Το Προεδρείο και οι Επιτροπές του Δήμου Φιλιατών

Στο Δήμο Φιλιατών ο Γκίζας Χρήστος επανεκλέγεται Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλιου
Η σύνθεση των νέων οργάνων είναι η εξής:
Πρόεδρος Γκίζας Χρήστος
Αντιπρόεδρος Μπότος Σπυρίδων
Γραμματέας Ζιάκας Γρηγόριος


Οικονομική Επιτροπή:
Τακτικά Μέλη:
Πλειοψηφία:
Γκίκας Θωμάς,
Μποροδήμος Κων/νος,
Κατσαρός Ηλίας,
Κόρος Ιωάννης,
Μειοψηφία: Μπεράτης Γιώργος,
Βλάχος Παρασκευάς
Αναπληρωματικα:
Πλειοψηφία: Κατσάρης Πέτρος, Μποροδήμος Ιωάννης, Παππά Ουρανία, Μπέλλος Παύλος
Μειοψηφία: Κολιομίχος Σπυρίδων, Λένης Φίλιππος

Δεν υπάρχουν σχόλια: