Ορίστηκαν οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Φιλιατών

Ο Δήμαρχος Φιλιατών με εντολή του ορίζει τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας : Μποροδήμο Κωνσταντίνο, Ζιάκα Γρηγόριο και Μπέλλο Παύλο, ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Φιλιατών και αναθέτει σε αυτούς χωρίς αμοιβή την εποπτεία των υπηρεσιών και το συντονισμό των δράσεων όπως παρακάτω περιγράφονται:

1.Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητα τη συντήρηση και την εύρυθμη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου καθώς επίσης την ευθύνη για την επισήμανση και επίλυση προβλημάτων στα Δημοτικά κτίρια.

2.Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζιάκας Γρηγόριος ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητα τις δημόσιες σχέσεις ,επικοινωνία με απόδημους , αδελφότητες και πολιτιστικούς Συλλόγους καθώς και την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου σε συνεργασία με επιχειρήσεις και εθελοντές.

3.Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπέλλος Παύλος ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητα την εποπτεία των διαδικασιών εθιμοτυπίας και συναφών υποχρεώσεων( εθνικές εορτές, επετείους, σημαιοστολισμός , φιλοξενίες κ.λ.π.) καθώς και την ευθύνη της επισήμανσης καθημερινών προβλημάτων των πολιτών.

 Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων γίνεται πάντοτε σε συνεννόηση με το Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
Σε περίπτωση απουσίας , κωλύματος ή άλλης αδυναμίας , τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος , ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο του Δημάρχου.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη εις βάρος του δημοτικού
Προϋπολογισμού.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Κυματοθραύστης του δημάρχου ο Παυλο Μπέλλος