17η Μαρτίου 2015: Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας

«Υπερασπιζόμενοι την Αξιοπρέπεια των Λαών και των Κοινωνιών»
Κάθε χρόνο οι Κοινωνικοί Λειτουργοί από όλο το κόσμο διοργανώνουν τον Μάρτιο την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας. Η μέρα αυτή έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Δράσης για την προβολή του σημαντικού ρόλου των Κοινωνικών Λειτουργών και της Κοινωνικής Εργασίας στην προάσπιση των αρχών της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Για τη φετινή χρονιά ως Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας του 2015 ορίστηκε η 17η Μαρτίου. Το θέμα «Υπερασπιζόμενοι την Αξιοπρέπεια των Λαών και των Κοινωνιών», εστιάζεται στην κοινή προσπάθεια όλων των παγκόσμιων οργανώσεων για την Κοινωνική Εργασία και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, ώστε να συμμετέχουν και να συμβάλλουν ενεργά στον σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής αναδεικνύοντας την αξία της κοινωνικής εργασίας σε όλο τον κόσμο.
Για την Ελλάδα, η φετινή θεματολογία είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ καθώς η λιτότητα των τελευταίων ετών, έχει πλήξει μεγάλα στρώματα της κοινωνίας και έχει δημιουργήσει συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης όμοιες με αυτές που αντιμετωπίζουν κοινωνίες σε πόλεμο. Η συνεχής απώλεια εισοδήματος, η ανεργία, ο περιορισμός των κοινωνικών παροχών, οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, η συρρίκνωση του Κράτους Πρόνοιας, απειλούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και πλήττουν την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ενός ολόκληρου λαού.
Σε αυτές τις συνθήκες, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί με βασική τους αξία τον σεβασμό και την προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που διαπνέει την κοινωνική εργασία, δεν μένουν απλά παρατηρητές. Δεν προσεγγίζουν μόνο θεωρητικά τις καταστάσεις, αλλά παρεμβαίνουν παντού και με κάθε τρόπο:
• Στέκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών της οικονομικής κρίσης,
• Υπερασπίζονται καθημερινά τα δικαιώματα των ανθρώπων για Υγεία, Στέγη, Εργασία, Ασφάλεια, Δικαιοσύνη,
κοινοτήτων που απειλούνται περισσότερο.
• Συλλογικά διεκδικούν πολιτικές που εξασφαλίζουν την ανάπτυξη με επίκεντρο την ανθρώπινη ευημερία .
Δεν υπάρχουν σχόλια: