Ανακοίνωση για την Εξισωτική 2014

Από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών Θεσπρωτίας – Πρέβεζας
 
Ενημερώνουμε τους παραγωγούς του Νομού μας που αιτούνται Εξισωτική Αποζημίωση για το 2014 ότι πρέπει να προσκομίσουν άμεσα και τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1. Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες:
α. Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια). β. Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/η αιτούσα (αν τα εισοδήματα προέρχονται από συντάξεις). γ. Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας, κ.λπ.) (αν τα εισοδήματα προέρχονται από επιδόματα).
2. Αν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις:
α. Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3). β. Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία. γ. Απόφαση ένταξης σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που σχετίζεται με αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία (π.χ. LEADER, ΟΠΑΑΧ) (αν το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις προέρχεται από αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία).
3. Αν δηλώνονται εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα:
• Παραστατικά απόδειξης της πηγής προέλευσης του εισοδήματος από Ελευθέρια Επαγγέλματα.
4. Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους:
• Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί
5. Για τους διαδόχους γεωργούς δικαιούχων Πρόωρης Συνταξιοδότησης: Βεβαίωση από την Τράπεζα Πειραιώς από την οποία θα αποδεικνύεται η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών ορίστηκε διάδοχος γεωργός δικαιούχου Πρόωρης Συνταξιοδότησης.
6. Για τους Δασεργάτες ή Ρητινοσυλλέκτες/Ρητινεργάτες ή Υλοτόμους, Αλιεργάτες, Ιχθυεργάτες, Εργάτες γης, Σμυριδεργάτες, Μικροεπαγγελματίες μόνιμους κατοίκους Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων:
α. Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας που να βεβαιώνει την ιδιότητα. β . Βεβαίωση από το Δήμαρχο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας της μόνιμης κατοικίας και της έδρας της επιχείρησης του παραγωγού έχει πληθυσμό μικρότερο των 2.000 ( Το σημείο αφορά στην περίπτωση χαρακτηρισμού του παραγωγού ως μικροεπαγγελματία)
7. Για τους παραγωγούς που δηλώνουν φιλοξενούμενοι ως προς τη μόνιμη κατοικία:
Αντίγραφο Ε1 του ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου φιλοξενούνται προς απόδειξη του τόπου μόνιμης κατοικίας.
Παρακαλούμε τα παραπάνω δικαιολογητικά να κατατεθούν το αργότερο έως 30/9/2014, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου που ακολουθούν.
Για την ΣΥ.Β.Ε.Α.Π. Α.Ε.Σ.
Ο Δ/νων Σύμβουλος

Παρόλας Βασίλειος


Δεν υπάρχουν σχόλια: