Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Φιλιατών με θητεία από 1/3/2017 έως 31/08/2019

Με απόφασή του, ο Δήμαρχος Φιλιατών κ. Σπύρος Παππάς, ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Φιλιατών, εντός της τρέχουσας δημοτικής θητείας, με θητεία από 1/3/2017 έως 31/08/2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες .
Ο Σπύρος Παππάς δεν προχώρησε σε καμία αλλαγή των προσώπων των Αντιδημάρχων.
Έτσι, οι τέσσερις Αντιδήμαρχοι που παραμένουν είναι:


Ιωάννης Μποροδήμος - Ως Αντιδήμαρχος σε θέματα προγραμματισμού και ανάπτυξης και την εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών και κατά τόπο αρμόδιο στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών
1. Παππά-Μάλλιου Ουρανία - Ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών.
2. Κατσάρης Πέτρς - Ως Αντιδήμαρχος καθαριότητας και αθλητισμού.
3. Ιωάννης Κόρος - Ως Αντιδήμαρχος για τη λειτουργία των υπηρεσιών άρδευσης και αρδευτικών έργων και της τουριστικής προβολής του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: