Αξιοποίηση παλιών νερόμυλων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα Restor Hydro  
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιατών στα πλαίσια του Εθνικού Θεματικού Δικτύου με τίτλο «Υδροκίνηση» καθώς και του προγράμματος που υλοποιεί με τίτλο «Παραδοσιακοί οικισμοί, πετρογέφυρα νερόμυλοι», με σκοπό τη διάσωση και αξιοποίηση παραδοσιακών νερόμυλων, καθώς και την υποστήριξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καλεί, κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει τη σχετική αίτηση ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα Restor Hydro.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Intelligent Energy Europe της Ε.Ε., σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και αφορά επεμβάσεις σε μικρές παραδοσιακές μονάδες υδροκίνησης (νερόμυλους) και τη δημιουργία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος μικρής κλίμακας.
Στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι παλιές εγκαταστάσεις νερόμυλων στη χώρα μας. Γι’ αυτό το σκοπό και για να υποστηριχθεί το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο, χωρίς καμία απολύτως δέσμευση. Μάλιστα, θα τους χορηγηθεί το Πλήρες Εγχειρίδιο Αποκατάστασης Υδρόμυλων.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://www.restor-hydro.eu/
Τηλ. Επικοινωνίας ΚΠΕ Φιλιατών: 26650-2200

Δεν υπάρχουν σχόλια: