Έγκριση χρηματοδότησης στο ΙΕΚ Ηγουμενίτσας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ενέκρινε χρηματοδότηση προς το Δημόσιο ΙΕΚ Ηγουμενίτσας για τη συμμετοχή του στο σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Erasmus+ 2017.
Η μέγιστη κοινοτική επιχορήγηση έχει ύψος 58.676,00 Ευρώ, και αφορά το αίτημα του ΙΕΚ για ενίσχυση των δεξιοτήτων σπουδαστών της Μαγειρικής Τέχνης, Αρτοποιίας ‐ Ζαχαροπλαστικής, Γαλακτοκομίας ‐ Τυροκομίας και Βοηθών Φαρμακείου.

H παραπάνω δράση, έχει στόχο να αναδείξει ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων, των ατόμων που εργάζονται ή μαθητεύουν στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: