Σύμφωνη γνώμη Ε.Δ.Α. Περιφέρειας για την ενίσχυση της ύδρευσης σε Τ.Κ. του Δήμου Σουλίου

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη προς το Δήμο Σουλίου διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου "Ενίσχυση ύδρευσης Τ.Κ. Γαρδικίου - Τ.Κ. Χόικας - Τ.Κ. Γλυκής Δήμου Σουλίου", προϋπολογισμού 496.664,63 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: