Ο ναός της Μεγάλης Παναγιάς στην Παραμυθιά

Με αξιόλογα κειμήλια και με ιδιαίτερη εκκλησιαστική ιστορία
Αξιόλογα κειμήλια και ιδιαίτερη εκκλησιαστική ιστορία έχει ο ναός της Μεγάλης Παναγιάς στην Παραμυθιά, που είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Αρχικά ήταν επισκοπικός ναός, αργότερα καθολικό μονής και σήμερα κοιμητηριακή εκκλησία. Σε σιγγίλιο του Πατριάρχη Νεοφύτου Γ΄ το 1636 αναφέρεται με την προσωνυμία "Παναγία η Παραμυθία", ενώ τώρα ονομάζεται "Μεγάλη Παναγία" ή "Παναγία". Σύμφωνα με την ερευνήτρια Αφροδίτης Πασαλή, στα ναό αυτό φυλάχθηκαν κατό το 1453 τα ιερά σκηνώματα του αγίου Σπυρίδωνα και της αγίας Θεοδώρας της Αυγούστας, πριν καταλήξουν στην Κέρκυρα.
Ανάμεσα στα κειμήλια του ναού συγκαταλέγονται μεγάλος κινητός επιτάφιος, που φιλοτεχνήθηκε το 1578 από τον μοναχό Αρσένιο, έντυπο ευαγγέλιο, παλαιά άμφια, σκεύη και βιβλία πολλών ετών. Τυπολογικά ο ναός της Μεγάλης Παναγίας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ανήκει στον σπάνιο ναοδομικό τύπο των τρίκλιτων τρουλοκαμάρων ναών, με την τρουλοκαμάρα τοποθετημένη από τα ανατολικά προς τα δυτικά
H.M.

Δεν υπάρχουν σχόλια: