Βιο-αισθητήρες για ανίχνευση τοξικών ενώσεων στις ιχθυοκαλλιέργειες Σαγιάδας

Η ερευνητική ομάδα «Τεχνολογιών Έλεγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος» του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Περιβαλλοντικής Χημείας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιστημονικής Έρευνας της Βαρκελώνης (IDAEA-CSIC, Barcelona) σε συνεργασία με την Επιχείρηση «Ιχθυοκαλλιέργειες ΣΚΑΛΩΜΑ» Α.Ε. διοργανώνουν:

α) την πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή νέων βιο-αισθητήρων για την ανίχνευση τοξικών ενώσεων ιχθυολογικού ενδιαφέροντος στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας στις 27 - 28 Απριλίου,
β) ημερίδα με θέμα: “Ανάπτυξη και εφαρμογή βιο-αισθητήρων για τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο βιο-επικίνδυνων και τοξικών χημικών στο θαλάσσιο περιβάλλον” στα Σύβοτα στις 29 Απριλίου.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα συστήματα έγκαιρης και άμεσης προειδοποίησης για την παρουσία τοξικών και επιβλαβών ουσιών στις εκβολές ποταμών και σε παράκτιες περιοχές είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία των ιχθυοκαλλιεργειών και γενικότερα, την αλιεία.
• Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε στην ιστοσελίδα: http://www.sea-on-a-chip.eu/V1/SOC50V4_Main.php.

Δεν υπάρχουν σχόλια: