Εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας ανακοινώνεται ότι την 10η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας της Περιφέρειάς μας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιαστούν στο Γραφείο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας (Κύπρου 60 – 1ος όροφος - Ηγουμενίτσα), προσκομίζοντας το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας το αργότερο έως και την 3η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και να καταθέσουν σχετική αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 για τη μόνιμη κατοικία τους και πιστοποιητικό γέννησης.
Δικαίωμα συμμετοχής για την απόκτηση του παραπάνω τίτλου σπουδών έχουν όσοι συμπλήρωσαν το 16ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν σε περιοχή των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
Στην παραπάνω διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί οι οποίοι :
α) Είναι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες, σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενεύης.
β) Είναι εξ αυτών που έχει απορριφθεί η αίτηση για αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας, αλλά έχει εγκριθεί η παραμονή τους στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους.


Δεν υπάρχουν σχόλια: