Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 27η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέμα:

1.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία


Σημείωση: Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου θεωρείται κατεπείγουσα , διότι ο Δήμος θα πρέπει να καταβάλει μέχρι τις 29/07/2016 στην ΔΕΗ , τόσο την δόση της ρυθμισμένης οφειλής όσο και τον τρέχων λογαριασμό. Επειδή στον προυπολογισμό , λόγω της λογιστικής τακτοποίησης των εισπραττόμενων ποσών από την ΔΕΗ, ο κωδικός εξόδων που αφορά την εξόφληση της υφιστάμενης ρύθμισης και των λογαριασμών που εκδίδονται μηνιαίως από την ΔΕΗ παρουσιάζει σημαντική μείωση , χρειάζεται άμεσα να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του προυπολογισμού ώστε να ενισχυθεί ο συγκεκριμένος κωδικός εξόδων .Δεν υπάρχουν σχόλια: