Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 8η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1.
΄Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου του Δήμου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2017 .
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
2.
Αποδοχή Επιχορηγήσεων - Έγκριση Αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
3.
Αποδοχή παραίτησης Προέδρου του Νομικού Προσώπου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ του Δήμου Φιλιατών και ορισμός νέου Προέδρου .
_ Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
4.
Έγκριση παροχής κινητής τηλεφωνίας προισταμένων διευθύνσεων Δήμου Φιλιατών και καθορισμός του ανώτατου επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως.
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
5.
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου , ο οποίος ορίστηκε με την υπ΄αριθμ.50/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για την για σύνταξη και κατάθεση πρόσθετων λόγω ακυρώσεως κατά της ΑΕΠΟ για το ΜΗΥΕ Καλαμάς ενώπιον του ΣτΕ.
_ Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
6.
1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Διανοίξεις – Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων Φιλιατών και Ελαίας".
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: