Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 21η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1.
Ψήφιση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Φιλιατών και του Νομικού Προσώπου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Δεν υπάρχουν σχόλια: