Στις 4 Απριλίου η δημοπρασία για το αγροτεμάχιο 21 του Αχέροντα

Οι θέσεις, οι δραστηριότητες και οι τιμές εκκίνησης
Σε Δημοπρασία βγαίνει το περιβόητο αγροτεμάχιο 21 στις όχθες του ποταμού Αχέροντα για χρήσεις: Ράφτινγκ, ψημένων σταχιών-αραβόσιτος , Πώληση ειδών Λαϊκής Τέχνης και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων, Πώληση Μελισσοκομικών προϊόντων και Καντίνα.
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 04 Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα από 11.00 π.μ μέχρι 12.00 π.μ, θα είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Παραμυθιά ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής.

Η εκμίσθωση των χώρων, η χρήση και η τιμή εκκίνησης, ειναι οι εξής:

Ρ1 (για επιχείρηση ράφτινγκ, χώρος 100 τ.μ.): 4.200 €.
Ρ2 (για επιχείρηση ράφτινγκ, χώρος 100 τ.μ.): 4.200 €.
Ρ3 (για επιχείρηση ράφτινγκ, χώρος 100 τ.μ.): 4.200 €.
Ρ4 (για επιχείρηση ράφτινγκ, χώρος 100 τ.μ.): 4.200 €.
Α1 (για χρήση πώλησης ψημένων σταχιών-αραβόσιτος 4 τ.μ.): 450 €.
Α2 (για χρήση πώλησης ψημένων σταχιών-αραβόσιτος 4 τ.μ.): 450 €
Λ1 (Πώληση Ειδών Λαϊκής Τέχνης και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων 24 τ.μ.): 750 €.
Λ2 (Πώληση Ειδών Λαϊκής Τέχνης και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων 8 τ.μ.): 300 €.
Μ1 (Πώληση Μελισσοκομικών Προϊόντων 24 τ.μ.): 750 €.
Μ2 (Πώληση Μελισσοκομικών Προϊόντων 8 τ.μ.): 300 €.
Κ1 (Καντίνα εμβαδού 10 τ.μ.): 3.000 €.
.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, οπότε και ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον εκμισθωμένο χώρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: