Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Τη Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2015 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 24-03-2015 συνεδριάσεως.

1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στο Τ.Δ. Πάργας του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού € 68.000,00 με ΦΠΑ.
2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ύδρευση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων λεκανοπεδίου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στο ύψος του Μονολιθίου» προϋπολογισμού € 24.600,00 με ΦΠΑ.
4. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου προς Κατάρα», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2015.
5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων, πινακίδων στο εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου Γεωργίου Οικονόμου ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2015.
6. Απόφαση επί της από 17-02-2015 ένστασης της Κ/ΞΑΣ ΑΑΓΗΣ Α.Ε. - ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – Β’ φάση», κατά της με αρ. πρωτ. 131400/14141/3-2-2015 Πράξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (τελική επιμέτρηση).
7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Καλέντζι – Πηγάδια», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
8. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση στηθαίων δρόμου Ανήλιο – Χαλίκι και μικροεπισκευές», αναδόχου Γεωργίου Οικονόμου ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2015.
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία Γέφυρας στον Άγιο Κοσμά Πωγωνίου – Κατασκευή Σαρζανέτ», αναδόχου Δημήτριος Αντωνίου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 13-06-2015.
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδού Πληκάτι - Αετομηλίτσας» αναδόχου Δημόκριτου Φώτου ΕΔΕ, μέχρι την 30-05-2015.
11. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής δημόσιας προφορικής δημοπρασίας και κατάρτιση της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου.
12. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (με συλλογή σφραγισμένων προσφορών), για την εκτέλεση των υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους, συνολικού προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ, και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας.
13. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενής στη θέση “Αρκουδόβρυση” Μιτσικελίου», προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ.
14. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οροφής κλειστού γυμναστηρίου Κόνιτσας (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού € 6.150,00 με ΦΠΑ.
15. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των εταιρειών «ΕΤΑΜ Α.Ε.», «PLANTECH Ε.Π.Ε.» και «IDEAL ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», αναδόχων υλοποίησης των Δράσεων του έργου “Μediterranean Life Style” (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο “MedLS”, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Εuropean Territorial Cooperation Programme Greece – Italy 2007-2013, μέχρι την 30-06-2015 (ημερομηνία λήξης του έργου).
16. Έγκριση προμήθειας γραφικών, χαρτικών και αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο “ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism”, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013.
17. Έγκριση προμήθειας γραφικών, χαρτικών και αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting» και ακρωνύμιο “ThiroPedia” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ» 2007-2013.
18. Έγκριση ανακατανομής ποσών των δράσεων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση Παραδοσιακών Διατροφικών Προϊόντων για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία των Ιταλικών και Ελληνικών ΜμΕ» “Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs” και ακρωνύμιο “FOODING” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013»
19. Ανάκληση της έγκρισης διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, του Ζώη Νικολάου του Μιχαήλ, σπουδαστή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕΙ Θεσσαλίας (αριθμ. 7/307/12-03-2015 απόφαση της Ο.Ε.).
20. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών δειγματοληψίας ειδών τροφίμων, ποτών και καυσίμων για τις ανάγκες δειγματοληπτικών ελέγχων του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων.
21. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ», που διοργανώνεται στη Λευκωσία της Κύπρου, το χρονικό διάστημα 24-26/04-2015.
22. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά και της υπαλλήλου του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Σοφίας Φούκη στην Κολωνία της Γερμανίας, το διάστημα 9-15/10/2015 προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Ηπείρου στην Έκθεση ANUGA και έγκριση των σχετικών δαπανών.
23. Έγκριση μετακίνησης της Σοφίας Τριάντου, Προϊσταμένης του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και του Αλέξανδρου Γέροντα, Προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη την 30-03-2015, για τη συμμετοχή τους σε technical meeting του έργου ARGES (pAssengeRs and loGistics information Exchange System) στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
24. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, Βασιλικής Ηγουμενίδου, στην Πάδοβα της Ιταλίας, από 20 έως 23-05-2015 για τη συμμετοχή της στις 21 Απριλίου 2015, σε σεμινάριο-συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου Adriatic Route for Thematic Tourism με ακρωνύμιο «ADRIATIC-ROUTE» στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου είναι Επικεφαλής Εταίρος και στις 22 Απριλίου 2015, σε συνέδριο για την παρουσίαση των Επιχειρησιακών Σχεδίων σχετικά με τον τουρισμό, των εταίρων καθώς και της WEB-GIS πλατφόρμας του έργου από την Περιφέρεια Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
25. Έγκριση μετακίνησης της Πάκου Αθανασίας, υπαλλήλου του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ)» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) από 30-03-2015 έως 03-04-2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
26. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργα της Περιφέρειας Ηπείρου.
27. Έγκριση δαπανών για την αγορά γλυκών, πασχαλινών αυγών κ.λ.π. για ιδρύματα και παραμεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, ενόψει της επίσκεψης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων σε αυτά, λόγω της εορτής του Πάσχα.
28. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (με συλλογή σφραγισμένων προσφορών), για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και συμπλήρωση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 71.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους.
29. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την ανάθεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
30. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 40.000,00 πλέον ΦΠΑ.
31. Έγκριση τροποποίησης της από 08-04-2014 σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «ΣΗΜΑ ΑΕ – Τεχνικές και Διαφημιστικές Εργασίες», αναδόχου του έργου: «Μειώνω το Ενεργειακό μου Αποτύπωμα – Reduce my Energetic Footprint – Διενέργεια μαθητικού διαγωνισμού με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος μέσω εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία», του Άξονα Προτεραιότητας: «06 – Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» 2007-2013.
32. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - όρια νομού Ιωαννίνων μετά του κλάδου Σουμέσι - γέφυρα Τζαρή - Δίστρατο», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
33. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-04-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακής οδού αρ. 18 (Δίστρατο - Φτέρη - Βαθύκαμπος - Κρυονέρι - Γέφυρα Τζαρή)», προϋπολογισμού € 147.000,00 με Φ.Π.Α.
34. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση αντλιοστασίου Βίγλας», αναδόχου «Α. Τσώρος – Λ. Σακκάς Ο.Ε.», μέχρι την 04-06-2015.
35. Έγκριση δαπάνης για την μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων (εκσκαφέας – φορτωτής – εκχιονιστικό – φορτηγό - αλατιέρα κ.λ.π) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (άρση καταπτώσεων, χιονόπτωση, παγετός, πλημμύρες, μεταφορά άλατος, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κλπ), από 23-01-2015 από έντονα φαινόμενα και λόγω της κήρυξης της Π.Ε. Άρτας σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης λόγω των καταστροφικών πλημμυρών της 31-01 και 01-02-2015, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 249/Φ300.09.ΜΙΜΟ/23-01-2015 (ΑΔΑ:6ΤΟΙ7Λ9-ΨΛΩ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
36. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την 02-04-2015, για υπηρεσιακούς λόγους, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Γεωργαλή, το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
37. Έγκριση μετακίνησης της ειδικής συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κας Ζήση Βασιλικής, για τη συμμετοχή της στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG «Πολιτιστικές και γαστρονομικές ιδιαιτερότητες: Δημιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονομικής κληρονομιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή» (GrItCUZINE), στην Πάτρα στις 02-04-2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
38. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεως της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
39. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια νοσοκομειακού – ιατρικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του εξοπλισμού του φαρμακείου έκτακτης ανάγκης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας καθώς και για την εφαρμογή Εμβολιαστικών Προγραμμάτων έτους 2015 (Αντιφυματικός Εμβολιασμός & Εμβολιασμοί του Γραφείου Ταξιδιωτικής Ιατρικής).
40. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
41. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση οδού προς Σαγιάδα – Κάτω Αετό – Σύνορα (Α’ Φάση)», προϋπολογισμού € 500.000,00 με ΦΠΑ.
42. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών Κεντρικής Διώρυγας Σκάλας Φιλιατών», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
43. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος Επαρχιακής Οδού 7 (Μεσοβούνι)», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
44. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος Εθνικής Οδού 19 (Νεράιδα – Κυπάρισσος)», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
45. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-03-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση πλακοσκεπούς οχετού στο Μαυρούδι Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 220.000,00 με ΦΠΑ.
46. Έγκριση ανάθεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, με ΤΑΧΙ, σχολικού έτους 2014-2015 χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας.
47. Έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία (μίσθωση λεωφορείου για τις μετακινήσεις και παράθεση γεύματος) αντιπροσωπειών από Ιταλία, Πολωνία, Τουρκία, Βέλγιο και Ισπανία, που θα επισκεφθούν την Θεσπρωτία από τις 7 έως 9 Μαΐου 2015
48. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών κέντρων Ξένων Γλωσσών της Θεσπρωτίας, της 11ης Έκθεσης Ξενόγλλωσου Βιβλίου, από 3 έως 4 Απριλίου 2015 στην Παραμυθιά.
49. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, του κ. Λάζαρου Αντωνάδου, Προϊσταμένου (νυν συνταξιούχου) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
50. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 – 2016 (2013ΕΠ03000016)» (Υποέργο: «Καθαρισμός ποταμού Μπόιδα – Μαυρής»), προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
51. Έγκριση ανάκλησης της διακήρυξης δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών οδού Κρυοπηγής – Ε.Ο.19») προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ (αριθμ. 30/1305/26-09-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) και έγκριση δημοπράτησης του έργου με νέους όρους.
52. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-03-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: Καθαρισμός χαντακιών 10ης και 11ης επαρχιακών οδών», προϋπολογισμού € 11.700,00 με ΦΠΑ.
53. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-03-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση –αποχιονισμός –αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » Υποέργο: «Συντηρήσεις – Βελτιώσεις οδικών τμημάτων – κατασκευή τεχνικών στην Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του πρώην Δήμου Φαναρίου», προϋπολογισμού € 77.300,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και επαναδημοπράτηση του έργου, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
54. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνικά έργα στερέωσης ετοιμόρροπων ογκόλιθων ανάντη πρανούς της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Κολιοφώτη Δημητρίου του Θωμά Ε.Δ.Ε., μέχρι την 05-09-2015.
55. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου», αναδόχου Κολιοφώτη Δημητρίου, μέχρι την 19-06-2015.
56. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση της αλιευτικής θέσης των «Λάκκων» Π.Ε. Πρέβεζας για την τοποθέτηση ημιμόνιμου αλιευτικού εργαλείου («νταλιάνι») και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας.
57. Απόφαση επί του αιτήματος των Κυριάκου Ε. Μπότσιου και Μαριάννας Γ. Μπούα κατοίκων Αγ. Κυριακής Πάργας, για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης για αποζημίωση τροχαίου ατυχήματος.
58. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
59. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
60. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ& ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ για την ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ της ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ των Τ. Κ. ΜΙΚ. & ΜΕΓ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΜΙΚ. & ΜΕΓ. ΓΟΤΙΣΤΑΣ, του Δ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ και των Τ. Κ. ΣΥΡΡΑΚΟΥ & ΚΑΛΑΡΥΤΩΝ, του Δ. Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΤΗΣ Π. Ε.. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», προϋπολογισμού € 425.000,00 με ΦΠΑ.
61. Έγκριση διενέργειας δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσίας του Υποέργου με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος», προεκτιμώμενης αμοιβής € 613.610,10 με ΦΠΑ, της Πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου».


Δεν υπάρχουν σχόλια: