Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου

Την Τετάρτη είκοσι δύο (22 ) του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2017 και ώρα 15.00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:


1. Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 11ης /21-12-2016 τακτικής συνεδρίασης Π.Σ.

2. Αποδοχή έγκρισης της ένταξης του έργου  «Adri-Up»  στο πλαίσιο του  μηχανισμού διευκόλυνσης    «Συνδέοντας την Ευρώπη»/Connecting Europe Facility (ΔΣΕ/CEF)
(εισήγηση: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων)

3. Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «’Ηπειρος» Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων»
(εισήγηση: η Δ/νση Περιβάλλοντος &Χωρικού Σχεδιασμού)

4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2016
(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

5. Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017
(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

6. Περιορισμός του αριθμού των αλιευτικών εργαλείων «καλαμίδι (ή καλάμι)» και «πεταχτάρι» στη λίμνη Παμβώτιδα»
(εισήγηση: η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας)

7. Συζήτηση-Προτάσεις για την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών
(εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου)
Δεν υπάρχουν σχόλια: