Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.M. Αγίου Γεωργίου Καμίτσιανης Τσαμαντά και Ι.Μ. Γηρομερίου

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου αναδείχθηκαν οι ανάδοχοι για δύο νέα έργα Πολιτισμού και συγκεκριμένα για:
 «Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Mονής Αγίου Γεωργίου Καμίτσιανης Τσαμαντά», προϋπολογισμού 157.929,76 ευρώ (Ανάδοχος: Ευτυχία Παπαδοπούλου)
 «Συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Γηρομερίου», προϋπολογισμού 115.852,85 ευρώ (Ανάδοχος: Ευτυχία Παπαδοπούλου)Δεν υπάρχουν σχόλια: