Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας απέσπασε Ομάδα γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την εφεύρεση «Υδροπονικές Επιφάνειες Φύτευσης (Υδροπονική Πέργκολα και Υδροπονικός Τοίχος)», έλαβε πρόσφατα ομάδα του εργαστηρίου Γεωργικής & Περιβαλλοντικής Μηχανικής του τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου (Δρ. Τσιρογιάννης Ι.Λ., Δρ. Κάρρας Γ. και Δρ. Βάρρας Γ.) σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (Δρ. Σάββας Δ.).
Η ευρεσιτεχνία αναφέρεται σε συστήµατα υδροπονικών επιφανειών φύτευσης για κτίρια και ελεύθερους χώρους µε δυνατότητα προσαρμογής στις εκάστοτε αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. Σημεία καινοτομίας του συστήματος αποτελούν:

• Η χρήση φυτευτικών φορέων που µπορούν να τοποθετηθούν και να αφαιρεθούν οποιαδήποτε στιγμή µαζί µε τα φυτά από την επιφάνεια φύτευσης.
• Η χρήση απλοποιημένου κλειστού υδροπονικού συστήματος, το οποίο προσφέρει το πλεονέκτημα µμικρής πιθανότητας λειτουργικών προβλημάτων.
• Η παρασκευή του διαλύματος τροφοδοσίας µε χρήση ειδικά σχεδιασμένου πυκνού θρεπτικού και οξέος για τη ρύθμιση του pΗ.
(ΟΒΙ, Αρ. 1008414, Διεθνής ταξινόμηση (IN.CL.): Α01G 31/02, http://www.obi.gr/obi/Portals/0/ImagesAndFiles/Files/EDBI/2015/A/EDBI_A_2015_01.pdf)


Δεν υπάρχουν σχόλια: