Οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Σουλίου

Η Δήμαρχος κα Σταυρούλα Μπραϊμη - Μπότση, όρισε τους 4 νέους Αντιδημάρχους του Δήμου Σουλίου, με θητεία δυόμισι ετών ( από 1/9/2014 έως 28/2/2017) , καθώς και 4 εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.
Συγκεκριμένα:
Ορίζει Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Πόρων, Οικονομικής Ανάπτυξης, Διοικητικών Θεμάτων, Διαφάνειας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Παιδείας & Δημοσίων Σχέσεων, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γώγο Ιωάννη του Σωτηρίου , στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία
Κατά τόπο αρμοδιότητες για την Δημοτική Κοινότητα Παραμυθιάς και για τις Τοπικές Κοινότητες Αγ. Κυριακής, Ελαταριάς, Σαλονίκης και Πετουσίου της δημοτικής ενότητας Παραμυθιάς
Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος θα αναπληρώνει τη Δήμαρχο σε όλα τα καθήκοντά της όταν αυτή κωλύεται ή απουσιάζει και θα υπογράφει έγγραφα εκτός αυτών που απαιτείται έκφραση γνώμης και αποφασιστικής αρμοδιότητας π.χ. διορισμοί, προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές

Ορίζει Αντιδήμαρχο Σχεδιασμού – Υποδομών - Προγραμματισμού και Ανάπτυξης το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μούτσιο Χρήστο του Αντωνίου στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία
Κατά τόπο αρμοδιότητες για τις Τοπικές Κοινότητες Αμπελιάς, Γκρίκας, Ψάκκας, Κρυσταλλοπηγής, Νεοχωρίου, Καλλιθέας, Πετροβίτσας, Πολυδρόσου, Π. Εκκλησιών , Πλακωτής της δημοτικής ενότητας Παραμυθιάς

Ορίζει Αντιδήμαρχο Προστασίας Περιβάλλοντος – Ανακύκλωσης – Καθαριότητας – Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Πολιτικής Προστασίας – Μηχανολογικού Εξοπλισμού το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ . Φράγκο Θωμά του Νικολάου στον οποίο παρέχεται αντιμισθία
Κατά τόπο αρμοδιότητες για τις Τοπικές Κοινότητες Καρυωτίου, Παγκρατίου, Σεβαστού, Χρυσαυγής, Ξηρολόφου, Καρβουναρίου, Προδρομίου, Ζερβοχωρίου της δημοτικής ενότητας Παραμυθιάς και τις τοπικές κοινότητες Αυλοτόπου, Σαμονίδας, Κουκουλιών, Φροσύνης, Τσαγγαρίου της Δημοτικής Ενότητας Σουλίου

Ορίζει Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Εμπορίου - Κοινωνικής προστασίας & αλληλεγγύης το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωσταρά Σταύρο του Δονάτου στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία
Κατά τόπο αρμοδιότητες για τις Τοπικές Κοινότητες Γαρδικίου, Γλυκής ,Σκανδάλου και Χόϊκας της δημοτικής ενότητας Αχέροντα


Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1) Ντάγκας Ευάγγελος του Γεωργίου υπεύθυνος για:
• Την παρακολούθηση – εποπτεία και ευθύνη του πολεοδομικού σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας , χωροταξίας και χρήσεων γης , Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων
• Την εποπτεία - Έλεγχος - Συντονισμός μελετών που αφορούν έργα - παρεμβάσεις και αναπλάσεις στην πόλη και τα τοπικά διαμερίσματα.
• Το τεχνικό πρόγραμμα Δήμου
• Θέματα Γ.Π.Σ.
• Ανάπτυξη υπαίθρου και οικισμών
• Συνεργασία στα ανωτέρω θέματα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
2) Λώλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου υπεύθυνος για:
• Θέματα προβολής και τουρισμού,
• Θέματα Νεολαίας και εθελοντισμού
3) Ντούκα Βασιλική του Χρήστου υπεύθυνη για:
• τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις
• θέματα Αθλητισμού
• συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση
4) Παππάς Παναγιώτης του Γεωργίου υπεύθυνος :
• Πολιτισμού
• Προγράμματος εκδηλώσεων, τοπικών εορτών και εθνικών επετείων.
• Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και Σχολών Γονέων
• Συνεργασία με το ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: