Καταγραφή των πηγών ρύπανσης του Καλαμά

Διακήρυξη για την ευαισθητοποίηση των πολιτών μοίρασε χθες μπροστά από την Περιφέρεια Ηπείρου η Κίνηση «Καθαρός Καλαμάς».
Μεταξύ άλλων, σε αυτή τονίζεται ότι ο Καλαμάς, «μέρα με τη μέρα μετατρέπεται από πηγή ζωής, αναψυχής, πολιτισμού και ανάπτυξης σε εστία περιβαλλοντικής απαξίωσης και καταστροφής της μεγάλης απορροής του αλλά και των γειτονικών προς αυτή περιοχών».

«Τα λόγια και οι υποσχέσεις περισσεύουν. Οι πράξεις όμως είναι λιγοστές έως ανύπαρκτες. Επιβάλλεται να υπάρξουν παρεμβάσεις και μέτρα που θα εμποδίσουν την περαιτέρω υποβάθμιση και την επιστροφή του στην προηγούμενη κατάσταση, όπως έχει συμβεί σε παρόμοιες περιπτώσεις στην Ευρώπη», τονίζει η Κίνηση, που θέτει και συγκεκριμένους στόχους, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: Συστηματική - αντικειμενική καταγραφή όλων των ρυπαντών - μολυντών του ποταμού, άμεσους και αυστηρούς ελέγχους, προσφυγή στα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες για κάθε είδους παραβίαση σχετικών διατάξεων και νόμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: