Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Ίδυση Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή σχετικού συμφώνου συνεργασίας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Μηνάς
2. Αδελφοποίηση του Δήμου Φιλιατών με το χωριό Μπελογιάννη στην Ουγγαρία.
Εισηγητές : Α/δήμαρχος κ. Παναγιώτης Στεργίου και Μποροδήμου Γεωργία
3. Αποδοχή των όρων Ανοιχτής Πρόσκλησης –Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα << ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ >> - Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παναγιώτης Στεργίου
4. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων που αφορούν τη διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2013.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ .Μπεράτης Γεώργιος
5. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε εφημερίδες του Δήμου.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ .Μπεράτης Γεώργιος
6. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 43/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ με Θέμα << Περί Κανονισμού λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Φιλιατών>>.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπεράτης Γεώργιος
7. Έγκριση χρήσης κινητής τηλεφωνίας από αιρετά όργανα του Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπεράτης Γεώργιος
8. Δημοπράτηση βοσκήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Λιά για το οικ. έτος 2014.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παναγιώτης Σωτηρίου
9. Δημοπράτηση βοσκήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Βαβουρίου για το οικ. έτος 2014.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παναγιώτης Σωτηρίου
10. Δημοπράτηση βοσκήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Αναβρυτού για το οικ. έτος 2014.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παναγιώτης Σωτηρίου
11. Δημοπράτηση βοσκήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Ραβενής για το οικ. έτος 2014.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παναγιώτης Σωτηρίου
12. Δημοπράτηση βοσκήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Γαρδικίου για το οικ. έτος 2014.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παναγιώτης Σωτηρίου
13. Ορισμός Επιτροπής για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης
14. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών για υδραυλικά είδη, δομικά, ηλεκτρολογικά και οδοσήμανση κ..α. συναφή είδη για το έτος 2014.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. . Στεργίου Παναγιώτης
15. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για είδη ατομικής προστασίας και γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων για το έτος 2014.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Βλάχος Παρασκευάς
16. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2014.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης
17. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2014.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης
18. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 2014.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπεράτης Γεώργιος
19. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών της Διοικητικής και οικονομικής Υπηρεσίας του για το έτος 2014.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπεράτης Γεώργιος
20. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 2014.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παναγιώτης Σωτηρίου
21. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών και Επισκευών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2014.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης
22. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων μικρότερα από 5.869,41 για το έτος 2014.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παναγιώτης Σωτηρίου
23. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής έργων μεγαλύτερα από 5. 869,41 για το έτος 2014.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παναγιώτης Σωτηρίου
24. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για θαλάσσια μέσα αναψυχής.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης
25. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για πολυσύχναστες παραλίες.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης
26. Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου & Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεωρήσης θεάτρων Κινηματογράφων Δήμου Φιλιατών έτους 2014.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης3 σχόλια:

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ είπε...

«Αδελφοποίηση του Δήμου Φιλιατών με το χωριό Μπελογιάννη στην Ουγγαρία.»
Όταν πλησιάζουν εκλογές και στοχεύεις στις ψήφους της Αριστερας, τότε αδελφοποίηση και με χωριό του Τσε Γκεβαρα κάνεις.

Ανώνυμος είπε...

Τώρα τους έπιασε ο πόνος;

ΗΛΙΑΣ είπε...

Κυρία Γεωργία μας, καλό είναι να θυμόμαστε τους Έλληνες της Ουγγαρίας, αλλά όχι να ξεχνάμε το σκάνδαλο των 750.000 ευρώ στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατών