Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα , και ώρα 18: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2014.
Εισηγητές: Α/δήμαρχοι κ.κ. Παππά Ουρανία & Έξαρχος Σπυρίδων
2. Απολογισμός ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ οικονομικού έτους 2013.
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2014.
- Εισηγητής : Εντ/μενος Δ.Σ. κ. Μπέλλος Παύλος
4. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο μέτρο 321 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»_4η πρόσκληση, του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΜΠΟΥ ΣΚΕΦΑΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ».
- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
5. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο μέτρο 321 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»_4η πρόσκληση, του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΜΠΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ».
- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
6. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο μέτρο 321 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»_4η πρόσκληση, του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗ ΛΙΟΨΗ Δ.Ε. ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ».
- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
7. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο μέτρο 321 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»_4η πρόσκληση, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ Φιλιατών, Δήμου Φιλιατών».
- Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
8. Διόρθωση του υπ΄αριθμ. 1608/Α-26-20/03/2014Χρηματικού Καταλόγου του Δήμου – πρόστιμα Κ.Ο.Κ.
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
9. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Κυπαρίσσου για το έτος 2015.
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
10. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 10.70 στρ. στη θέση << Σολοπιά>>της Τοπικής Κοινότητας Γολάς για το έτος 2015.
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
11. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τοπικής κοινότητας Ραγίου για το έτος 2015.
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
12. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 85,00 στρ. στη θέση << Παπαδιά >> της Τοπικής κοινότητας Κεστρίνης για το έτος 2015.
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
13. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμη έκτασης 11,50 στρ. στη θέση << Κάμπος Σκέφαρης>> της Τοπικής κοινότητας Σμέρτου για το έτος 2015.
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
14. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων ………… στρ. της Τοπικής Κοινότητας Ασπροκκλησίου για το έτος 2015.
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου<< Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην τ.κ. Αμπελώνα. - Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων 16. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου << Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην τ.κ. Χαραυγής>>
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων
17. Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.του υφιστάμενου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
Δεν υπάρχουν σχόλια: