Και δασικές εκτάσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι!

Λύση στο «ακανθώδες» πρόβλημα της κατανομής βοσκοτόπων που ταλανίζει τους κτηνοτρόφους της Ηπείρου (και όχι μόνο) τα τελευταία δύο χρόνια δίνεται με την χθεσινή υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με την οποία αίρονται οι επιφυλάξεις και οι ενστάσεις που προέβαλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με τη χρήση των δασικών περιοχών ως βοσκοτόπων.

Συγκεκριμένα, με την Κ.Υ.Α.- η οποία υπογράφεται από τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Λαφαζάνη και Γιάννη Τσιρώνη, αντίστοιχα δεν υπάρχουν περιορισμοί που να προκύπτουν από τη δασική και την περιβαλλοντική νομοθεσία για τη συγκεκριμένη χρήση.
Η ΚΥΑ η οποία πέρασε και από την έγκριση του συναρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου, φέρνει ανακατανομές στη βοσκήσιμη γη. Ο νέος σχεδιασμός μοιράζει με διαφορετικά από τα ισχύοντα κριτήρια τις επιλέξιμες εκτάσεις και διαφοροποιεί τους κτηνοτρόφους.
Έτσι, δεν αντιστοιχεί η ίδια έκταση βοσκοτόπων - άρα ούτε το ίδιο ποσό κοινοτικών επιδοτήσεων - σε δύο παραγωγούς οι οποίοι μπορεί να έχουν τον ίδιο αριθμό ζώων, αλλά βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές. Κερδισμένοι φαίνεται ότι είναι οι κτηνοτρόφοι της νησιωτικής Ελλάδας και της Κρήτης, όπου λόγω ξηροθερμικών συνθηκών και χαμηλής παραγωγικότητας καθορίζεται διαφορετική αναλογία κατανομής.
Ως αναλογία κατανομής βοσκοτόπων η ΚΥΑ ορίζει τον αριθμό μονάδων μεγάλων ζώων (ΜΜΖ) που μπορούν να βοσκήσουν σε δέκα στρέμματα. Η χώρα διαιρείται σε εννιά χωρικές ενότητες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη και Νησιωτική Ελλάδα.
Προτεραιότητα στους ντόπιους
Η απαραίτητη έκταση βοσκοτόπου κατανέμεται κατά προτεραιότητα σε κτηνοτρόφους, οι οποίοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και σε όσους είναι μέλη συνεταιρισμών που διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσης τους στην τοπική / δημοτική κοινότητα στην οποία βρίσκεται ο βοσκότοπος.
Σε περίπτωση που υπάρχει περίσσεια βοσκοτόπου, το πλεόνασμα διατίθεται κατά προτεραιότητα σε κτηνοτρόφους των όμορων κοινοτήτων. Εάν όμως υπάρχει έλλειμμα βοσκοτόπων θα γίνεται κατανομή από όμορες περιοχές.
Όσοι από τους κτηνοτρόφους χρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών τους περισσότερη έκταση, μπορούν να … μπουν στην ουρά, στις περιοχές όπου υπάρχει απόθεμα. Αυτοί θα υπόκεινται στους όρους των μετακινούμενων κτηνοτρόφων και πρέπει να αποδεικνύουν τη μετακίνησή τους. Στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους υπάρχει η δυνατότητα να κατανεμηθεί βοσκότοπος σε διαφορετικές Χωρικές Ενότητες.
Σε περίπτωση που το ζωικό κεφάλαιο του κτηνοτρόφου μειωθεί πάνω από 30% για δυο ημερολογιακά έτη, η κατανεμημένη έκταση και το δικαίωμα χρήσης μειώνεται αναλόγως.
Η διαδικασία για την κατανομή των βοσκοτόπων θα γίνεται μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ.Δεν υπάρχουν σχόλια: