Με Μηχανικούς συναντήθηκε ο Αντώνης Μπέζας

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Αντώνης Μπέζας συναντήθηκε διαδοχικά με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) κ. Γεώργιο Ρωμοσιό και μέλη του ΔΣ καθώς και τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) κ. Ζαχαρία Αθουσάκη και μέλη του ΔΣ.

Στις συναντήσεις τέθηκαν ασφαλιστικά ζητήματα που αφορούν στον κλάδο των Εργοληπτών Μηχανικών, όπως για παράδειγμα, το δικαίωμα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους νέους ασφαλισμένους και η αύξηση του ανώτατου ορίου οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών για τη λήψη σύνταξης στο ποσό των 20.000 ευρώ, κατ’ αντιστοιχία των διατάξεων που ισχύουν στον ΟΑΕΕ. Επίσης ζητήθηκε η εκκαθάριση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ για την κατασκευή δημόσιων έργων να γίνεται με τη προσωρινή παραλαβή του έργου και όχι με την οριστική, όπως ισχύει σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: