Συνεργασία Δήμου Ηγουμενίτσας με το ΤΕΙ Ηπείρου για την ίδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Στην ίδρυση και λειτουργία μιας Δημοτικής Βιβλιοθήκης η οποία θα καλύπτει την ανάγκη των κάτοικων για πνευματική ανάπτυξη προχωράει ο Δήμος Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ηπείρου θέλοντας έτσι να καλύψει ένα τεράστιο κενό στην πόλη της Ηγουμενίτσας με την απουσία ανάλογου χώρου.


Ακολουθεί η εισήγηση του Δημάρχου Γιάννη Λώλου στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Οι βιβλιοθήκες, παραδοσιακά, είναι οι χώροι που συγκεντρώνουν, οργανώνουν και αποδίδουν στο κοινό πληροφορία και γνώση. Δυστυχώς όμως, στην πόλη της Ηγουμενίτσας δεν υπάρχει Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου οι πολίτες θα μπορούσαν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, μέσα από τις απαραίτητες συνθήκες.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα ακόλουθα:
• το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που πρόσφατα υπογράψαμε με το ΤΕΙ Ηπείρου,
• την Απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου για ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις ακαδημαϊκές του βιβλιοθήκες
• την μη ύπαρξη διαθέσιμου καταρτισμένου προσωπικού αλλά και ιδιόκτητου κτηρίου,
• με το αριθμ. πρωτ. 16245/15‐7‐2016 έγγραφο μας προτείναμε στο ΤΕΙ Ηπείρου την συνεργασία της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου που εδρεύει στην Ηγουμενίτσας, με την υπό σύσταση Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηγουμενίτσας με τη δημιουργία μιας Ανοικτής Δημοτική και Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης η οποία θα στεγάζεται στους χώρους του ΤΕΙ Ηπείρου και στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες του Δήμου αλλά και οι φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου.
• Την ομόφωνη απόφαση (ΑΔΑ: 67ΜΜ4691ΟΙ‐ΠΦΘ) της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου με την οποία ενέκρινε την πρόταση μας για τη συνεργασία των δύο βιβλιοθηκών και την στέγαση τους στο Παράτημα της Ηγουμενίτσας του ΤΕΙ Ηπείρου ενώ οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες της συνεργασίας θα καθοριστούν σε σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών.
Προτείνουμε την έγκριση και από το Δημοτικό Συμβούλιο της καταρχήν συμφωνίας για την συνεργασία των δύο βιβλιοθηκών με τον παράλληλο ορισμό μια ευέλικτης επιτροπής η οποία θα αναλάβει την κατάρτιση του συμφώνου συνεργασίας.
Τα οφέλη από την υλοποίηση του παραπάνω πονήματος είναι πολλά, καθώς αποτέλεσμα αυτού θα είναι η δημιουργία μιας μεγάλης, σύγχρονης και εμπλουτισμένης βιβλιοθήκης στην Ηγουμενίτσα, όπου θα απολαμβάνουν ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση τόσο οι φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου, όσο και όλοι οι δημότες του Δήμου Ηγουμενίτσας, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί ένας ακόμη συνδετικό κρίκο μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και του ΤΕΙ Ηπείρου.
Κρίνετε λοιπόν επιβεβλημένη η ίδρυση και λειτουργία μιας Δημοτικής Βιβλιοθήκης η οποία θα καλύπτει την ανάγκη των κάτοικων για πνευματική ανάπτυξη.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Ιωάννης Λώλος

thesprotikospalmos

Δεν υπάρχουν σχόλια: