Εγκρίσεις για έργα στις 4 Περιφερειακές Ενότητες από την Οικονομική Επιτροπή

Νέα έργα που αφορούν τις οδικές και αγροτικές υποδομές των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και άλλα που αφορούν μνημεία και το περιβάλλον προωθούνται προς υλοποίηση με αποφάσεις που έλαβε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Αναλυτικά:

Α. Δημοπρατήσεις
Ενέκρινε τη δημοπράτηση των παρακάτω έργων:
1. «Επισκευή – αναστύλωση Μοναστηρίου Ζέρμας», προϋπολογισμού € 550.000,00 με ΦΠΑ.
2. «Επισκευή εθνικής οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων (κατασκευή σαρζανέτ)», προϋπολογισμού € 120.000.
3. «Αποκατάσταση καθιζήσεων επαρχιακής οδού Χίνκα - Ζόργιανη - Πολύγυρος», προϋπολογισμού € 70.000.
4. «Διαγραμμίσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 100.000.
5. "Καθαρισμοί πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου στράγγισης Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 39.000.
6. "Ασφαλτοστρώσεις – Κατασκευή τεχνικών σε οδικά τμήματα των Δ.Δ. Σκιαδά, Βρυσούλας και Ωρωπού», προϋπολογισμού € 42.500,00 με ΦΠΑ.
7. "Συμπληρωματικά τεχνικά επί της 10ης επαρχιακής οδού στον Άσσο» προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
Β. Ανάδειξη αναδόχων
• Ανάδειξε τους αναδόχους των εξής έργων:
• «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού € 9.403.350. Ανάδοχος ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Ε.
• Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Καρίτσας, Δήμου Ζίτσας, προϋπολογισμού 34.800 ευρώ. Ανάδοχος η Ο.Ε. "Σταύρου Ν. - Γιαννακός Μ. Ο.Ε.".
• Ολοκλήρωση βατότητας Ηγουμενίτσα- Δρέπανο- Αγιονάζι, προϋπολογισμού 614.900 ευρώ. Ανάδοχος η Ε.Ε. Ηρακλής Τσόγκας & ΣΙΑ Ε.Ε.
• «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Μουσιωτίτσα», προϋπολογισμού € 150.000. Ανάδοχος Γ.ΣΔΡΑΓΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
• «Συντήρηση κόμβου Φραξύλα και τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης», προϋπολογισμού 150.000. Ανάδοχος η Κ/Ξ Ι.ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΣ-Ε.ΦΟΝΤΑΡΑΣ.
• «Συντήρηση - αποκατάσταση επαρχιακού δρόμου Καμπής - Αμμοτόπου 1500 μέτρων (εντός οικισμού Καμπής)», προϋπολογισμού € 140.000. Ανάδοχος Γ. Μπαλαούρας.
• "Αποκατάσταση καθίζησης επί της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 49.000. Ανάδοχος Γ. Μυριούνης
• "Συμπληρωματικά τεχνικά επί της 10ης επ. οδού στον Άσσο, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ. Ανάδοχος Σωτ. Δημητρίου
• "Αντιπλημμυρικά έργα σε ρέματα-χείμαρρους και στραγγιστικές τάφρους στην Π.Ε. Πρέβεζας στην περιοχή του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού, προϋπολογισμού € 40.000. Ανάδοχος Ρήγας Κουτσός.

Επίσης η Ο.Ε. ενέκρινε τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη μελέτη "Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης λιμνοθαλασσών Άρτας - Α΄ φάση", προεκτιμώμενης αμοιβής 240.011,24 ευρώ.

Θετική η παρέμβαση της Περιφέρειας Ηπείρου
υπέρ των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης ενημέρωσε τα μέλη της, για την επιτυχή παρέμβαση της Περιφέρειας στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών υπέρ των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων της Ηπείρου, στην εκδίκαση της αίτησης αναστολής που είχαν καταθέσει κατά της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την επιβολή προστίμου για τη δημιουργία "¨καρτέλ" στην αγορά των πτηνοτροφικών προϊόντων.
Η παρέμβαση της Περιφέρειας, μέσω της πληρεξούσιας δικηγόρου του, ήταν καθοριστική- είπε- καθώς το Δικαστήριο, πείστηκε από τους πρόσθετους λόγους που παρέθεσε στο υπόμνημά της η Περιφέρεια και η απόφαση αναστολής, αφορά τόσο το σύνολο του επιβληθέντος προστίμου, αλλά επικουρικώς και για μικρότερο ποσοστό.
Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Ηπείρου, δια της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Γ. Τατάγια, παρενέβη χθες στην εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής του "Πτηνοτροφικού Συλλόγου Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ", της "ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ" και σήμερα υπέρ του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: