Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1.
Έγκριση της υπ΄αριθμ.01/2017 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
περί :<<΄Εγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Οικονομικού έτους 2016 >>της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ.Παππά Ουρανία
2.

Έγκριση της υπ΄αριθμ.02/2017 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
περί :<<΄Εγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Οικονομικού έτους 2016 >>της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ.Παππά Ουρανία

3.
Έγκριση της υπ΄αριθμ.03/2017 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Περί: Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Α΄ Τριμήνου 2017.
-Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ.Παππά Ουρανία

4.
Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού( με ηλεκτρονική διαπραγμάτευση) της Προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια Καυσίμων – λιπαντικών & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Φιλιατών , των Νομικών Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2017.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος
5.
Διαγραφή – επαναβεβαίωση χρεώσεων κοινοτικών βοσκών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
6.
Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Σμέρτου( τμήμα υπ΄αριθμ. 310 τεμαχίου Αγροκτήματος Μύλων Σμέρτου) για ίδρυση και λειτουργια σταβλικών εγκαταστάσεων .
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
7.
Διαγραφή οφειλών .
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρη Πέτρος
8.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
"Αντικτάσταση δικτύου ύδρευσης στην δ.κ. Φιλιατών".
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
9.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
"Ασφαλτόστρωση εσωτερικών δρόμων στην τ.κ. Ραβενής".
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
10.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
"Αντιπλημμυρικά έργα Σαγιάδας"
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
11.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
"Αποχέτευση όμβριων στην τ.κ. Πλαισίου".
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
12.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
¨Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Φιλιατών
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
13.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
"Διευθέτηση όμβριων υδάτων πόλης Φιλιατών".
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
14.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
"Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην δ.κ. Φιλιατών
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
15.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
"Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην τ.κ. Ασπροκκλησίου
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
16.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
"Κατασκευή διαβάσεων στην περιοχή κάμπου Ραγίου".
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

17.

Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
"Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην τ.κ. Ασπροκκλησίου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
18.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
"Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στην τ.κ. Σίδερης".
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

19.
Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
"Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή προς πλατεία στο τ.δ. Τρικορύφου".

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
20.
Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
"Αποπεράτωσης κοιν τουαλέτας στο τ.δ. Φοινικίου".
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

21.
Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
"Διαμόρφωση εισόδου Β΄ Δημοτικού σχολείου".

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

22.
Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
"Διανοίξεις - τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων Φιλιατών και Ελαίας".
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
23.
Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
"Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και τεχνικού στην θέση Λάκκος Μπρίβιδα στο τ.δ. Βρυσέλλας".

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
24.
Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
"Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην τ.κ. Φιλιατών".

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

25.
Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
"Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού, συν. Ελαίας στην δ.κ. Φιλιατών".
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

26.
Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
"Τσιμεντοστρώσεις στην τ.κ. Πηγαδουλίων"
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
27.
Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
"Τσιμεντοστρώσεις στο τ.δ. Κεστρίνης"
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
28.
Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής "Υδροδότηση Κεστρίνης".

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
29.
Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής "Κατασκευή γέφυρας Αχλαδέας - ΦΟΙΝΙΚΙ"
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
30.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή πεζοδρομίων στην δ.κ. Φιλιατών"
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

31.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής
"Κατασκευή πτερυγότοιχων στα τεχνικά του δρόμου Αχλαδέας -κάμπος Φοινικίου
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
32.
Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
"Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων εντός οικισμού και κατασκευή τοιχείου εντός οικισμού στο τ.δ. Κεραμίτσας"
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

33.
Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
"Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην τ.κ. Πλαισίου"
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
34.
Ανάκληση εν μέρη της υπ αρ. 133/2016 απόφασης Δ.Σ. περί υποκατάστασης αναδόχου έργου
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
35.
Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης’’ Πολεοδομική μελέτη – Αναθεώρηση – Επέκταση Πόλης Φιλιατών και Πράξης Εφαρμογής’’
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: