Επίσκεψη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου

Το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου επισκέφθηκε o Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθ. κ. Γεώργιος Καψάλης, ύστερα από πρόσκληση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου, Καθ. κ. Bektash Mema, για να συμμετάσχει στην Εξωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύματος, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με σκοπό τη διεθνή αναγνώριση του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου.
 Ο κ. Καψάλης συμμετείχε, από κοινού, με όλους τους κοινωνικούς φορείς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Αργυροκάστρου και ήταν ο μόνος εκπρόσωπος συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου.

Παρουσίασε στην Επιτροπή την πολύχρονη συνεργασία ανάμεσα στα δύο Ιδρύματα και τόνισε τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζουν η Ελληνική Μειονότητα και το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και  Ελληνικού Πολιτισμού, στην ενδυνάμωση των σχέσεων ανάμεσα στα δύο Ιδρύματα. Παράλληλα, τοποθετήθηκε και σε άλλα καίρια ζητήματα που αφορούν τον ρόλο και την εξωστρέφεια των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου και οι υπόλοιπες Αρχές ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Καψάλη για την ουσιαστική και καθοριστική, όπως επεσήμαναν, συμβολή του στη διαδικασία Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: