Τελεσίγραφο του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς προς τους καλλιεργητές για εξόφληση οφειλών μέχρι τη Παρασκευή

Τους παραγωγούς που ποτίζουν τις καλλιέργειες τους μέσω του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς, καλεί ο πρόεδρος του οργανισμού Στέργιος Αναστασίου, όπως εξοφλήσουν τις οφειλές των προηγούμενων ετών μέχρι την Παρασκευή 29 Μαίου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η άρδευση των αγροτεμαχίων τους.

Επίσης υπενθυμίζει τους καλλιεργητές πως στα ξερικά αγροτεμάχια το πάγιο είναι 4 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ για τα ποτιστικά αγροτεμάχια υπάρχει προκαταβολή 16 ευρώ με το πάγιο να είναι και σε αυτή την περίπτωση 4 ευρώ ανά στρέμμα.
Η χρέωση ανά κυβικό μέτρο αρδευτικού ύδατος είναι 0,070 ευρώ ενώ για οικιακή χρήση εντός και εκτός αρδευτικού ύδατος είναι 0,12 ευρώ.
Οι καλλιεργητές είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν στους υδρονομείς την απόδειξη πληρωμής για το αντίστοιχο χωράφι όταν τους ζητείται, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έχουν σαν συνέπεια το κλείσιμο της βάνας (διακοπή νερού) και την επιβολή προστίμου. Τις ίδιες συνέπειες θα έχουν και όσοι δεν καταγράφουν στις κάρτες τις ενδείξεις, τους αριθμούς τεμαχίων, τα στρέμματα, τις ημερομηνίες και τις ώρες ποτίσματος.
Επίσης είναι υποχρέωση του καλλιεργητή να ειδοποιεί τον υδρονομέα σε περίπτωση που η βάνα από την οποία αρδεύει το χωράφι του δεν λειτουργεί και δεν καταγράφει ο υδρομετρητής, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση που παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα.

http://www.paramythia-online.gr/paramythia/recentnews.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: