Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί ανοικτή τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Επικύρωση των αποφάσεων –πρακτικών της 7ης /30-7-2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

2. α) Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020
β) Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020
(εισήγηση: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κα Καλογιάννη
παρουσίαση: η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου)

3. Τροποποίηση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή των προσβάσεων της νέας γέφυρας στη θέση Μπαλντούμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων στην περιοχή του Δήμου Εγνατίας στο Νομό Ιωαννίνων.
(εισήγηση: η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου)

4. Τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014
(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ιωάννου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: