Συνεργασία Αντ. Μπέζα με τον Διοικητή του ΟΓΑ

Συνεργασία με τον Διοικητή Ξενοφώντα Βεργίνη και στελέχη του ΟΓΑ είχε χθες ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Αντώνης Μπέζας.
Στη συνάντηση συζητήθηκε το νέο οργανόγραμμα του ΟΓΑ, στο οποίο προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του Οργανισμού με τη μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση προκειμένου, μεταξύ άλλων, να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό ο χρόνος απονομής των παροχών στους δικαιούχους. Επίσης στο νέο οργανόγραμμα προβλέπεται η αποκέντρωση των υπηρεσιών του Οργανισμού με τη δημιουργία «τοπικών γραφείων» σε διάφορες περιοχές για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Παράλληλα, ο Διοικητής παρουσίασε τις νομοθετικές προτάσεις του Οργανισμού σχετικά με την οριστικοποίηση του χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών μέχρι 31-12-2012, τη χορήγηση της σύνταξης των ανασφάλιστων υπερηλίκων, με βάση το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη και προετοιμασία της ομαλής μετάβασης στις ρυθμίσεις του ν.3863/2010 καθώς και την ασφάλιση στον ΟΓΑ των αλιεργατών και των εποχικά απασχολούμενων σε επιχειρήσεις φυτικής παραγωγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: