Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων

Πληγέντων από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η με Αρ.Πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/οικ.5101/Α321 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που αφορά τις προθεσμίες και διαδικασίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2665361103 κα. Μαρία Νάκα .


Δεν υπάρχουν σχόλια: