Παρατείνεται ως το τέλος του 2017 το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» παρατείνεται η ισχύς του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Η διάρκεια του προγράμματος παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της (31-12-2016) και μέχρι 31-12-2017. Επίσης, παρατείνονται και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, μέσω των υφιστάμενων φορέων χρηματοδότησης [Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ] και με το ίδιο ύψος δαπάνης (60 εκ. ευρώ).

Τέλος προβλέπεται ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», περιόδου από 1-10-2013 μέχρι 30-9-2014. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από ποσό που προοριζόταν να καλύψει την επιπλέον απαιτούμενη δαπάνη για την ολοκλήρωση του ίδιου προγράμματος μεταγενέστερης περιόδου, ήτοι μέχρι 31-12-2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια: