουργούσε ως προπομπός, κατοπτεύοντας το δρομολόγιο κίνησης και ελέγχοντας για τυχόν διενέργεια αστυνομικών ελέγχων κατά μήκος της διαδρομής και το οποίο εντοπίστηκε στην πόλη της Ηγουμενίτσας.
Συνολικά κατασχέθηκαν:
•ποσότητα κάνναβης βάρους 339.818 γραμμαρίων
•δύο οχήματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.
•τρία κινητά τηλέφωνα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες συναλλαγές τους.
•το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας ενώ το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας.

…συνέχεια »

Εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Παραμυθιάς

Με λαμπρότητα και παρουσία πλήθους κόσμου κορυφώθηκαν το διήμερο που πέρασε, οι πετυχημένες πολυήμερες εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Παραμυθιάς από τους Τούρκους το 1913. Το παρών στο τελευταίο διήμερο των εκδηλώσεων έδωσαν μεταξύ άλλων:
O Βουλευτής Θεσπρωτίας Αντώνης Μπέζας, ο πρόεδρος του κόμματος Ομόνοια της Βορείου Ηπειρου Βασίλης Μπολάνος, ο Βουλευτής Αλβανίας και πρόεδρος του κόμματος Ανθρώπινων Δικαιωμάτων Βαγγέλης Ντούλε, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Αντιγόνη Φίλη και Αθηνά Ιωάννου...ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Γεώργιος Οικονόμου, ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Καψάλης Γεώργιος, ο Έπαρχος Λιβαδιάς Βορείου Ηπείρου Ηρώδης Νταλιάνης, ο επιτελάρχης της 8ης μεραρχίας στρατού Συνταγματάρχης Κλώντος Κωνσταντίνος, ο διοικητής του ΑΤ Παραμυθιάς Αστυνόμος Γρίβας Χρήστος, ο Πλωτάρχης του λιμενικού Γώγος Ιωάννης, ο προϊστάμενος του πυροσβεστικού Κλιμακίου Παραμυθιάς Πυραγός Μπέλλος Ευάγγελος, οι καθηγητές πανεπιστημίου Παναγιώτης Τσαμάτος και Ιωάννης Σταυρουλάκης, ο πρόεδρος της Sellas clinical και διακεκριμένος ιατρός / κλινικός ερευνητής Άγγελος Στεργίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Λεκάκης, συγγραφείς, εκπρόσωποι φορέων κ.α. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν χορευτικά συγκροτήματα από την Μάνη, την Κρήτη, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το χορευτικό του εκπολιτιστικού συλλόγου Καρβουναρίου


http://www.paramythia-online.gr/paramythia/recentnews.html
…συνέχεια »

Στο Εμίν Αγά ο τέως βασιλιάς και η οικογένειά του

Διήμερη επίσκεψη στα Γιάννινα πραγματοποιεί το Σάββατο και την Κυριακή ο τέως βασιλιάς της Ελλάδας Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος συνοδεύεται από τη σύζυγό του Άννα- Μαρία, τους δυο γιούς τους Παύλο και Νικόλαο και τα εγγόνια τους. Το απόγευμα του Σαββάτου η οικογένεια κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Εμίν Αγά και στη συνέχεια ξεναγήθηκε στο χώρο.
Ο Κωνσταντίνος ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος, έκανε χιούμορ με τους φωτορεπόρτερ και τους οπερατέρ ενώ σχολίασε πως ο καιρός στην περιοχή δεν έχει αλλάξει.

«Συμπληρώνονται εκατό χρόνια από τότε που ο παππούς μου ήταν εδώ και ήταν μία ευκαιρία για τα εγγόνια μου και τα παιδιά μου να δουν την περιοχή. Είναι μία συγκινητική επίσκεψη... Από δω ξεκίνησε η απελευθέρωση των Ιωαννίνων» ανέφερε ο Κωνσταντίνος στις δηλώσεις που έκανε ενώ δεν απέφυγε να σχολιάσει την σημερινή κατάσταση της χώρας.
«Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Ο κόσμος υποφέρει κι αυτό πρέπει να αλλάξει γρήγορα. Υπάρχει κάποιο φως, οι ξένοι αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα περνάει δύσκολες μέρες. Δεν μας έχουν στην απομόνωση κι αυτό είναι καλό σημάδι. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Όταν η Ελλάδα υποφέρει μόνο η ένωση μπορεί να μας βοηθήσει. Όλοι οι πολιτικοί έχουν υπόψιν τους πως αν δεν τα βρούνε ο κόσμος θα θυμώσει παραπάνω. Προσπαθούν να βρουν μία λύση» ανέφερε για να καταλήξει λέγοντας πως «αυτά δεν είναι δεν για μένα» εννοώντας οι δηλώσεις πολιτικού περιεχομένου.
Ο Κωνσταντίνος και η οικογένειά του ξεναγήθηκαν στο χώρο όπως και στο Μουσείο που λειτουργεί στο Εμίν Αγά ενώ εκεί τους περίμεναν λιγοστοί νοσταλγοί του βασιλικού καθεστώτος οι οποίοι τους επευφημούσαν.
Η τέως βασιλική οικογένεια θα βρίσκεται στα Γιάννινα και την Κυριακή όπου το πρωί θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου και στη συνέχεια θα καταθέσει στεφάνι στο Ηρώο Μπιζανομάχων. Το μεσημέρι θα ακολουθήσει επίσκεψη στο Μέτσοβο
ΦΩΤΟ: Παρασκευή Παππά

http://www.epiruspost.gr/reportaz/politics/17654-2013-02-23-18-01-57.html

…συνέχεια »

Ένα Κυπαρίσσι από γυαλί και πέτρα

Οποιος περάσει από την ιστορική πλατεία του Κάστρου των Ιωαννίνων θα δει πως κοσμείται πλέον από ένα νέο, εντυπωσιακό γλυπτό του εικαστικού Κώστα Βαρώτσου και πως στην μαρμάρινη πινακίδα αναγράφεται το όνομα του Μίνωος Σ. Μάτσα.
Ο Δήμος Ιωαννίνων αποφάσισε να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο τον άνθρωπο που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την ελληνική δισκογραφία και την ιστορία της ανακαλύπτοντας και αναδεικνύοντας κάποιες από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Απόστολος Καλδάρας κ.ά. αλλά προσφέροντας, και ίδιος ως δημιουργός, υπέροχους στίχους σε μεγάλα τραγούδια όπως τα «Μινόρε της Αυγής», «Είσαι σύ ο άνθρωπός μου» κ.ά.

Συγκινημένος
Η τελετή ονοματοδοσίας αλλά και τα αποκαλυπτήρια του έργου του Κώστα Βαρώτσου, το οποίο δώρισε η οικογένεια Μάτσα στον Δήμο Ιωαννίνων, πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης παρουσία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 100ής Επετείου Απελευθέρωσης της πόλης.
«Σε σένα, πατέρα. Σε σένα που μ' έμαθες τι θα πει εντιμότητα, δικαιοσύνη, τι θα πει αγάπη, φιλία»: τα λόγια αυτά, με τα οποία είχε αποχαιρετήσει το 1970 τον αγαπημένο του πατέρα, επανέλαβε συγκινημένος, 43 ολόκληρα χρόνια μετά, ο κ. Μάκης Μάτσας στην ομιλία του υπογραμμίζοντας με νόημα:
«Αυτός ήταν ο δάσκαλός μου, αυτός μ' έκανε άνθρωπο... Και με αυτές τις αξίες πορεύτηκε στη ζωή του. Πήρε αποφάσεις, πολλές φορές σε βάρος του, στηρίζοντας και αναδεικνύοντας, με τη διορατικότητά του, ανθρώπους που στην εξέλιξή τους όμως τον δικαίωσαν γιατί μαζί του δημιούργησαν αυτό που σήμερα ονομάζουμε μουσική κληρονομιά, εθνικό μας λαϊκό τραγούδι». Ο Κώστας Βαρώτσος δούλεψε εντατικά στην Αίγινα, επί τρεις μήνες, για να δημιουργήσει το «Κυπαρίσσι».
Οπως μάς είπε ο ίδιος, «είναι ένα έργο φτιαγμένο από γυαλί και πέτρα, δύο διαφορετικά υλικά, τα οποία συνυπάρχουν σε μια αρμονική φόρμα συμβολίζοντας τη δύναμη αλλά κυρίως την ανεκτικότητα και τη διαλλακτικότητα και περνώντας ένα συμβολικό ενωτικό μήνυμα».
Μέσα από αυτή την εκδήλωση δόθηκε η ευκαιρία να πέσει φως στην αινιγματική προσωπικότητα του Μίνου Μάτσα, του ανθρώπου που αρνούνταν πεισματικά να δώσει συνεντεύξεις, να φωτογραφηθεί δίπλα στους καλλιτέχνες που ο ίδιος δημιούργησε ακόμη και να υπογράψει με το πραγματικό του όνομα τους στίχους του.
Γιατί ο φυσικός του χώρος ήταν το στούντιο, εκεί όπου ηχογραφούσε τα μεγάλα διαμάντια του ελληνικού τραγουδιού.
Αν. Κουκά…συνέχεια »

Η πηγή της ελληνικής κακοδαιμονίας

Γράφει ο Νίκος Μουζέλης

Η Ελλάδα αποτελεί, παρ' όλες τις σημαντικές ιδιαιτερότητές της, ένα κλασσικό παράδειγμα αποτυχημένου, ετερόνομου εκσυγχρονισμού που συνδέεται στενά με τον αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα της κρατικής μηχανής. Ηδη από τα τέλη του 19ου αιώνα σημαντικοί πόροι από το εξωτερικό εμπόριο, αντί να χρησιμοποιηθούν για τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και την ανάπτυξη της βιομηχανίας, διοχετεύθηκαν μέσω του πελατειακού κομματικού συστήματος στον χώρο της δημόσιας διοίκησης. Ετσι, η γραφειοκρατία πήρε τεράστιες διαστάσεις οδηγώντας σε έναν κρατικό γιγαντισμό και παρασιτισμό, που υποσκάπτει συστηματικά την ορθολογική χρήση του αξιόλογου δυναμικού της χώρας.

Την ευθύνη για την αρνητική αυτή κατάσταση έχουν πρωταρχικά τα κόμματα. Λόγω του πελατειακού (ή/και λαϊκιστικού) χαρακτήρα τους συνεχώς επιδεινώνουν την κατάσταση της κρατικής διοίκησης. Τη διαβρώνουν και τη χρησιμοποιούν για την προώθηση μικροκομματικών συμφερόντων. Το πρόβλημα είναι πιο ευρύ. Υπάρχουν κυκλώματα κρατικών υπαλλήλων, πολιτικών και ιδιωτών που συστηματικά υποσκάπτουν το γενικό συμφέρον και που λειτουργούν από την κορυφή ως τη βάση της κοινωνικής πυραμίδας. Αν δεχτούμε τα παραπάνω, γίνεται σαφές πως το κομματικοκρατικό σύστημα αποτελεί το κύριο εμπόδιο για την έξοδο από τη σημερινή κρίση. Βέβαια πολλοί άλλοι τομείς χωλαίνουν και χρειάζονται ριζικές αλλαγές. Αλλά, αν δεν αλλάξει η κρατική μηχανή, τίποτε άλλο δεν πρόκειται να πάει μπροστά στον τόπο, αφού σε κάθε τομέα η πανταχού παρούσα κρατική επέμβαση υποσκάπτει κάθε πρωτοβουλία. Η ορθολογικοποίηση λοιπόν της δημόσιας διοίκησης αποτελεί το κλειδί, τη βασική προϋπόθεση κάθε άλλης μεταρρύθμισης. Πώς μπορεί να επιτευχθεί η διοικητική μεταρρύθμιση;
Το βασικό πολιτικό εμπόδιο στη διοικητική αναδιοργάνωση είναι πως και στον χώρο της κρατικής μηχανής και στον χώρο των κομμάτων υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα που αντιτίθενται σε κάθε ριζική αλλαγή. Η απόλυτη κυριαρχία της κομματικοκρατικής λογικής προωθεί συμφέροντα όχι μόνο μιας ελίτ, αλλά και μιας σημαντικής μερίδας του πληθυσμού που ως πολιτικοί πελάτες, μικροκομματάρχες, οικονομικοί «παράγοντες» συμμετέχοντες σε πολιτικο-γραφειοκρατικά κυκλώματα κ.τ.λ., επωφελούνται σημαντικά από το status quo.
Το ξεκίνημα για αλλαγή δεν πρόκειται να έρθει ούτε από την κρατική μηχανή, ούτε από τα σημερινά κόμματα. Θα πρέπει να προέλθει από την κοινωνία των πολιτών. Επωφελούμενες από τη σημερινή κατακραυγή εναντίον των κομμάτων, εξωκομματικές δυνάμεις (κινήσεις πολιτών, οικολογικές ομάδες κ.τ.λ.) θα πρέπει να συσπειρωθούν και σε συμμαχία με τα γνήσια εκσυγχρονιστικά στοιχεία που υπάρχουν στα περισσότερα κόμματα, να ανοίξουν τον δρόμο για αλλαγή.
Η βασική επιδίωξη είναι να πεισθούν τα κόμματα (και κυρίως η τρικομματική κυβέρνηση) να προωθήσουν μια διοικητική μεταρρύθμιση, η οποία (εν μέρει τουλάχιστον) θα είναι έξω από τον έλεγχό τους. Γιατί μόνο φορείς των οποίων η λειτουργία δεν θα εξαρτάται από στενά κομματικά συμφέροντα θα έχουν σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας. Για παράδειγμα, η προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη να αλλάξει τη δημόσια διοίκηση ήταν εξαρχής καταδικασμένη σε αποτυχία. Αν όχι για άλλο λόγο, γιατί ένας υπουργός όσο και καλή θέληση αν έχει, δεν έχει τον χρόνο να ξεκινήσει, να εδραιώσει και να επιβλέψει σε μακροχρόνια βάση μια τέτοια προσπάθεια. Η διοικητική μεταρρύθμιση χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα που ξεπερνά κατά πολύ τη μέση θητεία ενός υπουργού ή ακόμη και μιας κυβέρνησης.
Χρειαζόμαστε, με άλλα λόγια, έναν φορέα σαν την παλιά ΑΣΔΥ (Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Υπηρεσιών), με μια βασική διαφορά. Η ΑΣΔΥ που λειτούργησε από το 1951 έως το 1973, ήταν μια κρατική υπηρεσία υπό τον άμεσο έλεγχο της κυβέρνησης, ενώ αυτό που χρειάζεται ο τόπος είναι μια άλλη ΑΣΔΥ (ας την ονομάσουμε ΑΣΔΥ ΙΙ) που θα είναι αυτόνομη από την κυβέρνηση και τα κόμματα (όπως η Civil Service Commission στη Μεγάλη Βρετανία). Χρειαζόμαστε, δηλαδή, μια ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ανεξάρτητη αρχή με ικανούς πόρους - μια ανεξάρτητη αρχή που θα στελεχωθεί όχι από γραφειοκράτες ή κομματικούς παράγοντες, αλλά από Ελληνες και ξένους ειδικούς, και που θα διοικείται από μη κομματικές προσωπικότητες ικανές να αντιστέκονται ενεργά σε πιέσεις προερχόμενες από τη δημόσια διοίκηση, τα κόμματα και την κυβέρνηση.

Ο Νίκος Μουζέλης είναι ομότιμος καθηγητής Κοινωνιολογίας στο LSE (London School of Economics)

http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=25862&subid=2&pubid=63787078

…συνέχεια »

Υπάλληλος της εισαγγελίας συνελήφθη στη Νέα Σελεύκεια με 150 κιλά χασίς

Μετέφερε τα ναρκωτικά με κρατικό όχημα
Έναν υπάλληλο του υπουργείου Δικαιοσύνης, συγκεκριμένα της Εισαγγελίας Αθηνών, συνέλαβαν το Σάββατο οι άντρες της Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Μάλιστα, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε είχε κρατικές πινακίδες...Η σύλληψή του, έγινε στις 11 το πρωί στο χωριό Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άντρες της Δίωξης Ναρκωτικών τον είχαν εντοπίσει στη Σαγιάδα να φορτώνει τέσσερις σάκους με χασίς στο αυτοκίνητο και τον ακολουθούσαν διακριτικά μέχρι τη Νέα Σελεύκεια, όπου και τον συνέλαβαν.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών η ποσότητα των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν, υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 150 κιλά.
…συνέχεια »

Στα …χέρια του Αντώνη Σαμαρά το βοήθημα των Βορειοηπειρωτών

Καθοριστικές οι κινήσεις του Θεσπρωτού βουλευτή Ν.Δ. Αντ. Μπέζα
Σε νέες βάσεις φαίνεται πως μπαίνει πλέον το «καυτό» θέμα της διακοπής του βοηθήματος σε υπερήλικες Βορειοηπειρώτες, εξέλιξη που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις σε χιλιάδες ομογενείς συμπατριώτες μας.
Για το θέμα, ενημερώθηκε πρόσφατα προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από τον βουλευτή Ν.Δ. Θεσπρωτίας Αντώνη Μπέζα και σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντώνης Σαμαράς έχει δώσει εντολή στους αρμοδίους να ασχοληθούν σε βάθος με το θέμα και να τον ενημερώσουν άμεσα...

Με λεπτομέρειες…
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Θεσπρωτός βουλευτής κατέθεσε – σε συνεργασία με τον τομέα Βορειοηπειρωτών Ν.Δ.- ενημερωτικό σημείωμα προς τον κ. Σαμαρά, στο οποίο αναλύει λεπτομερώς την υπόθεση και πού ακριβώς έγκειται το πρόβλημα.
Ο κ. Μπέζας, που είναι άριστος γνώστης των Βορειοηπειρωτικών θεμάτων, φέρεται να διατυπώνει στο συγκεκριμένο ενημερωτικό σημείωμα και εναλλακτικές προτάσεις, που θεωρούνται εφικτές. Είναι χαρακτηριστικό, πως για το σημείωμα έχουν γνώση, εκτός του κ. Σαμαρά και ο κ. Σταϊκούρας στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και ο κ. Βρούτσης στο Υπουργείο Εργασίας. Ιδιαίτερη είναι η συμβολή για την επίλυση του προβλήματος και του νέου Διοικητή του ΟΓΑ Δημήτρη Κοντού.

Κίνηση ερήμωσης…
Είναι δεδομένο, ότι εάν ισχύσει η διακοπή του βοηθήματος προς τους υπερήλικες Βορειοηπειρώτες, καθώς και προς όλους τους Έλληνες ομογενείς (υπολογίζονται στους 17.000 εκ των οποίων 12.000 περίπου είναι Βορειοηπειρώτες), τότε το πλήγμα για τον ομογενειακό ελληνισμό θα είναι μεγάλο.
Ιδιαίτερα στη Βόρειο Ήπειρο, η κίνηση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την παντελή ερήμωσή της, γεγονός βέβαια, που έρχεται σε αντίθεση με την πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, που θέλει τους Βορειοηπειρώτες να παραμένουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, αλλά και όσοι έφυγαν να επιστρέψουν σε αυτές, για να διατηρηθεί το ελληνικό στοιχείο στην περιοχή.

Οι προτάσεις…
Τόσο ο κ. Μπέζας, όσο και όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με το «καυτό» αυτό ζήτημα τονίζουν, ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλη ανάγκη να συνεχιστεί κυρίως η ιατρική περίθαλψη προς τους υπερήλικες Βορειοηπειρώτες.
Σύμφωνα με τον Νόμο που προβλέπει την διακοπή του βοηθήματος των 360 ευρώ το μήνα από τον ΟΓΑ (αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου φέτος), η περίθαλψη των υπερηλίκων είναι εξασφαλισμένη για φέτος. «Τι θα γίνει όμως τις επόμενες χρονιές; Θα συμβάλλουμε στην παντελή ερήμωση της Βορείου Ηπείρου από ελληνικό στοιχείο, κάτι που διακαώς επιθυμούν οι Αλβανοί εδώ και χρόνια;» διερωτώνται Βορειοηπειρώτες. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι υπηρεσίες του ΟΓΑ τελικά δεν θα ζητήσουν την αναδρομική επιστροφή του βοηθήματος, έως ότου επιλυθεί οριστικά το θέμα.
Πάντως, πρέπει να σημειωθεί πως σύμφωνα με πληροφορίες, οι προτάσεις του κ. Μπέζα προς τον Αντώνη Σαμαρά είναι στοιχειοθετημένες και μάλιστα κοστολογημένες, ώστε να διευκολυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης και βέβαια να πεισθεί –και με αριθμούς-, ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή της βοήθειας προς τους υπερήλικες Βορειοηπειρώτες.
***
Τέλος, ιδιαίτερα πειστική ήταν και η δικηγόρος κ. Άννα Νίκου, που εμφανίστηκε χθες στην εκπομπή «ΣΚΑΙ Τώρα», της Πόπης Τσαπανίδου και ανέλυσε το θέμα. Ελπίδα όλων, τόνισε, είναι η Κυβέρνηση να πειστεί για την αναγκαιότητα της συνέχισης καταβολής του βοηθήματος, που εκτός των ανθρωπιστικών, εξυπηρετεί και εθνικούς σκοπούς.
http://www.proinoslogos.gr/component/content/article/34/17122

…συνέχεια »

Ένα ταξίδι στο γευστικό χάρτη της Ηπείρου

Ένα ταξίδι στο γευστικό χάρτη της Ηπείρου παρουσιάστηκε πριν λίγες ημέρες στην Αίγλη του Ζαππείου, με το εστιατόριο της Αίγλης να συνεχίζει το γαστριμαργικό του αφιέρωμα «Όλη η Ελλάδα στο πιάτο!».
Για μία εβδομάδα, από τις 5 έως τις 12 Φεβρουαρίου, ο σεφ Κίμωνας Ζάρρας και ο σεφ του εστιατορίου Μάκης Κοντοκώστας παρουσίασαν σε συνεργασία με παραγωγούς της «Άπειρος Γαία» ένα μενού που συνδύασε μερικά από τα καλύτερα προϊόντα της Ηπείρου.

Σαλάτα με καπνιστό χέλι Γείτονας, αντίδια ραντισμένα με παλαιωμένο ξίδι Βαϊμάκη και πουρέ σελινόριζας, ζυμαρόπιτα με τυρί φέτα Πορίκη, μπατσαριά (γυμνή χορτόπιτα της Artizima), ελιξίρια Βαϊμάκη σε τριμμένο πάγο, κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής Ηπείρου γεμιστό με μανιτάρια τρούφα και τραχανά Σπανέλλη και κατσικίσιο τυρί, πλατό τυριών με βότανα Αφών Παππά, μιλφέιγ με mousse γιαουρτιού Παππά και sauce γλυκό σταφύλι του Γ.Η.Σ. (Γυναικείος Ηπειρώτικος Συνεταιρισμός) με ελιξίριο Βαϊμάκη ‘isis’ ξίδι, νέκταρ μικρών φρούτων και εκχύλισμα από διαφορετικά είδη πιπεριού και κάρδαμο, σε ένα πάντρεμα της παραδοσιακής κουζίνας με σύγχρονες ιδέες και προϊόντα.
Τα πιάτα τα γεύτηκαν και τα απόλαυσαν πολλοί γνωστοί δημοσιογράφοι της γαστρονομίας, ενώ την παρουσίαση της κουζίνας και των παραγωγών έκανε η food editor Ελένη Ψυχούλη.
Η « Άπειρος Γαία» είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που έχει σκοπό την προβολή και προώθηση των παραγωγών της Ηπείρου. Αποτελείται από μικρομεσαίους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και προϊόντων πρώτης μεταποίησης, οικογενειακής μορφής , με τόπο παραγωγής την Ήπειρο και με μεθόδους παραγωγής που άπτονται της Ηπειρωτικής παράδοσης.
Στους στόχους της είναι η προβολή των παραγωγών της Ηπείρου, η προβολή των προϊόντων μέσα από την φύση της Ηπείρου και της γεωγραφικής θέσης της με ότι υποδηλώνει αυτό, η προώθηση παραγωγών με gourmet προϊόντα, η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
Οι στόχοι της πραγματοποιούνται μέσα από διάφορες δράσεις όπως η συμμετοχή σε εκθέσεις, η διοργάνωση εκδηλώσεων (events) σε συνεργασία με άλλους φορείς ή ομάδες, η δημιουργία ειδικού σήματος που θα φέρουν τα προϊόντα που θα δηλώνουν την ηπειρωτική προέλευση, προβολή στα μέσα ενημέρωσης, προβολή σε τουριστικούς οδηγούς, δημιουργία και προώθηση καλαθιού ηπειρωτικών προϊόντων, δημιουργία στάντ ηπειρώτικων προϊόντων.
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΖΕΛΕΤΑΣ από την Ελευθερία


…συνέχεια »

Ο Αν. Παπασταύρος παρουσιάζει το λεύκωμα για τον Αλή Πασά

Το Σάββατο 2 Μαρτίου, ώρα 8 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, ο πρώην δήμαρχος Αναστάσιος Παπασταύρος θα παρουσιάσει το δίτομο λεύκωμα «Αλή Πασάς, από λήσταρχος ηγεμόνας». Θα προηγηθεί καλωσόρισμα του Δημάρχου Φίλιππα Φίλιου και χαιρετισμός από τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη.
…συνέχεια »

Το 9ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σε αριθμούς

Το ΠΑΣΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα τα αριθμητικά δεδομένα του 9ου Συνεδρίου, ειδικότερα αναφορικά με την εκλογή συνέδρων την προσεχή Κυριακή, εκφράζοντας, ταυτόχρονα, τη βεβαιότητα ότι τα στοιχεία αυτά «προοιωνίζονται την επιτυχία του Συνεδρίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν:

4.000 τουλάχιστον θα είναι οι υποψηφιότητες για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
 3.500 σύνεδροι θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ (πάνω από 2.500 θα εκλεγούν την Κυριακή)
1.500 τουλάχιστον οι υποψηφιότητες για το Συνέδριο της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ
 700 σύνεδροι θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ
 40-45.000 τουλάχιστον μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσουν την Κυριακή
 250 εκδηλώσεις κατά την προσυνεδριακή διαδικασία διαλόγου σε όλη τη χώρα με παρουσία στελεχών της Γραμματείας της ΚΟΕΣ
 500 συνελεύσεις κατά την προσυνεδριακή διαδικασία διαλόγου σε όλη τη χώρα με την ευθύνη των στελεχών των ΝΟΕΣ
Στο Συνέδριο θα κληθούν, εξ άλλου, να στείλουν αντιπροσωπείες, στην έναρξη, «όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου» που εκπροσωπούνται στη Βουλή.

…συνέχεια »

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων, ανέδειξε αναδόχους και ενέκρινε δημοπρατήσεις έργων στις Περιφερειακές Ενότητες . 
Συγκεκριμένα:

Στην Π. Ε. Ιωαννίνων
Αναδείχτηκαν οι ανάδοχοι των έργων:
 «Αποκατάσταση βατότητας οδών Μπάρος – Ματσούκι, Ανήλιο – Χαλίκι», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, όπου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Γεώργιος Βασ. Τάσης»
 «Αποκατάσταση οδού προς Σταυράκι – Κατασκευή πλακοσκεπούς», προϋπολογισμού 85.000 ευρώ, όπου αναδείχθηκε η επιχείρηση «Κωνσταντίνος Τσουμάνης ΕΔΕ».

Εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για την ανοιχτή δημοπρασία του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Καβαλλαρίου», προϋπολογισμού 220.000 ευρώ.

Στην Π.Ε. Άρτας
Εγκρίθηκαν τα πρακτικά για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής για το διαγωνισμό της Π.Ε. Άρτας «Δράσεις προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών μνημείων της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.

Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
Αναδείχτηκαν ανάδοχοι για τα έργα:
 «Προστατευτικά στηθαία – Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 220.000 ευρώ. (Ανάδοχος Κωνσταντίνος Μπογιατζόγλου).
 «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στο Τ.Δ. Πλαισίου», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. (Ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «Β. Αηδώνης & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Στην Π.Ε. Πρέβεζας
Αναδείχτηκε ο ανάδοχος για το έργο:
 Αποκατάσταση ζημιάς τεχνικού της οδού Παπαδάτες- Μελιανά, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. (Ανάδοχος Μ. Λαμπρούση).

Επίσης, η Ο.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισμού (προϋπολογισμού 60.000 ευρώ) για την προμήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώματος και υαλοσφαιριδίων (σφαιριδίων αντανάκλασης) για τη διαγράμμιση του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.


…συνέχεια »

Συνάντηση Περιφερειάρχη με τον Πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών

Τον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, επισκέφθηκε σήμερα αντιπροσωπεία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών, η οποία αποτελούνταν από τον Πρόεδρο του κ. Χρυσόστομο Δήμου, τον επίτιμο Πρόεδρο (και πρώην Πρόεδρο της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής) κ. Ν. Γκατζογιάννη και τον Πρόεδρο της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης κ. Σπύρο Κωσταδήμα.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω συνεργασίας των Απόδημων Ηπειρωτών με την Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου που ήδη έχει παραχωρηθεί στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τα κορυφαία στελέχη της Αποδημίας, για αναπτυξιακά ζητήματα που αφορούν την Ήπειρο και ζήτησε τη συνδρομή τους, ώστε να ενθαρρυνθούν επενδύσεις αποδήμων στην ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Εκτενής συζήτηση έγινε επίσης για τη συνεργασία του Π.Σ.Η. με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Τεχνολογικό Πάρκο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» για τη στήριξη και ενθάρρυνση των νέων επιχειρηματιών.
Ο Περιφερειάρχης εξήρε το συνεχές ενδιαφέρον που δείχνει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών για την ενίσχυση των δεσμών των Αποδήμων και ιδιαίτερα των νέων με την Ήπειρο και προσωπικά τα στελέχη του Δ.Σ. , που τίμησαν με την παρουσία τους τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 100η επέτειο Απελευθέρωσης της πρωτεύουσας της Ηπείρου.


…συνέχεια »

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 27η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 27η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Τριμηνιαία έκθεση 4ου τριμήνου 2012 Εσόδων – Εξόδων Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπεράτης Γεώργιος

2. Μεταβίβαση μισθωτικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δημοτικού λατομείου.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Σωτηρίου Παναγιώτης

3. Γνωμοδότηση επί αιτήματος για μετατόπιση υφιστάμενης ενιαίας πλωτής μονάδας θαλάσσιας έκτασης 37,5 στρ. της εταιρείας Ιχθυοκαλλιεργειών ΓΡΑΜΜΟΣ ΑΕ στη θέση Ακρωτήρι Χασομέρι Λωρίδας Σαγιάδας ΠΕ Θεσπρωτίας.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Σωτηρίου Παναγιώτης

4. Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού έως πέντε ημερομισθίων το μήνα για το έτος 2013.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Βλάχος Παρασκευάς

5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

6. Έγκριση Προϋπολογισμού ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ οικονομικού έτους 2013.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπεράτης Γεώργιος

7. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπεράτης Γεώργιος

8. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλιατών (ΝΕΚΕΔΗΦ)
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπεράτης Γεώργιος

9. Ίδρυση νέου Τομέα και νέας Ειδικότητας ΕΠΑΛ Φιλιατών
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

10. Ανασυγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Σωτηρίου Παναγιώτης

11. Ορισμός Επιτροπής αστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (άρθρο 32 Ν.1080/80).
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπεράτης Γεώργιος

12. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο παράβαση Κ.Ο.Κ.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπεράτης Γεώργιος


…συνέχεια »

Αμφισβήτηση στα αυτονόητα

Παρακολουθώ εδώ και μέρες την κορύφωση του σουρεαλισμού της ελληνικής πολιτικής. Το χάσαμε...
Υποτίθεται ότι η τρικομματική κυβέρνηση επιθυμεί την ανάπτυξη.
Ε, λοιπόν αυτό δεν φαίνεται από τις ενέργειές της. Αντίθετα, οι ενέργειες επικεντρώνουν στην φορολογική εξόντωση των νοικοκυριών και όσων μικρομεσαίων έχουν απομείνει ακόμη όρθιοι.
Ενώ το επιτελείο Στουρνάρα με τη μεταρρυθμιστική απραγία του έχει καθηλώσει την ελληνική οικονομία, η κυβέρνηση ψάχνει τη συνταγή της ανάπτυξης σε κρατικοκεντρικά μοντέλα επιδοτήσεων ΕΣΠΑ, διορίζοντας μάλιστα και τον αντίστοιχο υπουργό. Με άλλα λόγια προσπαθούμε να θεραπευθούμε από τα συμπτώματα του δηλητηρίου που μας έφερε εδώ, πίνοντας μεγαλύτερες δόσεις του ίδιου δηλητηρίου!

Ανάπτυξη σημαίνει νέες θέσεις εργασίας και ανάσχεση της ύφεσης.

Μη παραμυθιαζόμαστε ότι η πρόσκαιρη άνοδος του ΧΑ προεξοφλεί την ανάπτυξη. Το μόνο που προεξοφλεί είναι η πρεμούρα των distress funds, να μη χάσουν την ευκαιρία να αγοράσουν φτηνά, με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτό μόνο.

Για να δούμε αύξηση του ΑΕΠ, δηλαδή αύξηση των τζίρων, χρειάζεται παραγωγή πρόσθετου εισοδήματος. Η εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων δεν συνιστά εισόδημα.

Το πρόσθετο εισόδημα θα έρθει από πρόσθετη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, που προϋποθέτουν τη δημιουργία και ενεργοποίηση νέων θέσεων εργασίας.

Ανάπτυξη μπορεί επίσης να φέρει η αύξηση των υπαρχόντων εισοδημάτων. Λόγω όμως της χαμηλής παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας, από αυξήσεις μισθών ανάπτυξη δεν θα δούμε σε αυτή τη δεκαετία. Τι μένει λοιπόν ως αναπτυξιακή διέξοδος; Καινούριες θέσεις εργασίας και μόνον!

Νέες θέσεις εργασίας είτε μπορούν να εισαχθούν (πουλώντας σε ξένες αγορές τα προϊόντα μας όπως ρίγανη, λάδι, γιαούρτι και αυτοκίνητα ρέπλικες, και τις υπηρεσίες μας όπως διακοπές στην Ελλάδα και ναυτιλιακές μεταφορές), είτε να δημιουργηθούν για την εξυπηρέτηση των μελλοντικά αυξημένων εγχώριων αναγκών μας.

Πάντως ανάπτυξη, πουλώντας σε ξένους επενδυτές υπάρχουσες επιχειρήσεις και ΔΕΚΟ, δεν θα δούμε.

Δεν θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας καμία πώληση υφιστάμενων δραστηριοτήτων! Πιθανότερο είναι η πώληση να μειώσει τις προϋπάρχουσες θέσεις εργασίας, με το σκεπτικό της ελάττωσης των λειτουργικών εξόδων εν μέσω κρίσης. Αυτό λέγει η λογική. Αυτό!

Για να αυξηθούν, από την άλλη πλευρά, οι εγχώρια εξυπηρετούμενες ανάγκες μας, πρέπει να αυξηθεί το εθνικό εισόδημα, το οποίο σήμερα, σε μια υφεσιακή αγορά λόγω υπερφορολόγησης, δεν έχει να κάνει με τον κατώτατο μισθό, αλλά με την ανάσχεση της ύφεσης!

Δυο ζητήματα αφορούν την συζήτηση για την ανάπτυξη σήμερα: α) θέσεις εργασίας, β) ύφεση. Ο κατώτατος μισθός δεν θα φέρει ανάπτυξη, άρα είναι εκτός συζήτησης!

Εφόσον την ύφεση προκαλεί η αυξημένη φορολόγηση, η ανάσχεση της ύφεσης απαιτεί μείωση της φορολόγησης! Εκτός από την λογική, αυτό το λέει και η εμπειρία. Αυτό!

Φοροεπιδρομή στα αυτοκίνητα ίσον μισό εκατομμύριο καταθέσεις πινακίδων και κλείσιμο χιλιάδων εμπόρων και συνεργείων αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων.

Φοροεπιδρομή στην ακίνητη ιδιοκτησία ίσον ανεργιακή σύνθλιψη στα 150 επαγγέλματα που εξαρτώνται από την οικοδομή, και κατάρρευση των ταμείων που συντηρούνται από τις εισφορές των επαγγελμάτων αυτών!

Ας μη μιλήσουμε τώρα και για την κατάρρευση των τιμών των κρατικών ακινήτων προς πώληση, όπου η πτώση της τιμής του Ελληνικού και μόνον από τα 20 δισ. ευρώ στα 3-5 δισ., λόγω της υπερφορολόγησης, υπερβαίνει κατά μια τάξη μεγέθους τους πρόσθετους φόρους ιδιοκτησίας των 3,2 δισ. ετησίως που ευελπιστεί να μαζεύει το κράτος. Το Ελληνικό, με τα 6.500 στρέμματα έκτασης, είναι το τριπλάσιο του κρατιδίου του Μονακό που έχει έκταση 1.980 στρέμματα και δεν έχει μπροστά του το αρχιπέλαγος του Αιγαίου με τα 2.000 ομορφότερα νησιά της υφηλίου!

Φοροεπιδρομή στην οικονομία, ίσον καταστροφή θέσεων εργασίας: τα χρήματα που γύρναγαν στην αγορά, και πλήρωναν μισθούς, δίδονται τώρα ως φόροι! Οι φορολογικοί συντελεστές είναι ευθέως ανάλογοι με την ανεργία! Η λογική το καταδεικνύει και η εμπειρία το βεβαιώνει! Αυτό.

Για να χτίσει νέες μόνιμες θέσεις εργασίας μια επιχείρηση πρέπει να επενδύσει. Το μεγαλύτερό μας πρόβλημα σαν προορισμός επενδύσεων είναι οι λαβυρινθώδεις γραφειοκρατικές και διοικητικές δομές που πλαισιώνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Αν για παράδειγμα προκειμένου να κάνει κάποιος μια μεσαία επένδυση των 2-5 εκατομμυρίων ευρώ στη μεταποίηση, χρειάζεται να πάρει 30 άδειες στα επόμενα 5 χρόνια, για τις οποίες θα πρέπει να λαδώσει 30 γραφειοκράτες και τους προϊσταμένους τους (για κάλυψη βεβαίως-βεβαίως) τότε ο κατώτατος μισθός της χώρας είναι αδιάφορος. Η αβεβαιότητα του αδειοδοτικού Λεβιάθαν και η πρακτική της ουσιαστικής αρνησιδικίας στο ελληνικό σύστημα δικαιοσύνης ακυρώνουν τα πάντα. Δεν φτάνει καν στο σημείο αξιολόγησης των οικονομικών της επένδυσης, των φορολογικών συντελεστών, πόσω μάλλον της παραμέτρου “μισθοδοσία” για να καταλήξει ότι η επένδυση είναι ανέφικτη!

Και μόνη η ύπαρξη του όρου fast track είναι προσβολή προς τους πολίτες αυτής της χώρας. Σημαίνει πως κάποιος με πολλά χρήματα δεν χρειάζεται να συμμορφωθεί με τους ίδιους νόμους που μαστίζουν τους μικρομεσαίους. Ανισονομία ακόμη και στη λειτουργία της "ελεύθερης αγοράς"! Γιατί δηλαδή να μη καταργηθούν οι νόμοι που ταλαιπωρούν τους μεγαλοεπενδυτές αλλά για όλους; Μπανανία!

Η Διαφθορά και η Γραφειοκρατία είναι δίδυμες αδερφές που σκοτώνουν την επενδυτική όρεξη. Όποιος θέλει ανάπτυξη, δηλαδή νέες θέσεις εργασίας, αυτές τις δίδυμες αδερφές πρέπει πρώτα να ξεφορτωθεί. Νέες θέσεις εργασίας με τη διαφθορά σε επίπεδα υποσαχάρειας Αφρικής δεν θα δούμε. Όσο τα πειθαρχικά συμβούλια των επίορκων είναι απλώς φερετζές και κουκούλωμα, και η τιμωρία της διαφθοράς αστειότητα, νέες θέσεις εργασίας δεν θα δούμε σε αυτή τη χώρα! Το εγγυώμαι!

Με πολυνομία και αρπαχτική διάθεση από τους κρατιστές, για να μοιραστούν το μόχθο του επενδυτή, ανάπτυξη δεν θα δούμε. Κάθε ευρώ που ξοδεύεται για λαδώματα αφαιρεί 100 ευρώ από την αγορά εργασίας, ίσως και χίλια. Δεν είναι οι χαμηλοί μισθοί που θα φέρουν ανάπτυξη, αλλιώς η Ελβετία θα είχε 60% ανεργία. Είναι οι αδειοδοτήσεις και οι κανονισμοί που θυμίζουν θεατρικό έργο σουρεαλιστικής αντίληψης!

Πριν ενάμιση χρόνο, σε μια ομιλία μου για την ανάπτυξη, είχα φέρει το παράδειγμα του νόμου που απαιτεί από μια βιοτεχνία παραγωγής αρτοσκευασμάτων να έχει μια τουαλέτα για κάθε 150 οκάδες ημερήσια παραγωγή! Μια μεσαία μονάδα παραγωγής 15 τόνων κρουασάν ημερησίως, απαιτεί σχεδόν εκατό (!) τουαλέτες, ακόμη και αν έχει 50 εργαζόμενους! Παράνοια! Τέτοιοι νόμοι συνεχίζουν να ισχύουν σε κάθε σχεδόν δραστηριότητα που μπορεί να καταπιαστεί κάποιος στην Ελλάδα. Παραλογισμός!

Στην ίδια ομιλία είχα αναφέρει και την επί Στουρνάρα μελέτη του ΙΟΒΕ που έλεγε ότι η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, και ειδικά των μεταφορών, θα έδινε 10 ποσοστιαίες μονάδες ΑΕΠ ανάπτυξη στην οικονομία. Σήμερα οι παρά φύσιν "απελευθέρωση" των μεταφορών απαιτεί για την αδειοδότηση ενός φορτηγού δημόσιας χρήσεως, τη σύσταση εταιρίας και μάλιστα με συγκεκριμένη κεφαλαιακή επάρκεια! Δηλαδή ο υποψήφιος μικρομεταφορέας πρέπει να αποδείξει στο κράτος ότι έχει αρκετό κεφάλαιο που να μη χρειάζεται να δουλέψει, για να του επιτρέψει το κράτος να δουλέψει και να δημιουργήσει πλούτο! Παραλογισμός! Τα ίδια, φυσικά, γίνονται σε σχεδόν όλα τα "δήθεν" ανοίγματα των επαγγελμάτων.

Έχω νέα: όσο τα επαγγέλματα παραμένουν κλειστά, η ανεργία θα ανεβαίνει. Αυτό λέει η λογική και η εμπειρία μας. Αυτό!

Μονή λύση, όπως έλεγα ήδη προ ετών, είναι η ολοκληρωτική κατάργηση και διαγραφή του 70% των νομών που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Είναι άχρηστοι, και δίνουν ευκαιρίες για λαδώματα, καθώς οι μισοί αιτούμενοι που παίρνουν άδειες πιθανόν δεν πληρούν τα κριτήρια των νομών αυτών. Οι νόμοι αυτοί πνίγουν την οικονομία! Πριν δυο χιλιετίες ο ιστορικός Τάκιτος είπε πως “Όσο πιο διεφθαρμένο είναι το κράτος, τόσο πιο πολλοί είναι οι νόμοι.” (Corruptissima republica, plurimae leges).

Οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση θα ήθελε ανάπτυξη, θα είχε περάσει ένα μόνο νέο νόμο, με δεκάδες σελίδες με αναγραφόμενους τους αριθμούς των νομών που καταργεί. Τόσο απλό αλλά που ακόμη δεν έχει γίνει.

Στο τέλος θα έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες νόμους αλλά δεν θα έχουμε επιχειρήσεις!

Για κάτι που λύνεται σε μια βδομάδα, ταλαιπωρούνται ενάμιση εκατομμύριο Έλληνες που καταδικάζονται να σαπίζουν στην ανέχεια της ανεργίας από την αναποφασιστικότητα κάποιων να καταργήσουν αναχρονιστικές και αντιπαραγωγικές διατάξεις και νομούς προηγούμενων αιώνων!

Ποιος θα πει σε αυτό το ενάμιση εκατομμύριο άνεργους, ότι περνάνε τα χρόνια γιατί κανείς δε βρίσκει την λογική ή την όρεξη, να πάρει το μπαλτά και να καταργήσει τους άχρηστους και ηλίθιους νόμους; Για μιας εβδομάδας δουλειά υποφέρει ολόκληρη η κοινωνία! Παραλογισμός!

Έχουμε πήξει στους οικονομολόγους του μαυροπίνακα, που δεν έχουν τρέξει ούτε επιχείρηση περιπτέρου. Λογική της αγοράς από κάποιον που δεν έχει ίδιαν άποψιν του τί είναι η αγορά, ούτε πώς λειτουργεί, δεν υπάρχει ελπίδα να βρούμε. Ποτέ! Είναι παράλογο άλλωστε. Το να βάλεις το δάσκαλο να οργώσει και να σπείρει, είναι εξίσου παράλογο όσο να βάλεις τον ψαρά. Αυτό!

Στον πόλεμο ενάντια στη λογική, όποιος τη νικήσει είναι ο χαμένος.
Ως τώρα νικάμε!
Γιατί;

Άγης Βερούτης
http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1736026

…συνέχεια »