Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 14η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


Αποδοχή επιχορηγήσεων -Έγκριση Αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.– Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι κ. Παππά Ουρανία- Μποροδήμος Ιωάννης

Ορισμός αιρετών μελών εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Αποδοχή ένταξης του Δήμου Φιλιατών στο Ε.Π. ¨ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020¨με την πράξη << Ανάπτυξη – Βελτίωση Υποδομών Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλιατών >> με κωδικό ΟΠΣ: 5004083.– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 11/2017 απόφασης Δ.Σ ως προς τον ορισμό μελών Επιτροπής διοικητικής και Οικονομικής επιτροπής.

– Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Πρόσληψη 7ατόμων με δίμηνη σύμβαση για πυρασφάλεια έτους 2017.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

Έγκριση δαπανών και έγκριση διάθεσης πίστωσης για Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων έτους 2017.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

Επιχορήγηση Αθλητικών συλλόγων Δήμου Φιλιατών- έγκριση δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

Επιχορήγηση Πολιτιστικών συλλόγων Δήμου Φιλιατών- έγκριση δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Νάτση Μιχαήλ

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

Κατανομή χρηματοδότησης της Σχολικής επιτροπής για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Β΄ Τριμήνου 2017.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

Αίτημα παραχώρηση χρήσης αίθουσας από το παλαιό Δημαρχείο για την στέγαση της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε( Παράρτημα ) .

– Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Αίτημα παραχώρηση χρήσης αίθουσας από το παλαιό Δημαρχείο για την στέγαση Συνδέσμου Φίλων Στρατού.

– Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Αίτημα παραχώρηση χρήσης αίθουσας από το παλαιό Δημαρχείο για την στέγαση του Α.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ.

– Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Εκμίσθωση Δημοτικού κτιρίου ( τέως Κοινοτικού Γραφείο) στην Τ.Κ. Σμέρτου για λειτουργία Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

Εκμίσθωση έκτασης στην Τ.Κ. Σμέρτου για την λειτουργία Σταβλικών εγκαταστάσεων .

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κεραμίτσας για την λειτουργία Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

Καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου «Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίου παλαιού Δημαρχείου».

– Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση αύλειου χώρου του Ι.Ν. Παναγιάς τ.κ. Κρυονερίου».

– Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: