Κίνητρα για μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων σε απομακρυσμένες περιοχές

Κίνητρα βαθμολογικής εξέλιξης αλλά και οικονομικής ενίσχυσης για τους δημόσιους υπαλλήλους που θα επιλέξουν να μετακινηθούν από τα αστικά κέντρα σε παραμεθόριες, απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές προωθεί η κυβέρνηση.


Το ηγετικό επιτελείο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο πλαίσιο του νέου συστήματος κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, διερευνά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που να κάνουν ελκυστική τη μετακίνηση σε υπηρεσίες των παραμεθόριων και απομακρυσμένων περιοχών.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να αντιμετωπισθούν ελλείψεις σε προσωπικό σε αυτές τις περιοχές αλλά και βοηθηθεί η αναπτυξιακή προοπτική τους, με καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων κατά τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Έτσι, πέρα από βαθμολογικά κίνητρα για μετατάξεις στις μεθοριακές και απομακρυσμένες περιοχές, εξετάζονται και οικονομικά κίνητρα, τα οποία θα αποφασιστούν σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιορισμών.

Πάντως, άμεσα θα δοθεί στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη, θα συνδέει με ορθολογικό τρόπο τις ανάγκες των υπηρεσιών με τις ατομικές επιλογές των υπαλλήλων. Αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα, Τετάρτη, με την προοπτική δέκα ημέρες αργότερα να έχει εισαχθεί στη Βουλή για επεξεργασία, συζήτηση και ψήφιση. Πάντως, όπως είπε την Τρίτη ο κ. Βερναρδάκης, το νέο σύστημα κινητικότητας θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της υποστελέχωσης αλλά από μόνο του δεν αρκεί, καθώς χρειάζεται να συνδυαστεί με στοχευμένες προσλήψεις.

Πλαφόν το 80% κάλυψης των θέσεων για να γίνει μετακίνηση

Στην κινητικότητα θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι εφόσον έχουν συμπληρώσει διετία από τον διορισμό τους, μόνιμοι ή υπηρετούντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) που υπηρετούν σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) αλλά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στο κράτος.

Εξαιρούνται οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ, πλην των διοικητικών, οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Επίσης οι εκπαιδευτικοί δεν θα ακολουθούν το νέο σύστημα κινητικότητας αλλά την ειδική διαδικασία τοποθετήσεων - μετακινήσεων που εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας .

Προβλέπεται να υπάρξουν ρυθμίσεις για δικλίδες ασφαλείας ώστε να διασφαλιστεί ότι καμία υπηρεσία δεν θα αδειάσει και θα συνεχίσει να λειτουργεί σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Μάλιστα, όπως σημείωσε ο κ. Βερναρδάκης, θα πρέπει να είναι καλυμμένες σε ποσοστό 80% οι θέσεις σε φορείς ώστε να μετέχουν στην κινητικότητα. Το πλαφόν αυτό τίθεται για να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειτουργίας με αποχωρήσεις για ένταξη σε άλλη υπηρεσία. Πάντως, το όριο αυτό θα είναι πολύ χαμηλότερο για μικρούς δήμους, ώστε να υπάρχει περιθώριο ενίσχυσής τους με δεδομένη την αποψίλωση που υπάρχει σε υπηρεσίες τους.

Όλοι οι φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν σχετικά αιτήματα, οπότε θα έχουν και εκείνοι τη δυνατότητα να αναπληρώσουν το αναγκαίο προσωπικό και μάλιστα με εκείνους τους υπαλλήλους που είναι κατάλληλοι για τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Κεντρικό όργανο εποπτείας

Η όλη διαδικασία των μετατάξεων και μετακινήσεων θα εποπτεύεται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, που θα συντονίζει και επιβλέπει την εφαρμογή του Ενιαίου συστήματος Κινητικότητας, θα αξιολογεί τα αιτήματα των φορέων και θα έχει την εποπτεία της διαχείρισης του Ψηφιακού Οργανογράμματος της δημόσιας διοίκησης.

Το όργανο αυτό θα αποτελείται από έναν αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ ως πρόεδρο, ένα μέλος του ΑΣΕΠ, έναν νομικό σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), τον αναπληρωτή διοικητικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ο προγραμματισμός του υπουργείου θέτει ως χρόνο έναρξης του νέου συστήματος κινητικότητας τον Ιανουάριο του 2017.


Δεν υπάρχουν σχόλια: