Δήμος Ηγουμενίτσας: Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δονάτος Μαρτίνης

Η σύνθεση της νέας Οικονομικής Επιτροπής
Ολοκληρώθηκε η ειδική συνεδρίαση στον Δήμο Ηγουμενίτσας για την εκλογή των νέων οργάνων του. 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανακηρύχθηκε εκ νέου ο Δονάτος Μαρτίνης, αντιπρόεδρος εκλέχθηκε η Χριστίνα Καραλή Νταφλάκη από την παράταξη του Θωμά Παππά της μείζονος αντιπολίτευσης και γραμματέας ο Βασίλης Γκόλιας από την παράταξη της Δήμητρας Γούλας της ελάσσονος αντιπολίτευσης.


Η σύνθεση της νέας Οικονομικής Επιτροπής

Πρόεδρος
Γιάννης Λώλος
Τακτικά μέλη
Σούρλα Παναγιώτα
Ντάνης Βασίλειος
Γόγολος Ιωάννης
Δήμας Δώρης
Αναπληρωματικά μέλη
Κώστας Λευτέρης
Λώλης Ηλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: