Π.Ε. Θεσπρωτίας: Οι προθεσμίες και η διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για όσους επλήγησαν από πλημμύρες

Γίνεται γνωστό ότι έχει εκδοθεί και έχει κοινοποιηθεί στην Π. Ε. Θεσπρωτίας η με αριθμό ΔΑΕΦΚ/οικ. 5101/Α321/19-11-2015 (ΑΔΑ: 6ΗΜΥ4653ΟΞ-ΔΔΩ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία ορίζονται οι προθεσμίες και η διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες Δεκεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Η ανωτέρω Απόφαση είναι αναρτημένη στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Π. Ε. Θεσπρωτίας, αλλά έχει κοινοποιηθεί από το Υπουργείο ΥΠΟ. ΜΕ. ΔΙ. και στους οικείους Δήμους (για ενημέρωση των πληγέντων).
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: