Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Τετάρτη 6-05-201 και ώρα 9.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 23-04-2015 συνεδριάσεως.
1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ιεράς Μονής Σέλτσου», αναδόχου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΕΜΠΟΥΝΗ, μέχρι την 30-06-2015.
2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής», αναδόχου Κ/Ξ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΜΥΡΗΣ, μέχρι την 30-06-2015.
3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Φανερωμένης της 2ης επαρχιακής οδού», αναδόχου Συγκλητική Σιώζου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 04-08-2015.
4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 1ου Υποέργου με τίτλο: «Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο ΠΓΝΙ», του έργου του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», με κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», μέχρι την 10-06-2015.
5. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών, για χρήση σε εργασίες συντήρησης του οδικού ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Έγκριση Ε’ τροποποίησης της κατανομής πίστωσης για την Ανακαίνιση και συντήρηση Β’ Διοικητηρίου και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2006ΕΠ03000006.
7. Έγκριση Δ’ τροποποίησης της κατανομής πίστωσης για τη συντήρηση – επισκευή κτιρίου στέγασης Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2005ΕΠ03000013.
8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ3000014)». Υποέργο: «Μετατόπιση – αποκατάσταση αγωγών ύδρευσης στις θέσεις Βαγενίτι προς Γραμμένο και Γραμμένο προς Αναργύρους», προϋπολογισμού € 18.450,00 με ΦΠΑ.
9. Έγκριση του από 27-04-2015 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την ανάθεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
10. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες στο αρδευτικό αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Ρίζιανης - Κορύτιανης», προϋπολογισμού € 24.600,00 με ΦΠΑ.
11. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες στο αποστραγγιστικό αντλιοστάσιο Πέτρα – Στρογγυλή του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου», προϋπολογισμού € 6.765,00 με ΦΠΑ.
12. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες στο αρδευτικό αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Βρυσέλας Φιλιατών», προϋπολογισμού € 5.904,00 με ΦΠΑ.
13. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες στο αρδευτικό αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», προϋπολογισμού € 23.862,00 με ΦΠΑ.
14. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πινάκων μέσης τάσης αντλιοστασίων Α3-Α4 Πριάλας ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής», προϋπολογισμού € 24.600,00 με ΦΠΑ.
15. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων στις Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού € 72.218,84 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER.
16. Συγκρότηση και ορισμός της Επιτροπής Διενέργειας των διαγωνισμών για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση των δράσεων «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων στις Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Πρέβεζας» και «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Πρέβεζας», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER της Περιφέρειας Ηπείρου.
17. Έγκριση μετακίνησης του κ. Οδυσσέα Πότση, Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, στην Αθήνα στις 30-04-2015 για συμμετοχή σε συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΤΕΒΑ, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
18. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ», που διοργανώνεται στα Ιωάννινα, το χρονικό διάστημα 16-24/5/2015.
19. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων, για τη διενέργεια επιθεωρήσεων μεταποιητικών μονάδων και μελών εξεταστικών επιτροπών για τη χορήγηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων, για το χρονικό διάστημα Μαΐου – Αυγούστου έτους 2015.
20. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την από 13-07-2012 αίτηση ακύρωσης της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. κατά του Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
21. Παραίτηση από ένδικο μέσο.
22. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
23. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση «Run Greece Ιωάννινα» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
24. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση διασυλλογικού αγώνα ιστιοπλοΐας στην λίμνη Παμβώτιδα και έγκριση των σχετικών δαπανών.
25. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση Συμποσίου Χαρακτικής με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Ηπείρου.
26. Έγκριση έκδοσης του περιοδικού «Σαρακατσαναίοι» της Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου με την Περιφέρεια Ηπείρου και έγκριση σχετικών δαπανών.
27. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε Ιωαννίνων (πληρωμή εισφορών Α΄ Εξαμήνου 2015 στο ΤΣΜΕΔΕ των Αιρετών της Περιφέρειας).
28. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, καθώς και πραγματοποίηση δαπάνης, διάθεση πιστώσεων και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το διάστημα από 1-9-2015 έως 31-12-2016 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 31-3-2017).
29. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 6/254/27-02-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
30. Έγκριση δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής μηχανημάτων – οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
31. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση δρόμου Ρετσιανών - Καστανιάς», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
32. Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. (μειωτικού) της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α’ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.».
33. Έγκριση δαπάνης για την «Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση γέφυρας Κομποτίου» σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 869/01.04.2015 (ΑΔΑ: 7K917Λ9-ΚΝΠ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
34. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια σταθμού ραντάρ για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Λογαρού.
35. Έγκριση παράτασης της από 21-06-2013 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της ΕΤΑΝΑΜ, αναδόχου του έργου "GrItCUZINE" και της από 24-10-2013 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της εταιρείας «PlanTech Ε.Π.Ε.», αναδόχου του έργου " BioGAIA ".
36. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 9ης Μαΐου, ημέρας λήξης του 2ου Παγκοσμίου πολέμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
37. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
38. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για την κάλυψη δαπανών διαμονής κατοίκων, κατά την περίοδο που ακολούθησε τις μεγάλες καταστροφές που προκλήθηκαν στον Ν. Άρτας λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων της 31ης Ιανουαρίου και 1ης & 2ας Φεβρουαρίου 2015 (αριθμ. 6/249/27-02-2015 απόφαση της Ο.Ε.).
39. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών για το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2015 της Δ/νσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας.
40. Έγκριση δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής μηχανημάτων – οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
41. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης του άρθρου 55 του Π.Δ/τος 410/1998 στην πρώην υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης της Π.Ε. Άρτας, Σταμούλη Σταματία, σύμφωνα με την αριθμ. 1807/04-05-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας.
42. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
43. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την για την επιλογή αναδόχου για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 80.076,98 με ΦΠΑ.
44. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη αναδόχου για «τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 16.601,50 με ΦΠΑ.
45. Ορισμός των μελών της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου καταπολέμησης των κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2015 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
46. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (συντήρηση των αυτοματοποιημένων κοινόχρηστων ποδηλάτων, προμήθεια υλικών καθαριότητας, προμήθεια προϊόντων για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής).
47. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του Φασισμού και των εκδηλώσεων μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
48. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Αλεξίου Παύλου στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή στο 6o Διεθνές Συνέδριο με θέμα «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ (6th ICONFBMP)», που διοργανώνει το Εργαστήριο Οδοποιίας του ΑΠΘ από 10 - 06 - 2015 έως 12 - 06 - 2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
49. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. 46858/1739, 46862/1740 και 46867/1741/28-04-2015 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για συντήρηση πρασίνου, στους Δήμους Πάργας & Ηγουμενίτσας, Φιλιατών και στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου.
50. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-02-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών στηθαίων ασφαλείας της 19ης Ε.Ο. Αρχαγγέλου - Γλυκής», προϋπολογισμού € 4.000,00 με ΦΠΑ.
51. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 35588/1314/26-03-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 27-03-2015 για τον καθαρισμό της χερσαίας ζώνης και του δρόμου πρόσβασης του αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα καθώς και για την ανασύσταση των λιθορριπών του προσήνεμου μόλου, μετά τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα στην περιοχή, με ανέμους εντάσεως 9 μποφόρ.
52. Έγκριση δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής μηχανημάτων – οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
53. Άσκηση ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της υπ’ αριθμ. 108/2015 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας.
54. Έγκριση του Πρακτικού Ι/24-04-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια – τοποθέτηση σωλήνων άρδευσης» προϋπολογισμού € 30.000,00 με Φ.Π.Α.
55. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια τριών (3) εκτυπωτών πιστοποιημένων για τη λειτουργικότητα των εφαρμογών του Κεντρικού Συστήματος (on-line) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
56. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με τίτλο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 97.354,02 με Φ.Π.Α.
57. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 18.722,83 με Φ.Π.Α.
58. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων», για τις ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 32.000,00 με ΦΠΑ.
59. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Αγροτικών Κτηνιατρείων Καναλακίου, Φιλιππιάδας και Λούρου της Π.Ε. Πρέβεζας.
60. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: