Η «αντιμισθία» των αιρετών

Η «αντιμισθία» των αιρετών ή «έξοδα παράστασης» όπως λεγόταν παλιότερα, για να φτάσει εδώ που είναι, και όπως είναι, σήμερα, πέρασε από 40 κύματα, ειδικά τα τελευταία 4 χρόνια. Αντιμισθίας δικαιούνται να παίρνουν οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Οι πρόεδροι νομικών προσώπων (πχ ΠΑΚΠΟ) και ΝΠΙΔ (π.χ ΔΕΥΑΗ) αμείβονται με διαφορετικό τρόπο. Ας ξεκινήσουμε όμως από εδώ που είμαστε και βλέπουμε στην πορεία και τι γινόταν παλιότερα.


Πολύ κουβέντα γίνεται για τους άμισθους και έμμισθους αντιδημάρχους που κάπου όλοι μας, ακόμη και οι γνωρίζοντες, στο τέλος θα μπερδευτούμε. Ο νόμος λέει ότι στον Δήμο Ηγουμενίτσας που δικαιούται να έχει 6 αντιδημάρχους τους οποίους ορίζει ο δήμαρχος (του νυν δημάρχου μάλλον του επαρκούν οι 5 που όρισε), έμμισθοι αντιδήμαρχοι μπορούν να είναι οι 4, ενώ στους άλλους δύο δήμους που δικαιούνται να έχουν από 4 αντιδημάρχους, έμμισθοι αντιδήμαρχοι μπορούν να είναι οι 2. Κάποιος εύκολα θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι π.χ στο δήμο Φιλιατών 2 πληρώνονται από τον δήμο και 2 όχι!!

Αμ δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όσοι αντιδήμαρχοι (και ο δήμαρχος και ο πρόεδρος Δ.Σ) είναι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή υπάλληλοι Ν.Π.Ι.Δ γενικά, λαμβάνουν ειδική άδεια από τις υπηρεσίες τους για να ασκήσουν τα καθήκοντα τους ως αιρετοί. Για όλο το διάστημα της θητείας τους, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς που δικαιούνται αντιμισθίας, λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Το παράξενο όμως που είναι? Τις σχετικές αυτές δαπάνες των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, όπου αυτές προβλέπονται, τις πληρώνει ο δήμος. Σε περίπτωση δε που είναι συνταξιούχοι και επιλέξουν να λαμβάνουν απλά τη σύνταξή τους οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον δικό τους ασφαλιστικό οργανισμό.

Στην ουσία δηλαδή οι αντιδήμαρχοι, που είναι υπάλληλοι ορίζονται ως άμισθοι, και συνεχίσουν να λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης όπως μέχρι τότε, αλλά αυτές πλέον επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του δήμου. Η έννοια του «άμισθου αντιδημάρχου» ουσιαστικά ισχύει μόνο στην περίπτωση κάποιου ελεύθερου επαγγελματία (όπως ο δήμος Ηγουμενίτσας που έχει 5 ελεύθερους επαγγελματίες) και από ότι φαίνεται ο ένας θα πληρώνεται μόνο ως πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ.

Φυσικά οι δημοτικές αρχές, εφόσον έχουν τη δυνατότητα, ορίζουν και αντιδημάρχους που έχουν και την υπαλληλική ιδιότητα και άλλους αυτή του ελεύθερου επαγγελματία. Ορίζοντας δε οι δήμοι ως έμμισθους τους ελεύθερους επαγγελματίες ή γενικά όσους δεν είναι υπάλληλοι και ως άμισθους όσους έχουν την υπαλληλική ιδιότητα καταλήγουμε, με αυτόν τον τρόπο, να είναι όλοι «έμμισθοι»...

Έτσι λοιπόν, και σύμφωνα με τα παραπάνω, το ύψος της αντιμισθίας με το οποίο αμείβονται οι αιρετοί, οι οποίοι μνημονεύονται ως δικαιούμενοι αντιμισθίας, και το οποίο είναι συνάρτηση και του πληθυσμού του κάθε δήμου, διαμορφώνεται ως εξής:
Για τους δήμους Φιλιατών και Σουλίου η αντιμισθία του δημάρχου είναι 2.565 ευρώ το μήνα, των αντιδημάρχων με 1282,50 ευρώ και του προέδρου Δ.Σ 540 ευρώ. Για τον δήμο Ηγουμενίτσας (>20.000 κατοίκους) του δημάρχου 3.420 ευρώ το μήνα, των αντιδημάρχων 1710 ευρώ ενώ του πρόεδρου Δ.Σ 720 ευρώ.
Για τους προέδρους των νομικών προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ) δεν προβλέπεται αντιμισθία αλλά αποζημίωση η οποία είναι σε αντιστοιχία με τον προϋπολογισμό τους!!!! Αυτό όμως, σε συνάρτηση με τις απολαβές γενικότερα των νομικών αυτών προσώπων, απαιτεί περαιτέρω έρευνα σε άλλη δημοσίευση.
Για τους συνταξιούχους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μια αλλαγή που επήλθε πρόσφατα, (1-1-2013) και μετά από πολλές παλινδρομήσεις, δίνει ξανά μπόνους το 30% της σύνταξης σε όσους συνταξιούχους δημάρχους, αντιδημάρχους ή προέδρους Δ.Σ επιλέξουν την αντιμισθία αντί της σύνταξης, αποκομίζοντας έτσι ένα μικρό σχετικά όφελος στις περισσότερες των περιπτώσεων. Ο χρόνος θητείας τους στη θέση του αιρετού δεν λογίζεται συντάξιμος από το Δημόσιο, εκτός εάν ζητήσουν την αναστολή καταβολής της σύνταξής τους. Για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνουν αντιμισθία και είναι κάτω από 55 ετών, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης, ενώ αν έχουν συμπληρώσει τα 55, περικόπτεται το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, καθώς και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνουν τις απολαβές μόνο από ένα αξίωμα. Αυτό χωρίς να φαίνεται παράξενο ισχύει μόνο από 1-1-2011!!! Πριν την εφαρμογή του είχαμε περιπτώσεις δημάρχων που έπαιρναν σύνταξη από το δημόσιο, την αντιμισθία (έξοδα παράστασης τότε) από το δήμο και όριζαν και τον εαυτό τους πρόεδρο σε καμιά δημοτική επιχείρηση για να καλύψουν τα μικροέξοδα. Τα μικροέξοδα που, όπως διαπίστωσα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα φόρτωναν και αυτά στο δήμο!!!Το να λαμβάνει κάποιος και το μισθό του, από την θέση του ως υπάλληλος, και τα έξοδα παράστασης, προβλεπόταν έτσι κι αλλιώς από το νόμο πριν την 1-1-2011.

Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, των οικονομικών επιτροπών, καθώς και της επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων, αποζημιώνεται και την αποζημίωση αυτή δεν δικαιούνται να λαμβάνουν ο δήμαρχος, σε κάθε περίπτωση, καθώς και οι έμμισθοι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων οι οποίοι λαμβάνουν αντιμισθία.

Προσωπικά θεωρώ ότι κάθε παρεχόμενη υπηρεσία πρέπει και να αμείβεται. Δεν πρέπει να έχουμε από τους αιρετούς την απαίτηση να προσφέρουν στα κοινά χωρίς έστω κάποια ανταμοιβή, η οποία θα καλύπτει είτε τα έξοδά τους, σε κάποιες περιπτώσεις, είτε τα έξοδα επιβίωσης τους, σε κάποιες άλλες, χωρίς ποτέ να καταλήγουμε σε υπερβολές. Και οι διπλοί μισθοί, πριν το 2011, είναι υπερβολή, αλλά και η απαίτηση μας κάποιοι να προσφέρουν στα κοινά χωρίς καμία ανταμοιβή είναι λάθος. Η οργάνωση που απαιτείται και η δουλειά που πρέπει να γίνει για να διορθωθούν κάποια κακώς κείμενα δεν βγαίνει χωρίς την αποκλειστική ενασχόληση με τα κοινά όσων εκλέγονται.

Η περιστασιακή συμμετοχή και ενασχόληση έχουν συνήθως τα αντίθετα αποτελέσματα, παρόλη την επιθυμία και την βούληση κάποιων να προσφέρουν. Η προσωπική μου εμπειρία με δίδαξε ότι αυτοί που ασχολούνται κάνα δυο ώρες τη μέρα για να κάνουν «πολιτική» και να εκφέρουν την άποψή τους, μόνο κακό κάνουν και όχι καλό. Το να έχω την επαγγελματική μου απασχόληση, να έχω παράλληλα την απαίτηση να ορισθώ σε θέσεις ευθύνης και να πετάγομαι καμιά ώρα την ημέρα στο Δημαρχείο, για να πω την γνώμη μου και να εκφέρω την άποψή μου, δεν αρκεί!!! Ειδικά αν προέρχεται από άτομα που δεν έχουν καμία εμπειρία είτε στην Διοίκηση, είτε στην Αυτοδιοίκηση, είτε στα Οικονομικά, είτε στην Διαχείριση γενικότερα.

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει επιτέλους να ξεχωρίσουμε τις περιπτώσεις που απαιτούν Πολιτικές Αποφάσεις από αυτές που απαιτούν Λήψη Αποφάσεων Διοίκησης και Διαχείρισης!!


Κωστάρας Σταύρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: