Παρατείνεται έως το τέλος του 2015 το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Μέχρι το τέλος του 2015 θα συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς η Βουλή ψήφισε τις σχετικές διατάξεις, μετά και την επιμονή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Πρόκειται για ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα, που απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα.

Το πρόγραμμα παρατάθηκε, με διασφάλιση της χρηματοδότησης με 120 εκατομμύρια Ευρώ και διατήρησης όλων των θέσεων εργασίας.
Παράλληλα, θεσμοθετείται και η διάδοχη μορφή του Προγράμματος από τον Ιανουάριο του 2016, με δύο επιμέρους Προγράμματα. Πρόκειται για το «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το «Κατ’ Οίκον Κοινωνική Φροντίδα» για τους οικονομικά αδύναμους, ηλικιωμένους, ανασφάλιστους και άτομα με αναπηρία, με διαχειριστή και των δύο την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. και Φορείς υλοποίησης τους Δήμους, τα Νομικά τους Πρόσωπα και άλλους Φορείς της Αυτοδιοίκησης.


Δεν υπάρχουν σχόλια: