Προσκόμιση στοιχείων για την εξόφληση οφειλών της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηγουμενίτσας

Παρακαλούνται όσοι έχουν εκδώσει δικαστικές αποφάσεις κατά της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηγουμενίτσας (ΚΕΔΗ) και δεν έχουν μέχρι και σήμερα εξοφληθεί, να προσκομίσουν μέχρι την 23/11/2016 στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Γενικής Κυβέρνησης
2. ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού από βιβλιάριο του Δικαιούχου
Αρμόδια Υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας για τη συγκέντρωση των παραπάνω δικαιολογητικών είναι η κ. Σοφία Τζέκα ( Δημαρχείο- 2ος Όροφος , τηλ. επικοινωνίας 2665361210)
Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Ρεγγίνα Αν. Δηλαβέρη

Δεν υπάρχουν σχόλια: